Giai phap chong tham hieu qua

Giai phap chong tham hieu qua

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Detect language » Hungarian

Cac cong trinh duoc xay dung au, khong dam bao chat luong, cong trinh cu . . . thuong xuat hien tinh trang tham nuoc, tham qua tuong, tham qua mai, tran nha gay nhieu bat tien cho gia chu nhat la ve mua mua.

 

Giai phap chong tham hieu qua

Ve ly thuyet, trong mot ngoi nha, hau nhu cho nao cung co the bi tham vi tac dong cua moi truong. Mot chut nuoc dong tren mai, moi noi cua dinh vit lop mai ton, khe nut giua khuon cua va tuong... Khi da co mot lo nho ro ri, thi chong tham bat dau la mot "hanh trinh gian nan".

Da so vat lieu xay dung va hoan thien (be tong, gach op lat, ngoi...) deu co nhung lo nho li ti tren be mat va nhung khe nut do chiu tac dong cua moi truong va qua trinh thi cong, su dung. Tu nhung "lo kim" ay, duoi su thay doi cua thoi tiet se co the la khoi dau cua tinh trang tham dot sau nay.

Tham dot: hien tuong, nguyen nhan va giai phap

Hien tuong:
Tren tran nha thay co nhieu vet ran chan chim, tran nga mau, o vang, vai cho bi dong nuoc nho giot xuong duoi.
Nguyen nhan:
Tham dot mai va san nha chu yeu la do mai va san da cu, bi nut, ho hoac bi dong nuoc lau ngay. O nhung nha chung cu, neu bi tham dot tu tren tran hoac tu nha ve sinh cua tang tren thi viec chong tham kha kho khan va chi co the khac phuc tam thoi.
Khac phuc:
Viec tham dot tu tran nha chung cu chu yeu tu khu vuc nha ve sinh hay be nuoc cua cac nha o tang tren. Neu tran chi moi bi o vang co the dung cac loai son chong tham co dac tinh kho nhanh trong mot hoac hai gio.
Trong truong hop tran bi tham nuoc nhieu gay dot thi phai khac phuc bang cach dap bo lop gach cua san nha khu vuc bi tham. Sau do phu be mat bang mot lop soi thuy tinh va keo chong tham. Cuoi cung tret mot lop xi mang va lat gach lai nhu cu.
Tren nhung mai nha bi tham dot, co the ap dung mot so bien phap nhu tram bit cac vet nut tren mang xoi, o vang, san thuong bang hon hop vua gom xi mang, cat va chat chong tham voi do day it nhat 1cm; kiem tra cac ong thoat nuoc khong cho nuoc thoat thang vao dinh, mat tuong hoac cac cho noi giua mai, tuong va cua so.
Tai diem nut giua dinh tuong va mai, khi khong tram bit hieu qua thi dung nhung tam nhom mong de che nuoc cho vet nut. Viec tham dot mai con do cac mang xoi co long can, khi mua lon nuoc khong thoat kip va bi tran len mai. Trong truong hop nay phai thay moi mang xoi co long sau hoac duc them lo thoat nuoc duoi vi tri bi tran.
Cung co the be mat mai bang cop pha kin, sau do do vua xi mang vao, vua xi mang se ngam vao be mat be tong qua cac khe rong, khi ngung ket se tram het cac khe rong nay lam be tong lien lai. Sau do nen xu ly lai be mat bang vua xi mang tinh tron phu gia chong tham.

O nuoc ta nhung nam gan day xuat hien nhieu loai vat lieu chong tham san xuat tu trong nuoc va nhap khau tu nuoc ngoai. Viec su dung vat lieu chong tham nao cho phu hop voi loai cong trinh, voi giai phap cong nghe chong tham nao de dat hieu qua kinh te cao nhat va dam bao tinh ben vung lau dai cho cong trinh la dieu can quan tam cua cac nha kien truc, thiet ke, tu van, xay dung. Tuy theo yeu cau ve chong tham cung nhu dang chong tham cung cap do tham ma lua chon cac giai phap cong nghe va vat lieu phu hop.

Chon dung san pham thich hop

Thi truong vat lieu chong tham hien co hang chuc san pham ngoai nhap nhu: Sika, Penetron, Radcon 07, ShellFlintkote, Stonhard, Ardex... San pham chong tham trong nuoc co Kova, Intoc, Thuan Loc, Sankote, Fosta, Menkote, Latex, Wapro, chua ke den hang chuc thuong hieu son nuoc co san pham son chong tham nhu: Flintkote Colourlex, Nippon, ICI, Seamaster... Giua rung san pham chong tham nhu vay, nguoi tieu dung nen chon lua nhu the nao de co duoc san pham phu hop?

Theo kien truc su Pham Cong Son – Hoi kien truc su thanh pho Ha Noi co the tam chia cac san pham chong tham ban tren thi truong hien nay thanh 3 dang la san pham chong tham be mat, dang tron vao be tong hoac vua va dang tham thau. Cac dang tren lai duoc chia thanh 2 nhom gom: san pham chong tham co goc huu co va vo co.

Can cu vao dac tinh vat lieu cung nhu cach thuc thi cong vat lieu chong tham duoc chia lam cac loai sau day :
1.Loai mang long dan hoi :
Thong thuong la loai vat lieu 1 thanh phan dang long, va dac, Thi cong bang choi hay binh phun, Quet tu 2 den 3 lop len ket cau can chong tham, khi kho tao thanh 1 lop phu ben, dan hoi va linh hoat, cac san pham thong dung tren thi truong la Sikaproof membranne, Shell Flintkote 3…
2.Loai chong tham 2 thanh phan :
Gom thanh phan A la chat long mau trang (Co chua Latex de tang do dan hoi va deo) va thanh phan B dang bot mau xam, duoc che tao theo bo.Khi thi cong chi can tron deu va quet tu 2 – 3 lop len be mat can chong tham.Thi cong bang choi hay binh phun, ket dinh tot voi cac be mat dac chac, cac loai thong dung la Sika Topseal 107, Vibalastic, Conttie WS2…
3.Loai chong tham dang tinh the tham thau :
Duoc che tao duoi dang hop chat dang bot kho, cac chat trong vat lieu co ai luc voi nuoc  hinh thanh cac tinh the di chuyen xuyen qua cac lo va mach mao dan trong be tong, chung bit kin cho be tong khoi su xam nhap cua nuoc, hoa chat va chat thai co hai khac , cac hoat chat tham vao be tong phan ung voi voi va nuoc am tao thanh lop mang duoi be mat, bit kin be tong mot cach hieu qua. cac loai thong dung tren thi truong la Nanocryst,Contite seal, Penetron, Aquafin IC ….

4.Loai chong tham da dung :
La phu gia dang long duoc tron voi xi mang hoac vua nham tang tinh chong tham, gia tang tinh ket dinh va do ben cua ket cau. Cac loai thong dung tren thi truong la Sika latex, Kova CT11A…
5.Chong tham trong suot :
Hop chat chong tham dang long, trong suot, tham sau vao be mat vat lieu va co tuoi tho cao ngay ca khi be mat bi mai mon, giu cho cong trinh co mau sac hoan toan tu nhien, hay dung cho gach op tuong, da tu nhien, ngoi lop, tuong bao cac loai thong dung tren thi truong la Activ-01, water seal....
6.Tam trai chong tham :
La san pham chong tham dang tam mong.Co 2 loai la mang tu dinh day 1,5 mm hoac mang mat cat, mat da day tu 2 – 5 mm.Thi cong bang cach quet 1 lop Primer len be mat ket cau, sau do kho nong chay lop Bitum mat duoi cua mang va ep chat xuong be mat can chong tham. cac loai thong dung tren thi truong la Touchon Mem brane, Corpernit, Danosa….
7.Bang can nuoc :
Duoc che tao tu PVC chiu nhiet dan hoi  rong tu 15 cm den 32 cm, San pham duoc thiet ke de chan nuoc tham qua khe co gian, mach ngung be tong, cac loai thong dung tren thi truong la Sika Water bar, Vinkem water stop, Flexguard…
8.Cao su truong no :
Duoc che tao tu cao su dan hoi hoac Bentonite, co the hut nuoc, dung de tram khe be tong hoac quan co ong nhua , khi gap nuoc co the truong no den 300% va bit kin nuoc khong cho xam nhap vao ket cau. Cac san pham thong dung tren thi truong la Rockmax Swelling 101, Contite water stop….
9.Chat chan nuoc tuc thoi :
Duoc che tao dang bot hoac chat long .Co the dong cung sau 60 giay sau khi tron, dung de bit dong nuoc chay manh tam thoi de tien hanh cac phuong phap chong tham khac. Cac san pham thong dung tren thi truong la Active DC 01, Simon,Rockmax Waterplug…
10.Chong tham dung cho be nuoc thai :
Chat chong tham co the chong lai duoc ham luong axit cao trong nuoc thai tu cac nha may,co so y te, khu cong nghiep cac san pham thong dung tren thi truong la Inertol Poxitar F, Sikagard 63N…
11.Chong tham va phan xa nhiet :
Chat chong tham ket hop voi tinh the cau Ceramic tao len su phan xa nhiet hoan hao, chong tham tot, tiet kiem chi phi va giam duoc nhiet do trong toa nha. cac san pham thong dung tren thi truong la Rockmax Ceramic V2, Pentent…

Voi cac ky su giau kinh nghiem, chung toi se nhanh chong khao sat danh gia nguyen nhan gay ra tham nuoc cho can ho cua quy khach va co phuong an xu ly nhanh chong, hieu qua va tuyet doi dam bao hien tuong se khong tai dien tro lai.

De tim hieu sau hon ve cac san pham chong tham nguoi tieu dung co the tham khao cac ban ve, quy trinh thi cong, cung cac tu van san pham tai trang web : http://vatlieuchongtham.vn/ 

Hoac Showroom cua Cong ty CP xay dung Bao Tin tai dia chi so 783 Nguyen Hoang Ton, Ha Noi DT 0437501639.

Hay lien he voi chung toi bat cu khi nao ban can, moi yeu cau cua quy khach se duoc chung toi tiep nhan tu van.

Phuong Le (TMDT-VN)
Detect language » Hungarian

Detect language » Hungarian

Phương Lê (TMDT-VN)
Comment :Giai phap chong tham hieu qua
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Ý kiến bạn đọc (1)  

Viết phản hồi

 
 
 
 
 
Suy xét nhé...

nguyettqn 2011-05-26 14:04

   0

Trước xu thế hướng đến sự bền vững và thẩm mỹ của các công trình xây dựng trong khi vẫn còn tồn đọng nhiều khó khăn của ngành là các tiêu chuẩn quy định trong nước còn chưa đi đến thống nhất, tình hình bất cập về thị trường vật liệu xây dựng đặc biệt nói chung và sản phẩm chống thấm nói riêng, các nhà đầu tư và nhà thầu chưa cập nhất các thông tin chính xác về kỹ thuật, năng lực của các thầu phụ chống thấm và các tiêu chuẩn yêu cầu chất lượng sản phẩm chống thấm, điều này ảnh hưởng rất to lớn đến chất lượng của những công trình xây dựng.

Làm thế nào ngưới tiêu dùng lựa chọn đúng?
Đó là câu hỏi khá lớn đặt ra hiện nay mà chưa một doanh nghiệp hay cá nhân nào có thể trả lời được. Thông thường tiêu chí của nhà thầu xây dựng chọn là:
1. giá thành rẻ nhất
2. "quan hệ giao tiếp" với nhà thầu cao nhất

Đánh vào 2 tiêu chí trên các công ty sản xuất vật liệu hóa chất xây dựng Việt Nam ra đời trong khi bản thân họ vẫn còn chưa nắm vững về chống thấm.
Nhà thầu xây dựng mụ mị về việc này và thường chọn sản phẩm rẻ để hoàn thành công trình và qua mắt chủ đầu tư.
Đến đây, chúng ta thấy các khó khăn của nhà nhập khẩu vật liệu này: giá thành cao hơn do chi phí mua hàng và chi phí quản lý tăng cao. Có mấy nhà thầu biết được sản phẩm của họ là sản phẩm chính hiệu có kiểm chứng tại các trung tâm thử nghiệm danh tiến và không có sự tham nhũng như Việt Nam.
Có phải như vậy các doanh nghiệp này dần mất chỗ đứng trong thị trường chống thấm và hóa chất xây dựng?
Câu hỏi này dành cho ngành quản lý chất lượng và học vấn của các kỹ sư trẻ trả lời vậy?

Phản hồi Phản hồi voi trich dan Trich dan

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Giai phap chong tham hieu qua bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Giai phap chong tham hieu qua ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Giai phap chong tham hieu qua ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Đời Sống-Gia Đình
waterproofing solution efficiency

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Giải pháp chống thấm hiệu quả

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Giải pháp chống thấm hiệu quả bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Giai phap chong tham hieu qua

Nhan xet, hay lien he ve tin Giai phap chong tham hieu qua co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Giai phap chong tham hieu qua de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Khong gian song trong chuyen muc Doi song Gia dinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Khong gian song
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0