Khong sang ten doi chu cung khong bi phat

Khong sang ten doi chu cung khong bi phat

Tags: Dao Vinh Thang, Ha Noi, Luat Giao thong duong bo, lam thu tuc, theo quy dinh, quy dinh chung, co hieu luc, sang ten, truong hop, doi chu, bi phat, dai ta, xu phat, chuyen, xe


Mac du quy dinh chung buoc phai sang ten doi chu khi mua ban chuyen nhuong xe, nhung mot so truong hop se khong bi phat ngay ca khi khong sang ten doi chu.

Anh minh hoa

Dai ta Dao Vinh Thang tai buoi giao luu sang 22/11. Anh: T.D


Khi Nghi dinh 71 co hieu luc thi hanh, do thieu su huong dan thong tin nen nhieu nguoi dan hieu lam, cho rang ra duong khong phai xe chinh chu se bi phat. De lam ro ve nhung hieu lam nay, sang 22/11, Dai ta Dao Vinh Thang, Truong Phong Canh sat giao thong Duong bo- Duong sat, Cong an TP. Ha Noi da tra loi nhieu thac mac cua nguoi dan xung quanh Nghi dinh nay.

Ra duong khong phai mang theo giay dang ky ket hon, ho khau

Theo Dai ta Dao Vinh Thang, Dieu 58 Luat Giao thong duong bo quy dinh nguoi dieu khien phuong tien khi tham gia giao thong phai co Giay Dang ky xe, giay phep lai xe (GPLX) phu hop voi loai xe duoc phep dieu khien, giay chung nhan bao hiem trach nhiem dan su cua chu xe co gioi, neu la o to phai co giay chung nhan kiem dinh an toan khi thai va bao ve moi truong, chu khong phai mang theo giay dang ky ket hon, ho khau, hop dong muon xe…

Cung theo dai ta Thang, viec xu phat hanh vi vi pham khong sang ten chuyen chu khong theo quy dinh la xu phat nguoi mua, chu khong phai nguoi ban. Trong thong tu 36 da quy dinh ro ca nguoi ban va nguoi mua trong 10 ngay dau phai ra cac co quan chuc nang de thuc hien va thong bao viec sang ten chuyen chu nay.

Doi voi truong hop la nguoi ngoai tinh, co nho nguoi khac dung ten phuong tien lieu co bi phat? Dai ta Dao Vinh Thang cho biet, moi nguoi dan tai cac dia phuong ve Ha Noi hoc tap, cong tac, lam viec tham quan, mua sam tren dia ban thu do, co nho nguoi nha dang ky cho mot xe de luu hanh la viec lam hop phap, dung quy dinh cua phap luat. Neu di tren duong khong vi pham giao thong thi cung khong bi xu ly. Neu vi pham luat le giao thong thi cung chi bi phat vi hanh vi do chu khong bi xu ly vi khong sang ten chuyen chu du ten cua giay to va nguoi su dung khong trung nhau. Moi nguoi van co the nho nguoi than dung ten ho.

“Nhung de thuc hien dung cac quy dinh cua phap luat thi cung nen sang ten chuyen chu de hop thuc tai san cua minh, tranh rui ro hoac gap cac su co khong mong muon khac nhu gay tai nan giao thong… Neu khong lam dung quy dinh, khi co su co xay ra, se mat thoi gian va anh huong den cong tac dieu tra cua co quan chuc nang”, dai ta Thang noi.
Chua xu phat tren duong

Theo Dai ta Dao Vinh Thang, viec xu phat khong sang ten doi chu khong phai la viec moi me ma van duoc thuc hien trong thoi gian vua qua. Thay doi co ban o day (Nghi dinh 71) chi la tang muc xu phat. Muc phat voi xe may 100 den 200 nghin dong va xu ly phat cua o to la 1 trieu den 2 trieu dong.

Sau khi Nghi dinh 34 co hieu luc va Thong tu 36 cua Bo Cong an da huong dan chi tiet, Cong an Ha Noi da to chuc tuyen truyen huong dan tai cac diem dang ky xe cua 29 quan huyen ve sang ten chuyen chu.

Theo do, trong 11 thang cua nam 2012 luc luong cong an TP. Ha Noi da xu ly 650 truong hop khong sang ten chuyen chu voi so tien phat khoang 97 trieu dong voi cac truong hop mua xe o to theo nghi dinh 34 cua Chinh phu va nghi dinh 36/2010 Chuong I dieu 6. Luat va cac van ban duoi luat da co quy dinh rat ro khi nguoi mua ban sang ten doi chu trong 10 ngay phai truc tiep thong bao cho co quan chuc nang hoac chuyen thong diep qua duong buu dien. Sau 30 ngay phai lam thu tuc sang ten chuyen chu va neu khong thuc hien sau 30 ngay se xu phat theo nghi dinh 34 cua chinh phu.

Vi Truong Phong Canh sat giao thong Duong bo- duong sat cong an Ha Noi cung cho biet, nguoi dan co van de vuong mac ve sang ten chuyen chu bo phan tiep dan cua Phong se tra loi. Khi cong dan den dang ky va sang ten chuyen chu ma giay to khong day du thi can bo tiep dan co trach nhiem viet vao phan sau cua ho so cac huong dan. Thoi gian tra ket qua trong vong 2 ngay.

De giup nguoi dan lam thu tuc sang ten doi chu nhanh gon, Dai ta Dao Vinh Thang cho biet, Nghi dinh 71 co hieu luc tu ngay 10/11 va khi luc luong CSGT da co tuyen truyen huong dan thi sau hon 1 tuan thi luu luong lam thu tuc nay da tang len. Cu the la 1073 truong hop da sang ten chuyen chu o to va trong do da xu phat 13 truong hop. Rieng doi voi mo to xe may thi gan 500 truong hop lam thu tuc va cung da xu ly toi 36 truong hop. Thu tuc sang ten chuyen chu da tang len rat nhieu va chung toi cung dang tiep tuc to chuc huong dan tuyen truyen cong khai ve thu tuc nay tai cac tru so cung nhu tang cuong tru so tiep dan de co bo phan kiem tra va huong dan. Cho nen nguoi dan co the goi dien den bat ky co so nao cung se duoc tra loi ve thu tuc nay. Vi du tai 86 Ly Thuong Kiet so dien thoai la 0912286682.

Xe di muon, mua qua nhieu nguoi cung khong bi phat ve sang ten chinh chu

Tra thoi thac mac cua ban doc ve viec neu trong mot gia dinh tat ca cac phuong tien deu mang ten mot nguoi nhung ca gia dinh su dung, khi ra ngoai vi pham hoac kiem tra binh thuong hoac phat hien khong phai xe chinh chu lieu co bi xu phat hay khong?

Dai ta Dao Vinh Thang cho biet: Dieu 58 Luat Giao thong duong bo da quy dinh ro nguoi dieu khien phuong tien phai co GPLX, dang ky xe va o to phai co so kiem dinh va so bao hiem. “Toi cho rang trong mot gia dinh co the cho nhau muon xe giua cac ca nhan nhung nguoi duoc muon phai la nguoi co du tuoi va co giay phep lai xe hop le theo quy dinh va nguoi cho muon phai dua ca dang ky xe cua phuong tien. Khi di tren duong CSGT chi lap bien ban ve loi vi pham chu khong xu phat ve sang ten chuyen chu. Di nhien trong qua trinh luu thong co nhung vi pham nghiem trong nhu gay tai nan, cho hang cam… thi duong nhien chung toi phai tam giu theo phap luat va luc do chac chan chu phuong tien cung duoc moi len de giai quyet” dai ta noi.

Tuy nhien Dai ta Dao Vinh Thang cung nhan manh, Nghi dinh 71/2012/ND-CP ngay 19/9/2012 la mot chu truong dung dan, kip thoi, gop phan nang cao y thuc chap hanh phap luat. “Voi nguoi than trong gia dinh, ban be, toi deu khuyen neu co o to mua ban chua lam thu tuc sang ten doi chu theo quy dinh thi den Phong CSGT lam thu tuc sang ten chuyen chu. Doi voi mo to thi den Doi CSGT; Doi CSGT TT-PUN Cong an 29 quan, huyen, thi xa de lam thu tuc sang ten chuyen chu vua dam bao ve quyen loi hop phap, quyen so huu tai san cua minh, gop phan nang cao cong tac quan ly nha nuoc va chap hanh dung cac quy dinh cua phap luat”.

Doi voi nhung truong hop khac co the lach luat nhu cong chung uy quyen…Dai ta Dao Vinh Thang cho rang, Luat dan su da quy dinh ro viec cong chung hoan toan dung luat nen nguoi duoc su dung phuong tien do uy quyen dung phap luat. Truong hop nay neu khong vi pham luat Giao thong duong bo thi khong bi xu phat con neu vi pham thi se xu phat cac hanh vi vi pham chu khong phat ve chuyen "uy quyen cong chung".

Lien quan den viec lam sang ten chinh chu cho mot phuong tien duoc mua lai qua tay nhieu nguoi Dai ta Dao Vinh Thang cho biet Thong tu 36 quy dinh rat ro tai dieu 20 ve giai quyet mot so truong hop vuong mac nhu qua nhieu chu hoac nhieu nam chua sang ten doi chu. Doi voi truong hop nay, chi can nguoi chu cuoi cung dung ra ban va co giay to hop le thi chung toi se lam thu tuc sang ten chuyen chu.

“Truong hop khong tim duoc nguoi cuoi cung chung toi se tong hop de bao cao lai de co nhung dieu chinh lam the nao de thuan loi nhat cho nguoi dan va dac biet la phai dam bao xe sang ten chuyen chu khong nam trong tang vat vu an, khong duc so khung so may… Chung toi se tham muu de bo sung cho thong tu 36 nham dam bao quyen loi cho nguoi dan. Mot so truong hop chinh chu da mat thi phai dua vao quyen thua ke do nguoi co quyen thua ke dung ra lam thu tuc. Viec tang cuong cong tac quan ly nha nuoc can thong nhat voi dam bao quyen so huu cua nguoi dan”.


Lam Nguyen

Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Cảnh giác với chiêu thức lừa đảo 'thôi miên' cướp tài sản

Trong thời gian gần đây, tại địa bàn các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM rộ lên những tin đồn về việc những kẻ gian sử dụng thuật thôi miên, đánh thuốc mê để lừa đảo cướp tài sản.

Cảnh báo: Nạn trộm cắp, lừa đảo trong bệnh viện

Là nơi để hàng ngàn bệnh nhân gửi gắm sức khỏe, tính mạng, nhưng nhiều bệnh viện tỏ ra bất lực trong việc bảo đảm sự an toàn cho chính bệnh nhân của mình. Ngoài cổng bệnh viện, “cò” lộng hành, ngang nhiên lừa đảo bệnh nhân. Trong bệnh viện, tình trạng bệnh nhân bị mất cắp, móc túi, lừa đảo thường xuyên xảy ra.

Nữ sinh và nạn quấy rối tình dục nơi công cộng

Có một danh từ chung mà nhiều người dành cho những kẻ có hành vi tình dục lệch lạc, quấy rối nơi công cộng, đó là "biến thái". Những kẻ biến thái xuất hiện nơi công cộng ngày một nhiều và với hành vi ngày một nghiêm trọng, đáng sợ.

Gã thợ xây bị đâm chết khi đang ngoại tình với vợ người khác

Ông H cầm dao xông vào chòi thì và thấy vợ mình cùng ông Lê Trọng N (SN 1975, tạm trú xã An Vĩnh Ngãi, TP.Tân An, tỉnh Long An) đang không mảnh vải che thân nên vung dao đâm luôn hai người. Bị thương nặng, ông N leo lên nóc chòi trốn. Khi người dân kéo tới bảo ông N trèo xuống để đi cấp cứu, nạn nhân xấu hổ nên cứ cố thủ trên nóc chòi dẫn đến mất nhiều máu.

Tìm hiểu: Dao Vinh Thang, Ha Noi, Luat Giao thong duong bo, lam thu tuc, theo quy dinh, quy dinh chung, co hieu luc, sang ten, truong hop, doi chu, bi phat, dai ta, xu phat, chuyen, xe

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Không sang tên đổi chủ cũng không bị phạt

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Không sang tên đổi chủ cũng không bị phạt bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Khong sang ten doi chu cung khong bi phat

Nhan xet, hay lien he ve tin Khong sang ten doi chu cung khong bi phat co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Khong sang ten doi chu cung khong bi phat de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin phap luat trong chuyen muc An ninh Phap luat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin phap luat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0