Doanh nghiep da duoc pha san theo luat

Doanh nghiep da duoc pha san theo luat

- Lo lang nhung DN da "chet" ma khong "chon" duoc se tiep tuc gay "o nhiem moi truong"... ngay 24/11, cac dai bieu dat kha nhieu hy vong vao viec dua ra mot du thao Luat Pha san (sua doi - nhung gan nhu moi tinh) se giai quyet duoc thuc te nay.

Vi sao "chet ma khong duoc chon"?

Nhu thong tin cac DB trich dan trong buoi thao luan ve Luat Pha san (sua doi) tai nghi truong hom qua, trong gan 9 nam dua Luat Pha san vao cuoc song chi thu ly duoc 151 don yeu cau tuyen bo pha san DN, trong do chi tuyen bo duoc 46 DN pha san. Cac DB deu nhan xet, con so nay la qua it so voi cac nuoc va qua it so voi so DN da "chet" ma chua duoc "khai tu" con lai.

Theo nhu DB Le Van Cuong, nguyen nhan la vi: "Chung ta da co qua thua cac tieu chi de pha san, song van khong the giai the hoac tuyen bo cac DN lam an thua lo keo dai, gay that thoat tien cua Nha nuoc ma nguoi lao dong thi lam vao tinh canh song do chet do. Nguyen nhan la Luat pha san hien hanh chua dieu chinh het cac quan he pha san!".

Con voi danh gia cua DB Le Duc Thuy, ly do chi vi: "Chung ta gan nhu khong muon xu ly hoac khong quen xu ly pha san DN theo luat phap, boi khi xu ly cac DN nay se dung cham den vo so quyen loi va trach nhiem ma khong nguoi nao du dung khi dung ra dam nhiem".

DB Thuy chung minh: "Co quan chu quan lap ra DN ma phai tuyen bo dua DN ra pha san thuong thi rat lo anh huong den trach nhiem cua minh. Trach nhiem thu nhat la viec nguoi ta se danh gia ong lap ra DN quan ly the nao de lam an thua lo pha san, thu hai la lo anh huong den chinh tri xa hoi tren dia ban (vi du nhu cong an viec lam cua nguoi lao dong). Chua ke den lo so ve loi ich ca nhan cua minh trong quan ly DN va dia phuong se bi anh huong hai the nao sau khi DN pha san".

Mot loai ly do nua, theo DB Le Duc Thuy, mac du DN khong duoc tuyen bo pha san theo luat nhung khi tham gia vao thi truong tu khac no se bi pha san boi moi quan he chu no voi con no, DN voi nguoi co nghia vu lien quan hoac se lang lang tu dong rut khoi thuong truong. "Toi cung ung ho voi du an luat nay nhung xin luu y phai co mot su chi dao. Chung ta da chap nhan mot nen kinh te thi truong co su quan ly Nha nuoc tuc la chap nhan co su dao thai cua thi truong. Su dao thai do phai dien ra mot cach trat tu, co su kiem soat theo luat le" - ong nhan manh.

Tuy nhien, quan diem cua DB Nguyen Dinh Loc co ve lai trai nguoc: "Nhieu y kien "don" loi cho luat khi ban den vi sao doanh nghiep "chet ma khong chon duoc". Con toi thi thay thuong luat vi no bi oan!".

Ong khang dinh: "Cac DN "chet khong chon duoc" khong phai vi khong co co so phap ly de tuyen bo pha san ma vi nhieu ly do khac. Mot ly do quan trong la su tron tranh nghia vu, o day khong chi noi den mot ca nhan ma nhieu khi la ca mot nganh tron tranh, kim khong cho pha san. Do vay, loi khong phai vi luat ma vi thuc hien luat thieu nghiem minh!".

Dung ngoi nhin DN "chet" dan

Doanh nghiep da duoc pha san theo luat
Nguyen Bo truong Tu phap Nguyen Dinh Loc.

Nguyen Bo truong Tu phap Nguyen Dinh Loc ke lai mot cau chuyen thoi ong con duong chuc: Khi lam viec voi chuyen gia nuoc ngoai, cac chuyen gia da rat ngac nhien khi tiep can voi quan niem moi nhat ve pha san ma VN dang thuc hien - do la co che phuc hoi "su song" cho nhung DN dang gan "cua tu".

Ong noi: "Cac DN VN duoc hoat dong theo co che "chi nga em nang" - tuc la khi mot DN gap kho khan ve kha nang thanh toan thi khong phai cac chu no se tap trung lai de doi ma cung nhau tim cach de phuc hoi, nang no day de tiep tuc phat trien chu khong de DN chet non, chet yeu. Day moi la mot cai chet dung muc cua mot DN, chu neu chi lam le tuyen bo pha san thi toi cho do la mot hien tuong khong lanh manh".

DB Loc dien giai them: "Nhung tieu chi pha san cua du luat dua ra van menh manh, long leo. Su thua lo cua DN co nhieu nguyen nhan. Nhieu DN kinh doanh ca phe o Tay Nguyen co khi nang suat cao nhung gia ca thi truong the gioi dot ngot thay doi thi DN do de dang lam vao tinh trang khong co kha nang thanh toan. Trong truong hop do neu chung ta buoc no phai chet yeu thi se loi hay hai?".

Huong ung quan diem nay, DB Le Dinh Truong cho rang: "Nhieu DN dung truoc nguy co pha san do lanh dao yeu kem va su tray luoi thieu y thuc cua nguoi lao dong, nhung ngay sau do, neu DN kip thoi doi chu DN, ky luat lao dong duoc xiet chat, cong nghe doi moi se vuc day duoc... Thuc te se co tinh huong DN van con giai phap khac phuc va thuc chat chu no va DN cung chua muon pha san. Do vay, toi de nghi nhan manh yeu to hoa giai giua chu DN, nguoi lao dong va cac chu no truoc khi thuc hien cac trinh tu pha san".

DB Truong Thi Mai cung to y tan dong: "Du luat cung nghieng ve huong phuc hoi DN. Quan diem phuc hoi o day co nghia chi can co nhung bieu hien nhu khong thanh toan no den han thi co bien phap can thiep ngay, tao dieu kien de DN neu co co hoi se phuc hoi DN cua minh".

Tuong tu, DB Vo Quoc Thang de xuat: "De nghi nen uu tien cho nhieu thanh phan kinh te tham gia ho tro DN dang o tinh trang pha san de co nhieu dieu kien de phuc hoi, chu khong chi bo hep: ""chi co Nha nuoc moi co tham gia ho tro tai chinh cho DN lam vao tinh trang pha san cung co DN"".

Lien quan den noi dung nay, DB Tran Huu Hau (tinh Tay Ninh) dua ra danh gia: ""Du thao de cap rat hoi hot den nhung nguoi mac no va hau nhu khong co bien phap nao tro giup cho doanh nghiep trong viec doi no. Ngay ca bien phap phuc hoi cung khong co!"".

Ong Hau khang dinh: ""Mot trong nguyen nhan chinh khien DN lam vao tinh trang pha san la do khong doi duoc no, nhat la no o cac cong trinh xay dung co ban, ma loi thi nam o co che, chinh sach va cach lam cua co quan Nha nuoc cac cap". Do do ong de nghi: Can xem xet, bo sung mot so noi dung hoac ca nhung dieu khoan lien quan den nguoi mac no vi chung ta chi them vai chu thoi nhung se giup DN rat nhieu.

Trong khi do, Thong doc Ngan hang Le Duc Thuy lai to ra cuong quyet hon: "Vua qua, nhieu ngan hang thuong mai co phan lam an thua lo tri tre da bi cho giai the - rut giay phep hoat dong (tuc la pha san). Tu 53 Ngan hang thuong mai co phan nay giai the chi con 36, trong do nhieu ngan hang thuc su mat kha nang thanh toan. Tuy nhien, su viec nay khong he gay tam ly hoang mang cho nguoi dan vi lam bien dong gi ve kinh te, xa hoi. Ngan hang Nha nuoc da phai giai quyet bang cach bo tien ra cho vay de thanh toan nhung khoan no cua cac ngan hang bi giai the roi moi dong cua chung. Tuong tu, cac to chuc tin dung neu hoat dong kem lanh manh, vi pham phap luat thi cung phai pha san, rut giay phep hoat dong voi dieu kien kiem soat chat che de khong do vo va giu yen duoc long dan, giu yen duoc on dinh kinh te, xa hoi...".

Khong nen de nguoi lao dong tu nop don pha san DN

"Nhu vay la khong hop ly va kho kha thi!" - DB Le Dinh Truong nhan xet. Quy dinh cho phep nguoi lao dong khi thay DN, HTX khong tra duoc luong cho nguoi lao dong va nhan thay tinh trang DN co dau hieu lam vao tinh trang pha san thi co quyen nop don yeu cau pha san DN da gay ra nhieu tranh cai trong hoi truong.

DB Le Dinh Truong noi tiep: "Neu quy dinh nhu vay se de bi loi dung, hoac dan toi tinh trang khieu kien tran lan, anh huong lon den hoat dong kinh doanh neu nhu thuc te DN chua lam vao tinh trang pha san. Theo toi, chi nen quy dinh dai dien nguoi lao dong hoac to chuc cong doan co quyen yeu cau moi thu tuc pha san doi voi DN, HTX la du".

DB Vo Quoc Thang cung nhat tri: ""Nen quy dinh cong doan la nguoi dai dien cho nguoi lao dong nop don yeu cau tuyen bo pha san doanh nghiep, HTX pha san vi lam sao ca nhan nguoi lao dong biet duoc DN, HTX dang lam vao tinh trang pha san? Neu noi chua co cong doan thi phai la dai dien cho tap the nguoi lao dong"".

Ben canh do, ong bay to lo ngai ve nhung tieu chi co nguy co pha san ma du luat dua ra: "Thu nhat, dieu kien thua lo, lam sao chu no co the chung minh DN mac no dang hoat dong kinh doanh thua lo. Thu hai, dieu kien khong tra cac khoan no den han qua chung chung.... Cu chung chung the nay se rat nguy hiem, tao dieu kien cho ke xau loi dung gui don, tung tin noi DN nay la no toi han chua thanh toan roi dua don yeu cau phai pha san de tra no khi thuc su no khong den nhu vay thi sao? De nghi Ban soan thao nen lay them y kien cac DN ve dieu nay"".

Khai tu DN - loi bat cap hai!?

Hoi "lac" voi nhung y kien truoc, DB Nguyen Hoang Anh lai quan tam den khia canh: "Luat pha san se giup tao co so phap ly hon khi xu ly giai the va tuyen bo pha san, nhung neu thuc hien khong kheo thi se de cac DN loi dung su de dai cua luat de pha san bua bai ngay ca khi DN chua co du dieu kien thoa man yeu to tuyen bo pha san". DB Hoang Anh canh bao ve hien tuong mot so DN tu nhan muon tron thue hoac tranh phien ha, phuc tap nen cu de DN hoat dong 2,3 nam roi lai giai the, sau do lai thanh lap DN moi.

Mot nguoi "lo xa" nua la DB Tran Huu Hau: ""Khong phai khong co nhung DN co tinh tao pha san, dung thu doan tinh vi tau tan de danh phan loi ve minh, day thiet hai cho nguoi khac ma van khong bi truy cuu trach nhiem hinh su"". Ong Hau thac mac: "Lieu luat cua chung ta da co co nhung quy dinh nao de ngan chan dieu nay chua?"".

Hoi truong con soi dong voi nhieu gop y khac nhu: Phai cho nguoi quan ly DN bi xem xet la pha san mot quyen nao day de tham gia vao trong hoi dong chu no; Hoi dong phai hop, xem xet truoc khi toa an dua ra nhung phan quyet; thong nhat dua HTX vao luat chu khong phai lien minh HTX (vi day la mot to chuc hoat dong mang tinh chat hiep hoi, khong phai la mot to chuc kinh doanh)...

Nhu thuong le, DB Nguyen Dinh Loc lai lam Hoi truong "nong" len voi nhung y kien: "Pha san DN la mot linh vuc het suc moi me, co nhieu thuat ngu ma chung ta con nhieu bo ngo, trong khi dieu khoan giai thich thuat ngu cua du luat chi "bun xin" voi 4 diem"; hay: "Chung ta bo loi noi dau di khien luat nhu the bi mat dau...".

DB Tran Huu Hau thi ham nong nghi truong bang mot ket luan day hinh anh: Nhieu DN "chet" roi ma khong "chon" duoc, do do luat phai sua doi sao cho chon cho duoc cac DN nay, khong de gay o nhiem moi truong... Luat cung phai som phat hien DN bi "benh" hoac "tai nan co nguy co tu vong", tu do phoi hop voi cac ben lien quan cung DN tim cach "tri benh". Neu "benh" khong het, DN qua doi ma co the van con xuong va da thi chat ra thanh nhieu khuc chia cho cac ben lien quan xai, con toa an thi tuyen bo "khai tu""...

  • Lan Anh
Viet Bao
Comment :Doanh nghiep da duoc pha san theo luat
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Doanh nghiep da duoc pha san theo luat bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Doanh nghiep da duoc pha san theo luat ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Doanh nghiep da duoc pha san theo luat ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Enterprise was "bankrupt" under law
NE Tran Huu Hau, NE Le Dinh Truong, bankruptcy, environmental pollution, the ability to pay, the employee action, bankruptcy law, the petition, Nguyen Dinh Loc, status, activities, our business, by law, to
Worried the DN has "died" but not "buried" is to continue cause "pollution" ... 24/11, the delegates put much hope in making a draft Law on Bankruptcy (Amendment - but almost brand new) will solve practical

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Doanh nghiệp đã "được phá sản" theo luật

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Doanh nghiệp đã "được phá sản" theo luật bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Doanh nghiep da duoc pha san theo luat

Nhan xet, hay lien he ve tin Doanh nghiep da duoc pha san theo luat co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Doanh nghiep da duoc pha san theo luat de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0