Thu tuong lam Truong ban chi dao phong chong tham nhung

Thu tuong lam Truong ban chi dao phong chong tham nhung

Ngay 28/7/2006, Thu tuong Chinh phu da ra Quyet dinh so 1009/QD-TTg ve viec phan cong cong viec cua Thu tuong va cac Pho thu tuong.

Quyet dinh neu ro nguyen tac phan cong, quan he cong tac giua Thu tuong va cac Pho Thu tuong, trach nhiem, quyen han cua Pho Thu tuong trong pham vi linh vuc duoc phan cong.
Ve phan cong cu the, Quyet dinh neu ro:

1. Thu tuong Chinh phu, Bi thu Ban Can su dang Chinh phu:

a) Chi dao, dieu hanh va quan ly chung moi hoat dong cua Chinh phu; lanh dao cac thanh vien Chinh phu, Thu truong co quan thuoc Chinh phu, Chu tich Hoi dong nhan dan, Uy ban nhan dan dia phuong.
b) Truc tiep chi dao cac linh vuc cong tac va cac cong viec quan trong sau day:
- Chien luoc, ke hoach phat trien kinh te - xa hoi, du toan ngan sach nha nuoc hang nam va dai han cua ca nuoc (bao gom ke hoach su dung von cac du an, cong trinh nhom A va cac du an, cong trinh quan trong quoc gia do Quoc hoi quyet dinh chu truong dau tu);
- Chien luoc, chinh sach tai chinh, tin dung, tien te quoc gia;
- Chien luoc va quy hoach, ke hoach phat trien kinh te - xa hoi 5 nam cua cac vung, cac thanh pho truc thuoc Trung uong va cua cac Bo, co quan ngang Bo, cac Tap doan kinh te, cac Tong cong ty 91;
- Phuong an su dung so vuot thu ngan sach nha nuoc hang nam;
- Chi quoc phong, an ninh, kinh phi Dang va cac khoan chi tu du phong ngan sach trung uong;
- Su dung Quy du tru ngoai hoi Nha nuoc;
- Phat hanh va su dung cong trai, trai phieu Chinh phu;
- Ke hoach in, duc tien; ke hoach bo sung tien vao luu thong hang nam;
- Cong tac bao dam quoc phong, an ninh;
- Cong tac dan toc, ton giao;
- Khoa hoc va Cong nghe;
- Giao duc va Dao tao;
- Van hoa, thong tin, bao chi;
- Cong tac cai cach hanh chinh; xay dung the che; to chuc bo may va can bo; cong tac thi dua, khen thuong; quy che va le loi lam viec cua Chinh phu; dia gioi hanh chinh Nha nuoc;
- Nhung nhiem vu lon, dot xuat, nhay cam thuoc cac linh vuc kinh te, van hoa, xa hoi, doi ngoai, quoc phong, an ninh;
- Nhung giai phap dac biet quan trong, co tinh chat dot pha ve chi dao dieu hanh trong tung thoi gian ma Thu tuong thay can phai truc tiep xu ly;
- Quan he phoi hop giua Chinh phu voi cac co quan Dang, Quoc hoi, Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam va cac doan the nhan dan.
c) Truc tiep lam nhiem vu Truong Ban Chi dao Trung uong ve phong, chong tham nhung.
d) Theo doi va chi dao cac co quan: Van phong Chinh phu, Bo Ke hoach va Dau tu, Bo Tai chinh, Bo Quoc phong, Bo Cong an, Bo Noi vu, Bo Khoa hoc va Cong nghe, Bo Giao duc va Dao tao, Bo Van hoa - Thong tin, Uy ban Dan toc, Hoc vien Chinh tri Quoc gia Ho Chi Minh, Ban Ton giao Chinh phu, Ban Thi dua - Khen thuong Trung uong, Vien Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam, Vien Khoa hoc xa hoi Viet Nam, Thong tan xa Viet Nam, Dai Tieng noi Viet Nam, Dai Truyen hinh Viet Nam.
d) Chu tich cac Hoi dong quoc gia, Truong cac Ban Chi dao theo cac linh vuc co lien quan.

2. Pho Thu tuong Nguyen Sinh Hung, Pho Bi thu Ban Can su dang Chinh phu:

a) Lam nhiem vu Pho Thu tuong Thuong truc, thay mat Thu tuong chu tri va dieu phoi hoat dong chung cua Chinh phu khi Thu tuong Chinh phu di vang hoac duoc Thu tuong uy quyen; chu tri cac cuoc hop cua Ban Can su dang Chinh phu theo su uy nhiem cua Bi thu Ban Can su dang Chinh phu
b) Truc tiep phu trach cac linh vuc cong tac:
- Kinh te tong hop (ngoai cac van de Thu tuong truc tiep chi dao), gom: ke hoach, tai chinh, gia ca, hai quan, ngan hang, chung khoan, thong ke, thuong mai (ca thi truong noi dia va xuat nhap khau chong buon lau va gian lan thuong mai, bao ve quyen loi cua nguoi tieu dung), du lich;
- Kinh te nganh (ngoai cac van de Thu tuong truc tiep chi dao), gom: cong nghiep, nong nghiep, thuy san, xay dung co ban, giao thong van tai, buu chinh vien thong va cong nghe thong tin, tai nguyen va moi truong, khi tuong thuy van, phong, chong lut bao, tim kiem cuu nan;
- Doi moi, phat trien doanh nghiep nha nuoc va phat trien doanh nghiep thuoc cac thanh phan kinh te, ca Tap doan kinh te va Tong cong ty 91;
- Lao dong va cac van de xa hoi, xuat khau lao dong;
- Y te; the duc, the thao; dan so, gia dinh va tre em;
- Chinh sach tien luong va bao hiem xa hoi;
- Cong tac xoa doi, giam ngheo;
- Mot so cong viec khac co lien quan den linh vuc cong tac theo phan cong cua Thu tuong.
c) Theo doi va chi dao cac co quan: Bo Thuong mai, Ngan hang Nha nuoc Viet Nam, Bo Xay dung, Bo Cong nghiep, Bo Buu chinh, Vien thong, Bo Giao thong van tai, Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon, Bo Thuy san, Bo Tai nguyen va Moi truong, Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi, Bo Y te, Uy ban Dan so, Gia dinh va Tre em, Uy ban The duc The thao, Tong cuc Thong ke, Tong cuc Du lich, Ban Co yeu Chinh phu, Ban Quan ly Lang Chu tich Ho Chi Minh, Bao hiem xa hoi Viet Nam, Ngan hang Phat trien va Ngan hang Chinh sach xa hoi, cac Tap doan kinh te lon, cac Tong cong ty 91.
d) Chu tich cac Hoi dong quoc gia, Truong cac Ban Chi dao theo cac linh vuc co lien quan.

3. Pho Thu tuong, Bo truong Bo Ngoai giao Pham Gia Khiem, Uy vien Ban Can su dang Chinh phu, Bi thu Ban Can su dang Bo Ngoai giao:

a) Truc tiep lam nhiem vu Pho Thu tuong, Bo truong Bo Ngoai giao, dong thoi duoc phan cong phu trach cac linh vuc cong tac sau:
- Ngoai giao va quan he doi ngoai (bao gom ca doi ngoai cua Dang, Nha nuoc nuoc va nhan dan).
- Kinh te doi ngoai, bao gom:
+ Dau tu truc tiep nuoc ngoai (FDI);
+ Ho tro phat trien chinh thuc (ODA) va vien tro phi chinh phu;
+ Hoi nhap kinh te quoc te, gia nhap To chuc Thuong mai the gioi (WTO);
+ Quan he voi cac to chuc quoc te va khu vuc, cac to chuc phi chinh phu nuoc ngoai;
- Cong tac bien gioi, bien Dong - Hai dao, bao gom ca kinh te bien;
- Cac van de ve nhan quyen;
- Mot so cong viec khac co lien quan den linh vuc cong tac theo phan cong cua Thu tuong.
b) Thuc hien nhiem vu Bo truong Bo Ngoai giao; theo doi, chi dao Bo Ngoai giao va cac co quan theo khoi cong viec co lien quan.
c) Chu tich cac Hoi dong quoc gia, Truong cac Ban Chi dao theo cac linh vuc co lien quan.

4. Pho Thu tuong, Truong Ban Noi chinh Trung uong Dang Truong Vinh Trong, Uy vien Ban Can su dang Chinh phu:

a) Truc tiep lam nhiem vu Pho Thu tuong, Truong Ban Noi chinh Trung uong Dang, Pho Truong ban Thuong truc Ban Chi dao Trung uong ve phong, chong tham nhung.
b) Duoc phan cong phu trach cac linh vuc cong tac sau:
- Chuyen trach cong tac phong, chong tham nhung;
- Thanh tra, giai quyet khieu nai, to cao;
- Phong, chong toi pham;
- Cai cach tu phap gan voi tang cuong phap che, ky cuong;
- Cong tac dac xa;
- Phong, chong HIV/AIDS va te nan xa hoi;
- Cac cong viec co lien quan khac theo phan cong cua Thu tuong.
- Phoi hop cong tac giua Ban Can su dang Chinh phu voi Ban Bi thu Trung uong Dang; giua Chinh phu voi Toa an nhan dan toi cao va Vien Kiem sat nhan dan toi cao:
c) Theo doi va chi dao Bo Tu phap, Thanh tra Chinh phu va cac co quan thuoc Chinh phu theo khoi cong viec co lien quan.
d) Chu tich cac Hoi dong quoc gia, Truong cac Ban Chi dao theo cac linh vuc co lien quan.
Quyet dinh nay co hieu luc ke tu ngay ky ban hanh.

(Theo TTXVN)

Viet Bao
Comment :Thu tuong lam Truong ban chi dao phong chong tham nhung
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thu tuong lam Truong ban chi dao phong chong tham nhung bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thu tuong lam Truong ban chi dao phong chong tham nhung ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thu tuong lam Truong ban chi dao phong chong tham nhung ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Prime Minister as its head for the prevention and fight against corruption
Deputy, Committee, Ho Chi Minh, Head of Commission on Internal Affairs, Ministry of Industry, Ministry of Finance, Academy of Science and Technology of Vietnam, the Central Committee Fatherland Front, the Institute of Social Sciences of Vietnam, economic development plan, the Social Policy Bank, Minister of Foreign Affairs, Agency Of Ch
On 07/28/2006, the Prime Minister has Decision No. 1009/QD-TTg work on the assignment of the prime minister and deputy prime minister. Decision rules clearly assigned and working relations between Prime Minister and the Deputy Prime Minister, responsibilities and powers ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thủ tướng làm Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thủ tướng làm Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thu tuong lam Truong ban chi dao phong chong tham nhung

Nhan xet, hay lien he ve tin Thu tuong lam Truong ban chi dao phong chong tham nhung co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thu tuong lam Truong ban chi dao phong chong tham nhung de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0