Thuc don cho ngay cuoi tuan

Thuc don cho ngay cuoi tuan

Tags: thanh vien trong gia dinh, nuoc muoi pha loang, thia ca phe, ca phe hat, ngay cuoi tuan, Ca That Lat, nuoc mam, rua sach, dau an, hanh la, nuoc dung, nuoc soi, nem, sup, 1
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Cuoi tuan la ngay nghi cua hau het cac thanh vien trong gia dinh ban va no cung la dip de cac ba noi tro tro tai nau nuong. Nhung mon an sau day vua nhanh vua re lai khong kem phan hap dan. Hay vao bep thuc hien de gia dinh ban co bua com xum hop that ngon mieng.

Gan bo nau bia

Nguyen lieu:

400g gan bo, 200g khoai tay bi, 200g ca rot, 50g cu gung, 1/2 lit bia tuoi, 15g toi bam. Gia vi: muoi, hat nem, duong, tuong ca, dau an.

Thuc hien:

Gan bo xat muoi, rua lai vai lan cho sach. Gung got vo, dap giap. Cho gung va gan bo vao noi ap suat. Do nuoc ngap gan bo, ham tren lua vua khoang 30 phut, tat bep.

Khong mo nap, de them 30 phut nua, vot gan ra, thai khuc khoang 5cm. Khoai tay bi got vo, tia hoa, tach doi, ngam vao nuoc muoi pha loang de khong bi tham. Ca rot got vo, rua sach, tia rang cua.

Dun nong 2 thia sup dau an, cho khoai tay vao ran so, vot ra de rieng. Dun nong 1,5 thia sup dau an, cho toi vao phi thom. Sau do, cho gan bo vao xao voi 1 thia sup tuong ca. Do 1/2 lit bia va 1/2 lit nuoc vao nau. Nem 1 thua sup duong, 1/2 thia sup hat nem. Cho ca rot va khoai tay vao nau chin.

Thuong thuc: Don gan bo nau bia ra bat lon. Dung nong voi banh mi, cham nuoc tuong neu thich.

Mien luon

Thuc don cho ngay cuoi tuan

Nguyen lieu:

1 con luon (650g), 500g xuong ong, 250g mien, 3 cong hanh la, 50g bot ran gion. Gia vi: muoi, hat nem, duong, tieu, dau an.

Thuc hien:

Xuong ong rua sach, trung so voi nuoc soi. Nau xuong voi 1,2 lit nuoc de lam nuoc dung. Luon vuot voi giam cho sach nhot, rua sach. Dung dao dau nhon rach 2 duong tren song lung, loc lay thit.

Thai khuc dai 3-4cm. Uop voi 1/2 thia ca phe hat nem, de 15 phut. Tam bot, cho vao chao dau nong ran gion, vot ra, de rao dau. Hanh la thai nhuyen. Dun soi nuoc dung, cho luon vao nau. Nuoc soi, them 1 thia sup hat nem, 1/2 thia sup duong, 1/2 thia ca-phe muoi. Trung mem mien, cho vao bat, xep luon len, chan nuoc dung, rac 1/3 thia ca-phe tieu va it hanh la.

Bo nuong ong tre

Thuc don cho ngay cuoi tuan

Nguyen lieu:

450g phi le bo, 150g cu hanh tay, 40g toi bam, 2 cong hanh la, 1 ong tre xanh nho, 1/4 qua dua, bam nho. Gia vi: hat nem, duong, tieu, dau hao, dau an, mam nem.

Thuc hien:

Thit bo bam nhuyen, uop voi 30g toi bam, 2 thia ca phe hat nem, 1 thia ca phe tieu, 1 thia sup dau hao, 1/2 thia sup dau an. Ong tre rua sach, de rao. Hanh tay boc vo, thai khoanh day 0,2cm. Hanh la rua sach, thai khuc nho.

Phet dau an trong long ong tre, cho hanh tay, thit bo vao, dung giay bac bit kin dau ong tre. Nuong tren bep than 20 phut cho chin thom. Dun nong chut dau an, ruoi vao bat hanh la, cho len thit bo.

Lam mam nem: Tron deu dua bam, 4 thia sup mam nem, 1 thia ca phe duong, toi bam, ot bam.

Thuong thuc: Cuon thit bo nuong voi banh trang, bun, rau song, cham mam nem.

Lau dau ca hoi

Thuc don cho ngay cuoi tuan

Nguyen lieu:

500g dau ca hoi, 500g xuong ong, 200g mang chua, 200g ca chua, 3 cong rau ngo, 5 tep toi, 1 qua ot sung, 50g me vat (khong hat). Gia vi: muoi, hat nem, duong, nuoc mam, dau an.

Thuc hien:

Xuong ong rua sach, trung so voi nuoc soi. Nau xuong voi 1,2 lit nuoc de lam nuoc dung. Dau ca hoi xat muoi, rua sach, chat lam doi. Mang chua vat rao. Ca chua thai mui cam. Toi boc vo, bam nhuyen. Rau om thai nhuyen. Ot sung thai khoanh mong.

Dun soi nuoc dung, cho me vao. Nem 2 thia sup nuoc mam, 1 thia sup hat nem, 4 thia sup duong. Nuoc soi lai, tha dau ca, mang chua, ca chua vao nau chin. Cho rau om va ot vao. Phi thom toi bam voi 2 thia sup dau an, cho vao noi lau.

Thuong thuc: Dung nong voi bun gao hoac bun tuoi tuy thich.

Dau que xao tom

Nguyen lieu:

300g dau que, 150g tom su, 100g nam dong co tuoi, 10g toi bam, rau mui (ngo). Gia vi: muoi, hat nem, duong, tieu, nuoc mam, dau an.

Thuc hien:

Tom rua sach, boc vo, giu lai duoi, che doc song lung, bo chi den. Uop tom voi 1/3 thia ca phe hat nem. Dau que tuoc bo xo, thai doi, trung so voi nuoc soi. Nam dong co tuoi rua sach voi nuoc muoi pha loang, thai mieng day 0,3cm. Rau mui thai khuc.

Phi thom toi bam voi 1,5 thia dau an. Cho tom vao xao san. Cho dau que va nam vao. Nem 1 thua ca phe hat nem, 1 thia ca phe duong, 1 thia sup nuoc mam. Xao them 2 phut, tat bep. Cho dau que xao ra dia, rac them 1/3 thia ca-phe tieu, rau mui.

Thuong thuc: Dung voi com trang, cham nuoc mam nguyen chat co ot thai khoanh.

Canh  bong he, thit bo

Thuc don cho ngay cuoi tuan

Nguyen lieu:

100g phi le bo, 50g gio song, 350g bong he, 100g nam dong co tuoi, 800ml nuoc dung nau tu xuong bo. Gia vi: muoi, hat nem, duong, tieu, nuoc mam, dau an.

Thuc hien:

Thit bo rua sach, de rao, bam nhuyen. Tron deu thit voi gio song, 1/2 thia ca phe hat nem, 1/2 thia ca phe tieu, 1/2 thia ca phe duong, 1 thia sup dau an. Vo hon hop thit bo thanh vien tron, duong kinh 1,5cm.

Bong he rua sach, cat khuc dai 5-6cm. Nam dong co tuoi de nguyen, rua voi nuoc muoi pha loang, rua lai bang nuoc sach, khua hoa o giua.

Dun soi nuoc dung, cho vien bo, bong he va nam dong co tuoi vao nau chin. Nem 1/2 thia sup nuoc mam, 2 thia ca-phe duong, 2 thia ca phe hat nem. Muc canh ra bat lon, rac them 1/3 thia ca phe tieu.

Thuong thuc: Dung nong voi com trang.

Ca loc kho oliu

Thuc don cho ngay cuoi tuan

Nguyen lieu:

300g phi-le ca loc, 100g qua oliu den (khong hat), 100g qua oliu xanh (khong hat), 10g toi bam, 1 cong dau hanh. Gia vi: muoi, hat nem, duong, tieu, tuong ot, nuoc mam, dau an.

Thuc hien:

Phi le ca loc rua sach voi nuoc muoi pha loang. Thai mieng vuong, canh 3cm. Khua vai duong cach deu nhau tren than ca. Uop ca voi 2 thia sup nuoc mam, 1 thia sup duong, 1 thia caphe hat nem, 1 thia sup dau an, 1 thia sup tuong ot, toi bam.

Kho ca tren lua nho. Den khi ca san lai, tham deu gia vi, cho oliu xanh, den va 3 thia sup nuoc soi vao, kho them khoang 8 phut. Tat bep, rac them 1/2 thia caphe tieu, dau hanh. Neu thich, ban co the dung nuoc dua tuoi de kho.

Thuong thuc: Dung nong voi com trang, rau song.

Can nuoc xao jam - bon

Thuc don cho ngay cuoi tuan

Nguyen lieu:

150g jambon, 350g can nuoc, vai cong rau can ta, 100g hanh tay, 3 tep toi. Gia vi: hat nem, duong, tieu, nuoc mam Thuan Phat, dau an.

Thuc hien:

Jam-bon thai mieng vua an (dai 5cm, day 0,2cm, ban to 1cm). Can nuoc bo re, rua sach, vay rao nuoc, thai khuc dai 5cm. Can ta rua sach, thai khuc 1cm. Hanh tay boc vo, thai mui cam, ban to 1cm. Toi boc vo, bam nhuyen.

Cho 1,5 thia sup dau an vao chao, dun nong. Cho toi bam vao phi vang thom. Tiep den, cho hanh tay va can nuoc vao xao tren lua lon. Nem 1/2 thia sup nuoc mam, 1 thia ca phe hat nem, 2 thia ca phe duong.

Cuoi cung, cho jam bon vao, dao deu, tat bep. Rac rau can ta thai khuc, them 1/3 thia ca phe tieu cho thom.

Thuong thuc: Dung voi com, cham nuoc mam.

Canh dua, ca that lat

Thuc don cho ngay cuoi tuan

Nguyen lieu:

200g ca that lat, 1 qua dua da got vo (400g), 150g ca chua, 1 qua ot sung do, 2 cong mui tau (ngo gai), 2 cong rau ngo (om), 2 cong hanh la. Gia vi: hat nem, duong, tieu, nuoc mam.

Thuc hien:

Hanh la lay phan dau trang, bam nhuyen, quet voi ca that lat. Nem 1/2 thia sup nuoc mam, 1/2 thia ca phe tieu, quet deo ca. Dua bo loi, thai mieng dai 3cm, day 0,5cm. Ca chua thai mui cam, ban to 1,5cm. Ot sung thai khoanh day 0,3cm. Ngo gai, rau ngo thai nhuyen.

Dun soi 800ml nuoc, muc ca that lat cho vao. Nem 1 thia sup nuoc mam, 1 thia sup duong, 2 thia ca phe hat nem, Khi nuoc soi lai, cho dua, ca chua vao nau them 3 phut. Muc canh ra bat, rac ot, mui tau va rau ngo len.

Thuong thuc: Khi dung, cham nuoc mam nguyen chat voi ot thai khoanh.

Chan ga kho ngu vi

Thuc don cho ngay cuoi tuan

Nguyen lieu:

350g chan ga, 1 qua dua xiem, 1 goi ngu vi huong. Gia vi: muoi, hat nem, duong, tieu, tuong ot, nuoc mam, dau an.

Thuc hien:

Chan ga xat voi muoi, rua lai nhieu lan cho that sach, chat doi. Uop ga voi 1 thia ca phe ngu vi huong, de khoang 10 phut cho ngam deu gia vi. Dun nong 2 thia sup dau an, cho chan ga vao ran vang so. Dua chat lay nuoc, de rieng.

Cho chan ga vua ran vao noi, do nuoc dua vao ngap mat. Nem 2 thia sup nuoc mam, 1 thia sup duong, 2 thia ca phe hat nem, 1 thia sup tuong ot. Kho tren lua vua, khoang 15 phut la duoc. Tat bep, them 1/2 thia ca phe tieu. Lay chan ga ra dia, co the trang tri them hanh la cho dep.

Thuong thuc: Dung nong voi com trang, cham muoi ot hoac tuong ot.

Viet Bao (Theo M&B)

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Đời Sống-Gia Đình NỔI BẬT

Hơn 90% phụ nữ ngoại tình có những biểu hiện này

Phụ nữ ngoại tình luôn được đánh giá nguy hiểm hơn đàn ông. Bởi lẽ phụ nữ sống rất cảm tính, họ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chạy theo tình yêu, thậm chí gia đình.

Tìm hiểu: thanh vien trong gia dinh, nuoc muoi pha loang, thia ca phe, ca phe hat, ngay cuoi tuan, Ca That Lat, nuoc mam, rua sach, dau an, hanh la, nuoc dung, nuoc soi, nem, sup, 1

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thực đơn cho ngày cuối tuần

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thực đơn cho ngày cuối tuần bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thuc don cho ngay cuoi tuan

Nhan xet, hay lien he ve tin Thuc don cho ngay cuoi tuan co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thuc don cho ngay cuoi tuan de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Am thuc trong chuyen muc Doi song Gia dinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Am thuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0