Xay dung doi ngu can bo song lanh manh khong tham nhung

Xay dung doi ngu can bo song lanh manh khong tham nhung

Tags: Ho Chi Minh, Truong Tan Sang, can bo, chinh tri, xay dung, doi ngu, khoa hoc, hoc vien, truong, dao, trinh, song, dang

Phat bieu hom nay tai Hoi nghi can bo lanh dao, quan ly chu chot cua he thong Hoc vien Chinh tri hanh chinh quoc gia Ho Chi Minh va cac truong Chinh tri tinh, thanh pho trien khai nhiem vu nam hoc moi, Thuong truc Ban Bi thu noi: Cong tac dao tao va boi duong can bo cua Hoc vien va cac truong phai dong gop tich cuc vao viec xay dung doi ngu can bo cap chien luoc cho TU, can bo chu chot cho dia phuong.

Theo ong Truong Tan Sang, tot nghiep ra truong, cac hoc vien phai co lap truong tu tuong, ban linh chinh tri vung vang va dao duc, loi song lanh manh, khong tham nhung, khong de vo con, gia dinh va nguoi than, quen loi dung de muu cau loi ich phi phap, ke ca lam sai lech chu truong, chinh sach cua Dang va Nha nuoc; co trinh do ly luan chinh tri sau sac, tu duy doi moi, sang tao, co kien thuc rong, thanh thao chuyen mon, nghiep vu, dap ung yeu cau cua thoi ky day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa.

Dong thoi, duoc nang cao ve tinh than trach nhiem va dung khi dau tranh phong, chong tham nhung, lang phi, quan lieu, gop phan lam trong sach bo may trong he thong chinh tri, xay dung Dang va bo may Nha nuoc ngay cang trong sach, vung manh.

Doi ngu can bo do co tinh than doan ket, hop tac, y thuc to chuc ky luat va phong cach lam viec khoa hoc, gan bo voi nhan dan; dam nghi, dam lam, dam chiu trach nhiem; dam dau tranh phe phan cai sai, phe phan nhung tu tuong lech lac; bao ve cai dung; ren luyen duc tinh khiem ton, cau thi; chong tu tuong chu quan, tu man, xa dan, xem thuong loi ich cua nhan dan; la nhung tam guong trong viec thuc hien Cuoc van dong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh”, duoc nhan dan tin cay, yeu men.

Thuong truc Ban Bi thu bieu duong nhung no luc phan dau va ket qua da dat duoc cua Hoc vien va cac truong chinh tri tinh, thanh pho va yeu cau can tiep tuc doi moi manh me chuong trinh, giao trinh, noi dung va phuong phap day va hoc; nang cao chat luong giao duc chu nghia Mac - Lenin, tu tuong Ho Chi Minh, quan diem, duong loi cua Dang, phap luat, chinh sach cua Nha nuoc; gan ly luan voi nhung van de thuc tien cua dat nuoc, cac dia phuong.

Cong tac quan ly giao duc va dao tao cung can duoc tang cuong; day manh va nang cao hon nua chat luong nghien cuu khoa hoc, tong ket thuc tien, phat huy tot hon vai tro cua mot trung tam nghien cuu ly luan chinh tri-hanh chinh...

Dong thoi, phai lanh dao, chi dao xay dung Dang bo va co quan trong sach, vung manh ve moi mat; xay dung doi ngu can bo cua nha truong co pham chat chinh tri, dao duc va trinh do, kien thuc khoa hoc, chuyen mon nghiep vu cao, dac biet la doi ngu can bo giang day, nghien cuu va can bo quan ly.

GS.TS Le Huu Nghia, Giam doc Hoc vien Chinh tri - Hanh chinh quoc gia Ho Chi Minh da bao cao tong ket nam hoc 2009-2010 va trinh bay phuong huong, nhiem vu nam hoc moi.

Nhin chung, qua trinh doi moi, nang cao chat luong hoat dong cua Hoc vien da dat duoc nhung ket qua tich cuc va kha toan dien. Tuy nhien, chat luong cong tac dao tao, boi duong can bo, chat luong nghien cuu khoa hoc chua thuc su dap ung yeu cau cua dat nuoc.

Hoc vien se no luc vuot qua kho khan, thach thuc de xay dung Hoc vien thuc su la trung tam quoc gia ve dao tao, boi duong can bo lanh dao, quan ly, can bo ly luan cua Dang, Nha nuoc va cac doan the chinh tri - xa hoi, la trung tam quoc gia ve nghien cuu chu nghia Mac - Lenin, tu tuong Ho Chi Minh, khoa hoc chinh tri, khoa hoc hanh chinh va cac mon khoa hoc xa hoi nhan van khac.

Theo TTXVN

Viet Bao
Tìm hiểu: Ho Chi Minh, Truong Tan Sang, can bo, chinh tri, xay dung, doi ngu, khoa hoc, hoc vien, truong, dao, trinh, song, dang
Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0