Ket luan dieu tra chuyen an Nam Cam phan 6 Hoi lo cong an bao ke cac song bai tai quan 8

Ket luan dieu tra chuyen an Nam Cam phan 6 Hoi lo cong an bao ke cac song bai tai quan 8

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Nam Cam da chi dao dan em "tung tien" mua chuoc luc luong cong an TP HCM, tu canh sat khu vuc den cac truong phong, de he thong song bai duoc tu do hoat dong. Nguoi bat moi cho Nam Cam la Vo Van Tam, doi truong Doi chong te nan xa hoi, Phong canh sat hinh su, Cong an thanh pho.

A. Cac vu an do Truong Nam Cam va dong bon thuc hien

IV. Vu to chuc danh bac

1. Cac vu to chuc danh bac va danh bac do Truong Van Cam cam dau tai TP HCM

1.4 Hanh vi dua hoi lo va nhan hoi lo tai quan 8

a. Hanh vi dua hoi lo tai cac song bac

* Hanh vi dua hoi lo tai song bac tai suu:

Cuoi thang 1/2001 Co De (tuc Tu "Rau") va Nguyen Van Tho (tuc Tho "Dai Uy") to chuc song bac bang hinh thuc danh tai suu mo tai nha cua Luong Trung, so 62/2B Tran Nguyen Han phuong 13 quan 8. Bon chung phan cong Co De lo quan ly dieu hanh toan bo hoat dong cua song bac, tra tien thue nha cho Luong Trung 150.000 dong/ngay; Nguyen Van Tho lo phan an ninh song bac. Tho va Co De da trich tien xau moi tuan 10.000.000 dong giao cho Nguyen Xuan Lieu (con re To Van Tot, tuc Ba Manh) hoi lo cho mot so can bo, chien si cong an phuong 13, quan 8 va doi Canh sat hinh su - Cong an quan 8 de dam bao cho song bac khong bi cong an triet pha. Qua trinh hoat dong lien tuc tu cuoi thang 1 den 9/10/2001 co khoang 2 tuan Co De tam chuyen song bac sang hoat dong tai hem 41 Can Giuoc phuong 12, quan 8 (do bi quan chung phuong 13, quan 8 to cao). Tai day Co De cung su dung tien xau thu duoc tu viec to chuc song bac dua cho Nguyen Xuan Lieu de mua chuoc mot so can bo Cong an phuong 12 quan 8 bao che song bac.

* Hanh vi dua hoi lo tai song bac xoc dia:

Sau khi di tap trung cai tao ve (duoc tra tu do vao thang 10/1997), Truong Van Cam cung dong bon la cac ten To Van Tot (Ba Manh), Nguyen Van Nha (Sau Nha), Nguyen Khanh Quoc (Quoc "Lui"), Pham Van Minh (Minh "Bu"), Le Thi Thu Ha (Ha "Tre") va Thanh "Chan" da phuc hoi lai song bac xoc dia.

Khoang thang 10/1999, bon chung to chuc song bac xoc dia tai dia ban quan 8 va phan cong To Van Tot lo viec thue nha to chuc song bac va lo khau bao ve, an ninh tai dia ban quan 8; Truong Van Cam lo tim kiem moc noi con bac den danh bac va lo “ngoai giao” cho song bac; Sau Nha lo dieu hanh quan ly song bac. Viec mua chuoc can bo de dam bao an ninh cho song bac chung phan cong cho Ba Manh lo cac cap o quan 8, Truong Van Cam cung Nguyen Thanh Thao lo cap thanh pho.

Truong Van Cam chu truong nguon tien dung de mua chuoc can bo cong an bao che song bac lay tu nguon tien xau thu moi van 5% cua nguoi thang bac va duoc trich ra lam 2 khoan su dung:

Khoan thu nhat goi la tien “phi ngoai giao” 2.000.000 (hai trieu) dong/ngay nop ve cho Truong Van Cam dung lam chi phi hoi lo, mua chuoc mot so can bo don vi co chuc nang phong chong toi pham thuoc Cong an TP HCM de bao che dung tung cho hoat dong vi pham phap luat cua bang nhom Truong Van Cam va cac song bac cua y.

Ve chu truong lap ra khoan tien hoi lo nay, Truong Van Cam khai: Truong Van Cam lap ra khoan chi phi nay de su dung dua hoi lo, truoc day Truong Van Cam truc tiep o trong song bac nen moi ngay trich ra 2.000.000 dong thi nhung nguoi cung hun lam chu song deu biet. Sau khi tai lap song bac xoc dia o quan 8, Truong Van Cam khong truc tiep vao song bac ma hang ngay Nguyen Van Nha roi Nguyen Thanh Thao dem tien ve nop Truong Van Cam. Vi muon cong khai khong de nguoi khac nghi ngo Truong Van Cam chiem doat su dung rieng nen Truong Van Cam da keu Nguyen Van Nha vao song bac ban bac voi cac chu song khac, sau do Sau Nha bao lai cho Truong Van Cam la cac chu song khac deu nhat tri moi ngay trich ra 2.000.000 dong nop cho Truong Van Cam lam "phi ngoai giao" de Truong Van Cam quan he mua chuoc, dut lot cho can bo cap thanh pho. Tu nam 1999 den thang 10/2001, cac chu song bac xoc dia (ke ca nguoi moi tham gia nhu Nguyen Khanh Quoc) deu phai nop ve cho Truong Van Cam khoan tien tren.

Khoan thu hai la tien thue nha va tien lo “an ninh cho song” tai quan, phuong noi song hoat dong, moi ngay Nguyen Van Nha (Sau Nha) giao cho To Van Tot (Ba Manh) 3.300.000 (ba trieu ba tram nghin) dong, trong do co 400.000 dong tra tien thue nha, 300.000 dong de chi cho bon canh gac song bac, con lai 2.600.000 (hai trieu sau tram nghin) dong dung de dua hoi lo hang tuan cho mot so can bo cong an quan va cong an phuong noi co song bac hoat dong.

Thoi gian Ba Manh con song, Truong Van Cam giao cho Ba Manh lo hoi lo Cong an quan 8. To Van Tot loi dung su quen biet voi ong Le Van Tieu (tuc Nam Tieu, nguyen pho truong Cong an quan 8) de tiep xuc moc noi voi Le Minh Hung (Doi truong canh sat hinh su, Cong an quan 8) nho bao che song bac xoc dia cua Tot tai phuong 13.

Sau khi Ba Manh chet, Truong Van Cam giao cho Nguyen Van Tho lo viec chay hoi lo de bao che cho song bac. Tho da moc noi Nguyen Xuan Lieu (con re Ba Manh) di hoi lo cho Cong an quan 8 de bao dam an ninh cho song bac.

Song bac xoc dia hoat dong tai 74/18 Tran Nguyen Han, phuong 13, quan 8 vao cac thoi diem sau:

- Tu thang 10/1999 den khoang giua thang 1/2000 (do Pham Van Minh tuc Minh "Bu" pham toi giet nguoi o duong Hai Trieu, quan 1 nen Truong Van Cam cho song tam nghi); hoat dong lai tu cuoi thang 2/2000 den dau thang 5/2000 (do To Van Tot chet dot ngot nen Truong Van Cam cho song bac tam ngung hoat dong). Tong cong so ngay song bac hoat dong la 135 ngay, tien “phi ngoai giao” da nop cho Truong Van Cam la 270.000.000 dong, tien Nguyen Van Nha va To Van Tot dung de di hoi lo la 351.000.000 dong.

- Sau khi di chuyen nhieu dia diem song bac xoc dia lai quay ve hoat dong tu 29/9/2001 den 9/10/2001 thi bi Cong an TP HCM bat qua tang. Thoi gian song bac hoat dong la 11 ngay, tien “phi ngoai giao” da nop cho Truong Van Cam la 8.000.000 dong (vi song bac nop tien ve Truong Van Cam qua Nguyen Thanh Thao theo tuan, Thao moi thu tien tuan dau, tuan ke tiep chua den ky thu), tien Co De va Nguyen Van Tho da lay de di hoi lo la 36.000.000 dong.

Trong thoi gian nam 1999-2000, song bac xoc dia nay con roi toi hoat dong tai cac dia diem sau:

- Nha Nguyen Thi Lien so 351Akhu pho 1, phuong Phuoc Long A, quan 9 tu cuoi thang 1/2001 (ha tuan thang chap nam Canh Thin) den Tet va tu mung 10 Tet Canh Thin (tuc khoang thang 2/2001) hoat dong them 10 ngay. Tien “phi ngoai giao” da nop cho Truong Van Cam la 54.000.000 dong, tien hoi lo cap dia phuong khong xac dinh duoc.

- Nha Nguyen Thi Dung so 27/6 Van Than phuong 8, quan 6 hoat dong hon 10 ngay. Tien “phi ngoai giao” da nop cho Truong Van Cam la 20.000.000 dong, chi phi canh gac song bac va tien hoi lo cap dia phuong Trieu To Ha thu hang ngay 4.300.000 dong nhung Trieu To Ha khai da chiem huong rieng de danh bac.

- Nha Nguyen Van Nghia so 1102 duong Tu Lap, phuong 4, quan Tan Binh 23 ngay. Tien “phi ngoai giao” da nop cho Truong Van Cam la 46.000.000 dong, tien hoi lo cap dia phuong Nguyen Khanh Quoc va Nguyen Van Nha da giao cho Nguyen Van Nghia 57.500.000 dong. Nhung Nguyen Van Nghia khai da chiem huong su dung rieng so tien nay (Nguyen Van Nghia da nop lai cho Co quan dieu tra so tien nay cung voi so tien song bac tra tien thue nha tong cong la 103.500.000 dong).

Rieng vao thang 7/2001 Trieu To Ha va Ta Dac Lung mo song tai so 46/12 Au Co phuong 9, quan Tan Binh 5 ngay roi chuyen sang nha Ha Gia Quyen so 27/23 Van Than phuong 8 quan 6 hoat dong them 5 ngay. Vi hai song bac nay Truong Van Cam khong nhan bao ke nen Trieu To Ha va Ta Dac Lung khong nop “phi ngoai giao” 2.000.000 dong/ngay va chua trich tien cua song bac lo lot, hoi lo cho can bo dia phuong.

Tong so tien Truong Van Cam da nhan “phi ngoai giao” tu cac song bac nop ve la 398.000.000 dong, la khoan tien de mua chuoc, hoi lo cho mot so can bo thuoc cac don vi chuc nang phong chong toi pham cap thanh pho. Truong Van Cam khai da su dung het so tien 398.000.000 dong de dua hoi lo va chi an nhau voi mot so can bo chuc nang cua Cong an thanh pho. Dong pham voi Truong Van Cam gom co Nguyen Thanh Thao, Nguyen Van Nha, To Van Tot (da chet), Nguyen Khanh Quoc, Ta Dac Lung, Trieu To Ha.

Cac bi can truc tiep quan ly song bac xoc dia va tai xiu da dua hoi lo tong cong 811.000.000 dong (gom: Co De va Nguyen Van Tho dua hoi lo 310 trieu dong cua song bac tai xiu; Nguyen Van Nha va To van Tot dung de di hoi lo la 351.000.000 dong cua song bac xoc dia quan 8 tu nam 1999 den 2000; Nguyen Khanh Quoc va Nguyen Van Nha giao cho Co De va Nguyen Van Tho di hoi lo la 36.000.000 dong cua song bac xoc dia quan 8 thang 10/2001; Nguyen Khanh Quoc va Nguyen Van Nha da giao cho Nguyen Van Nghia 57.500.000 dong de di hoi lo cho song bac xoc dia o Tan Binh thang 09/2001); 13.500.000 dong Nha giao cho Nguyen Van Duong lo hoi lo tai song quan 9; 43.000.000 dong Nha va Lung giao cho Trieu To Ha lo hoi lo, bao ve cho song bac o duong Van Than, quan 6, TP HCM.

Nhu vay theo chi dao cua Truong Van Cam, tong so tien da lay tu tien xau cua song bac xoc dia de di dua hoi lo la 899.000.000 dong, Nguyen Van Nha dong pham dua hoi lo la 899.000.000 dong, Nguyen Thanh Thao dong pham dua hoi lo la 134.000.000 dong, Nguyen Khanh Quoc dong pham dua hoi lo la 145.500.000 dong (gom cac khoan nop 2.000.000 dong/ngay cho Truong Van Cam: 46 trieu dong song bac Tan Binh, 8 trieu dong song bac quan 8 thang 10/2001, 57.500.000 dong cung Nha giao cho Nghia, 36.000.000 dong cung Nha giao cho Co De), Ta Dac Lung dong pham dua hoi lo 63.000.000 dong. Trieu To Ha dong pham dua hoi lo 20 trieu dong.

Nguyen Van Tho va Co De dua hoi lo 310.000.000 dong cua song bac tai suu.

Dua vao moi quan he san co voi mot so can bo cong an phuong 13 quan 8 va doi Canh sat hinh su, Cong an quan 8 khi cha vo (To Van Tot) con song, Nguyen Xuan Lieu da lien he va duoc nhung nguoi co trach nhiem trong cong tac phong chong toi pham tai dia ban song bac hoat dong dong y thoa thuan bao che cho song bac tai suu hoat dong gom:

O doi Canh sat hinh su Cong an quan 8: Le Minh Hung (Doi truong), Tran Van Chinh (Pho doi truong), Vu Quoc Dat (Pho doi truong), Huynh Cong Thanh (trinh sat dia ban) va Nguyen Van Phuong (trinh sat dia ban).

O Cong an phuong 13 quan 8: Dang Van Hoan (Pho cong an phuong), Huynh Van Long (Pho cong an phuong), Nguyen Ba Thanh (canh sat khu vuc, noi co song bac tai xiu hoat dong).

Ngoai nhung lan Nguyen Xuan Lieu truc tiep dua tien hoi lo, Nguyen Xuan Lieu con su dung Ly Minh Tong va Nguyen Van Viet di dua hoi lo, cu the nhu sau:

- Su dung Ly Minh Tong (tuc A Pho, la nguoi thuong xuyen cho To Van Tot di quan he voi mot so can bo cong an bao che song bac xoc dia khi Tot con song) dan Lieu di dua hoi lo cho Le Minh Hung (doi truong Canh sat hinh su) 2 lan, moi lan 1.000.000 dong/tuan. Sau tuan tiep theo Lieu giao han cho Tong mot minh den nha Le Minh Hung dua hoi lo.

- Tu thang 4 den ngay 9/10/2001 (tru 2 tuan song nghi), Lieu thue Nguyen Van Viet (xe om) di dua tien hang tuan cho Le Minh Hung voi tien cong moi lan tu 60.000 den 80.000 dong. Ngoai ra Viet con duoc Lieu giao thuong xuyen di dua tien cho Dang Van Hoan.

- Nho chi Ong Tam Muoi (chu quan ca phe 85 Tran Nguyen Han phuong 13, quan 8) chuyen ho tien cho Chinh, Dat, Thanh (BL: V5 T1: 69-72).

Lieu khong cho Nguyen Van Viet, Ong Tam Muoi biet ro viec dua tien cho Le Minh Hung va mot so can bo Cong an khac la de hoi lo nham duoc bao che song bac (BL: V5 T1: 63, 70; BL: V5 T6: 333F).

Hang tuan Co De giao cho Nguyen Xuan Lieu 10.000.000 dong de Lieu su dung lam chi phi mua chuoc, tao quan he, hoi lo cho mot so can bo chien si cong an phuong 13 va doi Canh sat hinh su Cong an quan 8 de ho dung tung, bao che cho song bac.

Sau khi duoc Tho va Co De giao tien hoi lo, Nguyen Xuan Lieu da quan he moc noi dat van de, an dinh muc tien dua hoi lo cho mot so can bo chien si o doi Canh sat hinh su va Cong an phuong 13 quan 8 nho ho bao che song bac.

Tu thang 2 den thang 9/10/2001, Lieu dua hoi lo hang tuan: 31 lan moi tuan mot lan cho mot so can bo doi Canh sat hinh su, 27 lan moi tuan mot lan cho mot so can bo Cong an phuong 13 quan 8, 2 lan moi tuan mot lan cho mot so can bo Cong an phuong 12, quan 8. Lieu nhan tien cua Co De la 310.000.000 dong, mang di hoi lo cho mot so Cong an phuong 13 la 47.300.000 dong, doi Canh sat hinh su 131.300.000 dong, Cong an phuong 12 la 6.000.000 dong; Lieu con khai dua cho ong Le Van Tieu, Mai Ut Hoang, Luu Tan Duc moi nguoi 15.500.000 dong/3 tuan (ba nguoi nay khong thua nhan duoc Lieu cho tien), Lieu con lai: 121.600.000 dong.

Ngay 29/9/2001, song bac xoc dia chuyen ve hoat dong tai 74/18 Tran Nguyen Han, phuong 13, quan 8. Truong Van Cam phan cong Nguyen Van Tho lo phan an ninh cho song bac tai dia ban quan 8. Tho da nho Co De bo tri tay chan canh gac song bac o dau hem va hang ngay vao song bac gap Nguyen Van Nha, Nguyen Khanh Quoc nhan 3.900.000 dong de chi phi tien canh gac la 300.000 dong va 3.600.000 dong chi hoi lo cho can bo dia phuong cap quan, phuong. San co duong day dua hoi lo bao che cho song bac tai suu, Tho va Co De giao cho Lieu lo lot hoi lo cong an.

Co De da vao song bac 10 ngay lay so tien 39.000.000 dong, da giao cho Lieu 10.000.000 dong de Lieu dua di hoi lo. So con lai Co De chiem huong va nuoi tay chan canh gac song bac.

Ngay 8/10/2001, Nguyen Van Nha lay tu song bac 10.000.000 dong giao cho Nguyen Hoang Khuong dem cho vo To Van Tot. Nguyen Xuan Lieu nham tuong day la tien song bac chi hoi lo nen da mang di dua hoi lo. Sang hom sau Co De giao 20.000.000 dong (gom tien hoi lo tuan dau cua song bac xoc dia va tien hoi lo tuan cua song bac tai suu) thi Nguyen Xuan Lieu moi phat hien bi nham (BL: V5 T6: 308).

Nguyen Xuan Lieu da dua hoi lo cho mot so Cong an phuong 13, quan 8 so tien 1.200.000 dong, doi Canh sat hinh su: 1.700.000 dong, Lieu con lai: 17.100.000 dong.

Nhu vay vao nam 2001, Co De da giao tong so tien 320.000.000 dong cho Nguyen Xuan Lieu dua hoi lo de mua chuoc cac can bo co tham quyen nho bao che cho 2 song bac (xoc dia va tai suu) hoat dong tai phuong 13 quan 8. Nguyen Xuan Lieu da dung so tien do dua hoi lo cho mot so can bo chien si doi Canh sat hinh su va Cong an phuong 12, 13 cua Cong an Quan 8 la 176.200.000 dong, con lai Lieu chiem huong rieng so tien 150.900.000 dong va Lieu con chiem huong 10.000.000 dong cua song bac cho me vo. Co De lam moi gioi hoi lo cho song bac xoc dia so tien 36.000.000 dong. Ly Minh Tong dua hoi lo 9 lan so tien 8.500.000 dong.

Ngay 26/1/2002, Nguyen Xuan Lieu den Bo Cong an dau thu, nop 78.900.000 dong la so tien trong phan Lieu chiem huong qua hoat dong dua hoi lo cho song bac.

b. Hanh vi nhan hoi lo

* Hanh vi nhan hoi lo cua can bo don vi chuc nang thuoc Cong an thanh pho:

Truong Van Cam da co moi quan he quen biet voi Vo Van Tam (Doi truong Doi chong te nan xa hoi - phong Canh sat hinh su - Cong an thanh pho) tu nam 1989, loi dung moi quan he nay, khi di hoc tap cai tao ve Truong Van Cam da to chuc lai mot so song bac va moc noi dua hoi lo Vo Van Tam de bao che cho song bac. Dau nam 2000, Truong Van Cam yeu cau Nguyen Thanh Thao (tuc Thao "Ma") lien he voi Vo Van Tam nho tiep tuc bao che cho song bac. Vo Van Tam nhan loi, trong suot qua trinh cong tac chua lan nao Vo Van Tam the hien co hoat dong trinh sat cac song bac cua Truong Van Cam va dong bon. Truong Van Cam da su dung nguon tien tu khoan “phi ngoai giao” 2.000.000 dong/ngay thu tu song bac de dua hoi lo. Truong Van Cam khai nhan da su dung khoang 200 trieu dong cung voi Nguyen Thanh Thao dua hoi lo, an nhau voi mot so can bo cac don vi chuc nang phong chong toi pham de ho dung tung cho cac hoat dong pham toi va bao che cho song bac cua bang nhom Truong Van Cam.

Truong Van Cam khai han va Nguyen Thanh Thao da dua hoi lo cho Vo Van Tam tong cong khoang 24.000.000 dong va Duong Minh Ngoc 10 trieu dong. Nguyen Thanh Thao khai da dua hoi lo cho Vo Van Tam 7 lan tong cong 18.000.000 dong. Vo Van Tam khai nhan da duoc Nguyen Thanh Thao truc tiep hoi lo 7 lan nhung tong so tien chi la 9 trieu dong, va duoc Truong Van Cam truc tiep hoi lo mot lan so tien 1.000.000 dong.

* Hanh vi nhan hoi lo cua can bo cong an phuong va doi Canh sat hinh su Cong an quan 8:

Nhan hoi lo de bao che song bac tai suu:

Dung nhu thoa thuan, song bac tai suu hoat dong lien tuc tu thang 2/2001 den 9/10/2001 co su bao che cua mot so can bo cong an bi Lieu mua chuoc. Trong thoi gian tren, vao hai tuan cuoi thang 8/2001 Le Minh Hung, Huynh Van Long va Nguyen Ai Vinh thong bao song bac bi quan chung to cao, phai tam nghi de cong an phuong kiem tra chieu le nham doi pho voi to cao cua quan chung. Nhu vay thoi gian hoat dong cua song bac la 31 tuan gom 27 tuan tai phuong 13 quan 8, 2 tuan tai phuong 12 quan 8 va 2 tuan nghi.

Tu thang 2 den thang 9/10/2001, Lieu dua hoi lo hang tuan: 31 lan moi tuan mot lan cho mot so can bo doi Canh sat hinh su, 27 lan moi tuan mot lan cho mot so can bo Cong an phuong 13, quan 8, 2 lan moi tuan mot lan cho mot so can bo Cong an phuong 12, quan 8. Cu the:

+ O doi Canh sat hinh su: Nguyen Xuan Lieu da dua hoi lo 31 tuan cho Le Minh Hung: 31.000.000 dong, Tran Van Chinh: 15.500.000 dong, Vu Quoc Dat: 15.500.000 dong, Huynh Cong Thanh: 9.300.000 dong va mot so nguoi khac.

+ O Cong an phuong 13, quan 8: Nguyen Xuan Lieu da dua hoi lo cho Dang Van Hoan 13.500.000 dong (27 lan, moi tuan mot lan 500.000 dong); Huynh Van Long 8.100.000 dong (27 lan, moi tuan mot lan 300.000 dong); Nguyen Ba Thanh 7.300.000 dong (8 lan, moi tuan mot lan 200.000 dong va 19 lan, moi tuan mot lan 300.000 dong), mot dien thoai di dong tri gia 1.000.000 dong va mot to ngan phieu 1.000.000 dong.

Ngoai ra, Nguyen Xuan Lieu khai con thong qua chi huy cac don vi de quan he cho tien gay anh huong, mua chuoc mot so nguoi khac nhu sau:

- 5 can bo chien si Cong an phuong 12 quan 8: 6.000.000 dong.

- Nguyen Van Phuong, Le Ky Nam va 14 can bo chien si doi Canh sat hinh su Cong an Quan 8: 56.400.000 dong.

- 7 can bo chien si Cong an phuong 13 quan 8: 16.400.000 dong.

Nhan hoi lo de bao che song bac xoc dia:

Vao tuan dau cua thang 10/2001 tai duong Tran Nguyen Han phuong 13, quan 8 co 2 song bac xoc dia va tai xiu cung hoat dong. Nguyen Xuan Lieu da dua hoi lo cho song bac xoc dia nhu sau: Le Minh Hung 1.000.000 dong, Tran Van Chinh 300.000 dong, Vu Quoc Dat 300.000 dong, Dang van Hoan 500.000 dong, Huynh van Long 300.000 dong va mot so nguoi khac (Han, Nam, Vinh) so tien la 500.000 dong.

Tong so tien cac bi can da nhan hoi lo la 116.800.000 dong (tinh theo loi khai nhan cua cac bi can nhan hoi lo). Ngoai so bi can da nhan hoi lo, con 10 truong hop (nguyen la can bo chien si cong an phuong 12, phuong 13 va doi Canh sat hinh su Cong an quan 8) da tu giac khai nhan co nhan tien cua song bac va giao nop lai tong so tien 26.900.000 dong.

Ngoai ra, Nguyen Xuan Lieu con thong qua chi huy cac don vi de quan he cho tien gay anh huong, mua chuoc mot so nguoi khac nhu sau:

- 5 can bo chien si Cong an phuong 12 quan 8: 6.000.000 dong.

- Nguyen Van Phuong, Le Ky Nam, 14 can bo chien si va Nguyen Thi Ung (lam cap duong) doi Canh sat hinh su Cong an quan 8: 56.400.000 dong.

- 7 can bo chien si Cong an phuong 13 quan 8: 16.800.000 dong.

Nhu vay, Truong Van Cam, Nguyen Thanh Thao, Nguyen Van Nha, Nguyen Khanh Quoc, Ta Dac Lung, Trieu To Ha, Nguyen Xuan Lieu, Ly Minh Tong da pham toi dua hoi lo duoc quy dinh tai dieu 289 Bo Luat hinh su; Le Minh Hung, Vo Van Tam, Tran Van Chinh, Vu Quoc Dat, Dang Van Hoan, Huynh Van Long, Nguyen Ba Thanh, Huynh Cong Thanh da pham toi nhan hoi lo duoc quy dinh tai dieu 279 Bo luat hinh su; Luong Trung da pham toi ga bac duoc quy dinh tai dieu 249 Bo luat hinh su.

Vi To Van Tot da chet nen co quan dieu tra khong truy cuu trach nhiem hinh su.

Doi voi bi can Co De va Nguyen Van Tho da co hanh vi to chuc danh bac va dua hoi lo cho song tai xiu tai hem 62 Tran Nguyen Han voi vai tro chu song. Thong qua viec thue nha cua Luong Trung, Co De da to chuc duoc song bac trong thoi gian dai va Co De da dung 10.000.000 dong trich ra hang tuan tu tien xau cua song bac de dua hoi lo voi tong so tien gia tri rat lon (310.000.000 dong) mua chuoc loi keo lam sa nga hu hong nhieu can bo cong an. Dong thoi, Nguyen Van Tho dong pham toi dua hoi lo, Co De dong pham toi lam moi gioi hoi lo cho song xoc dia tai 74/18 Tran Nguyen Han, phuong 13, quan 8. Hanh vi cua Co De da pham vao cac dieu 249, 289, 290 cua BLHS, hanh vi cua Nguyen Van Tho da pham vao cac dieu 249, 289 cua BLHS. Co De va Nguyen Van Tho da bo tron, Co quan Dieu tra da truy na, khi nao bat duoc se xu ly sau.

Doi voi truong hop Nguyen Ai Vinh (nguyen la can bo truc ban hinh su Cong an phuong 13, quan 8) tuy co hanh vi nhan hoi lo nhung som nhan ra sai pham, tu thu khai bao thanh khan hanh vi pham toi cua minh va dong bon, giup Co quan dieu tra nhanh chong lam ro su that vu an; tu giac nop lai so tien 8.200.000 dong da nhan cua song bac, xe thay xu ly hanh chinh la thoa dang nen khong can thiet phai truy cuu trach nhiem hinh su.

Doi voi cac truong hop Nguyen Van Phuong, Le Ky Nam tuy co hanh vi nhan hoi lo nhung da thanh khan khai bao, giup co quan dieu tra nhanh chong lam ro su that vu an, da nop lai du tien thu loi bat chinh, da bi xu ly hanh chinh tuoc danh hieu Cong an nhan dan, xet thay khong can thiet phai truy cuu trach nhiem hinh su.

Doi voi cac truong hop Ly Chi Thanh, Nguyen Liem Thao, Pham Van Thang tuy co nhan tien hoi lo, nhung da tu giac khai bao va nop lai so tien thu loi bat chinh. Cong an TP HCM da de nghi Bo Cong an tuoc danh hieu Cong an nhan dan, xet thay xu ly hanh chinh la thoa dang, khong can thiet phai truy cuu trach nhiem hinh su.

Doi voi cac truong hop Nguyen Van Mong, Pham Hung Tuan, Le Thanh Hung, Nguyen Van Dua tuy co nhan tien, nhung khong biet la tien hoi lo cua song bac, da nop lai so tien thu loi bat chinh, nen co quan dieu tra khong truy cuu trach nhiem hinh su.

Nguyen Xuan Lieu va Nguyen Ai Vinh deu khai co chi tien tuan cho Le Ngoc Thanh va Huynh Chi Cong nhung so tien khong lon, da bi xu ly hanh chinh, tuoc danh hieu Cong an nhan dan, xet thay khong can thiet phai truy cuu trach nhiem hinh su.

Rieng cac truong hop Nguyen Van Huong, Mai Ut Hoang, Le van Tieu va Luu Tan Duc do chi co mot loi khai ve viec nhan tien nen khong co du co so ket luan.

Cac truong hop Nguyen Van Mong, Nguyen Van Huong la chi huy Cong an phuong noi song bac hoat dong, Cong an TP HCM da xu ly ky luat tuoc danh hieu Cong an nhan dan ve hanh vi thieu trach nhiem.

Doi voi Ong Tam Muoi va Nguyen Van Viet co hanh vi lam trung gian chuyen tien hoi lo, nhung Nguyen Xuan Lieu khong cho biet ro viec dua tien cho mot so can bo la dua hoi lo nen khong pham toi.

Doi voi 14 chien si doi Canh sat hinh su va Nguyen Thi Ung khong biet tien duoc chia co nguon goc la tien hoi lo nen khong pham toi.

Phan truoc

Con nua

Viet Bao

Comment :Ket luan dieu tra chuyen an Nam Cam phan 6 Hoi lo cong an bao ke cac song bai tai quan 8
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Ket luan dieu tra chuyen an Nam Cam phan 6 Hoi lo cong an bao ke cac song bai tai quan 8 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Ket luan dieu tra chuyen an Nam Cam phan 6 Hoi lo cong an bao ke cac song bai tai quan 8 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Ket luan dieu tra chuyen an Nam Cam phan 6 Hoi lo cong an bao ke cac song bai tai quan 8 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật
Conclusion In case investigation specialist Cam (part 6): Bribing police statement to the casino in District 8
Truong Van Cam, soles, Nguyen Xuan Lieu, Nguyen Van Nha, Vo Van Tam, Nguyen Van Tho, Criminal Police, Agency Investigation, prosecution, the police precinct, police force, the police, bribes, casinos, District 8, Data
In Cam has directed junior " ; release the money "to bribe the police force Ho Chi Minh City, from police to the head area, so that the system is free casino operation. The connection to Nam Cam was arrested Vo Van Tam, team captain against social evils, landscape ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Kết luận điều tra chuyên án Năm Cam (phần 6): Hối lộ công an bảo kê các sòng bài tại quận 8

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Kết luận điều tra chuyên án Năm Cam (phần 6): Hối lộ công an bảo kê các sòng bài tại quận 8 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Ket luan dieu tra chuyen an Nam Cam phan 6 Hoi lo cong an bao ke cac song bai tai quan 8

Nhan xet, hay lien he ve tin Ket luan dieu tra chuyen an Nam Cam phan 6 Hoi lo cong an bao ke cac song bai tai quan 8 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Ket luan dieu tra chuyen an Nam Cam phan 6 Hoi lo cong an bao ke cac song bai tai quan 8 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin phap luat trong chuyen muc An ninh Phap luat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin phap luat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0