Tu hinh bang tiem thuoc doc Gio G

Tu hinh bang tiem thuoc doc Gio G

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Tu hinh bang tiem thuoc doc:
Tu tu Vu Xuan Truong lam thu tuc truoc khi ra phap truong.
Viec thi hanh an tu hinh bang hinh thuc tiem thuoc doc la mot thay doi quan trong trong tien trinh cai cach tu phap o Viet Nam the hien su van minh va nhan dao cua phap luat.

Theo quy dinh cua Nghi dinh so 82/2011/ND-CP "Quy dinh ve thi hanh an tu hinh bang hinh thuc tiem thuoc doc", tu 1-11-2011, tiem thuoc doc se thay cho xu ban doi voi cac pham nhan bi tuyen an tu hinh.

Con chua day 1 thang nua, Nghi dinh nay se co hieu luc thi hanh, tuy nhien cho toi thoi diem nay, voi nhung nguoi truc tiep lam cong tac thi hanh an hinh su van dang con mot nui cong viec phai lam…

Tu hinh bang tiem thuoc doc:

Pham nhan lam thu tuc truoc khi ra phap truong.

1Toi tim den Trai tam giam so 1 cua Cong an Ha Noi, dat tai xa Xuan Phuong, huyen Tu Liem, vao mot buoi toi cuoi thang 9. Du da chuyen tu pho Hoa Lo, quan Hoan Kiem ve xa Xuan Phuong tu nam 1993, nhung "dan gian" van quen goi Trai tam giam so 1 nay bang cai ten trai "Hoa Lo moi". Con duong tu nga 3 thi tran Cau Dien di vao Hoa Lo moi dai chung 4km, cang vao sau cang vang ve boi day la con duong cut ma tan cung con duong nay la khu xu ly rac thai cua Cong ty Moi truong do thi va truong ban Cau Nga, noi den toi cua cac tu tu.

Truoc nam 1993, truong ban Cau Nga chi la noi san xuat gach cua dan. Khi Trai tam giam chuyen ve thi khu dat trong nay moi duoc giao cho Trai quy hoach thanh truong ban.

Tu tu "xong dat" truong ban Cau Nga la Huynh Thuc, thang 3-1993 trai tam giam chuyen ve day thi thang 4 nam ay, tu tu Huynh Thuc bi thi hanh an.

18 nam qua, truong ban Cau Nga la noi trung phat nhung tu tu bi giam giu o Trai tam giam so 1. Trong so nhung tu tu da bi thi hanh an o day co nhung cai ten gan voi nhung vu an lon nhu Khanh "Trang", Vu Xuan Truong…

Tu tu bi xu ban gan day nhat o Cau Nga la Nguyen Van Hung, thi hanh an ngay 24-6-2011. Sinh nam 1989 tai xa Di Nau, huyen Thach That, Ha Noi, Nguyen Van Hung (tuc Hung "Chay") la thu pham vu giet nguoi, cuop xe om tai canh dong Gieng, xa Lien Hiep, huyen Phuc Tho (Ha Noi) tu nam 2008.

Do thieu tien an choi nen toi 8-7-2008, Hung ra khu vuc gam Cau Vuot (Phu Dien) thue anh Nguyen Dang Thuc (SN 1961, tru o to 2, pho Cau Vuot, thon Kieu Mai, Phu Dien, Tu Liem) cho ve xa Lien Hien. Khi den khu vuc canh dong Gieng, Hung dung dao dam 5 nhat khien anh Thuc tu vong tai cho roi cuop di chiec xe Dream. Hung dem chiec xe cuop duoc di cam duoc 9 trieu dong roi mang di danh bac. Sau khi nuong gan het so tien vao "soi" bac, Hung bo tron vao mien Nam. Cuoi thang 7-2008, Hung bi bat khi dang lan tron o dia ban xa Tan Ha, huyen Tan Chau (Tay Ninh).

Se chang co gi phai noi ve Nguyen Van Hung, boi chang rieng gi Hung ma tat ca nhung tu tu bi thi hanh an o truong ban Cau Nga nay deu la nhung ke da pham phai nhung toi ac khung khiep, khong buon ma tuy thi cung giet nguoi, cuop tai san. Nhung Nguyen Van Hung la tu tu cuoi cung bi tu hinh bang hinh thuc xu ban, hay noi cach khac, Hung la tu tu "khoa so" truong ban Cau Nga, vi tu ngay 1-7-2011, theo Luat Thi hanh an hinh su (THAHS), tu tu bi tu hinh bang hinh thuc tiem thuoc doc.

Truoc kia, chiu trach nhiem thi hanh an tu hinh doi voi cac bi an la mot doi cong tac thuoc Phong Canh sat bao ve va ho tro tu phap - CATP Ha Noi. Sau khi Phong Canh sat bao ve va ho tro tu phap duoc tach ra, luc luong ho tro tu phap sap nhap voi mot so phong nghiep vu khac, co ten goi moi la Phong Thi hanh an hinh su va ho tro tu phap. Mot can bo Trai tam giam so 1 bao rang van biet viec tu hinh la nhiem vu phai lam nhung anh em khi thuc hien nhiem vu it nhieu deu mang tam ly nang ne. Vi vay, sau moi lan anh em thuc hien nhiem vu, cac anh deu tim cach dong vien anh em, nhat la voi nhung chien si tre.

2- Tren the gioi hien nay, trong so gan 80 nuoc dang ap dung an tu hinh thi co hon 30 nuoc ap dung hinh thuc tiem thuoc doc. Tai chau A, nhieu noi cung ap dung bien phap nay nhu Thai Lan, Dai Loan. Rieng Trung Quoc co 2 bien phap thi hanh hinh phat tu hinh doi voi tu toi la xu ban va tiem thuoc doc. Hinh thuc xu ban duoc ap dung doi voi cac toi pham dac biet nguy hiem, can ran de phong ngua manh me. Cac truong hop khac ap dung hinh phat tiem thuoc doc.

Tai My, nhieu tieu bang da ap dung tiem thuoc doc de thi hanh an tu hinh thay cho cac bien phap ghe dien, phong hoi ngat va mot so bien phap khac. Ban chat cua bien phap nay la tiem vao nguoi tu toi mot lieu thuoc doc, thuong gom 3 loai: mot de gay me, mot de co bap va than kinh ngung hoat dong va mot de lam cho tim ngung dap. Thuong cac tu toi chet trong vong tu 10 den 15 phut sau khi bi tiem thuoc doc.

Tuy nhien, o Viet Nam de viec thi hanh an tu hinh bang tiem thuoc doc duoc quy dinh ro trong luat nhu hien nay da trai qua mot qua trinh xay dung luat kha cong phu. Vay ma khi dua ra trinh truoc Quoc hoi van con tranh cai voi nhung y kien trai nguoc.

Toi van nho buoi sang hom 24-5-2010, tai dien dan Quoc hoi khoa XII, trong phan thao luan ve du thao Luat THAHS, van con rat nhieu y kien tranh luan.

Bua ay, bao cao truoc Quoc hoi, Chu nhiem uy ban Tu phap cua Quoc hoi Le Thi Thu Ba cho biet, co toi 3 luong y kien khac nhau ve hinh thuc tu hinh: thu nhat, de nghi quy dinh hinh thuc thi hanh an tu hinh bang tiem thuoc doc; loai y kien thu hai de nghi du thao Luat quy dinh hinh thuc thi hanh an tu hinh bang xu ban; loai y kien thu ba de nghi quy dinh ca hai hinh thuc thi hanh an… Tuy nhien, tai ky hop thu 7 Quoc hoi khoa XII da thong qua luat va quy dinh chi co mot hinh thuc tu hinh bang tiem thuoc doc. Dai dong mot chut nhu vay de thay rang de ra duoc Nghi dinh nay la ca mot qua trinh cong phu cua nhung nguoi xay dung phap luat, boi day khong chi la viec trung phat cua phap luat voi nhung nguoi vi pham phap luat ma no con lien quan toi tap quan, van hoa cua nguoi phuong Dong.

Cac chuyen gia ve phap luat cho rang viec tu hinh bang tiem thuoc doc phu hop voi xu the chung ve thi hanh an hinh su cua cac nuoc tren the gioi; the hien gia tri nhan van ve mat phap ly, lam giam di nhung han che cua hinh thuc xu ban nhu ve phap truong to chuc thi hanh an; ve ap luc tam ly voi can bo truc tiep thi hanh an va than nhan nguoi bi thi hanh an, dong thoi la nhan dao nhat, nhe nhang nhat doi voi tu tu va cung la tot nhat doi voi nguoi thi hanh an, nguoi bi thi hanh an tu hinh it bi dau don, bao dam tu thi con nguyen ven…

Tu hinh bang tiem thuoc doc:

Phong thi hanh an tu hinh bang tiem thuoc doc o My.

3- Theo quy dinh, trang bi, phuong tien phuc vu cho thi hanh an tu hinh bang tiem thuoc doc gom: giuong nam co cac dai co dinh nguoi bi thi hanh an; ong dan, kim tiem va may tiem thuoc tu dong co an nut dieu khien; may kiem tra nhip dap cua tim; man hinh va cac thiet bi theo doi, kiem tra qua trinh thi hanh an va cac dung cu, trang thiet bi khac.

Thuoc dung tu hinh la mot lieu thuoc gom 3 loai: thuoc Sodium thiopental de gay me; thuoc Pancuronium bromide dung de lam liet he than kinh va co bap va cuoi cung la thuoc Potassium chloride dung de ngung hoat dong cua tim.

Nguoi bi dua ra thi hanh an tu hinh duoc huong tieu chuan an uong bang 5 lan tieu chuan cua ngay le, tet quy dinh voi nguoi bi tam giam.

Viec tu hinh bang tiem thuoc doc se thuc hien theo quy trinh:

Nguoi bi thi hanh an tu hinh duoc co dinh vao giuong voi tu the nam ngua, bao dam khong can su luu thong mau.

Can bo truc tiep thi hanh an tu hinh chiu trach nhiem thuc hien theo cac buoc: chuan bi 3 lieu (trong do co 2 lieu du phong). Xac dinh tinh mach de thuc hien tiem, truong hop khong xac dinh duoc tinh mach thi bao cao Chu tich Hoi dong thi hanh an de yeu cau bac si ho tro xac dinh tinh mach. Dua kim tiem da noi san voi ong truyen thuoc vao tinh mach duoc xac dinh cu the theo trinh tu:

Tiem 5 grams Sodium thiopental. Sau mui tiem gay me nay, can bo chuyen mon thuc hien thi hanh an phai tien hanh kiem tra, neu chua bi me thi tiep tuc thuc hien tiem gay me cho den khi me.

Tiep theo la tiem 100 miligrams Pancuronium bromide.

Cuoi cung la tiem 100 grams Potassium chloride.

Sau khi tiem phai kiem tra hoat dong tim cua nguoi bi thi hanh an tu hinh qua may dien tam do. Truong hop sau 10 phut ma nguoi bi thi hanh an tu hinh chua chet, can bo kiem tra phai bao cao cho Chu tich Hoi dong thi hanh an ra lenh de su dung thuoc du phong, tiep tuc thuc hien lan thu hai.

Truong hop da tiem het hai lieu thuoc ma nguoi bi thi hanh an van chua chet thi Doi truong Doi Thi hanh an phai bao cao Chu tich Hoi dong thi hanh an ra lenh tiem lan thu ba.

4- Nhung, du da co Luat va Nghi dinh quy dinh cu the nhu vay, tuy nhien de thuc hien thi con phai duoc Chinh phu thong qua de an trien khai thuc hien hinh thuc thi hanh an tu hinh bang tiem thuoc doc. Vi chi khi de an duoc phe duyet thi moi co kinh phi de dau tu mua sam trang thiet bi, xay nha tu hinh va mo lop dao tao can bo thuc hien… tuc la con mot nui cong viec phai lam.

Trong cau chuyen voi toi, mot can bo Trai tam giam so 1 cua Cong an Ha Noi cho biet, ngoai nhung pham nhan da bi tuyen an tu hinh nhung con dang trong thoi gian cho Chu tich nuoc xet don xin an xa thi ngay ca nhung nguoi da bi bac don cung tiep tuc phai cho thi hanh an theo hinh thuc moi. Theo cac can bo o day thi cho toi thoi diem nay van chua biet viec tu hinh bang tiem thuoc doc se duoc thuc hien nhu the nao.

Vay thoi diem nay, cong tac chuan bi de thuc hien viec tu hinh bang tiem thuoc doc da va dang duoc tien hanh nhu the nao?

Theo thong tin tu Tong cuc THAHS va Ho tro tu phap (HTTP) thi sau khi Thu tuong phe duyet ke hoach trien khai thi hanh Luat Thi hanh an hinh su, de xay dung de an, Bo Cong an da cu can bo cua Tong cuc THAHS va HTTP, Vu Phap che tham gia doan cong tac cua uy ban Tu phap cua Quoc hoi truc tiep nghien cuu, khao sat thuc tien mo hinh thi hanh an tu hinh bang tiem thuoc doc o Thai Lan. Nhan noi chuyen viec tu hinh o Thai Lan, mot can bo cua Tong cuc THAHS va HTTP Bo Cong an, nguoi da tham gia doan cong tac sang Thai Lan nghien cuu phuong phap tu hinh bang tiem thuoc doc, ke rang Thai Lan da phai mat toi 10 nam chuan bi tu nam 1993 toi 2003 ho moi chinh thuc ap dung. Tinh den nam 2010, hang nam Thai Lan moi thi hanh duoc 1 bi an.

Khong nhung the, cac can bo o day con phai nghien cuu tham khao tai lieu bao cao cua Doan uy ban Tu phap cua Quoc hoi ve ket qua khao sat viec thi hanh an bang phuong phap nay tai bang California (My).

Bo Cong an da to chuc lay y kien tham gia cua Cong an cac dia phuong trong ca nuoc ve dia diem, co so vat chat, luc luong tham gia thi hanh an. Khao sat thuc te 15 Cong an dia phuong trong ca nuoc co so luong nguoi bi thi hanh an tu hinh nhieu tai 3 mien Bac - Trung - Nam.

Sau do Bo Cong an da to chuc hai cuoc hoi thao voi cac Bo: Y te, Tai chinh, Ke hoach - Dau tu, TAND Toi cao, VKSND Toi cao… de thong nhat viec su dung cac loai thuoc dung de thi hanh an tu hinh va cac trang thiet bi, phuong tien, dung cu thi hanh an. Dong thoi cung da co cong van lay y kien cua 7 bo, nganh lien quan den de an… Cho toi thoi diem nay, du thao de an trien khai thuc hien hinh thuc thi hanh an tu hinh bang tiem thuoc doc da hoan thanh va da duoc cac co quan lien quan tham dinh. Hien nay, lien bo Cong an, Quoc phong, VKSND Toi cao, TAND Toi cao dang xay dung du thao thong tu lien tich huong dan cu the hon viec thi hanh an tu hinh bang hinh thuc tiem thuoc doc.

Theo du thao de an nay thi nha thi hanh an tu hinh bang tiem thuoc doc se duoc xay dung tai tat ca 63 tinh, thanh trong ca nuoc. Tuy nhien, du kien truoc mat 5 dia phuong gom Ha Noi, TP HCM, Son La, Dak Lak va Nghe An se duoc chon de xay dung nha thi hanh an tu hinh bang tiem thuoc doc dau tien tren ca nuoc. Theo ke hoach thi vao cuoi nam 2011 nay, 3 lop tap huan can bo thuc hien thi hanh an se duoc mo.

Khi thoi diem Nghi dinh 82 sap co hieu luc: "Trong pham vi chuc trach cua minh, chung toi da va dang co gang het suc hoan tat cac cong viec duoc giao de luat co the som duoc thuc hien" - Do la khang dinh cua can bo Tong cuc THAHS va HTTP khi lam viec voi chung toi

Theo Nguyen Thiem (An Ninh The Gioi)

Comment :Tu hinh bang tiem thuoc doc Gio G
Viết phản hồi
Ý kiến bạn đọc (1)  

Viết phản hồi

 
 
 
 
 
Nghe có khác 1tý

Hung 2011-10-13 01:35

   0

nghe có khác 1 tý nhưng nói chung vẫn chẵng có gì thay đổi, luật phải nặng hơn để răn đe ngăn chặn chứ không phải thay đổi để cho tội phạm tử hình chết thỏa mái hơn.

Phản hồi Phản hồi voi trich dan Trich dan

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tu hinh bang tiem thuoc doc Gio G bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Tu hinh bang tiem thuoc doc Gio G ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tu hinh bang tiem thuoc doc Gio G ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật
Death penalty by lethal injection: "Now G"
Cau Nga, Thailand, now G, Hanoi, Vietnam, Hoa Lo, the reform process, board chairman, the death penalty, the camp detention, the police, equipment, implement, inject drugs, poisons, work
The execution of death sentence by lethal injection form is an important change in the process of judicial reform in Vietnam represents the civilized and humanitarian law ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tử hình bằng tiêm thuốc độc: "Giờ G"

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tử hình bằng tiêm thuốc độc: "Giờ G" bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tu hinh bang tiem thuoc doc Gio G

Nhan xet, hay lien he ve tin Tu hinh bang tiem thuoc doc Gio G co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tu hinh bang tiem thuoc doc Gio G de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Ky su trong chuyen muc An ninh Phap luat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Ky su
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0