Co may thoi gianCot truyen

Su khoi nguyen cua hon loan

Cau truyen duoc bat dau tu the ki 22 cua tuong lai. Nen khoa hoc phat trien than toc, nang luong mat troi da tro thanh nguon nang luong sach, tien loi va pho bien, khi hau cua trai dat cung da dan hoi phuc sau thoi ky o nhiem nghiem trong cua the ki 20 va 21. Tuy nhien, dan so tren the gioi khong ngung bung no, tu dan so 6 ti cua the ki 20 nang len muc 8,3 ti o the ki 21, va theo thong ke moi nhat vao nam 2165, dan so toan the gioi da dat muc 12,6 ti nguoi.

Su bung no dan so da dan den hang loat he qua nghiem trong gay anh huong den tinh hinh kinh te va chinh tri cua cac quoc gia, trong do dang ke nhat la khoang cach giau ngheo trong xa hoi. Trong mot dat nuoc ma su cach biet thu nhap giua 20% so gia dinh giau nhat va 20% so gia dinh ngheo nhat len den ca chuc nghin lan. Doi mat voi tinh hinh do, dang cam quyen cua quoc gia nay hau nhu bat luc khien cho dan tinh oan han, tinh hinh trong nuoc ngay cang nam ngoai tam kiem soat.

Trong lan tong tuyen cu vua dien ra, dang doc tai Tparty voi khau hieu “tra tai san cho dan chung” da gianh duoc thang loi va nam quyen kiem soat dat nuoc nay. Nhung khi dang nay dac cu, viec lam dau tien khong phai la phat bieu nhung doi sach ve viec giam khoang cach giau ngheo trong xa hoi de an long dan, cung khong phai dua ra cac du an de vuc day nen kinh te trong nuoc. Viec lam dau tien cua ho chinh la chieu nap cac nha khoa hoc lung lay tren khap the gioi, trong do bao gom luong tu luc hoc, thuyet tuong doi, sieu huyen li luan, nhiet luc hoc van van de tao thanh mot doi ngu nghien cuu bi mat, muc dich thanh lap doi ngu nay duoc giu bi mat tuyet doi.

Giac mo cua bac hoc Ma

Anh minh hoa

Nhung doi voi bac hoc Ma, nguoi phu trach doi ngu nghien cuu nay thi cong trinh nay chinh la ket tinh tam huyet cua ca doi ong. Bac hoc Ma da nghien cuu thanh cong trong viec che tao mot thu nang luong goi la “phan vat chat” (Anti-Matter), uoc mo tan cung cua ong chinh la co the san xuat hang loat loai nang luong nay.

Duoc biet, Anti-Matter (AM) duoc con nguoi phat hien tu the ki 20, tinh chat vat li cua chung hoan toan tuong phan voi cac vat chat thong thuong, khi nhung vat chat thong thuong ay tuong tac voi AM se dan den viec sinh ra mot nguon nang luong to lon, no lon gap nhieu lan nang luong mat troi. Ong da tim moi cach de thuyet phuc nguoi dung dau dang cam quyen voi hy vong su giup do cua quan su se giup ong hoan thien co may thoi gian su dung nguon nang luong cua AM.

Ve phia nguoi cam quyen, mot mat ong thong bao den toan the gioi phat minh chan dong, thay doi dien mao cua dat nuoc von bi coi la co nen khoa hoc kem phat trien. Mat khac ong hy vong co the che tao ra mot co may thoi gian phuc vu cho viec du lich de cuu van nen kinh te dang tren bo vuc sup do cua nuoc nha. Them nua, khi viec du lich xuyen thoi gian tro nen pho bien thi co the giup dat nuoc giai quyen van nan bung no dan so dang o muc 2,5 ti dan bang cach dung co may thoi gian di doi mot luong dan dang ke.

Su co ghe gom

Anh minh hoa

Hiep dinh giua hai ben da dat duoc, co may thoi gian cung da di vao giai doan cuoi de hoan thanh. Khong ngo, trong thoi khac chuan bi van hanh thi phong thi nghiem bi tan cong mot cach khong ro nguyen nhan va nguon goc. Khong nhung co may thoi gian so 1 bi lay mat (bac hoc Ma che tao 2 chiec, mot chiec la du phong), ban do thiet ke cua co may cung khong canh ma bay. Dang kinh hon la tat ca nha khoa hoc dang co mat trong phong thi nghiem deu khong mot ai song sot, hien truong cuc ki hon loan.

Sau khi don dep, moi nguoi phat hien ra mot viec kinh hoang la tat ca AM dung de san xuat co may thoi gian deu da bi danh cap! Theo nhung tinh toan ma bac hoc Ma dua ra sau do, luong AM nay du suc pha huy trai dat den 300 lan. Nha cam quyen sau khi nhan duoc thong tin da to ra bang hoang va lap tuc cho goi bac hoc Ma de thao luan doi sach.

Bac hoc Ma sac mat xanh xao, nhung giai quyet hau qua truoc mat van quan trong hon. Ong cho rang dong co cua ke xam pham khong ro rang, nhung co the doan ho da tro ve qua khu, va muc dich cua viec tro ve qua khu co the la vi muon thay doi the gioi hien tai.

Nguoi cam quyen hien nhien trong long rat loan va dang suy nghi se phai doi dien voi nhung loi chi trich cua noi bo dang Tparty cung nhu nhung loi dam tieu cua cac dang doi lap cung nhu viec bat dau tinh toan cho nen kinh te cua nuoc nha voi dan so 2,5 ti.

Va the la bac hoc Ma bat dau hanh dong. Truoc tien ong truy tim trong lich su cua nhan loai, dau la nhung thoi khac quan trong nhat. Tiep theo, ong tuyen mot so nhan vat tinh anh tu luc luong do phia quan doi cung cap de tham gia lan hanh dong quan trong nay, ngoai the chat khoe manh thi tri tue cung phai hon nguoi, vi khi tro ve qua khu ho se khong biet la minh phai doi mat voi mot the gioi nhu the nao.

The la doi dac nhiem xuyen thoi gian duoc thanh lap, bac hoc Ma dua ho len co may du phong de di den thoi diem trong lich su ma ong cho la quan trong: doi Tan.

Chang biet la do nguon nang luong AM khong du hoac loi phat sinh tu chiec may thoi gian cua bac hoc Ma, trong qua trinh di chuyen den qua khu thi co may gap su co va truot khoi qui dao, nhu the thi co may se roi vao mot trieu dai khong xac dinh va mat lien lac voi hien tai. Mot thoi dai la lam, mot dia diem la lam, doi dac nhiem xuyen thoi gian se phai lam gi? Ho co the hoan thanh nhiem vu, tim ra chan tuong va thuan loi tro ve voi thoi dai cua minh hay khong?

Mon phai va vo hoc

Anh minh hoa

Trong Huynh Dich online, mon phai duoc chia lam 3 nhanh la Phat, Ma va Dao voi cac dac diem nhu sau:

Ma Mon (truong mon Duong Hu Ngan): Chu yeu gay cac trang thai len doi thu, tan cong doi thu tu xa.

Dao Mon (truong mon Khau Trong): So truong hoi phuc khi huyet, cuu nguoi voi cac ho tro dac thu.

Phat Mon (truong mon Su Ki Huyen): So truong giai cac trang thai di thuong, ho tro tan cong va phong thu.

Canh gioi vo hoc cua Huynh Dich bao gom Tien Thien Chi Canh, Hau Thien Chi Canh va Pha Toai Hu Khong. Trong game cung da van dung y tuong do mot cach uyen chuyen, nhan vat sau khi chuyen class lan 1 se di vao Hau Thien Chi Canh, chuyen class lan 2 se di vao Tien Thien Chi Canh va sau khi chuyen class lan 3 se di vao Pha Toai Hu Khong. Khi dat cap do 5 thi nguoi choi co the nhan nhiem vu chuyen class va chon nhiem vu de gia nhap mot trong tam mon la Ma, Dao va Phat. Tuy theo qua trinh chuyen class ma nguoi choi co the tap luyen them nhieu loai vo cong huyen dieu de dat toi canh gioi ngay cang cao tham de sau cung dat den canh gioi cuoi cung cua vo hoc la “Pha Toai Hu Khong”.

Nhung he thong dang chu y trong Huynh Dich online

Ky nang song: Truoc tien chung ta noi den ky nang cuoc song trong game, nguoi choi co the chon 4 hinh thuc thu thap nguyen lieu bao gom dao khoang de lay khoang vat, thu thap de lay da thuoc, canh nong de lay thuc pham va hai duoc de lay cay thuoc. Sau khi co nguyen vat lieu thi nguoi choi bat dau tinh che va hop thanh de tao ra cac vat pham phong phu khac nhau.

Ben canh do nguoi choi con co the hoc mot so ky nang dac biet bao gom Kinh Thuong (sau khi dat lv 40 thi co the tu luyen, ho tro mua vat pham trong NPC duoc chiet khau), Quan Nhan (dung de dieu tra cac thuoc tinh co ban cua nguoi choi), Kham Nam (kham bao thach len vat pham de nang cao nang luc).

Chien truong Hu Khong va chien truong Pha Toai: Chien truong Pha Toai chia lam 2 phe vao thi tai voi nhau, so nguoi toi da co the gia nhap 2 phe la 96 nguoi (48 nguoi cho moi phe) chia lam 3 dang cap la duoi lv 36, tu lv 36 den lv 65 va tren lv 66. Khi tham gia vao chien truong, nguoi choi se nhan duoc rat nhieu phan thuong nhu diem kinh nghiem, vat pham, danh hieu. Con chien truong Hu Khong lai chi danh cho nguoi choi dang cap tren 41 va chia lam 5 khu gom lv41 ~ 70, lv71 ~ 100, lv101 ~ 120, lv121 ~ 140 va lv141 ~ 160.

He thong se tu dong chia nguoi choi lam 2 phe, moi phe se co 30 nguoi (tong cong la 60 nguoi cho 2 phe). Viec chia chien truong cung nhu dang cap se dua nhung tran thi dau tro nen can bang va quyet liet hon, hap dan hon, day chac chan la tinh nang ma nguoi choi quan tam nhat.

Tran phap hoanh trang: Theo gioi thieu, tran phap la mot dang vo cong dac thu giup nguoi choi co the don doc song con trong nhung khoang khong gian hon loan va vo dinh, khong biet minh se phai doi mat voi nhung hiem nguy gi. He thong tran phap cung giup cho nguoi choi trong bang phai ngoai viec luyen cong va lam nhiem vu co them mot lua chon de thuc hien. Khi bang phai day du dieu kien de hoc tran phap thi mac nhien cac thanh vien trong bang cung se co the hoc tran phap, luc nay se phai xet cac dieu kien khac cua nhan vat xem co the hoc hay chua. Nhung tran phap khi duoc phat dong se co nhung tac dung ho tro kha tot cho moi nguoi nhu hoi phuc khi huyet, giam bot su ton thuong van van, tuy vao luong nguoi phat dong ma hieu qua cua tran phap se duoc khuech dai len.

Vo dai phong van: Trong Huynh Dich online se co vo dai cho nhung cao thu ti thi de thi trien tuyet hoc vo cong cua minh, dang cap cao chua han la ke manh, mot tran chien con phai xem rat nhieu yeu to khac nhau. Tuy nhien khac voi cac game dang thinh hanh, trong Huynh Dich online thi 2 nguoi dung nhat va nhi bang xep hang se duoc quyen so huu 2 cay than binh trong he thong binh khi “Hac Chien Than” va “Hac Vo Than” voi suc manh kinh nguoi. Chac chan 2 thanh than binh nay se gay nen nhieu song gio tren vo dai phan tranh. Thoa man ham muon danh hoac loi cua nhung cao thu hang dau.

Anh minh hoa

Hon le lang man: He thong ket hon trong game chia lam 3 cap do la binh dan, qui toc va de vuong voi nhung cach to chuc va phai lam nhung nhiem vu khac nhau. Tuy nhien Nguyet Lao khong bao gio se duyen cho doi lua chua tim hieu nhau chinh chan, do do truoc khi co the ket hon, doi nam nu phai co do than mat tren 40 moi duoc chap nhan dang ki ket hon. Sau khi ket hon, ca hai se co them nhung ky nang dac biet ma chi co cac cap phu the moi co nhu Tam Tam Tuong Ung, Vinh Ket Dong Tam, Thien Li Truy Tam de ho tro trong qua trinh tham gia vao tro choi. Ban se chon hinh thuc ket hon nao? Duong nhien la De Vuong, nhung khong de dau nhe.

He thong vat nuoi: Vat nuoi trong game chia lam 3 loai la chien dau, vat cuoi va mang vac. Vat nuoi chien dau phai dat den mot muc do nao do se hoc duoc cac skill de giup chu nhan trong qua trinh danh quai, con vat cuoi duong nhien danh cho nguoi choi khong can phai di bo nua ma co the bay nhay khap noi. Sau cung la vat nuoi giup nguoi choi mang vac cac vat pham linh khinh nua, that tien loi va da dang.

He thong pho ban (Dungeon): Day co le la mot he thong kha hap dan trong bat cu game 3D nao, nhung hang dong ki bi chua dung biet bao hiem nguy cung nhu nhung quai vat cuc manh (boss) doi nguoi choi den khieu chien. Chinh nhung hang dong ay se thu thach long dung cam cung nhu su phoi hop nhip nhang giua cac tap the voi nhau de cung vuot qua thu thach.


Thong tin ve game:

Ten game: Huynh Dich online
Nha san xuat: Trung Hoa Mang Long

Nha phat hanh: Asiasoft (Viet Nam)

The loai: 3D MMORPG

Tinh trang: chuan bi Close Beta tai Viet Nam

Trang chu: http://hy.iyoyo.com.cn

Game Clickz (gamegate)

Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Game NỔI BẬT

Tứ kết Champions League: Cuộc chiến của 2 trường phái

Tấn công và phòng ngự là 2 trường phái đã có cuộc chiến rất căng thẳng trong nhiều mùa giải vừa qua. Và năm nay, cuộc đấu ấy lại có cơ hội nảy sinh ngay ở vòng tứ kết…

Lễ chùa đầu năm ở 'xứ sở sương mù'

Với đông đảo cộng đồng kiều bào sinh sống, làm ăn ở Vương quốc Anh, Chùa Linh Sơn ở thủ đô London từ lâu đã trở thành một địa chỉ tín ngưỡng thân thuộc để bà con tìm thấy sự bình an trong tâm khảm và hồn khí quê hương. Mỗi dịp Tết đến Xuân về, ngôi chùa này lại thêm tấp nập chào đón những người con dù ở xa Tổ quốc vẫn giữ phong tục đi lễ chùa đầu xuân.

Lộ 'gia tài kếch xù' ở tuổi 21 của Sơn Tùng

Thành công từ rất sớm với hàng loạt các bài hit, Sơn Tùng nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao được săn đón nhất nhì của showbiz Việt. Và không cần đoán cũng có thể biết được gia tài của anh chàng "kếch xù" đến mức nào.

Lộ TL mật về cơ chế GQ tranh chấp trong TPP

Một điều khoản giải quyết tranh chấp bí mật mà Mỹ thống nhất với các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vừa bị tiết lộ, khiến nhiều tổ chức phi lợi nhuận quan ngại việc này thể hiện sự thiên vị đối với các tập đoàn lớn so với chính phủ các nước.

65% phụ nữ thích ngủ hơn “yêu”

Giữa một giấc ngủ thật sâu, thật êm ái và một đêm ân ái nồng nhiệt, bạn chọn cái nào? Nếu trong đầu bạn ngay lập tức nghĩ đến một giấc ngủ, cũng đừng quá lo lắng vì bạn không phải người phụ nữ duy nhất có lựa chọn này.

Tìm hiểu: Huynh Dich, Pha Toai Hu Khong, may thoi gian, nguon nang luong, doi mat voi, trong qua trinh, co the, nguoi choi, bac hoc, he thong, sau khi, tran phap, co, den, viec

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Cỗ máy thời gian

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Cỗ máy thời gian bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Co may thoi gian

Nhan xet, hay lien he ve tin Co may thoi gian co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Co may thoi gian de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Diem tin game trong chuyen muc Game.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Diem tin game
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0