Lanh dao VNPT xin nhan hinh thuc xu ly nghiem khac Phe binh

Lanh dao VNPT xin nhan hinh thuc xu ly nghiem khac Phe binh

Tags: Nguyen Lam Thai, Pham Long Tran, Nghe An, Ninh Thuan, Thai Nguyen, CQDT Bo Cong, hoi dong quan tri tap doan, chu tich hoi dong quan tri, giam doc buu dien, thu tuong chinh phu, Thua Thien - Hue, hop dong mua, Tap doan VNPT, cac cong ty, bo cong an, lanh dao, viec


Sau khi khoi to giam doc buu dien 2 tinh Dong Nai va Thua Thien - Hue, tien hanh trieu tap 14 can bo chu chot cua buu dien 2 tinh Ninh Thuan va Binh Thuan, CQDT Bo Cong an dang tiep tuc dieu tra, xac minh cac don vi buu dien da ky nhieu hop dong mua vat tu thiet bi voi cac cong ty cua Nguyen Lam Thai voi doanh so cao. Theo su uy quyen cua ong Pham Long Tran, Chu tich hoi dong quan tri Tap doan Buu chinh vien thong (VNPT), ong Bui Quoc Viet, nguoi phat ngon cua VNPT da co cuoc tra loi phong van Bao Thanh Nien ve trach nhiem cua lanh dao Tap doan VNPT trong vu an Nguyen Lam Thai.

* PV: Vu an Nguyen Lam Thai da bi phanh phui tu giua nam 2005, vay trong gan mot nam qua, lanh dao VNPT da co bien phap gi de thanh tra, ra soat viec mua sam thiet bi, so sach tai cac buu dien tinh thanh khong? Du luan cho rang lanh dao nganh bao che cho cap duoi, CQDT phanh phui vu viec den dau thi tap doan moi xu ly den do?

Tai lieu dieu tra ban dau xac dinh, tu thang 1.1999 den thang 4.2005, trum lua dao Nguyen Lam Thai va dong bon da truc tiep den 35 buu dien tinh, thanh pho tren dia ban ca nuoc va 3 don vi truc thuoc VNPT de quan he giao dich. Tong gia tri cac hop dong mua sam, dau tu cac loai vat tu thiet bi ma cac buu dien da mua sam cua Thai va dong bon trong thoi gian tren la hon 60,6 ti dong. Trong do, rieng mat hang camera tri gia hon 39,6 ti dong...

V.Chien

- Voi tu cach la nguoi phat ngon cua VNPT, toi khang dinh lanh dao VNPT khong he bao che cho cap duoi, cang khong bao gio bao che cho tieu cuc. Ngay tu giua nam 2005, khi Buu dien Thai Nguyen va mot so noi khac bi phat hien co tieu cuc lien quan den Nguyen Lam Thai, VNPT yeu cau cac buu dien tinh va cac don vi thanh vien xem xet neu co lien quan phai bao cao gui ve tong cong ty. Sau do da co 29 don vi bao cao, nhan co lien quan den cac hop dong mua ban thiet bi voi cong ty cua Nguyen Lam Thai va mot so cong ty thanh vien cua CIP. Sau do, thanh tra cua VNPT cung vao cuoc va thanh tra mot loat cac buu dien tinh. Bao cao cua thanh tra VNPT cung da chi ra mot so sai pham cua nhung noi duoc thanh tra. Qua ket qua thanh, kiem tra, lanh dao VNPT da bao cao tong hop gui co quan chuc nang va neu rat ro ve cac hop dong mua ban cua tung buu dien. Dong thoi, VNPT da co nhieu van ban chi dao va phe binh nhac nho lanh dao cac don vi co sai pham, yeu cau phai hop tac tich cuc voi co quan dieu tra.

 * PV: Cac camera ma buu dien cac tinh thanh mua voi gia "cat co" la tien tu chinh cac buu dien do hay lay tien tu Tap doan VNPT? Co co quan kiem dinh nao giam dinh chat luong cac camera nay hay khong?

- Hau het kinh phi mua thiet bi neu tren la tu nguon von phan cap giao cho cac buu dien tinh, thanh. Viec mua camera co gia tu vai chuc den vai tram trieu dong mot chiec thuoc nguon von duoc phan cap cua cac buu dien tinh, VNPT khong can thiep truc tiep ma chi ho tro doi voi cac hang muc dau tu lon.

Theo toi biet thi khong co co quan nao kiem dinh chat luong cac camera nay. Loai camera nay chua co tien le. Toi duoc biet chi co co quan tham dinh gia cua Bo Tai chinh la xac nhan ve gia cua mat hang nay thoi.

Bo Cong an dang tiep tuc dieu tra, xac minh cac don vi buu dien da ky nhieu hop dong mua vat tu thiet bi voi cac cong ty cua Nguyen Lam Thai voi doanh so cao nhu: Buu dien An Giang ky 30 hop dong tri gia 13,2 ti dong; Buu dien Long An ky 6 hop dong tri gia 1,2 ti dong; Buu dien Thai Nguyen ky 9 hop dong tri gia 2,1 ti dong; Buu dien Ninh Thuan ky 19 hop dong tri gia 5,9 ti dong; Buu dien Binh Dinh ky 12 hop dong tri gia 4,2 ti dong; Buu dien Phu Yen ky 13 hop dong tri gia 3,5 ti dong; va 3 don vi thuoc VNPT: Cong ty GPC ky 5 hop dong tri gia 1,9 ti dong, Cong ty VDC ky 5 hop dong tri gia 1,3 ti dong, Cong ty VMS ky mot hop dong mua 3 phu dieu tri gia gan 200 trieu dong.

* PV: Voi nhung sai pham xay ra o hang loat don vi thanh vien cua VNPT, lanh dao Tap doan co tu kiem diem trach nhiem?

- Truoc nhung sai pham nghiem trong tai VNPT, nam 2005, luc do ong Vu Van Luan la Chu tich HDQT voi trach nhiem la nguoi cao nhat da nhan quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu ve nghi huu truoc thoi han. Trong ban tu kiem diem tap the va ca nhan lanh dao VNPT gui Thu tuong Chinh phu cung da neu ro: "Viec de xay ra hai vu neu tren (vu in danh ba va vu Lam Thai - PV), tap the lanh dao da thay ro trach nhiem cua minh trong cong tac quan ly, dieu hanh san xuat, kinh doanh. Tap the lanh dao Tong cong ty xin nhan hinh thuc xu ly: Phe binh nghiem khac truoc Thu tuong Chinh phu. Ong Pham Long Tran cung da co ban kiem diem sau sac va tu nhan hinh thuc phe binh nghiem khac truoc Thu tuong Chinh phu. Thu tuong Chinh phu cung da co van ban phe binh nghiem khac ong Pham Long Tran vi da de xay ra nhung sai pham lien quan den vu an Nguyen Lam Thai.

* PV: Trong qua trinh dieu tra vu an, co thong tin cho rang ong Pham Long Tran da gap go lanh dao CQDT de xin "nhe tay" voi cac can bo duoi quyen?

- Toi khang dinh la khong co chuyen do. Ong Pham Long Tran da lam viec va hop tac tot voi co quan dieu tra de lam ro va luon nghiem khac xu ly cac truong hop sai pham. Theo toi biet, ong Pham Long Tran chi de nghi co quan dieu tra can than trong trong viec xu ly cung luc nhieu lanh dao buu dien, vi hoan canh tach buu chinh, vien thong va chuyen doi hien nay. Neu viec xu ly khong than trong se anh huong den tinh than cua hang van CBCNV nganh buu dien, anh huong den hoat dong phuc vu, san xuat kinh doanh va hoan thanh cac nhiem vu chinh tri duoc giao. Con voi nhung truong hop CQDT da co du chung cu thi viec bat giu, khoi to la chuyen khong ai co the bao che duoc. Qua vu viec nay, chung toi con phai cam on CQDT vi da giup VNPT lam trong sach doi ngu. Ong Tran cung de nghi co quan dieu tra khi co lenh bat giu cac truong hop sai pham, can thong bao kip thoi voi chung toi de VNPT phoi hop dong bo va co phuong an bo tri can bo thay the, de duy tri hoat dong phuc vu, dieu hanh san xuat kinh doanh duoc binh thuong.

* Xin cam on ong!.

Sau nhung vu viec xay ra tai hang loat buu dien tinh thanh, lanh dao VNPT da xu ly cac truong hop sau (tinh den 29.3.2006):

- Mien nhiem chuc vu Giam doc Buu dien tinh Nghe An doi voi ong Nguyen Xuan Ly

- Tam dinh chi chuc vu Ke toan truong Buu dien Nghe An doi voi ong Le Ba Tuong

- Tam dinh chi cong tac doi voi ong Nguyen Xuan Phan - Pho giam doc Buu dien Nghe An

- Mien nhiem chuc vu Giam doc Buu dien tinh Ha Tay doi voi ong Tang Huu Ta

- Tam dinh chi chuc vu Pho giam doc Buu dien tinh Thai Nguyen doi voi ong Nguyen Van Vinh

Buu dien tinh Nghe An da xu ly:

- Mien nhiem chuc vu Ke toan truong doi voi ong Le Ba Tuong

- Mien nhiem chuc vu Truong phong KHDT - XDCB doi voi ong Ho Dinh Chien

Buu dien tinh Long An da xu ly:

- Mien nhiem chuc vu Truong phong Tiep thi ban hang doi voi ba Pham Thi Truc Mai

- Mien nhiem chuc vu Truong phong Kinh te - tai chinh doi voi ong Pham Khac Nao.

K.T.L

N.B - T.P

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Cảnh giác với chiêu thức lừa đảo 'thôi miên' cướp tài sản

Trong thời gian gần đây, tại địa bàn các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM rộ lên những tin đồn về việc những kẻ gian sử dụng thuật thôi miên, đánh thuốc mê để lừa đảo cướp tài sản.

Cảnh báo: Nạn trộm cắp, lừa đảo trong bệnh viện

Là nơi để hàng ngàn bệnh nhân gửi gắm sức khỏe, tính mạng, nhưng nhiều bệnh viện tỏ ra bất lực trong việc bảo đảm sự an toàn cho chính bệnh nhân của mình. Ngoài cổng bệnh viện, “cò” lộng hành, ngang nhiên lừa đảo bệnh nhân. Trong bệnh viện, tình trạng bệnh nhân bị mất cắp, móc túi, lừa đảo thường xuyên xảy ra.

Nữ sinh và nạn quấy rối tình dục nơi công cộng

Có một danh từ chung mà nhiều người dành cho những kẻ có hành vi tình dục lệch lạc, quấy rối nơi công cộng, đó là "biến thái". Những kẻ biến thái xuất hiện nơi công cộng ngày một nhiều và với hành vi ngày một nghiêm trọng, đáng sợ.

Gã thợ xây bị đâm chết khi đang ngoại tình với vợ người khác

Ông H cầm dao xông vào chòi thì và thấy vợ mình cùng ông Lê Trọng N (SN 1975, tạm trú xã An Vĩnh Ngãi, TP.Tân An, tỉnh Long An) đang không mảnh vải che thân nên vung dao đâm luôn hai người. Bị thương nặng, ông N leo lên nóc chòi trốn. Khi người dân kéo tới bảo ông N trèo xuống để đi cấp cứu, nạn nhân xấu hổ nên cứ cố thủ trên nóc chòi dẫn đến mất nhiều máu.

Tìm hiểu: Nguyen Lam Thai, Pham Long Tran, Nghe An, Ninh Thuan, Thai Nguyen, CQDT Bo Cong, hoi dong quan tri tap doan, chu tich hoi dong quan tri, giam doc buu dien, thu tuong chinh phu, Thua Thien - Hue, hop dong mua, Tap doan VNPT, cac cong ty, bo cong an, lanh dao, viec

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Lãnh đạo VNPT xin nhận hình thức xử lý "nghiêm khắc": Phê bình!

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Lãnh đạo VNPT xin nhận hình thức xử lý "nghiêm khắc": Phê bình! bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Lanh dao VNPT xin nhan hinh thuc xu ly nghiem khac Phe binh

Nhan xet, hay lien he ve tin Lanh dao VNPT xin nhan hinh thuc xu ly nghiem khac Phe binh co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Lanh dao VNPT xin nhan hinh thuc xu ly nghiem khac Phe binh de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin phap luat trong chuyen muc An ninh Phap luat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin phap luat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0