Nhieu cong tri nh chao mung Cach mang Thang Tam Quoc khanh

Nhieu cong tri nh chao mung Cach mang Thang Tam Quoc khanh

Tags: Can Tho, Ba Lai, Ha Noi, Binh Trieu II, Trung tam dien luc Phu My, Dang Cong San Viet Nam, Cach Mang Thang Tam, cong ty xay dung, CAU BINH TRIEU, von dau tu, xay dung cau, da thu duoc, du an, ty
Nhieu cong tri nh chao mung Cach mang Thang Tam Quoc khanh
Cong nhan Cong ty Lap may 45-1 dang thi cong tren cong trinh khi - dien - dam Phu My.

Su nghiep doi moi dat nuoc do Dang Cong san Viet Nam khoi xuong va lanh dao da thu duoc nhung thanh tuu to lon va toan dien tren tat ca cac linh vuc cua doi song kinh te, xa hoi. Dung dip ky niem 58 nam Cach mang Thang Tam va Quoc khanh 2/9, them nhieu cong trinh moi duoc khoi cong, khanh thanh va dua vao su dung la minh chung cu the ve nhung thanh tuu cua cong cuoc doi moi do.

TP.HCM: Ngay 31/8, cau Binh Trieu II chinh thuc thong xe

Sau gan 30 thang thi cong, ngay 31/8, Tong Cong ty Xay dung cong trinh giao thong 5 chinh thuc thong xe dua vao su dung cau Binh Trieu II (ben trai anh) noi lien hai bo bac - nam song Sai Gon. Cau Binh Trieu II nam tren tuyen duong quoc lo 13 noi TP.HCM voi Binh Duong, co quy mo: Dai 561m, rong 12,5m, duoc thiet ke voi tai trong 30 tan; kinh phi xay lap tren 85 ty dong.

Cau Binh Trieu II dua vao su dung gop phan giai quyet duoc tinh trang un tac giao thong thuong xuyen tai cua ngo ra vao thanh pho. Dac biet, cau Binh Trieu II gop phan lam giam noi lo au lau nay cua nguoi dan TP.HCM ve nguy co sap cau Binh Trieu cu dang xuong cap nghiem trong.

Trung tam dien luc Phu My (BR - VT): Be phong cua vung kinh te phia nam

Tinh den ngay 25/8, cong trinh xay dung Trung tam dien luc Phu My (Ba Ria - Vung Tau), voi tong von dau tu khoang 1,3 ty USD da lam xong 80% khoi luong cong viec. Phan lon thiet bi, may moc - cong doan quan trong nhat, da duoc lap dat xong. Mot so nha may da van hanh va phat dien len luoi quoc gia, voi cong suat 2.000MW (tren tong cong suat cua trung tam khi hoan thanh la 4.000 MW).

Cu the: Phu My 1 van hanh tu thang 12/2001, Phu My 2.1 bat dau van hanh mot phan tu nam 1997, phan duoi hoi se hoan thanh vao cuoi nam nay. Phu My 2.2 va Phu My 3, du kien van hanh vao cuoi nam nay. Phu My 4, cung dang khan truong thi cong de kip hoan thanh vao giua nam 2004. Nhu vay, vao nam 2005, toan bo Trung tam dien luc Phu My se xay dung xong, se la be phong manh me, tao dong luc phat trien cho ca vung kinh te trong diem phia nam.

Quang Ninh: Noi dai cau cang Cam Pha

Du an cai tao cang Cam Pha nam trong chien luoc quy hoach phat trien tong the he thong cang bien Viet Nam cua Chinh phu, trong do co cac hang muc cai tao dao sau luong tu phao so 0 den hon Soi Den tu - 9,4m den 11m; xay dung cau cang noi dai 250m ve phia thuong luu... Tong muc dau tu cua du an hon 186,7 ty dong. Dac biet, viec xay dung cau cang noi dai (chiem 60% du an) da duoc khoi cong cuoi thang 8 vua qua se khong thi cong no min pha da ma khoan coc nhoi, dap vo va moc da ngam len. Khong bao lau nua, tau 70.000 DWT cap cang da co the lay hang day tai vao ra vung Hon Net.

Cong dap Ba Lai (Ben Tre): Che ngu bien Dong

Ngay 30/4/2002, cong dap Ba Lai - cong trinh thuy nong lon nhat khu vuc DBSCL chinh thuc dua vao van hanh. Cong trinh nay co nhiem vu ngan man, giu ngot, tieu ung, rua phen cho khoang 139.000ha dat tu nhien, phuc vu sinh hoat va san xuat cho 800.000 dan. Cong dap nam chan ngang dong song Ba Lai ve phia ha nguon, tai khu vuc xa Thanh Tri (huyen Binh Dai) va xa Tan Xuan (huyen Ba Tri). Dap Ba Lai dai 544m. Cong Ba Lai gom 10 cua, khau do 84m, van hanh bang van tu dong 2 chieu. Sau hon mot nam dua vao van hanh, cong trinh cong dap Ba Lai da tung buoc phat huy tac dung, hinh thanh hai vung man, ngot kha ro net. Ve phia ha nguon do man cung co su thay doi dang ke, thich hop cho nuoi trong thuy san nhat la nuoi tom su.

Ham duong bo Hai Van: Dau thang 10 thong xe ky thuat

Ham duong bo qua deo Hai Van la mot trong 30 ham duong bo lon nhat the gioi, voi hon 6.400m duong ham xuyen nui, noi tu cau Lang Co (TT-Hue, khoang Km892-QL1A) den Khu cong nghiep Lien Chieu, (TP.Da Nang, khoang Km916-QL1A). Duong ham duoc thiet ke quy mo vinh cuu, tai trong H30-XB80 gom duong ham chinh rong 11-13m, tinh khong ham 4,95m; ham lanh nan (chay song song ham chinh), he thong ham ngang danh do xe, nguoi di bo, he thong cap dien, co khi, thong gio, quan sat, thong tin lien lac, cuu hoa, thoat nuoc...

Tong dau tu 3.465 ty dong va 251,042 trieu USD. Cac nha thau la lien danh Hazama (Nhat Ban)-Cienco6 (Viet Nam); lien danh Dong Ah (Han Quoc) - Tong cong ty Xay dung Song Da (Viet Nam). Cong trinh duoc khoi cong tu thang 8/2000, ke hoach se hoan thanh, su dung vao nam 2004. Den nay nhieu hang muc cong trinh da gan ve dich. Cac cau, duong dan da hoan tat, ham phia Nam da dao xong tu 30/6/2003. Hien nha thau LD Dong Ah - Tong cong ty Xay dung Song Da dang "giup suc" cho goi thau phia bac. Du kien dau thang 10/2003 se thong xe ky thuat va den 30/10 hoan thanh viec phun betong vong ham.

Cau Can Tho: Van hoi moi cua DBSCL

Chieu dai tuyen cua du an cau Can Tho (CCT - xem mo hinh) la 15,85km. Trong do, chieu dai cau chinh la 2.750m (1.010m cau day vang, 1.740m cau dan). Mat cat ngang cau rong 23,1m; bao gom 4 lan xe co gioi, 2 lan bo hanh, dai phan cach giua, 4 dai an toan va 2 dai lan can. Cau day vang, tru thap hinh chu A, cao 164,8m tinh tu dinh be coc. Vi tri xay dung cau cach ben pha Can Tho hien tai 3,2km ve phia ha luu. Tong von dau tu xay dung la 4.800 ty dong tu nguon von vay cua Ngan hang Hop tac quoc te Nhat Ban (JBIC). Tinh den cuoi thang 8/2003, du an xay dung cau Can Tho da co ban hoan thanh cong tac giai phong mat bang. Theo du an, co gan 1.500 ho dan voi dien tich dat gan 200ha thuoc hai tinh Vinh Long va Can Tho bi anh huong boi cong trinh xay dung CCT.

Ha Noi sap co Vien Tim

Truoc tinh trang rat nhieu tre em bi mac cac benh tim bam sinh khong duoc cuu chua, UBND TP. Ha Noi va ba Nguyen Thi Binh nguyen Pho Chu tich Nuoc, Chu tich Quy Bao tro tre em Viet Nam da co sang kien xay dung mot Vien tim danh cho tre em. Vien tim duoc xay dung tren co so cu cua Benh vien Viet Nam - Cuba tai 92 pho Tran Hung Dao. Tong so von dau tu cho vien la 53 ty dong, trong do 7 ty dong danh nang cap sua chua tru so va 40 ty dong mua cac trang thiet bi hien dai. Du an bat dau duoc khoi dong tu thang 12/2001 du kien hoan thanh vao cuoi nam 2003. Khi benh vien hoan thien se tien hanh thuc hien cac ky thuat mo tim bam sinh, cac di tat tim kho nhu thong lien that, ho van tim...

Hien tai doi ngu cac bac si phau thuat dang duoc hoc tap tai Vien Tim TP.HCM va tu nghiep tai Phap.

Kinh te Viet Nam 8 thang dau nam

Gia tri san xuat cong nghiep: dat 199.479 ty dong tang 15,9% so voi cung ky nam 2002. Trong do, khu vuc doanh nghiep nha nuoc dat 72.984 ty dong, tang 12,3% so voi cung ky nam 2002; khu vuc ngoai quoc doanh dat 52.720 ty dong, tang 18,4%; khu vuc co von dau tu nuoc ngoai dat 73.794 ty dong, tang 17,8%.

San xuat nong nghiep: Gieo cay 1.496,5 nghin ha lua mua, tang 2,9% so voi cung ky nam 2002; thu hoach xong 1.147,6 nghin hecta lua he thu o mien Nam, tang 7,2%.

Dau tu truc tiep cua nuoc ngoai: 385 du an duoc cap giay phep, thu hut tong so von dang ky 1.059,09 trieu USD. Gom: 140 du an dau tu vao linh vuc cong nghiep nhe; 107 du an cong nghiep nang; 32 du an dich vu; 30 du an nong lam nghiep; 21 du an xay dung; 13 du an van hoa, y te va giao duc; 13 du an khach san, du lich... Cac dia phuong thu hut nhieu du an dau tu nuoc ngoai: Ha Noi (29 du an), Hai Phong (18 du an), Phu Tho (11 du an)...

Xuat khau: dat 13,308 ty USD, tang 27,5% so voi cung ky nam 2002. Trong do, khu vuc kinh te trong nuoc dat 6,653 ty USD tang 18,3%; khu vuc co von dau tu nuoc ngoai dat 6,655 ty USD tang 38,2%. Cac mat hang xuat khau chu yeu co muc tang truong cao: Dau tho dat 2,516 ty USD, tang 27,7% so voi cung ky nam 2002; det may dat 2,597 ty USD tang 57,9%; thuy san dat 1,422 ty USD tang 12,7%; giay dep dat 1,58 ty USD tang 28,9%; dien tu, may tinh dat 0,412 ty USD tang 31,5%; gao: 0,557 ty USD, tang 4,9%.

(Theo Lao Dong)

Viet Bao
Tìm hiểu: Can Tho, Ba Lai, Ha Noi, Binh Trieu II, Trung tam dien luc Phu My, Dang Cong San Viet Nam, Cach Mang Thang Tam, cong ty xay dung, CAU BINH TRIEU, von dau tu, xay dung cau, da thu duoc, du an, ty

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Nhiều công trình chào mừng Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Nhiều công trình chào mừng Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nhieu cong tri nh chao mung Cach mang Thang Tam Quoc khanh

Nhan xet, hay lien he ve tin Nhieu cong tri nh chao mung Cach mang Thang Tam Quoc khanh co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nhieu cong tri nh chao mung Cach mang Thang Tam Quoc khanh de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0