Chuyen tham My cua Chu tich Nguyen Minh Triet Mot Viet Nam day an tuong

Chuyen tham My cua Chu tich Nguyen Minh Triet Mot Viet Nam day an tuong

Chuyen tham My cua Chu tich Nguyen Minh Triet Mot Viet Nam day an tuong
Chu tich Nguyen Minh Triet phat bieu tai Dien dan "Dau tu tai chinh tai Viet Nam". (Anh: TTXVN/TN)

Ong Ban Ki-moon: Ung ho VN tham gia HDBA

Trong khuon kho chuyen tham va lam viec tai My o New York, buoi chieu ngay 19/6 Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da co buoi gap voi Tong thu ky Lien Hop Quoc (TTK LHQ) Ban Ki-moon tai tru so LHQ.

Tai cuoc gap, thay mat Nha nuoc va nhan dan Viet Nam, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet mot lan nua chuc mung ngai Ban Ki - moon da duoc bau vao chuc vu TTK LHQ va chuc ong dat nhieu thanh cong tren cuong vi moi cua minh.

Chu tich Nguyen Minh Triet cho biet cac muc tieu phat trien thien nien ky cua LHQ da duoc long ghep vao nhieu chuong trinh phat trien kinh te-xa hoi, xoa doi giam ngheo va chuong trinh hop tac cua Viet Nam voi cac doi tac phat trien.

Tong thu ky LHQ Ban Ki-moon danh gia cao Viet Nam luon di dau trong viec thuc hien tuyen bo Thien nien ky, tro thanh tam guong cho nhieu nuoc ap dung theo.

Ong Ban Ki-moon hoan nghenh Viet Nam da thuc hien sang kien “Mot Lien hop quoc”, dong thoi tin tuong rang Viet Nam se tro thanh hinh mau thanh cong trong viec thuc hien sang kien nay.

Tai cuoc hoi kien, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet cho biet: Viec VN ung cu vao ghe uy vien khong thuong truc Hoi dong Bao an LHQ nhiem ky 2008 – 2009 da duoc nhieu quoc gia thanh vien Lien Hop Quoc ung ho. Tu nam 2002, cac nuoc ASEAN da nhat tri ung ho don ung cu cua VN, dac biet la thang 10/2006, nhom Chau A cung da nhat tri thong qua quyet dinh de cu VN lam ung cu vien duy nhat cua nhom vao chuc vi nay.

Chu tich nuoc mong nhan duoc su ung ho cua Ngai Tong Thu ky va mong Ngai se ho tro qua trinh VN chuan bi va tham gia Hoi dong Bao an Lien Hop Quoc, dong thoi Chu tich Nuoc tran trong moi Ngai Tong Thu ky Lien Hop Quoc sang tham VN trong thoi gian gan nhat.

Dap lai de nghi va loi moi cua Chu tich Nuoc Nguyen Minh Triet, Tong Thu ky Lien Hop Quoc Ban Ki-moon da ung ho viec VN tham gia Hoi dong Bao an Lien Hop Quoc va nhan loi moi cua Chu tich nuoc sang tham VN trong thoi gian gan nhat.

DN My: Viet Nam , ngoi sao sang cua kinh te the gioi

Viet Nam dang tao moi dieu kien thuan loi nhat cho cac nha dau tu den Viet Nam lam an. Chac chan Viet Nam se la dia chi tin cay va hieu qua de dau tu. Thong diep manh me do da duoc Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet gui toi gioi dau tu Hoa Ky tai Dien dan "Dau tu tai chinh tai Viet Nam" chieu ngay 19/6 tai New York.

Chu tich nuoc va phai doan Viet Nam da den du Dien dan Dau tu tai chinh tai Viet Nam va chung kien le ky ket nhieu van ban hop tac dau tu tai chinh giua cac doi tac Viet Nam va My.

Dien dan mang ten "Dau tu tai chinh tai Viet Nam" do Tap doan bao hiem AIG, Tap doan tai chinh Credit Suisse va Phong Thuong mai va Cong nghiep Viet Nam (VCCI) phoi hop to chuc, voi su tham du cua 400 DN Viet Nam va My, trong do co lanh dao cao cap nhieu tap doan kinh te lon cua My.

Hoi truong 300 ghe ngoi da chat kin cho, khong it nha dau tu phai dung.

Trao doi voi cac nha dau tu tai chinh My, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet gioi thieu: Viet Nam vua gia nhap WTO, nen kinh te Viet Nam dang tang truong nhanh chong. Nguoi Viet Nam chuyen can, men khach. Tat ca cac doanh nghiep den dau tu va kinh doanh tren dat nuoc Viet Nam deu duoc hoan nghenh. Viet Nam dang can nhieu von, can nhieu nha dau tu de gop phan dua dat nuoc phat trien.

Thay mat Nha nuoc Viet Nam , Chu tich nuoc da gui den cac nha dau tu thong diep: "Viet Nam dang tao moi dieu kien thuan loi nhat cho cac nha dau tu Hoa Ky cung nhu cac nha dau tu tu khap noi den Viet Nam lam an. Chac chan Viet Nam se la dia chi tin cay va hieu qua de dau tu".

Chu tich nuoc nhan manh, "Den nay, khi noi den Viet Nam khong con la noi den chien tranh. Noi den Viet Nam la noi den mot nen kinh te nang dong, trien vong, dang phat trien o khu vuc Dong Nam A. Noi den Viet Nam la noi den moi truong dau tu ngay cang tin cay. Noi den Viet Nam la noi den nhung chinh sach, chuong trinh keu goi dau tu hap dan. Dac biet Chinh phu, va cac co quan chuc nang Viet Nam luon quan tam den quyen loi cua nha dau tu. Cac ban den Viet Nam se thay mot dat nuoc than thien, nguoi dan hien hoa va se khien ban muon dau tu nhieu hon".

"Nhung ai chua den Viet Nam , hay den de chung kien nhung gi toi da noi", Chu tich nuoc noi them "Viet Nam trong doi duoc don nhan dau tu cua cac doanh nghiep Hoa Ky".

Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet ke lai, "Tong thong Bush trong chuyen tham Viet Nam nam ngoai da rat an tuong ve con nguoi Viet Nam . Trong buoi hoi dam voi toi, Tong thong Bush noi ong khong ngo Viet Nam than thien, men khach qua. Ngai qua Viet Nam voi luc luong bao ve manh nhung khi ngai thay an toan va than thien cua nguoi Viet Nam , ngai da nhoai nguoi qua cua xe va vay chao nguoi dan Viet Nam . Thu tuong John Howard cua Australia mac do the thao chay bo tren bo ho Hoan Kiem". Chu tich ket luan, "do chinh la hinh anh cua mot Viet Nam hien nay, va do cung la hinh anh Viet Nam moi trong tuong lai".

Khong chi noi ve Viet Nam, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet bay to: Toi con muon noi ve dat nuoc, va con nguoi Hoa Ky. Nguoi dan Hoa Ky coi mo, nang dong va men khach. Dat nuoc Hoa Ky co nen kinh te phat trien voi nen khoa hoc cong nghe cao. Vi vay, cac nha dau tu Hoa Ky khi vao dau tu o Viet Nam se co nhieu dieu kien de trien khai the manh cua minh. Quy vi khong chi lam kinh te hieu qua ma con tang cuong doan ket giua hai dan toc. Tren rat nhieu linh vuc quy vi co the nghien cuu dau tu.

Ong Jeffrey Shafer, Pho Chu tich cua Tap doan Citi, phu trach ve dich vu ngan hang toan cau thay mat gioi dau tu tai chinh Mybay to su danh gia cao cua gioi tai chinh My voi chuyen tham lan nay cua Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet. Viec Chu tich den du va phat bieu tai dien dan la bieu hien cu the, ro rang nhat su quan tam cua Chinh phu Viet Nam doi voi cac nha dau tu. Chuyen tham My lan nay cua Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet se mo duong cho gioi dau tu tai chinh quoc te tang cuong su co mat o Viet Nam .

"Hien nay, Viet Nam dang mo rong thi truong nay ra toan cau, va chung toi tin tuong chac chan Viet Nam se tao duoc nhung ket qua an tuong. Chinh phu Viet Nam hien nay co nhung cam ket manh me ung ho phat trien kinh te. Viet Nam la nen kinh te phat trien nhanh va nang dong, mot "nguoi choi thuc su", la ngoi sao sang cua nen kinh te the gioi. La ngoi sao moi, nam nay, du tinh toc do tang truong cua Viet Nam la 8,5%. Gioi dau tu tai chinh My thuc su an tuong voi nhung thanh tuu do cua Viet Nam ", ong Shafer dai dien cho gioi dau tu tai chinh My danh gia.

Ong nhan manh: "Chung toi, gioi dau tu tai chinh san sang dong hanh cung Viet Nam trong su nghiep phat trien... Chung toi rat vinh du duoc gop phan vao su phat trien cua Viet Nam , duoc tham gia vao cac chuong trinh phat trien. Nhung nha dau tu san long tiep tuc bo von vao thi truong chung khoan dang phat trien cua Viet Nam ".

Truoc do, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da du va chung kien le ky ket nhieu van ban hop tac quan trong tri gia hon 2 ty USD voi cac doi tac Hoa Ky cung nhu cac nuoc khac. Cu the, Ngan hang Nong nghiep va Phat trien Nong thon Viet Nam da ky ket 4 thoa thuan hop tac co tong gia tri 1,55 ty USD, bao gom: bien ban ghi nho voi Ngan hang Wachovia trong cac linh vuc co cau lai bang can doi tai chinh, tai tro thuong mai, thanh toan ngoai te, dao tao; bien ban ghi nho voi Standard Chartered (Anh) ve dich vu thanh toan, tang von, cac san pham thi truong toan cau, tu van xep hang tin nhiem, dau tu va kinh doanh chung khoan; bien ban ghi nho voi Ngan hang RZB (Ao) ve vay von thuong mai va dao tao; va bien ban ghi nho voi Dai hoc Hawaii ve dao tao nguon nhan luc.

Cac hoat dong khac cua Chu tich nuoc tai My

Sang hom qua 20/6, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da gap go nhieu ban be My va noi chuyen voi cac gioi o New York . Trong buoi sang, Chu tich da tiep chuyen vo chong ba Merle Ratner va vo chong giao su Ngo Thanh Nhan den chao Chu tich. Sau khi thong bao ve tinh hinh Viet Nam va muc dich chuyen tham Hoa Ky, Chu tich da cam on su ung ho va giup do cua cac ban be My doi voi nhung no luc cua nhan dan Viet Nam trong cong cuoc dau tranh gianh doc lap dan toc; cam on co gang cua cac ban dau tranh cham dut cuoc chien tranh Viet Nam; cam on co gang dua nhan dan hai nuoc lai gan nhau sau chien tranh; Chu tich noi: Viet Nam luon tran trong tinh cam cua cac ban be My va mong tiep tuc nhan duoc su ung ho va nhung y kien quy bau cua nhung nguoi ban thuy chung cua Viet Nam.

Phat bieu truoc Hoi Chau A, mot dien dan chinh tri - kinh te - xa hoi co uy tin bac nhat tai My, Chu tich nuoc da chuyen toi nhan dan Hoa Ky thong diep: Nhan dan Viet Nam mong muon va san sang cung voi nhan dan Hoa Ky dua moi quan he tot dep hien co giua hai nuoc len tam cao moi. Chu tich noi Viet Nam va Hoa Ky tuy cach xa nhau ve dia ly, co nhung khac biet ve van hoa, chinh tri, nhung da tu lau nhan dan hai nuoc deu mong muon xay dung quan he huu nghi, hop tac. Chu tich nhan dinh: "Phat trien quan he voi Hoa Ky la mot trong nhung uu tien trong chinh sach doi ngoai cua Viet Nam . Tu dien dan nay, toi muon gui mot loi moi chan thanh toi nhan dan Hoa Ky: mot nuoc Viet Nam hoa binh, on dinh, phat trien nang dong luon mo rong cua chao don nhung nguoi ban Hoa Ky den tham quan, dau tu, trao doi van hoa, giao duc va cung nhau vun dap cho moi quan he tot dep hon giua dan toc chung ta".

Cung trong ngay 20/6, Chu tich nuoc da tham gia dien dan giao duc "Truong DH: Dong luc cua su phat trien" duoc to chuc trong khuon kho chuyen di cua Chu tich Nguyen Minh Triet toi My.

Cuu thuong nghi sy Hoa Ky Bob Kerrey, Hieu truong DH The New School, GS Henry Rosovsky den tu DH Harvard, dong chu tri dien dan.

Tham gia phia Viet Nam co Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet, Pho Thu tuong Pham Gia Khiem, Bo truong GD-DT Nguyen Thien Nhan va dong dao quan chuc.

Dien dan giao duc da de cap toi su cap thiet phai co nhung hanh dong dot pha trong giao duc DH Viet Nam truoc thanh cong "vuot moi ky vong" cua tang truong kinh te ben vung.

Dien dan la mot phan trong noi dung ho tro Viet Nam cai cach giao duc do DH Harvard chu tri dua tren de xuat cua Thu tuong Phan Van Khai trong chuyen tham My cach day hai nam.

Co mot dieu thu vi, cac dien gia deu danh gia cao nhung tien bo manh me cua VN hien nay va khang dinh "nhung buoc phat trien do la khong the tuong tuong duoc".

"Su tang truong kinh te ben vung cua Viet Nam da vuot moi ky vong", ong Bob Kerrey, mot thuong nghi sy rat quan tam va tung ung ho qua trinh binh thuong hoa quan he voi VN, khang dinh.

Theo ong, khi VN quyet tam lam dieu gi thi deu lam tot va kho ai bi kip. Da quyet tam sat da muon phat trien kinh te thi trong tuong lai, VN se co buoc phat trien vuot bac ve kinh te.

H.Y - (Tong hop tu VNN, TN)

Viet Bao
Comment :Chuyen tham My cua Chu tich Nguyen Minh Triet Mot Viet Nam day an tuong
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chuyen tham My cua Chu tich Nguyen Minh Triet Mot Viet Nam day an tuong bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Chuyen tham My cua Chu tich Nguyen Minh Triet Mot Viet Nam day an tuong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chuyen tham My cua Chu tich Nguyen Minh Triet Mot Viet Nam day an tuong ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
U.S. visit of President Nguyen Minh Triet: An impressive Vietnam
Vietnam, Nguyen Minh Triet, the United States, one in Vietnam, Mr. Ban Ki, u0026 quot Vietnam, United Nations Secretary-General , financial investment, memorandum, the Security Council, President, investors, the economy, appreciation, development, VN
Mr. Ban Ki-moon: Supporting VN join the Security Council.

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết: Một Việt Nam đầy ấn tượng

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết: Một Việt Nam đầy ấn tượng bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Chuyen tham My cua Chu tich Nguyen Minh Triet Mot Viet Nam day an tuong

Nhan xet, hay lien he ve tin Chuyen tham My cua Chu tich Nguyen Minh Triet Mot Viet Nam day an tuong co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Chuyen tham My cua Chu tich Nguyen Minh Triet Mot Viet Nam day an tuong de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuc trong chuyen muc Chinh Tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0