Giao duc dao tao Viet Nam o muc nao cua the gioi

Giao duc dao tao Viet Nam o muc nao cua the gioi

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>The gioi danh gia Viet Nam co loi the dan so dong. Lai dang trong thoi ky “Dan so vang”, dieu do co nghia luc luong trong do tuoi lao dong doi dao.

Voi bat cu quoc gia nao thi nguon nhan luc la cuc ky quan trong. Va doi voi Viet Nam thi nguon nhan luc lao dong ay se la dong luc thuc hien Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi giai doan 2011 – 2020 da duoc Dai hoi Dang XI ra Nghi quyet ngay 16 thang 2 nam 2011. The nhung “Dan so vang” chua la vang. Phai chang loi cua giao duc – dao tao? Truoc Hoi nghi Trung uong 6, van de doi moi giao duc lai mot lan nua tro thanh “diem nong”.


Giao duc duoc coi la quoc sach hang dau, la nen tang cho su phat trien cua dat nuoc. Tuy nhien sau ba lan ho hao doi moi thi cho toi nay nen giao duc nuoc nha van con boc lo rat nhieu bat cap.

Chua bao gio nhu bay gio, du luan xa hoi cung nhu cac nha khoa hoc, chuyen gia da mat kien nhan doi cho su tu than nganh Giao duc – Dao tao thay doi phuong cach giao duc – dao tao de co hieu qua, da lon tieng keu goi nen giao duc – dao tao o nuoc ta phai duoc doi moi can ban - toan dien, boi phuong thuc giao duc tu bao lau nay khong phu hop voi yeu cau cua thoi ky moi, dang san sinh ra “san pham nguoi” thu dong gioi ly thuyet toi thuc hanh. No dan toi chat luong nguon nhan luc Viet Nam rat thap, can phai duoc cai thien som.

Giao duc- dao tao Viet Nam o muc nao cua the gioi
Tuy nhien su luan quan khong xac dinh duoc phuong huong phai di theo loi nao nen du thao De an trinh Hoi nghi Trung uong vua qua chua co nhung diem moi xung tam duoc goi la “can ban”, “toan dien” cua giao duc – dao tao. Tat ca nhung gi duoc neu trong de an deu la nhung cai ma Nghi quyet T.U 2, khoa 8 cach day 16 nam da de cap va nhieu cai chung ta cung dang lam (theo ong Dao Trong Thi - Chu nhiem Uy ban VH-GD – Thanh nien – Thieu nien va Nhi dong cua Quoc hoi). Hoi nghi Ban chap hanh Trung uong da quyet dinh chua ban hanh Nghi quyet ve doi moi can ban, toan dien giao duc – dao tao. Nghi quyet khong ra duoc co nghia la nhung van de cot loi nhat chung ta chua giai quyet duoc.

Theo dieu tra cuoi nam 2010 thi dan so Viet Nam co 87 trieu nguoi. Duoc cau thanh chu yeu: nong dan, cong nhan, tri thuc, doanh nhan, dich vu va nhan luc cua cac nganh nghe. Trong do nong dan chiem 70%, cong nhan 10%, tri thuc tot nghiep dai hoc – cao dang tro len 2,15%, va doanh nghiep 1,72%.

Nguon nhan luc hinh thanh 2 loai: Pho thong va chat luong cao. Pho thong thi chiem so dong, chat luong cao chiem so thap. Ma cai ta thieu la nhan luc chat luong cao.

Cung theo so lieu cuoi nam 2010, nguon luc lao dong co 20,1 trieu da qua dao tao. Trong so 48,8 trieu lao dong dang lam viec chi co 8,4 trieu co bang cap, chung chi do cac co so dao tao trong va ngoai nuoc cap. So nguoi tu 15 tuoi tro len duoc dao tao nghe va chuyen mon ky thuat rat thap, khoang 40%. Lai them co cau dao tao bat hop ly duoc the hien qua ty le:

Dai hoc va tren dai hoc: 1. Trung hoc chuyen nghiep: 1,3. Cong nhan ky thuat: 0,92. Trong khi tren the gioi ty le nay la: 1 – 4 – 10.

Danh gia cua cua Ngan hang The gioi (WB) thi Viet Nam dang rat thieu lao dong co trinh do tay nghe, cong nhan ky thuat bac cao. Chat luong nguon nhan luc Viet Nam cung thap hon so voi nhieu nuoc khac. Neu lay thang diem 10, thi chat luong nhan luc Viet Nam chi dat 3,79 diem (xep thu 11/12 nuoc chau A tham gia xep hang cua WB) trong khi Han Quoc la 6,91, An Do 5,76, Malaysia 5,59, Thai Lan 4,94 diem.

Nguon nhan luc con mat can doi trong co cau phan bo theo nganh nghe. Cac nganh ky thuat – cong nghe, nong – lam – ngu nghiep it va chiem ty trong thap, trong khi cac nganh xa hoi, luat, kinh te, ngoai ngu lai qua cao. Nhieu nganh nghe, linh vuc co tinh trang vua thua lai vua thieu nhan luc. Nhung linh vuc hien dang thieu lao dong, co: kinh doanh, tai chinh, ngan hang, kiem toan, cong nghe thong tin, dien tu, vien thong, co khi che tao.

Giao duc- dao tao Viet Nam o muc nao cua the gioi
Phai bat dau tu nen giao duc ma hien no dang khong phu hop voi yeu cau thuc te doi song xa hoi. O bac pho thong hoc sinh phai hoc qua nhieu nhung tinh loi ich khong cao. Hoc sinh thanh “tho giai bai tap” trong “cong xuong truong hoc”. Giet chet kha nang phan bien cung nhu suc sang tao hay ham muon chi ra tinh sai lam cua ly thuyet. Nhung san pham xuat xuong cua nen giao duc Viet Nam dang mac nhieu loi.

Tu khi sinh ra cho toi khi tot nghiep trung hoc pho thong, co “ba the gioi” dua tre phai trai qua trong giai doan truong thanh - giai doan quan trong nhat cua doi nguoi - do la: Gia dinh – Nha truong – Xa hoi. Trong do, gia dinh la vuon uom dau tien, nha truong la noi nuoi duong tri thuc khoi nguon tri tue, va xa hoi chap nang canh bay. Giao duc, phai xay dung mot nen giao duc nhan van va khoa hoc.

Mot xa hoi tieu nong da phan suy nghi tieu nong, coi thanh dat cao hon cong hien, va da thoi thuc tuoi tre hoc de ung thi, nuoi tham vong tu nha truong den khoa cu de tien toi quan truong. Khong co mot quoc gia nao nhu o Viet Nam so truong Dai hoc – Cao dang lai nhieu den the so voi dan so: 450 truong voi du loai hinh dai hoc quoc gia, dai hoc vung, dai hoc dia phuong, dai hoc nganh, dai hoc cua cac to chuc doan the.

Tuy nhien trong bang xep hang thu tu cac truong dai hoc dat chuan quoc te tu truoc toi nay thi Viet Nam chua bao gio co lay mot truong dai hoc nao gop ten trong “Top 500”. Theo GS.TSKH Nguyen Dang Hung: “Giao duc dai hoc Viet Nam o muc bao nhieu cua the gioi thi chua ro, nhung o muc rat te thi qua ro rang”. Phan lon neu khong muon noi la tat ca cac hoc sinh o nong thon quyet tam hoc de thi vao dai hoc du trai voi nguyen vong, ho cung chi co mot mong uoc la de “thoat ngheo”. Tam ly ay co tu ngan xua.

Tinh tu ngay 11-9-1975 Chinh phu phong ham giao su dau tien cho cac nha giao, nha khoa hoc va cu 4 nam mot lan cho toi nam 1996 so giao su, pho giao su o Viet Nam da co gan 4.000. Bat dau tu nam 2001 phong tung nam den nay so luong cac giao su, pho giao su co khoang 6.600. Rieng nam 2010 phong 578. Nam 2011 phong 408 giao su va pho giao su. Tuy nhien chi co tu 15 den 20% co trinh do tuong duong. Con lai la thap, tham chi duoi 1/3 rat thap.

Theo Giao su Hoang Tuy, thi ta co qua nhieu giao su, pho giao su “huu danh vo thuc”, cach xa chuan muc quoc te. Dieu do duoc xac tin qua so bang sang che duoc cap, lay nam 2006 lam vi du. Trong khi Han Quoc co 102.633, Trung Quoc: 26.000, Singapore: 995, Thai Lan: 158, Malaysia: 147, Philippine: 76, thi Viet Nam: 0. Tuong tu, bai viet duoc xuat ban tren cac tap chi khoa hoc nam 2007, Dai hoc Tong hop Seoul co 5.060, Dai hoc Tong hop Singapore: 3.598, hai Dai hoc Tong hop Bac Kinh va Phuc Dan Trung Quoc: 5.562, hai Dai hoc Mahidol va Chulalongkorn Thai Lan: 1.772, Dai hoc Malaya cua Malaysia: 504, Dai hoc Philippine: 220, thi hai Dai hoc Quoc gia Ha Noi va thanh pho Ho Chi Minh: 52, Vien Khoa hoc & Cong nghe Viet Nam: 44.

Giao duc- dao tao Viet Nam o muc nao cua the gioi
Giao su, Pho giao su la phai gan voi giang day o mot truong dai hoc hoac vien nghien cuu. Trong khi do rat nhieu trong so cac giao su, pho giao su duoc phong lai lam cong viec hanh chinh va quan ly. No duoc coi la “pham ham” len hang sang cho cac vi tri quan chuc. Tuy nhien, trong he thong giao duc quoc dan, theo tinh toan cua Bo Giao duc – Dao tao thi ty le Giao su, Pho giao su trong cac co so giao duc – dao tao dai hoc phai la 15% va 35% moi dap ung nhu cau dao tao cua dat nuoc. Chi 1% giang vien trong Hoi dong chuc danh giao su nha nuoc nhu hien nay la rat khiem ton.

Ve giao duc – dao tao cua Viet Nam, bao Giao duc Viet Nam mo dien dan thao luan “That vong va ky vong vao giao duc Viet Nam”. Da va dang co nhieu y kien kem vui. GS.Hoang Tuy: “Giao duc cua ta dang lac dieu voi the gioi van minh”.

Nguyen Pho Chu tich nuoc Nguyen Thi Binh cho rang: “Tinh hinh giao duc Viet Nam bay gio rat nghiem trong. Chung ta van noi giao duc phai di truoc mot buoc, nhung thuc te giao duc khong di truoc, khong di ngang, ma con di sau, di nguoc quy luat”.

GS.Van Nhu Cuong: “Chi o Viet Nam co chuyen dung van bang de thang quan. Va la nen giao duc ung thi”.

GS-TSKH Nguyen Dang Hung: “Giao duc Viet Nam benh da qua nang can duoc giai phau”.

GS.Nguyen Lan Dung: “Toi buon vi sinh vien ra truong phai di tiep thi mi tom. Neu khong doi moi chat luong dao tao, thi ngay ca viec di tiep thi my tom cung dau co de”.

PGS.Tran Xuan Nhi - Nguyen Thu truong Bo Giao duc – Dao tao: “Doi moi giao duc truoc het phai doi moi tu duy cua nguoi lam giao duc”.

GS.Tran Hong Quan: “Nen giao duc Viet Nam hien nay co nhieu loi he thong”. GS.Mai Trong Nhuan – Giam doc DHQG Ha Noi: “Tren the gioi cac nuoc co nen giao duc xuat sac nhu My, Anh, Canada khong ban ve doi moi giao duc nhung tai sao giao duc cua ho van doi moi. Khong doi moi ma van nhu doi moi!”

Giao duc- dao tao Viet Nam o muc nao cua the gioi
Va GS.Hoang Xuan Sinh dat van de “dau tien”: “Neu khong co tien 30 nam nua giao duc Viet Nam van roi”…

Nhin ra the gioi. Nuoc My, sau the chien thu hai la nuoc duy nhat thu hut duoc nguon chat xam rat lon. Nhieu nha khoa hoc tu chau Au va nhieu nuoc khac. Thuc te nay tra loi cho cau hoi tai sao ngay nay nuoc My co nhieu nha khoa hoc hang dau the gioi trong nhieu linh vuc. He thong giao duc dai hoc toan la nhung truong dai hoc danh gia ma moi sinh vien tren toan the gioi deu tu hao duoc dao tao tai noi ay.

Nguon nhan luc o Cong hoa Sec, no cau thanh thi truong lao dong va phat trien nguon nhan luc. Trong cac chien luoc thanh phan, co chien luoc pho cap tieng Anh, chien luoc cai thien nhan luc hanh chinh cong, chien luoc phat trien giao duc dai hoc – cao dang va lien ket voi hoat dong nghien cuu, chien luoc phat trien doi ngu giao vien, chien luoc phat trien hoc suot doi.

O chau A, Nhat Ban la mot trong nhung nuoc di dau trong phat trien nguon nhan luc xuat phat tu viec xac dinh rang nuoc Nhat ngheo tai nguyen thien nhien. De phat trien chi co the trong cho vao chinh moi nguoi Nhat Ban. Chinh phu dac biet chu trong toi giao duc – dao tao, coi day la quoc sach hang dau.

Giao duc tieu hoc va trung hoc co so la bat buoc, tat ca hoc sinh trong do tuoi tu 6 den 15 duoc hoc mien phi. Ket qua hoc sinh thi do vao cac truong dai hoc – cao dang ngay mot nhieu, va Nhat Ban tro thanh mot trong cac cuong quoc giao duc cua the gioi. Ve su dung va quan ly nhan luc, Nhat Ban thuc hien che do len luong va tang thuong theo tham nien.

Trong khi Trung Quoc chu truong lay nhan tai chan hung dat nuoc, thi Singapore ap dung linh hoat chinh sach giao duc luon huong den kha nang, so thich cung nhu nang khieu cua tung hoc sinh nham giup cac em phat huy cao nhat kha nang cua minh.

Voi Han Quoc, chinh sach giao duc lai duoc xay dung dua vao su doi hoi cua nen kinh te. Nam 1950: xoa mu cho toan dan. Nam 1960: giao duc huong nghiep trong cac truong trung hoc. Nam 1970: day nghe ky thuat. Day manh hoat dong nghien cuu va giao duc trong linh vuc khoa hoc co ban cong nghe, nang cao chat luong giao duc va hoc suot doi. Nam 2001: Chinh phu cong bo chien luoc quoc gia lan thu nhat ve phat trien nguon nhan luc trong giai doan 2001 – 2005. Lan thu hai vao nam 2006 la phat trien nguon nhan luc giai doan 2006 – 2010.

Trong chien luoc phat trien kinh te xa hoi 2011 – 2020 cua nuoc ta da neu ro can tap trung tao dot pha “Phat trien nguon nhan luc nhat la nguon nhan luc chat luong cao”. Dieu do co nghia la phai doi moi can ban nen giao duc quoc dan.

Theo ong Dao Trong Thi - Chu nhiem Uy ban Van hoa - Giao duc – Thanh nien – Thieu nien va Nhi dong cua Quoc hoi, thi De an doi moi giao duc chua co nhung diem moi xung tam duoc goi la “can ban”, “toan dien” cua giao duc – dao tao. Chua giai quyet nhung van de cot loi, luan quan vi khong xac dinh duoc phuong huong, chua chat loc duoc tri tue cua nhan dan.

Giao duc – Dao tao Viet Nam trong suot 4 thap ky qua cung co nhung dot cai cach, cai tien het sach giao khoa den to chuc he thong va giang day, de roi khong di toi dau tiep tuc dam chan tai cho. Nhung mo hinh truong thuc nghiem 3 chuc nam van chua xac dinh duoc la tot hay khong tot de mo rong hay loai bo.

Nhieu cu chi tu phat cua ca nhan hay don vi giao duc muon co mot dong thai nao do nham thay doi phuong cach giao duc nham kiem chung hieu qua nhu “Nhom Canh Buom”, hoac dua vao ty le nho de thi nham khuyen khich tu duy sang tao nhan van cua hoc sinh nhu “luan ve chu trinh”, “tuong tuong cuoc hoi ngo cua Tam va Cam duoi dia nguc” it ra cung co nhung van de thuc tien doi song hien huu de tranh cai phan bien tao hung thu trong hoc tap. Do deu la nhung tam long tam huyet voi giao duc nuoc nha.

Duong co o bat cu noi dau. Nhung cung khong phai co san o bat cu noi nao. Cai chinh yeu cua nen giao duc phai lay quyen loi tri thuc cua nguoi di hoc lam muc dich. Trong do nhung gia tri chan – thien – my lam nen tang. Tien sinh ngay xua lay dan de hoach dinh chinh sach. Thuc thi chinh sach cung tu tam long thuong dan. Nhung gia tri dao duc dang la rao can lon cho giao duc nuoc nha.

Khieu Quang Bao

Viet Bao
Comment :Giao duc dao tao Viet Nam o muc nao cua the gioi
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Giao duc dao tao Viet Nam o muc nao cua the gioi bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Giao duc dao tao Viet Nam o muc nao cua the gioi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Giao duc dao tao Viet Nam o muc nao cua the gioi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Đời Sống-Gia Đình
Education and Training of Vietnam at the world
Japan, human resource development, education in Vietnam, working age, higher education, associate professor, university, scientists, quality, training, world, innovation, strategy, society, water
Education and Training of Vietnam at the World of world-rated Vietnam has the advantage of population east. Being in the "population bonus", which means the labor force aged abundant ....

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Giáo dục- đào tào Việt Nam ở mức nào của thế giới

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Giáo dục- đào tào Việt Nam ở mức nào của thế giới bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Giao duc dao tao Viet Nam o muc nao cua the gioi

Nhan xet, hay lien he ve tin Giao duc dao tao Viet Nam o muc nao cua the gioi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Giao duc dao tao Viet Nam o muc nao cua the gioi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tong hop trong chuyen muc Doi song Gia dinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tong hop
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0