Thanh vien to soan thao tranh luan ve Luat Canh tranh"Toi rat mung khi thay ban doc TS bat dau dong gop y kien cho du thao Luat Canh tranh. Dieu do the hien su quan tam cua doc gia voi cong viec ma chung toi dang lam. Toi xin trao doi mot so y kien ca nhan, mong duoc hoc hoi them tu cac ban" - Vu truong Vu Phap che Bo Thuong mai Truong Quang Hoai Nam viet trong la thu ngo.

1/ Ve y kien cua ban Nguyen Van Cuong lien quan den mo hinh co quan quan ly canh tranh

Toi hoan toan tan thanh cach dat van de cua ban la “moi quoc gia co cach thuc to chuc co quan quan ly canh tranh khac nhau nhung deu thong nhat muc dich rang mau chot la phai dam bao tinh doc lap trong hoat dong cua co quan nay”. Co le tat ca moi nguoi deu da xac dinh nhu vay.

Viec xac dinh tinh doc lap cua co quan quan ly canh tranh, vi vay la het suc quan trong. Tuy nhien, co nhung luong y kien khac nhau nen Ban soan thao moi dua ra tranh luan cho thau dao van de. Nhung y kien nhu ban de ra la thanh lap co quan ngang bo de doc lap voi cac bo cung la mot y kien duoc nhieu nguoi neu.

TS dang tap hop y kien cua doanh nghiep ve du an Luat Canh tranh. Ban doc nhan vao day de gui thu, hoac toi dia chi

Nhung y kien phan bien cho rang viec thanh lap bo khong quan trong bang viec xac dinh ro chuc nang, nhiem vu, quyen han cua co quan quan ly canh tranh. Ho dan chung rang Co quan Canh sat dieu tra cua Bo Cong an cung thuc hien hoat dong dieu tra voi ca nhung can bo thuoc nganh cong an, neu co dau hieu pham toi. Hay nhu Cuc Quan ly thi truong thuoc Bo Thuong mai cung ap dung cac bien phap dau tranh chong gian lan thuong mai doi voi ca nhung doanh nghiep thuoc Bo Thuong mai, neu cac doanh nghiep do co hanh vi gian lan. Vi vay, dieu quan trong xac dinh tinh doc lap cua co quan quan ly canh tranh khong phu thuoc vao co quan do la bo, tong cuc hay cuc, ma la giao nhung quyen han cu the nao de co quan do thuc hien cac chuc nang, nhiem vu mot cach doc lap.

2/ Ve y kien cua ban Le Net lien quan den dinh nghia thi truong lien quan

Dinh nghia “thi truong lien quan” duoc danh gia chung la mot trong nhung khai niem quan trong nhat cua Luat Canh tranh. Trong qua trinh bien soan, chung toi da nghien cuu nhieu dinh nghia cua cac nuoc, khoi nuoc va vung lanh tho, trong do co dinh nghia cua Lien minh chau Au nhu ban da neu, ke ca ban huong dan ve dinh nghia thi truong lien quan phuc vu cac muc dich cua Luat Canh tranh cua EU (Cong bao OJC 372 ngay 9/12/1997) dai 13 trang A4.

Truoc het, xac dinh thi truong lien quan la xac dinh gioi han ve hang hoa, dich vu va khu vuc dia ly ma cac doanh nghiep canh tranh voi nhau. Do vay, dinh nghia thi truong lien quan trong Luat Canh tranh la khac so voi dinh nghia “thi truong” trong kinh te hoc. Tu do, thi truong lien quan gom hai yeu to cau thanh: thi truong san pham lien quan va thi truong dia ly lien quan.

Thi truong san pham lien quan bao gom tat ca cac san pham va/hoac dich vu duoc “nguoi tieu dung” xem la co the thay the duoc cho nhau, vi cac dac tinh cua san pham, gia ca va du dinh (muc dich) su dung cua nguoi tieu dung cac san pham do.

Thi truong dia ly lien quan bao gom mot khu vuc dia ly xac dinh trong do cac hoat dong kinh doanh lien quan den cung cau hang hoa, dich vu duoc thuc hien voi cac dieu kien canh tranh du thuan nhat va co the phan biet duoc voi cac khu vuc lan can, vi cac dieu kien canh tranh cua khu vuc dia ly nay khac biet dang ke voi cac khu vuc dia ly lan can.

Nhu vay, ve mat xac dinh thi truong lien quan, chung toi khong co gi khac voi dinh nghi ban neu ra cung nhu Luat Canh tranh cua cac nuoc khac. Du thao Luat Canh tranh da xac dinh trong Dieu 7.2 du 2 yeu to cau thanh cua thi truong lien quan, la hang hoa, dich vu lien quan va khu vuc dia ly lien quan. Tuy nhien, co le nen giai thich them the nao la hang hoa, dich vu lien quan va khu vuc dia ly lien quan de moi nguoi khi doc luat hieu ro hon. Cac phan tich chi tiet hon nua nen de o van ban huong dan thi hanh luat nay.

3/ Ve y kien cua ban Le Net lien quan den cac quy dinh cua Bo luat Hinh su, Phap lenh Xu ly vi pham hanh chinh va tham quyen cua toa an giai quyet boi thuong thiet hai, neu tai Dieu 63, khoan 1 va 3

Xin duoc giai thich ro hon nhu sau:

Trong Bo luat Hinh su nam 1999 co quy dinh mot so toi danh lien quan den canh tranh khong lanh manh nhu: Toi san xuat, buon ban hang gia (Dieu 156), Toi kinh doanh trai phep (Dieu 159), Toi dau co (Dieu 160), Toi lua doi khach hang (Dieu 162), Toi bao cao sai trong quan ly kinh te (Dieu 167), Toi quang cao gian doi (Dieu 168).

Viec sua doi Phap lenh Xu ly vi pham hanh chinh khong thuoc nhiem vu cua Ban soan thao Luat Canh tranh. Tuy nhien, y kien cua ban se duoc luu y trong qua trinh thao luan ve muc xu phat vi pham hanh chinh trong canh tranh.

Toa kinh te co tham quyen giai quyet cac tranh chap ve hop dong va cac tranh chap kinh te khac (Dieu 12 Phap lenh Thu tuc giai quyet cac vu an kinh te). Toa dan su co quyen giai quyet cac tranh chap ve hop dong, ve boi thuong thiet hai ngoai hop dong (Dieu 10 Phap lenh Thu tuc giai quyet cac vu an dan su). Nhu vay, cac hanh vi vi pham Luat Canh tranh van thuoc tham quyen giai quyet cua toa kinh te hoac toa an dan su can cu vao tinh chat cua vu viec.

4/ Ve y kien cua ban Tran Thien Toan lien quan den mau thuan cua Luat Canh tranh va doanh nghiep nha nuoc doc quyen, cong ich

Theo dia chi email cua ban, co le ban dang o Phap. Theo nhu toi biet thi Phap cung co nhung doanh nghiep doc quyen va cong ich, dac biet trong linh vuc dien, buu dien... Nhung Phap van co Luat Canh tranh va co ca Hoi dong Canh tranh ton tai song song voi Tong vu Canh tranh Phap.

Trong rat nhieu truong hop, vi ly do an ninh quoc gia hoac vi ly do dac biet khac lien quan den chu quyen, cac nuoc tao ra hoac giao cho mot so doanh nghiep de thuc hien nhiem vu doc quyen nha nuoc, hoat dong cong ich trong mot so linh vuc. Dieu quan trong la lam sao kiem soat duoc hanh vi lam dung vi tri doc quyen cua nhung doanh nghiep nay. Hien nay trong Du thao Luat Canh tranh cung da neu.

Cung rat can ghi nhan rang co nhung truong hop doc quyen tu nhien ma mot so nuoc cong nhan. Vi du, quyet dinh ngay 31/12/1997 (cuoc hop thu 322) cua Uy ban Thuong mai lanh manh Dai Loan neu: “San pham do cac cong ty cung cap nuoc sach cung cap duoc phan bo cho cac doi tac thuong mai cua ho thong qua cac duong ong. Huong di cua cac duong ong phan phoi lam cho kho co the co hai nha cung cap cung ton tai trong mot khu vuc, vi vay tao nen doc quyen tu nhien trong nhung khu vuc nhat dinh. Tai Dai Loan, ca Cong ty Cung cap nuoc Dai Loan va So nuoc Dai Bac deu duoc Uy ban Thuong mai lanh manh chinh thuc cong bo la nhung cong ty doc quyen. Cac cong ty doc quyen khong vi pham cac dieu 10 (1), 10 (2), 10 (4) va 24 cua Luat Thuong mai lanh manh.”

Cung can luu y rang khong phai tat ca doanh nghiep nha nuoc o Viet Nam la doanh nghiep doc quyen. Vi du, hien nay cac cong ty thuong mai nha nuoc cung phai canh tranh rat manh voi cac doanh nghiep thuoc thanh phan kinh te khac moi co the ton tai va phat trien duoc.

Tren day la y kien ca nhan toi xin trao doi voi ban doc VnExpress. Mong tiep tuc nhan duoc y kien cua cac ban gan xa cung doanh nghiep quan tam den viec xay dung dao luat nay.

Truong Quang Hoai Nam

Theo dong su kien:
Luat Canh tranh: Nen thay "doanh nghiep" bang "doi tuong kinh doanh" (07/06/2003)
Luat Canh tranh la can thiet (07/06/2003)
Luat Canh tranh se mau thuan voi DNNN doc quyen va cong ich (07/06/2003)
Luat de thi hanh hon neu truoc do nguoi dan duoc tham gia y kien (07/06/2003)
Mo hinh nao cho co quan quan ly canh tranh o Viet Nam? (05/06/2003)
Xem tiep»
Viet Bao

Video nổi bật

Cảnh sát tung cước đá vỡ kính lôi tài xế khỏi xe
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: Xây dựng Luật Cạnh tranh

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Tạt axit - Nỗi ám ảnh kinh hoàng sau gương mặt 'quỷ dữ'

Mất đi vẻ bề ngoài, cuộc sống của những người phụ nữ bị tạt axit dường như đi vào ngõ cụt, bi kịch và bế tắc. Những kẻ thủ ác có thể phải đền tội trong nhà tù nhưng rồi cũng được ra ngoài xã hội làm lại cuộc đời. Còn những người phụ nữ với vết sẹo dài chằng chịt ấy, bao giờ cuộc sống của họ mới lại bắt đầu như trước?

Báo động nạn cướp giật lộng hành trên đường phố

Thời gian gần đây những vụ cướp giật trắng trợn xảy ra liên tục trên các địa bàn của cả nước, xông vào nhà cướp iphone - ipad, giật dây chuyền ngay trên đường…với những thủ đoạn vô cùng táo tợn khiến người dân hoang mang và lo sợ.

Mạng xã hội và những ẩn họa từ tin đồn

Với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, nhiều người đã lợi dụng để tung tin đồn thất thiệt. Những câu chuyện tưởng như đùa này sẽ có thể trở thành bản án tội phạm.

Con giết mẹ giấu xác trong lu nước phi tang

Ngày 26-6, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt 18 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Khả Đạt (1997, ngụ TP Rạch Giá) về tội “giết người, cướp tài sản”.

Tìm hiểu: Luat Canh, Truong Quang Hoai Nam, co quan quan ly, dong gop y kien, lien quan den, du thao luat, Bo Thuong mai, vu phap che, canh tranh, thi truong, doanh nghiep, doc quyen, khu vuc, dieu

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thành viên tổ soạn thảo tranh luận về Luật Cạnh tranh

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thành viên tổ soạn thảo tranh luận về Luật Cạnh tranh bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thanh vien to soan thao tranh luan ve Luat Canh tranh

Nhan xet, hay lien he ve tin Thanh vien to soan thao tranh luan ve Luat Canh tranh co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thanh vien to soan thao tranh luan ve Luat Canh tranh de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin phap luat trong chuyen muc An ninh Phap luat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin phap luat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0