Tai sao lai giet Nguyen Duc NghiaTai sao lai giet Nguyen Duc Nghia?
Nguyen Duc Nghia tai toa sang 13/10 "Vu an Nguyen Duc Nghia giong nhu mot "cau chuyen kinh di ma quai" sap di den hoi ket thuc. Mot so nguoi hoi hop cho doi xem co dot bien gi trong viec tuyen an tu hinh Nghia hay khong. Mot so khac thi tin chac rang an tu hinh se la duong nhien, giong nhu cau chuyen kinh di thuong hay vao luc cuoi" Luat su Ngo Ngoc Trai gui mot bai viet phan tich can ke cac van de khoa hoc phap ly xung quanh vu an Nguyen Duc Nghia.

Xung quanh chuyen Nguyen Duc Nghia khang cao

Trong bai viet tren mot to bao dien tu ve chuyen Nguyen Duc Nghia khang cao, LS Trai viet:

La mot nguoi cong tac trong nganh luat, quan diem cua nguoi viet bai nay cho rang kha nang Nghia bi toa phuc tham tuyen y an tu hinh la 99,99%.

Dieu nay xuat phat tu viec ton trong nguyen tac chung cua Bo luat to tung hinh su cua nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam: “Khong ai bi coi la co toi khi chua co ban an ket toi cua Toa an co hieu luc phap luat”.

O day, mot diem ro rang can thong nhat, do la cho du Nghia co hanh vi giet nguoi ro rang va chinh Nghia da thua nhan dieu nay thi Nghia van co quyen duoc phap luat bao ve bang viec duoc dua ra xet xu theo dung trinh tu, thu tuc luat dinh. Trong do co so tham, phuc tham.

Khong ai duoc tuoc di cac quyen nay cua Nghia, cho du tai phien so tham Nghia co noi la khong khang cao, den ngay thu 15 ke tu ngay tuyen an Nghia thay doi y kien va co don khang cao thi don cua Nghia van duoc chap nhan, phap luat quy dinh cho thoi han 15 ngay ke tu ngay tuyen an de cho Nghia suy nghi quyet dinh.

Luat su Ngo Ngoc Thuy la nguoi bao chua cho bi cao lap luan rang hanh vi cua nghia la nham phi tang dau vet toi pham va khong phai la thuc hien toi pham mot cach man ro vi nan nhan da chet.

Nguyen Duc Nghia duoc dua vao phong xu
Nguyen Duc Nghia duoc dua vao phong xu. (Anh: Bee)

Duoi goc do yeu to phap ly thi “thuc hien hanh vi mot cach man ro” la mot tinh tiet tang nang trach nhiem hinh su, luat su Ngo Ngoc Thuy muon tranh cho bi cao chiu tinh tiet tang nang nay.

Ve van de nay toi cho rang luat su Thuy da nham lan giua hanh vi va hanh dong. Ro rang, hanh vi giet nguoi cua Nghia la vu giet nguoi man ro nhat tu truoc toi nay ma bao chi dua tin.

Hanh dong dam tu sau lung roi cat roi co nan nhan la mot chuoi hanh dong tiep noi lien nhau, trong cung khong gian, cung boi canh, cung cong cu phuong tien, cung thu pham va nan nhan, day la mot hanh vi pham toi, hanh vi giet nguoi.

Chung ta co the phan biet boc tach tung hanh dong thuc hien toi pham nhu cac thao tac dam, cat nhung khong duoc boc tach hanh vi pham toi nhu the.

Hanh vi la thuat ngu phap ly chi mot chuoi cac hanh dong hoac mot hanh dong hoac mot su khong hanh dong cua mot con nguoi ma viec hanh dong hoac khong hanh dong do xam pham toi quan he phap luat duoc nha nuoc bao ve.

Viec khong hanh dong cung co the la mot hanh vi pham toi nhu viec thay nguoi sap chet ma khong cuu, Bo luat hinh su quy dinh tai Dieu 102. Toi khong cuu giup nguoi dang o trong tinh trang nguy hiem den tinh mang.

Trong hanh vi giet nguoi co the bao ham nhieu hanh dong nhu danh, dam, dap, dam, chem, hoac chi mot hanh dong dam.

O day ong luat su Ngo Ngoc Thuy da nham lan giua hanh dong va hanh vi nen da boc tach hanh dong dam va hanh dong cat.

Neu tach tung thao tac hanh dong ra de xu ly thi co le can xu Nghia them toi ve xam pham thi the mo ma hai cot theo Dieu 246 Bo luat hinh su, ma nhu the thi dan den mot hanh vi pham toi bi xu ly hai lan. Dieu nay la het suc vo ly boi khong the mot hanh vi vi pham (mot chuoi hanh dong) nguoi ta se bi xu ly moi hanh dong la mot toi danh.

Mo ta anh.
Bi cao Nguyen Duc Nghia bi ap giai trong phien toa xu phuc tham (Anh: Bee)


Hien xac nhan dao

Luat su Ngo Ngoc Trai da de cap den van de khoa hoc phap ly xung quanh vu an duoc du luan quan tam nay:

Bac si Khuat Duy Thai, Pho chu nhiem khoa Ngan hang Mo & Dieu tri lien vet thuong, Vien Bong quoc gia Le Huu Trac da neu van de bi cao Nghia nen tu nguyen hien xac cho khoa hoc. Day la van de moi voi da so cong chung, gay bat ngo va da gap phai su phan ung du doi tu phia gia dinh bi cao.

Sau do, van de da khong con duoc bao chi nhac den, tuy nhien khong the phu nhan day thuc su la tam huyet cua nguoi bac si hanh nghe cuu nguoi, va de xuat cua ong hoan toan co co so khoa hoc va thuc tien.

Dien bien cuoc song cho thay rang, moi tien trinh thuc hien deu co nhung buoc di dau tien va khi cai moi la xuat hien thuong hay bi don nhan boi su nghi ky va lang tranh.

Bo an tu hinh

Phien toa phuc tham se duoc TAND toi cao mo lai trong thoi gian toi (theo du kien vao ngay 13/10, nhung da bi hoan do vang mat luat su bao chua cho bi cao Nghia), truong hop Nguyen Duc Nghia bi tuyen y an tu hinh thi ban chat toan bo su viec se khong the ro rang hon la: Nghia da giet nguoi khong hop phap, nguoc lai nhan danh luat phap de giet Nghia la hop phap.

Tai sao lai giet Nguyen Duc Nghia?, Tin tuc trong ngay, vu an xac chet khong dau, Nguyen Duc Nghia, tu hinh, sat thu mau lanh, Hoang Thi Yen, Nguyen Phuong Linh, co gai khong dau, chung cu G4, chat dau ban gai cu, trong an, an mang, giet nguoi

"Mot so nguoi hoi hop cho doi xem co dot bien gi trong viec tuyen an tu hinh Nghia hay khong. Mot so khac thi tin chac rang an tu hinh se la duong nhien, giong nhu cau chuyen kinh di thuong hay vao luc cuoi...".

Theo le thuong, co rat nhieu ly do duoc dua ra minh chung cho viec giet Nghia la dung dan, nhu: Nghia da giet nguoi man ro va phap luat quy dinh muc an tu hinh cho nguoi co hanh vi do, do vay tu hinh Nghia la chinh xac. Hoac: Tu hinh Nghia la de trung tri, loai bo ke ac. Hoac: Tu hinh Nghia de ran de, phong ngua ke khac de khong xay ra vu viec tuong tu.

Tat ca nhung ly do tren nghe qua thi hop ly va co co so thuc tien, nhung tuu chung lai, neu xet ve ban chat, y nghia, vai tro cua luat phap, thi do la su ap dung mot "bien phap toi te" de dat den mot muc dich tot dep.

Neu coi luat phap la phuong tien thuc hien va coi cac quyen con nguoi la muc tieu bao ve, thi ro rang viec su dung an tu hinh chua dung su bat dung hoa ve thang gia tri giua phuong tien va muc tieu.

Nhu vay, su dung phuong tien luat phap, nhan danh nha nuoc de giet mot nguoi voi muc tieu bao ve nhung nguoi con lai la da su dung mot phuong tien mang gia tri phan lai gia tri cua chinh muc tieu huong den. Mot muc tieu dung dan phai duoc thuc hien boi nhung phuong tien dung dan. Bat chap phuong tien de dat den muc tieu la da xoa bo cac gia tri nen tang co ban.

Y nghia, vai tro cua luat phap la gi?

Trong xa hoi van minh, luat phap khong la cong cu de cai tri xa hoi, ma la phuong tien de bao ve cac quyen cua con nguoi. Trong do, truoc nhat va tren het la quyen duoc song. Do vay, cac quy dinh cua luat phap phai chua dung duoc noi dung co ban nay va viec thuc hien khong duoc di nguoc lai y nghia, vai tro cua luat phap.

Tu su khac biet ve y nghia, vai tro giua cong cu de cai tri va phuong tien de bao ve se dem lai su khac nhau ve cac thang gia tri xay dung va cac bieu hien (quy dinh phap luat cu the) tren thuc te.

Neu luat phap don gian la cong cu cua nguoi cam quyen de cai tri xa hoi thi no se xem nhe viec ban hanh luat phap, coi nang hinh phat va san sang giet nguoi de dat muc tieu cai tri xa hoi. Nhung neu luat phap la phuong tien de bao ve cac quyen con nguoi, thi viec xay dung luat phap phai dua tren nen tang cac gia tri la quyen con nguoi.

Cac quy dinh ve hinh phat cung phai dam bao su dung hoa dung muc giua viec ngan ngua vi pham va su ton tai cua doi tuong can duoc bao ve.

Do vay, neu dong y rang luat phap la phuong tien de bao ve cac quyen cua con nguoi thi can bo di an tu hinh. Su dung an tu hinh la viec lam hoan toan vo nghia neu nhin nhan duoi lang kinh rang luat phap la phuong tien de bao ve cac quyen con nguoi. Quyen song la quyen toi thuong cua con nguoi ma moi xa hoi, moi luat phap deu huong den va bao ve no.

Neu cu giu quan diem cho rang muc an tu hinh la de trung tri, ran de va phong ngua thi ta ly giai the nao ve viec lau nay co an tu hinh ma cac vu viec giet nguoi van thay ngay mot nhieu?

Mot dieu chac chan la su dung an tu hinh chi giup ngan ngua giam thieu, chu khong loai bo 100% cac vu pham toi. Vay hieu qua ran de phong ngua cua muc an tu hinh den dau, co duoc phan tich thong ke hay khong?

Thuc te ta thay, an tu hinh ngoai viec di nguoc lai nen tang gia tri cua luat phap no con khong giup giam so vu pham toi.

Giai phap nao thay the cho tu hinh

An tu hinh la noi dung khong dung can bo di va khong the ap dung mot hinh phat khong dung khac thay the cho an tu hinh. Khong co nhieu su lua chon, chung ta se su dung cac hinh phat con lai mot cach nghiem minh hon va mang tinh ran de hon. Chung ta su dung an chung than hoac an co thoi han nhung khong han che so nam tu, vi du 50 nam, 100 nam, 200 nam tu giam.

Neu de y, chung ta se thay rang, hau nhu tat ca cac ten toi pham khi pham toi deu tim cach che dau hoac tim cach tron thoat khoi su trung phat. Tam ly cua toi pham luon luon la tim cach tron thoat khoi su trung phat. Rat nhieu truong ma hop ly do thuc day mot nguoi pham toi la suy nghi rang han se thoat khoi su trung phat.

De giam thieu so vu vi pham phap luat noi chung, co mot vai tro dac biet quan trong cua giao duc, pho bien phap luat. Chung ta can danh gia dung muc vai tro cua viec giao duc va pho bien phap luat, boi khi danh gia khong dung vai tro cua phuong tien thi thuc hien thuong khong dem lai ket qua.

Su pho bien giao duc phap luat khong chi dung lai o viec duoc lam cai nay hay khong duoc lam cai kia. Giao duc phap luat phai giup cho tat ca moi nguoi thay rang, khi mot nguoi vi pham, nguoi do nhat dinh bi trung phat, nguoi do chac chan khong thoat khoi duoc su trung phat. Khi moi nguoi y thuc duoc rang neu vi pham minh nhat dinh bi trung phat, tu moi nguoi se can nhac ve hanh vi vi pham.

Do la niem tin cua moi nguoi vao tinh nghiem minh cua phap luat.

De lam cho moi nguoi tin vao su nghiem minh cua phap luat nhu vay, thi can nang cao nang luc cua ca nhan nguoi thi hanh luat phap, va nang cao tinh dung dan, khoa hoc cua cac quy dinh phap luat. Khong lam duoc hai dieu do se dan den nguoi dan khong tin vao su nghiem minh cua luat phap va co tam ly coi thuong, vi pham.

Duoi goc do nguoi lam luat, thi viec lam the nao de khong xay ra vi pham kho khan hon nhieu la dua ra nhung hinh phat. Giet nguoi thi de dang hon nhieu la giao duc de ho khong vi pham, va lua chon phuong an giet nguoi la su chon lua cua con nguoi chua van minh.

Tro lai vu an nay, Nguyen Duc Nghia pham toi la vi han cho rang se tron tranh duoc su trung phat. Neu truoc do chung ta giup Nghia hieu duoc la han se bi trung phat neu han pham toi thi co le vu viec da khong xay ra.

Nhu vay, dung quen rang, loi rat lon thuoc ve tat ca chung ta... Thoi gian qua di, cau chuyen buon cua Nghia co the se khong con duoc quan tam nua, nhung co nhung van de mang tinh nhan van, tinh phap ly to lon da va nen duoc goi mo thong qua vu an nay. Neu tat ca chung ta cung quan tam va xu ly kheo leo, thi vu an se co tac dung dong gop het suc bo ich.

O nuoc ta, tuan theo xu huong cua phap luat tien bo, Luat hinh su nam 2009, sua doi bo sung Bo luat hinh su nam 1999 co hieu luc tu ngay 01/01/2010 da bo muc an tu hinh doi voi cac toi: Toi hiep dam (Dieu 111); Toi lua dao chiem doat tai san (Dieu 139); Toi buon lau (Dieu 153); Toi lam, tang tru, van chuyen, luu hanh tien gia, ngan phieu gia, cong trai gia (Dieu 180); Toi to chuc su dung trai phep chat ma tuy (Dieu 197); Toi chiem doat tau bay, tau thuy (Dieu 221); Toi dua hoi lo (Dieu 289); Toi huy hoai vu khi quan dung, phuong tien ky thuat quan su (Dieu 334).
(Theo VNN)

Viet Bao

Video nổi bật

Công an hỗn chiến trong vũ trường V18 Clup (Cần Thơ)
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Đời chìm nổi của thiếu nữ bán dâm cho đại gia

Hai biến cố lớn xảy ra trong cuộc đời khiến thiếu nữ đang sống cho cả hai con người: Một đứa trẻ 15 tuổi ăn chưa no lo chưa tới và một người đàn bà dày dạn, tuyệt vọng.

Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (28/06 - 04/07)

Siêu trộm và những vụ án nổi tiếng; Những vụ hiếp dâm tập thể chấn động; Nhận diện những chiêu lừa bắt cóc trẻ em cha mẹ nên cảnh giác; Xuất hiện nhân chứng mới, ông Chấn chưa thể nhận 7,2 tỷ?; Vì sao ‘ông trùm’ Tàng Keangnam chưa thể ‘đền tội’ như dự kiến?; Đại gia khai bị 'bất lực' trong 2 lần mua dâm thiếu nữ;.....là những tin đáng chú ý trong tuần.

Bóc mẽ chiêu thức "săn mồi" của tội phạm cướp giật

Nếu như trên những cung đường vắng, tội phạm thực hiện các vụ cướp manh động, thì ngay tại các trục đường chính đông đúc, chúng sẵn sàng giật đồ một cách táo tợn.

Nhận diện những chiêu lừa bắt cóc trẻ em

Tội phạm bắt cóc trẻ em ngày càng manh động và có nhiều chiêu trò táo tợn. Điều này khiến cho các phụ huynh hết sức lo lắng, sợ hãi. Ngay chính các em nhỏ bị bắt cóc sẽ phải chịu những cú sốc tâm lý khó có thể xóa mờ sau những vụ bắt cóc này.

Tạt axit - Nỗi ám ảnh kinh hoàng sau gương mặt 'quỷ dữ'

Mất đi vẻ bề ngoài, cuộc sống của những người phụ nữ bị tạt axit dường như đi vào ngõ cụt, bi kịch và bế tắc. Những kẻ thủ ác có thể phải đền tội trong nhà tù nhưng rồi cũng được ra ngoài xã hội làm lại cuộc đời. Còn những người phụ nữ với vết sẹo dài chằng chịt ấy, bao giờ cuộc sống của họ mới lại bắt đầu như trước?

Tìm hiểu: Nguyen Duc Nghia, Ngo Ngoc Trai, Ngo Ngoc Thuy, hanh vi pham toi, bo luat hinh su, an tu hinh, de bao ve, su trung phat, quyen con nguoi, hanh dong, luat phap, phap luat, phuong tien, giet nguoi, vu an, viec

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tại sao lại giết Nguyễn Đức Nghĩa?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tại sao lại giết Nguyễn Đức Nghĩa? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tai sao lai giet Nguyen Duc Nghia

Nhan xet, hay lien he ve tin Tai sao lai giet Nguyen Duc Nghia co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tai sao lai giet Nguyen Duc Nghia de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin phap luat trong chuyen muc An ninh Phap luat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin phap luat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0