Dang vien gop y van kien can tranh chung chung lech lac

Dang vien gop y van kien can tranh chung chung lech lac

"Khong it dam thoai, gop y cua ngay mot so can bo, dang vien cho du thao cac van kien Dai hoi XI con chung chung, cam tinh, tham chi nguy bien, lech lac" - Y kien cua nguyen Pho Vien truong Vien CNXH Khoa hoc.

Loat bai Dong gop y kien cho Dai hoi Dang XI

LTS: Sau khi dang tai nhung bai dau tien gop y cho du thao cac van kien Dai hoi Dang XI, chung toi nhan duoc nhieu y kien dong cam, ben canh do, co mot so y kien theo chieu khac. De ton trong tinh da chieu trong thong tin, TS gioi thieu bai viet cua PGS.TS Nguyen Duc Bach (nguyen Pho Vien truong Vien CNXH Khoa hoc, Hoc vien Chinh tri - Hanh chinh quoc gia Ho Chi Minh). Moi ban doc cung tranh luan.

De the hien thong tin da chieu, trong bai nay toi xin dung “van noi” chi de ban ve viec mot so can bo, dang vien dam thoai, gop y cho cac du thao van kien Dai hoi XI cua Dang tren nhieu phuong tien thong tin hien nay .

1) “Cai chung” la mot trong nhung pham tru co ban cua triet hoc nhan loai. Boi vay “cai chung” luon co gia tri bao quat. Con “chung chung” thi khong phai pham tru triet hoc ma la mot thuat ngu thuong phan anh viec noi va viet khong co thong tin, gay nham chan; hoac la vo gia tri, tham chi no con gay nhieu thong tin (tu nhung cai ma ai noi cung dung, noi o dau cung dung, khong noi thi ai cung biet; tham chi la lam dung “cai chung” dung dan de noi ve mot cai gi do nhung chua noi thang ra, tham chi cai sai… cho nen thuong duoi dang am chi, ma ai hieu the nao la…tuy!). Boi the, cach “noi va viet chung chung” la khong ro rang, gay phan tam xa hoi va nhan thuc lech lac, tac hai xa hoi .

2) Thong tin tren mot so dien dan, tren Internet… co nhieu bo ich, the hien ro hon tu do - dan chu ve ngon luan. Cung khong it nhung dam thoai, gop y cua ngay mot so can bo, dang vien cho du thao cac van kien Dai hoi XI Dang ta con chung chung, cam tinh, tham chi nguy bien, lech lac. Toi tin rang cac y kien do deu co the nhiet tam vi su nghiep chung. Xin quy vi dung phat long do nhung “ban them” thang than cua toi duoi day, vi no khong gon chut mau thuan ca nhan nao. Ten cac vi gop y kien da duoc cong khai. Toi chi ban ve noi dung cac y kien.

Co y kien rang: “Can tuyen lua tu xa hoi de tao but pha cho dang”; hoac: “Phai dan chu that su, tu do tranh cu, bau cu… nhung viec nay con chua the lam ngay duoc vi kho lam”. Xin ban them: bau cap uy dang Cong san sao lai tuyen lua tu xa hoi? Va, cai kho chinh vi chung chung… ngay ca trong cach gop y nhu vay!

"Dang vien gop y van kien can tranh chung chung, lech lac"
Cac dai bieu du dai hoi dang bo Hoc vien Chinh tri - Hanh chinh quoc gia Ho Chi Minh lam le chao co. Anh: Trang thong tin dien tu DH Dang XI

Co y kien rang: “Ta con ngai dan chu, mai khong dam dua vao van kien, gan day moi dua vao”(?); hoac “…thanh tuu trong doi moi la dang da chap nhan dan chu…, song dang lai cho do la dien bien hoa binh”(?); hoac “…do la nhung van de rat can ban, neu khong lam ro thi rat de bi quy chup…”; “…phai thay doi hoac xac dinh ro hon chu thuyet cua chung ta… neu khong se co toi voi Bac, voi che do, voi nhan dan”? Xin ban them: do la nhung gop y vua chung chung, nguy bien, sai lech; vua sao rong. Vi Dang ta dau co ngai dan chu? Dau phai Doi moi thi Dang ta moi chap nhan dan chu? Dang dau co coi thanh tuu dan chu la dien bien hoa binh? Ta van theo chu thuyet Mac - Lenin ma Bac Ho da theo, sao lai lo co toi? Nhung y kien do chua neu cu the, chua dam chiu trach nhiem ve nhung gop y thay doi dan chu va chu thuyet nhu the nao?

Co y kien nhan manh: “ Dang phai la dang cua dan toc…”. Xin ban them: cau nay trich dan y Bac Ho nhung da cat xen nhung y Bac nhan manh ve tinh giai cap va tinh tien phong cua Dang. Do vay, de lam nhieu nguoi hieu lam la Bac Ho chi co tu tuong ve tinh dan toc cua Dang ta. Y kien do con “bo qua” hoan canh lich su cua cau Bac noi nam 1945 - 1946, khi chinh quyen cua ta trong trung nuoc ma Phap lai sap xam luoc nuoc ta lan nua. Khi do phai dat dai doan ket dan toc truc tiep len hang dau ngay de du suc chong giac . Khi do khong the va chua can cong khai ve CNXH, ve Mac - Lenin, ve tinh chat giai cap cong nhan cua Dang ta… Vi khi do dai da so dan ta chua the kip hieu ve nhung tinh chat do cua Dang de tin theo ma “Tat ca cho khang chien". Trong hoan canh nhu vay, Dang ta con phai tu giai tan thi lam sao ma cong khai cho du tinh chat cua Dang?

Y kien nay con “kheo leo” cat bo loi giai thich cua Bac Ho rang: “Thuc ra la Dang ta rut vao bi mat de tiep tuc lanh dao cach mang”. Ma lanh dao cach mang tat nhien van phai la dang Cong san Dong Duong co ban chat va he tu tuong cua giai cap cong nhan Viet Nam, theo hoc thuyet Mac - Lenin. Y kien nay con “quen” rang, Bac Ho khang dinh dut khoat: “Muon giai phong dan toc, khong co con duong nao khac con duong cach mang vo san” - tuc la con duong cach mang cua giai cap cong nhan. Day la mot trong nhung “cai bat bien” trong tu tuong Bac Ho, ke ca khi Bac noi “dang phai la dang cua dan toc”. Khong thay ro dieu do la hieu sai ve ban chat tu tuong Bac Ho: dan toc phai gan lien voi CNXH; chi CNXH moi dam bao doc lap, phon vinh cho dan toc (moi day lai co cuu chuyen vien cao cap cua Dang “canh tinh” Dai hoi XI rang: “Cuong linh phai vi loi ich dan toc”, trong khi vi nay lai “ky CNXH” ma van tu cho la minh… theo Bac Ho? Qua la hai huoc!).

Moi ban doc gui gop y cho cac du thao van kien cua Dang ve dia chi
Co y kien rang: The gioi da co nhung gia tri cac Tuyen ngon Nhan quyen, Dan quyen cua My, cua Phap… ve doc lap, tu do, dan chu, cong hoa, binh dang, bac ai, nha nuoc phap quyen… con ta thi chang theo khuon mau nao cua the gioi…”; va con neu y cua ba Virginia Foote (quan chuc My moi tham nuoc ta) de phu hoa rang: “Viet Nam lam chang giong ai thi chi co the lam an voi minh thoi”(?). Co y kien con cham choc: “Viet Nam cu di quay lung ve phia mat troi thi chang bao gio vuot qua cai bong cua minh”(?).

Xin ban them: nhung gop y do vua chung chung, am chi, nguy bien; vua trai voi thuc tien 25 nam Doi moi. Boi vi, ta hoi nhap, duong nhien van co “nhung cai chang giong ai”, nhung ta dau co chi lam an voi minh? Chac la cac y kien do muon Viet Nam hoi nhap, can co “mo hinh” dan chu, kinh te va moi mat kieu My, Phap… moi dung “khuon mau chung”! Sao khong gop y thang rang: ta can theo CNTB “ca goi”?

Co y kien rang: Can tro lai thuc hien dung Hien phap Viet Nam 1946 da quy dinh la dan moi co quyen lap hien, con Quoc hoi chi co quyen lap phap… Moi viec quyet dinh den van menh quoc gia deu phai do dan phuc quyet. Xin ban them: Y kien nay cu the hon… song lai van chung chung, de gay ngo nhan va phan tam, vi da “ bo qua” hoan canh cu the nuoc ta nam 1946 - nhu phan tich o tren. Hien nay, Dang ta lanh dao nhan dan ta, co nhung van de ma dai da so nhan dan biet ro vi gan thiet than, cu the… voi dan thi co the va can phai hoi dan. Song, khong the cai gi quan he den van menh quoc gia deu “trung cau dan y” de dan phuc quyet (vi nhu : co nen theo chu nghia Mac - Lenin khong? Co nen theo CNXH sau khi Dong Au, Lien Xo tan ra khong? Co nen da dang khong? v.v… roi Dang nghe dan, trong dan, theo y dan) thi su the se the nao?

Ke ca trong che do TBCN - mot che do ma dang cam quyen, quoc hoi, chinh phu thuong “do xoanh xoach” - co ve dan chu, vi ho khong bao gio lo tu sup do che do TBCN… ma chang bao gio ho de “dan phuc quyet” nhung van de ve ban chat va he tu tuong cua ho; huong chi che do ta? Che do ta neu khong thong nhat nhan thuc va hanh dong thi Dang, nha nuoc ta se sup do va chuyen sang CNTB. Do la su khac nhau rat ro tu ban chat va muc tieu cua hai che do quy dinh! Neu Dang va nha nuoc ta “theo duoi quan chung” nhu vay thi nhan dan cung chang can Dang lanh dao, nha nuoc quan ly xa hoi!

Xin nhac lai mot cach nom na rang: Moi quy luat xa hoi deu do nhan dan tao ra. Nhung tuyet dai da so trong nhan dan lai khong the tu nhan thuc va van dung dung cac quy luat do chinh minh tao ra . Vi vay ma nhan dan moi nuoi nang va yeu cau nen giao duc phai day, ren va dao tao ra cac nha khoa hoc, cac nha lanh dao quan ly… de nhan thuc va van dung cac quy luat, dan dat nhan dan lam dung quy luat cho su ton tai va phat trien ngay cang tot dep cua nhan dan. Do moi la nhung nha khoa hoc, nhung nha lanh dao - quan ly gan dan, than dan, hoi dan, nghe dan, trong dan… nhung khong mi dan - khong hai dan… thi moi thuc su vi dan va do do dan moi can ho!

Trong “tam quyen phan lap” tu san, rat nhieu gia tri ma ta da chon loc, van dung theo dieu kien cua ta ngay tu Hien phap 1946 - du ta khong phan lap theo nghia doi lap. Song, nhieu noi dung luat phap cua CNTB rat “minh bach” thi ta lai khong the va khong bao gio van dung. Do cung la do ban chat va muc tieu hai che do khac han nhau, du hai che do van can giao luu, hop tac, cung co loi…(truoc Doi moi khong hop tac la trai quan diem Mac - Lenin. Ta da sua va co thanh tuu 25 nam doi moi).

Quoc hoi ta do moi cong dan bau truc tiep de quyen luc, loi ich cua dan ta tap trung noi Quoc hoi; va quan trong hon la Quoc hoi co quyen luc cao nhat… (chu khong phai Tong thong, Thu tuong cao nhat, co the giai tan Quoc hoi nhu trong dan chu tu san). Quoc hoi ta co the hien quyen luc va loi ich cua dan hay khong la do Quoc hoi… chu khong phai do co che dan uy quyen luc cao nhat cho Quoc hoi lap hien, lap phap, giam sat va buoc hanh phap, tu phap va toan dan thuc thi phap luat. Noi “nhan dan lap hien” la rat chung chung, mo ho. Nhan dan la khai niem chung rat rong gom tung nguoi dan va ho khong the “tu phat tu tap ban bac de lap hien”. Rot cuoc lai phai qua mot to chuc dai dien cho dan du kha nang lap hien, lap phap. Khong ai khac, o Viet Nam hien nay, to chuc dai dien do chi co the la Quoc hoi.

Co y kien hieu lech lac ma da gop y cho van de ly luan vao loai co ban va phuc tap nhat, rang: “Khong the danh trao hai van de: su khong “ton vong” cua CNTB va “loai nguoi nhat dinh se tien toi CNXH” (du thao van kien Dang ta van khang dinh van de nay ma khong “danh trao” gi ca).

Xin ban them: Trong triet hoc co van de “danh trao khai niem”. Y kien tren chua hieu the nao la danh trao khai niem! Le ra hai van de do can dien ta la “gan” voi nhau (hay khong) chu khong phai la danh trao nhau. Toi do rang, y kien do “ mu mo” phu nhan mot trong nhung luan diem rat noi tieng trong “Tuyen ngon cua dang Cong san”, rang: “Su sup do cua giai cap tu san va thang loi cua giai cap vo san la tat yeu nhu nhau” (luan diem nay da duoc Cach mang Thang Muoi Nga 1917, he thong XHCN the gioi chung minh. Con viec no khung hoang, do vo lon - khong he “sup do hoan toan” - lai do nhieu nguyen nhan ma nhieu nguoi chua nhan thuc dung… chu khong phai la luan diem do sai va chua duoc chung minh!). Tu do duong nhien y kien nay cung phu nhan tac pham cua V.I.Lenin ve “chu nghia de quoc - giai doan tot cung cua CNTB”. Xin ban them: Tac pham do gan day da duoc nhieu triet gia cua G7 danh gia la mot trong nhung tac pham vi dai nhat the ky XX (xin ai chua chuyen sau cho noi dua!).

Hien nay, co nuoc TBCN nao, ke ca My, da vuot qua CNDQ chua? Hay hoi Phong trao Khong lien ket se ro: vi sao muc tieu hang dau cua hon ¾ cac nuoc tren the gioi nay van la chong de quoc? Vay CNDQ hien nay van dang la “tot cung” cua CNTB… thi lam sao lai phu nhan V.I.Lenin?

Y kien nay con phu nhan cac van kien cua cac dang Cong san (du thao van kien DH XI Dang ta van xac dinh) ve thoi dai ngay nay la… “qua do tu CNTB len CNXH tren pham vi toan the gioi”. Xin ban them: Y kien nay cung giong voi y kien hoang mang sau khi Dong Au va Lien Xo sup do vi khong phan tich dung ban chat cac su kien, cac nguyen nhan ma da cam tinh “quay 180 do” rang: C.Mac sai tu dau khi neu luan diem “xoa bo tu huu”... coi do nhu mot trong nhung nguyen nhan lam he thong XHCN sup do. Luan diem Mac - Lenin phai la: xoa bo che do tu huu”. Va, hoc thuyet Mac - Lenin da du nhung can cu thuc tien - khoa hoc de xac dinh dung mot thoi dai voi “lat cat khoa hoc” bao quat va toan dien nhat.

Y kien phu nhan che do cong huu va dac diem thoi dai ngay nay vi "quy toi che do cong huu”- CNXH la “cha chung khong ai khoc”. Ho da hieu sai ca cau nay cua to tien ta: da khong len an va doi xoa bo bon vo trach nhiem, bat hieu voi cha chung ma lai to cao va doi xoa bo cha chung? The gioi hien nay con cuc doan tu huu thi loai nguoi con can xe nhau, con pha hoai ca vu tru… roi tu huy diet (Mac - Lenin da du bao nhu vay cach nay ca the ky). Con “tu huu” cua moi nguoi thi la cai vinh vien cung loai nguoi…

Tom lai, kieu y kien tren, ke ca viec de nghi ta “tro lai” Viet Nam dan chu cong hoa, dan chu nhan dan; mong Dang va cac nha ly luan dung giao dieu, ap dat tu duy v.v…. thuc chat la: khong hieu, khong tin, nen khong thich CNXH va Mac - Lenin nua!

Quyen ngon luan la cua moi nguoi, khong e ngai truoc bat cu ai. Song doi voi nhung van de ly luan khoa hoc chinh tri tam vi mo co quan he den van menh To quoc va dan toc; tham chi toan nhan loai… thi nhung ai da va dang la can bo cao cap, la nha khoa hoc, dac biet lai van kiem la dang vien Cong san ma cong bo y kien ve nhung van de do, can than trong va co nhung co so khoa hoc - thuc tien dang tin cay nhat (tranh chung chung cam tinh, gian don, nguy bien, am chi...; lam dung nhieu viec cu the ma ai cung co the mong muon va co y kien nhu vay de mi dan ma tam thoi duoc nhieu nguoi ngo nhan ung ho. Boi vi ho chua ro su khac nhau giua chong nhung sai lam, chong can bo - dang vien thoai hoa bien chat… voi chong CNXH, chong Mac - Lenin, chong dang.

Thuc chat nhung y kien kieu do lai la ha thap, lech lac dan tri, phan tam xa hoi. Hon nua, y cac vi dua ra, xa hoi co tam ly tin cay hon nhieu so voi nhung nguoi binh thuong dua ra; neu chuan xac va dung dan thi tot; neu nguoc lai thi se tac hai kho luong cho xa hoi. Nhieu nguoi hoi rang: tai sao khi cac vi duong chuc lai khong dam gop y den nhu vay?

Voi C.Mac, Ph.Angghen, V.I.Lenin, khong the sung bai cho rang, “moi cau chu cua cac ong deu dung”… thi cung can khach quan, khoa hoc noi rang: Tam duc, tri tue thien tai cua cac ong qua cuoc doi, su nghiep va cac di san ma cac ong de lai khong chi rieng cho "cac dang Cong san, cac nuoc XHCN”. Rat nhieu nha khoa hoc, ke ca Anhxtanh vi dai…, nhieu to chuc quoc te va nhieu nuoc, ke ca G7… da ton trong va van dung nhieu luan diem Mac - Lenin. Khong ly gi bong dung hien nay ho lai cho tai ban bo “Tu ban” gap khoang 10 lan so voi truoc day, trong khung hoang tai chinh - kinh te toan cau lan nay. Ma bo “Tu ban” da luan chung tap trung nhat cho cai tat yeu nhu nhau neu tren.

Nhieu nha khoa hoc khong Cong san da ton trong Mac - Lenin va CNXH. Sao mot so can bo Cong san lai... khong ton trong, tham chi con rat “ban linh” tim moi cach cat xen, nguy bien tho thien, mi dan… de phu nhan Mac - Lenin va CNXH… qua mot loat bai moi co ve “an khach”? Can tu chieu tu cach dang vien Cong san - “lieu thuoc bung tinh tot nhat” de khac phuc nhung bieu hien nay, truoc het la tren cac phuong tien thong tin cua ta.

  • Nguyen Duc Bach (Lien hiep cac Hoi Khoa hoc - ky thuat Viet Nam, nguyen Pho Vien truong Vien CNXH Khoa hoc, Hoc vien Chinh tri - Hanh chinh quoc gia Ho Chi Minh)
Viet Bao
Comment :Dang vien gop y van kien can tranh chung chung lech lac
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Dang vien gop y van kien can tranh chung chung lech lac bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Dang vien gop y van kien can tranh chung chung lech lac ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Dang vien gop y van kien can tranh chung chung lech lac ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
"Party members suggestions documents should be avoided in general, deviations"
Vietnam, Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Institute of Science Socialism, Deputy, Political Academy - Administration, working class , the documents, the communist party, the problem, scientists, comments, suggestions, general, democracy, marks
After posting those comments to the University of Party documents, we received several Reviews empathy, besides, there are some comments from the other side ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: "Đảng viên góp ý văn kiện cần tránh chung chung, lệch lạc"

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet "Đảng viên góp ý văn kiện cần tránh chung chung, lệch lạc" bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Dang vien gop y van kien can tranh chung chung lech lac

Nhan xet, hay lien he ve tin Dang vien gop y van kien can tranh chung chung lech lac co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Dang vien gop y van kien can tranh chung chung lech lac de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0