Dich vu Chacha cua VinaphoneChacha la dich vu Cong am nhac cung cap cho khach hang cac tien ich: nghe nhac online, tai bai hat ve dien thoai di dong hoac ve may tinh, tai nhac chuong dien thoai, cai dat nhac cho...

Vinaphone cung cap cho ban doc nhung giai dap thac mac lien quan den dich vu nay:

Cau 1: Toi la khach hang moi, lam sao toi co the su dung dich vu ChaCha.Vn?

Tra loi:

- De su dung dich vu ChaCha.Vn tren web ban truy cap tai dia chi http://chacha.vn khong can dieu kien gi di kem. Tuy nhien de co the su dung cac tinh nang tai noi dung ban can phai la thue bao cua Vinaphone va da xac thuc so dien thoai.
- De su dung ChaCha.vn tren wap, ban phai la thue bao cua VinaPhone va da dang ky su dung goi dich vu GPRS hoac 3G. Truy cap dia chi http://m.chacha.vn tu dien thoai de su dung dich vu.

Cau 2:
De su dung dich vu cua ChaCha may dien thoai cua toi can nhung dieu kien gi?

Tra loi:

- May dien thoai cua ban can ho tro tinh nang ket noi GPRS hoac 3G, dong thoi thue bao cua ban da dang ky dich vu GPRS hoac 3G cua VinaPhone de co the truy cap internet.
- De su dung tinh nang nghe truc tuyen, may dien thoai cua ban can ho tro tinh nang Streaming – nghe nhac truc tuyen ma khong can phai tai ve dien thoai.

Cau 3:
Lam sao toi co the dang ky goi thue bao hang thang cua ChaCha?

Tra loi:
- Co 2 cach de ban co the dang ky goi thue bao hang thang cua ChaCha:
+ Cach 1: Dang ky thong qua SMS bang cach soan tin:
CHACHA9 ON gui 9234 (doi voi goi cuoc 9.000 VND/30 ngay) hoac
CHACHA30 ON gui 9234 (doi voi goi cuoc 30.000 VND/30 ngay)
+ Cach 2: Dang ky truc tiep tai wapsite http://m.chacha.vn

Cau 4: Toi muon huy goi thue bao hang thang cua ChaCha. Toi phai lam the nao?

Tra loi:

De huy khong su dung goi dich vu cua ChaCha: Soan tin: CHACHA9 OFF gui 9234 hoac CHACHA30 OFF gui 9234.

Cau 5:
Khi dang ky su dung goi thue bao thang cua ChaCha toi duoc nhung loi ich gi?

Tra loi:

Khi dang ky su dung goi thue bao thang cua ChaCha ban duoc nghe nhac va xem video online khong gioi han, hoan toan mien phi data.

Cau 6: Gia cuoc goi thue bao thang cua ChaCha la bao nhieu? Thoi gian hieu luc cua goi thue bao nay trong bao lau? Viec tru tien duoc thuc hien nhu the nao?

Tra loi:
- Hien tai ChaCha co 2 goi thue bao thang voi gia cuoc la 30.000 VND va 9.000 VND
- Thoi gian hieu luc cua goi thue bao nay la 30 ngay ke tu ngay dang ky thanh cong. Ap dung doi voi ca thue bao tra truoc va tra sau cua VinaPhone.
- Viec tru tien duoc thuc hien nhu sau:
+ Doi voi thue bao tra truoc tien se duoc tru vao tai khoan chinh cua ban.
+ Doi voi thue bao tra sau tien se duoc tinh vao hoa don thanh toan cuoc su dung cua ban.

Cau 7:
Khi toi truy cap vao wapsite co doi lan he thong thong bao khong nhan dien duoc thue bao. Tai sao toi gap loi nhu vay? Va giai phap khac phuc loi nay nhu the nao?

Tra loi:
- Ban gap loi nhu vay la do: he thong cua VinaPhone khong nhan dien duoc thue bao cua ban.
- Giai phap khac phuc loi nay nhu sau: Ban can ngat ket noi GPRS hoac 3G sau do kich hoat lai. Sau khi kich hoat lai ket noi GPRS (3G) ban truy cap lai wapsite tai dia chi http://m.chacha.vn de su dung dich vu.

Cau 8: Toi khong dang ky duoc goi thue bao thang cua ChaCha tai wapsite ly do tai sao? Va giai phap khac phuc van de nay nhu the nao?

Tra loi:

- Khi ban khong dang ky duoc goi thue bao thang cua ChaCha tai wapsite thong thuong la do tai khoan cua ban khong con du tien de dang ky goi thue bao nay.
- Giai phap khac phuc: Ban can nap tien vao tai khoan vao tien hanh dang ky lai tai wapsite.

Cau 9: Tai sao toi khong nghe duoc nhac va xem video tai ChaCha?

Tra loi:

- Ban khong nghe duoc nhac va xem video tai ChaCha la do cau hinh Streaming cua player tren may chua duoc chon la VinaPhone GPRS hoac 3G.
- Giai phap khac phuc: Ban can cau hinh lai Player voi diem truy cap su dung ket noi GPRS hoac 3G cua VinaPhone.

Cau 10: Tai sao toi khong download duoc nhac va video tai ChaCha? Giai phap khac phuc van de nay nhu the nao?

Tra loi:

- Ly do chu yeu ban khong download duoc nhac va video tai ChaCha la do tai khoan cua ban khong du tien de thuc hien giao dich tai noi dung.
- Giai phap khac phuc la ban can nap them tien vao tai khoan de co the download nhac va video mot cach binh thuong.

Cau 11: Toi truy cap ChaCha tu dien thoai di dong nhung phong tieng viet bi loi nguyen nhan do dau va giai phap khac phuc nhu the nao?

Tra loi:

- Ban bi loi phong tieng Viet la do dien thoai cua ban khong ho tro che do hien thi tieng Viet
- Giai phap khac phuc van de nay: Ban di chuyen xuong chan trang ChaCha ma ban dang vao tu dien thoai di dong. Kich vao link “Khong dau” de chuyen wapsite sang che do hien thi tieng Viet khong dau.

Cau 12:
Khi toi dang ky goi thue bao thang cua ChaCha hay huy dang ky dich vu bang cach soan tin nhan. Toi co mat chi phi tin nhan khi lam nhu vay khong?

Tra loi:
Khong. Khi gui tin nhan dang ky hay huy dich vu goi thue bao thang cua CHACHA ban hoan toan duoc mien phi.

Cau 13:
Toi dang ky goi thue bao thang cua ChaCha vao dau thang nhung cuoi thang may toi het tien. Toi co the su dung cac tinh nang mien phi nhu nghe nhac va xem video tai ChaCha khong?

Tra loi:

Ban van co the su dung dich vu voi cac tinh nang nghe nhac va xem video. Chi co nhung tinh nang ban phai tru tien truc tiep thi ban khong su dung duoc.

Cau 14:
Toi muon su dung dich vu lau dai toi co can phai dang ky dich vu lai theo hang thang khong?

Tra loi:

Khong. Neu ban chua huy dich vu va dang hoat dong binh thuong. Trong truong hop thue bao tra truoc da het thoi gian hieu luc cua goi cuoc ma tai khoan cua khach hang van con tien lon hon goi cuoc da dang ky ban su dung dich vu binh thuong ma khong can dang ky lai. He thong tiep tuc gia han de ban luon su dung duoc dich vu. Trong truong hop thue bao tra truoc khi het thoi gian hieu luc cua goi cuoc nhung trong tai khoan dien thoai nho hon goi cuoc da dang ky he thong se tu dong huy dich vu.

Cau 15:
Khi toi het tien trong tai khoan he thong da huy dich vu goi thue bao thang cua toi. Khi toi nap tien vao toi co phai tien hanh dang ky lai goi thue bao thang cua ChaCha khong?

Tra loi:

- Ban se phai dang ky lai goi thue bao thang cua ChaCha bang cach soan tin:
CHACHA9 ON gui 9234 (doi voi goi cuoc 9.000 VND/30 ngay) hoac
CHACHA30 ON gui 9234 (doi voi goi cuoc 30.000 VND/30 ngay)
- Hoac truy cap dia chi http://m.chacha.vn va thuc hien chuc nang dang ky duoc cung cap tren wapsite.

Cau 16:
Dich vu Chacha co nhung goi cuoc nao de cho toi lua chon?

Tra loi:

Chacha cung cap cac goi cuoc sau de ban co the de dang chon lua:
- Goi cuoc mac dinh:
+ Khong can dang ky dich vu
+ Nghe online tinh cuoc theo tung noi dung
+ Download tinh phi theo tung noi dung
- Goi cuoc thue bao thang:
+ Goi 30.000 VND
• Mien phi nghe nhac/xem video; download bai hat khong gioi han tren wapsite dich vu Chacha. Khong tinh phi data.
• Download video, nhac chuong tinh phi theo tung noi dung
+ Goi 9.000 VND
• Mien phi nghe nhac/xem video khong gioi han tren wapsite dich vu chacha. Khong tinh phi data
• Download tinh phi theo tung noi dung

Cau 17:
Tai sao toi khong Huy duoc dich vu?

Tra loi:

- Nguyen nhan: Ban nhan tin sai cu phap
+ Chacha30Off (Khong co dau cach giua chacha30 va off)
+ Chacha30_0ff (Hieu nham Off thanh 0ff (Chu O thanh so 0)
- Cach giai quyet:
+ Voi goi chacha9 de huy dich vu: Chacha9 Off
+ Voi goi chacha30 de huy dich vu:Chacha30 Off

Cau 18:
Tai sao toi dang xem video lai bi ngat ket noi?

Tra loi:

- Nguyen nhan: Do may cua ban chon mang la: auto 3G&2G nen den khi 3G song yeu thi may ban tu nhay sang 2G khi nhay sang he thong chua ket noi duoc ngay nen bi gian doan(he thong timeout) nen nguoi dung ko the Play tiep duoc
- Cach giai quyet: Chi chon mang la 3G thi hien tuong nay se it bi xay ra.

Cau 19: Toi khong dang ky goi 3G toi co su dung duoc dich vu Chacha ko?

Tra loi:

Neu ban dung may co ho tro 3G va Streaming ban chi dang ky GPRS ban van co the su dung duoc dich vu Chacha(xem video va audio) khi ban bat 3G. Toc do ban su dung voi toc do cua 3G ban duoc khong bi tinh phi cuoc data khi ban download va nghe bai hat.

Cau 20: Khi nao goi cuoc cua toi duoc gia han?

Tra loi:
Khi goi cuoc cua ban het han thi se duoc gia han. Truoc khi gia han he thong se thong bao truoc cho ban bang tin nhan qua sms

Cau 21:
Khi goi cuoc cua toi het han ma chua gia han toi co con su dung duoc dich vu khong?

Tra loi:
Khi goi cuoc ban het han ban van co the su dung dich vu them 10 ngay nua. Trong thoi gian nay he thong se tien hanh gia han cho ban ko huy gia han dich vu

Cau 22: Toi thuong nghe 1 bai hat nhieu lan nhung sau 1 so lan toi bam play lai thi he thong bao loi ko play duoc?

Tra loi:

Do ban nghe 1 bai hat qua lau nen link nghe cua ban qua han. De nghe tiep ban refresh trang detail thi ban lai co the nghe binh thuong.

Cau 23:
Toi thuong khi vao Chacha phai vao trinh duyet va go dia chi m.chacha.vn co cach nao nhanh hon khong?

Tra loi:

De nhanh hon ban vao http://m.chacha.vn/download/index de cai shorcut app de vao chacha nhanh hon

Cau 24: Toi su dung nokia he dieu hang S60 view duoc wap binh thuong nhung khi play thi bao loi?

Tra loi:

- Nguyen nhan: Khi view wap binh thuong ma khong play do chua cau hinh mang cho real player
- Cach giai quyet: Cau hinh Real player chon GPRS vinaphone.

Vinaphone

» Kham pha dich vu V-clip cua Vinaphone
» Dich vu Mobile Camera cua Vinaphone
» Vinaphone giai dap thac mac ve Dich vu Mobile TV
» Vinaphone giai dap thac mac ve Mobile Internet
» Tra loi giai dap cua ban doc ve Mobile Boardband


Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Công Nghệ NỔI BẬT

5 tính năng mà Android nên học hỏi từ iOS

Android chắc chắn là hệ điều hành phổ biến nhất hiện nay, nó đồng thời cũng là nền tảng được tích hợp những bộ tính năng phong phú nhất thế giới. Mặc dù được nhiều nhà sản xuất đầu tư nghiên cứu và phát triển như vậy, nhưng Android không phải là quá hoàn hảo, nó vẫn cần được cải tiến và nâng cấp hơn nữa, đặc biệt là việc học hỏi từ chính những nền tảng đối t

Hướng dẫn bảo vệ smartphone Android khi bị thất lạc

Tình trạng mất điện thoại hoặc bị quên ở đâu đó thực sự là ác mộng với người dùng. Google đã cung cấp một số giải pháp để tìm thiết bị hoặc ít nhất xóa tất cả các dữ liệu và nội dung riêng trên những chiếc smartphone cài hệ điều hành Android của họ.

Tổng hợp những biện pháp tăng tốc iPhone iOS 8 cực hiệu quả

Chắc cũng không cần phải nói gì nhiều khi nhắc đến iPhone hiện nay. Đây là sản phẩm đẳng cấp và được đánh giá cao về hiêu năng. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm không thể so sánh thì bên cạnh đó vẫn có những nhược điểm xuất hiện, nhất là đối với những điện thoại đã qua một thời gian sử dụng. Đôi lúc bạn sẽ nhận thấy điện thoại của mình hoạt động chậm đi. Ng

Tìm hiểu: co the su dung, dien thoai di dong, thoi gian hieu luc, su dung duoc, nhu the nao, da dang ky, dang ky lai, dich vu, thue bao, cua ban, he thong, giai phap, truy cap, goi, cau

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Dịch vụ Chacha của Vinaphone

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Dịch vụ Chacha của Vinaphone bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Dich vu Chacha cua Vinaphone

Nhan xet, hay lien he ve tin Dich vu Chacha cua Vinaphone co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Dich vu Chacha cua Vinaphone de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin Tong hop trong chuyen muc Cong nghe.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin Tong hop
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0