Tim hieu ve dich vu ezComeZCom la dich vu truy cap internet toc do cao tu may tinh thong qua cong nghe truyen du lieu tren mang dien thoai di dong VinaPhone.

Vinaphone tra loi thac mac cua khac hang ve ezCom

Cau 1: Dich vu ezCom la gi?

Tra loi:
ezCom la ten goi moi cua Mobile Broadband la dich vu truy cap internet toc do cao tu may tinh thong qua cong nghe truyen du lieu tren mang dien thoai di dong VinaPhone.

Cau 2: Lam the nao toi co the su dung duoc dich vu ezCom?

Tra loi:
- De co the su dung duoc dich vu ezCom, ban phai co du 3 dieu kien.

+ Ban phai co may tinh tuong thich voi viec truy cap internet (may de ban, may xach tay co cong USB hoac co khe cai SIM card).

+ Ban phai co SIMCard VinaPhone da duoc dang ky hoat dong o che do dich vu Mobile Broadband.

+ Ban phai co cac thiet bi ho tro de truy nhap Internet tren may tinh thong qua mang di dong VinaPhone nhu: USB DataCard, 3G WIFI… (thiet bi cai SIMCard VinaPhone).

- De dang ky dich vu, ban ra cac cua hang giao dich cua VinaPhone de dang ky, hoac chuyen doi SIMCard bat ky cua VinaPhone (SIM dang hoat dong 2 chieu) sang che do su dung dich vu ezCom bang cach nhan EZ gui 888.

Cau 3: Toi dang su dung dich vu ezCom cua VinaPhone, ngoai chuc nang truy cap internet, toi co the su dung cac dich vu khac do VinaPhone cung cap duoc khong?

Tra loi:
Dich vu ezCom cua VinaPhone chi thuc hien duoc chuc nang truy cap Internet gui/nhan tin nhan, va dich vu 2Friend (thue bao tra truoc), khong thuc hien duoc chuc nang thoai va cac dich vu gia tri gia tang khac.

Cau 4: Toi dang ky dich vu ezCom tra truoc cua VinaPhone, toi co the nap tien vao tai khoan nhu the nao? Va bang cach nao toi co the kiem tra tai khoan cua minh?

Tra loi:
- De nap tien, ban co the nap truc tiep tu may tinh bang cach truy cap trang http://cuoc.vinaphone.com.vn, vao muc nap tien de thuc hien nap tien vao tai khoan, hoac vao muc tai khoan tren phan mem truy cap internet va nhan vao muc nap tien de thuc hien nap tien, hoac cam SIM thuc hien cuoc goi den so 900 de nap tien nhu cac thue bao tra truoc thong thuong.

- De kiem tra so du TK, ban truy cap trang http://cuoc.vinaphone.com.vn tren giao dien trang web co day du thong tin tai khoan cua ban, hoac cam SIM vao dien thoai va kiem tra nhu thue bao tra truoc thong thuong.

Cau 5: Dung USB 3G cho may tinh co the thay the ADSL khong? Dich vu nao tot hon ve gia va toc do?

Tra loi:
- Ve gia cuoc: neu ban dung it thi nen su dung ezCom, neu dung nhieu (>6 GB/thang) thi nen su dung ADSL.

- Ve chat luong dich vu: Trong vung phu song 3G, toc do cua dich vu ezCom tuong duong hoac cao hon ADSL.

Cau 6: Ky cuoc dich vu ezCom tinh nhu the nao?

Tra loi:
Ky cuoc dich vu ezCom tra sau tinh theo thang duong lich.

Ban la thue bao ezCom tra truoc:

- Neu tai thoi diem phat sinh cuoc (dich vu data) ma thoi han su dung ≤ 92 ngay thi thoi gian su dung duoc thanh 92 ngay.

- Neu tai thoi diem phat sinh cuoc (dich vu data) ma thoi han su dung lon hon 92 ngay thi thoi gian su dung se duoc giu nguyen.

- Doi voi truong hop thue bao nap tien, thoi han su dung duoc cong them so ngay tuong ung voi menh gia the khach hang nap

Cau 7: Toi dang ky dich vu ezCom theo hinh thuc tra sau, toi phai tra cuoc thue bao trong thang dau tien nhu the nao neu toi khong dang ky tu ngay dau tien cua thang, va toi co duoc su dung toan bo luu luong mien phi cua goi hay khong?

Tra loi:
- Neu ban dang ky goi tu ngay 15 tro ve truoc, ban phai dong 100% cuoc thue bao, luu luong mien phi duoc tinh tu ngay dang ky den het thang dang ky.

- Neu ban dang ky sau ngay 15 cua thang, ban phai dong 50% cuoc thue bao, luu luong mien phi (van duoc huong du 100% luu luong mien phi theo goi dang ky) duoc tinh tu ngay dang ky den het thang dang ky.

- Cuoc thue bao va cuoc luu luong vuot goi duoc tinh vao hoa don cuoc cua thang phat sinh.

Cau 8: Toi co duoc chuyen doi hinh thuc thue bao goi dich vu ezCom khong? Khi chuyen doi toi co duoc bao luu tai khoan khong?

Tra loi:
- Neu ban la thue bao ezCom tra sau muon chuyen sang tra truoc thi gia tri goi dang dang su dung se bi huy va phan luu luong mien phi khong su dung het (neu co) se khong duoc bao luu.

- Neu ban la thue bao ezCom tra truoc muon chuyen sang tra sau thi chi thuc hien bao luu so tien hien co trong tai khoan chinh de tru vao hoa don cuoc EZ tra sau.

- Viec chuyen doi giua cac goi cuoc EZ tra sau se co hieu luc ke tu thang tiep theo thang yeu cau chuyen doi.

- Tam thoi khong cho phep chuyen doi tu thue bao ezCom tra truoc, tra sau sang cac hinh thuc thue bao VinaPhone tra sau va tra truoc khac.

Cach dang ky thue bao ezCom tra truoc, tra sau:

- Thue bao ezCom tra sau:

+ Khach hang hoa mang moi goi ezCom tra sau, cham dut hop dong, chuyen doi tu TB ezCom tra truoc sang TB ezCom tra sau va nguoc lai: thuc hien tai diem giao dich cua VinaPhone (thong qua he thong quan ly thue bao tra sau tap trung CCBS cua VinaPhone)

+ Tuy theo nhu cau su dung data, khach hang co the thuc hien chuyen doi giua cac goi ezCom tra sau thong qua tin nhan SMS[Tengoicuoc_ON] gui 888(khach hang khong phai den cac diem giao dich nhu truoc day).

- Thue bao ezCom tra truoc:

+ Chuyen doi tu tu thue bao tra truoc thong thuong sang thue bao ezCom tra truoc: Thay doi noi dung tin nhan chuyen doi: Khach hang soan tin “EZ” gui 888 (thay cu phap “MB” gui 888 truoc day)

Ngoai dich vu EZ0 duoc khai bao mac dinh khi thue bao ezCom tra truoc hoa mang moi hoac chuyen doi tu goi cuoc VinaPhone tra truoc sang goi cuoc ezCom, thue bao ezCom tra truoc duoc phep lua chon su dung 1 trong cac goi cuoc EZ50, EZ80, EZ120, EZ180, EZ220 cua VinaPhone bang cach soan tin nhan [Tengoicuoc_ON] gui 888 (trong do “_” la dau cach)

Cau 9: Toi thay tu 1/9 VinaPhone co thay doi ten cac goi cuoc cho ezCom, chi tiet cu the the nao?

Tra loi:
Ke tu 01/9/2011, cac goi MB tra truoc, MB0, MB1, MB2, MB3 duoc doi ten tuong ung thanh goi EZ0, EZ50, EZ120, EZ220.

Cau 10: Dung USB 3G khong phai do VinaPhone cung cap co the dang ky dich vu ezCom cua VinaPhone khong?

Tra loi:

Co. Ban co the su dung USB mua ngoai va dang ky dich vu ezCom cua VinaPhone. Tuy nhien, de dam bao su dung dich vu tot hon, VinaPhone khuyen cao khach hang nen su dung USB do VinaPhone cung cap.

Cau 11: Dung USB 3G va dien thoai 3G lam modem ket noi internet voi may tinh thi co khac gi nhau khong?(ve chat luong, gia ca…)

Tra loi:
- Chat luong tuy thuoc vao thiet bi su dung ho tro truy cap voi toc do nao. Vi du: dien thoai thuong chi ho tro toc do 384Kbps, trong khi do USB 3G la thiet bi chuyen dung nen co the ho tro toc do truy cap co the len toi 3.6M hoac 7.2Mbps).

- Chi phi khi dung dien thoai dang ky cac goi Mobile Internet truy cap Internet tu dien thoai cao hon so voi truy cap Internet khi dang ky dich vu ezCom.

Cau 12: Toi thay VinaPhone moi Ban hanh goi cuoc ezCom danh cho HSSV voi muc uu dai len den 10 nam, chi tiet cu the nhu the nao?

Tra loi:
Cac uu dai chinh danh cho TB HSSV:

- Khi chuyen doi sang goi ezCom danh cho HSSV, Khach hang duoc tang ngay 30.000 dong trong TKKM2 (su dung data, nhan tin noi mang VinaPhone).

- Ke tu thang thu 2 thang hoa mang, khach hang duoc tang 30.000 vao TKKM2 cho den khi khach hang 22 tuoi.

- De duoc huong uu dai tang 30.000 dong/thang, trong thang truoc thang tang tien, khach hang phai nap the tu 10.000 dong tro len. Cac khach hang khong dat dieu kien su dung nay se khong duoc cong luu luong mien phi o thang lien ke.

Cau 13: EZU la gi?

Tra loi:
Tu 1/9 VinaPhone bo sung tinh nang su dung Internet khong gioi han EZU chi voi 50.000 d/thang

- Voi tinh nang EZU, khach hang duoc su dung 1GB luu luong mien phi o toc do truy cap toi da la 8 Mbps/2Mbps (Down/Up). Sau khi dat den 1GB, khach hang duoc tiep tuc su dung Internet mien phi voi toc do thong thuong 256 Kbps/128 Kbps (Down/Up) – toc do cho phep khach hang van truy cap Internet de xem video, doc tin tuc, nghe nhac, tin tuc mot cach thoai mai.

- De dang ky tinh nang EZU, thue bao ezCom tra truoc/tra sau VinaPhone phai su dung 1 trong cac goi cuoc EZ50, EZ80, EZ120, EZ180, EZ220 cua VinaPhone va soan tin nhan “EZU-ON” gui 888.

PV

» Thue bao Vinaphone duoc phep ung tien
» Dich vu VinaSport cua Vinaphone
» Qua tang am nhac cua Vinaphone
» Vinaphone giam manh cuoc cac dich vu mang
» Choi game tren di dong voi nha mang Vinaphone
» Dich vu Chacha cua VinaphoneViet Bao

Video nổi bật

Mãn Nhãn Với Màn Biểu Diễn Súng Ấn Tượng Của Quân Đội Belarus
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Công Nghệ NỔI BẬT

5 tính năng thú vị của ứng dụng photos trên iPhone

Cùng với sự ra đời của iOS 8, ứng dụng hình ảnh đã nhận được một vài thay đổi nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày một cao của người dùng. Vậy đâu là những thay đổi quan trọng nhất? Các bạn có thể khám phá một vài tính năng thú vị của ứng dụng photos trên iPhone trong bài viết dưới đây

2 cách vào Google khi bị hack DNS

Nhóm hacker Lizardsquad tấn công DNS dẫn đến chuyện không thể truy cập vào Google Việt Nam sáng nay. Tạm thời, bạn có thể tự khắc phục sự cố này theo hai cách.

Có nên nâng cấp ipad air lên ipad air 2 không?

Năm ngoái, iPad Air là chiếc tablet khá hoàn hảo được người dùng rất ưa chuộng. Vì thế, những nâng cấp trên iPad Air 2 đang tạo ra rất nhiều tò mò cho người dùng. Nhưng thay đổi được Apple nhắc đến nhiều nhất là kiểu dáng mỏng và nhẹ hơn so với người tiền nhiệm, có cảm biến vân tay, camera sắc nét hơn, cấu hình tốt hơn cũng như hỗ trợ nền tảng 64 bit.

Tìm hiểu: Dung USB 3G, mang dien thoai di dong, co the su dung, thoi han su dung, truy cap Internet, truyen du lieu, toc do cao, su dung duoc, dang ky, tra truoc, khach hang, tra sau, chuyen doi, may tinh, Vinaphone

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tìm hiểu về dịch vụ ezCom

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tìm hiểu về dịch vụ ezCom bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tim hieu ve dich vu ezCom

Nhan xet, hay lien he ve tin Tim hieu ve dich vu ezCom co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tim hieu ve dich vu ezCom de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin Tong hop trong chuyen muc Cong nghe.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin Tong hop
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0