Ket luan dieu tra chuyen an Nam Cam phan 16 Vu Chau Phat Lai Em giet Dong Chi Nam

Ket luan dieu tra chuyen an Nam Cam phan 16 Vu Chau Phat Lai Em giet Dong Chi Nam

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Khi thu ly vu an de tu than tin cua Nam Cam giet nguoi nay, dieu tra vien Nguyen Minh Tuan cung kiem sat vien Lam Xuan Phat da de ngoai ho so nhieu tinh tiet quan trong, lam mat ho so goc... Nho vay, Lai Em thoat nan va ung dung tiep tuc pham toi. Hien Nguyen Minh Tuan duoc dinh chi dieu tra do het thoi hieu truy cuu trach nhiem hinh su.

B. Cac vu pham toi do cac doi tuong khac thuc hien

I. Vu Chau Phat Lai Em giet Dong Chi Nam

1. Hanh vi giet nguoi cua Chau Phat Lai Em

Khoang 12h ngay 26/12/1987, Dong Chi Nam sinh nam 1963 tai Sai Gon, tru tai 1/17 duong Calmett, phuong 19 (nay la phuong Nguyen Thai Binh), quan 1, TP HCM la cong nhan boc xep tai cho ca Cau Ong Lanh, doi tien boc xep cua chu hang tom ten la My, dan toi co su cai nhau giua Nam voi chi My va anh Hung lai xe cho hang cho chi My (khong xac dinh duoc dia chi cua chi My va anh Hung). Biet chu hang tom la khach giao hang thuong xuyen cho chi ruot cua minh la Chau Kim Hoa nen Chau Phat Lai Em den de can thiep, dan toi mau thuan cai nhau giua Nam va Chau Phat Lai Em. Hai ben thach thuc danh nhau tay doi nhung duoc moi nguoi can ngan nen ca hai cung bo ve nha va lay hung khi. Dong Chi Nam chay ve nha lay 2 thanh sat, moi thanh dai khoang 80-90 cm, roi di den dung truoc hem 88X Ben Chuong Duong. Luc do Chau Phat Lai Em cung tu nha 88X (nha cua Chau Kim Hoa) trong hem 88X di ra va gap Nam o dau hem. Khi gap Lai Em, Nam co hoi “may muon choi tay khong hay co do” sau do Nam vua vut 2 thanh sat xuong dat thi Lai Em lao den va dung dao da chuan bi truoc dam thang vao bung Nam. Sau do dam lien tiep 2 nhat nua lam Dong Chi Nam guc xuong duong, Lai Em bo chay, tren duong bo chay thi vut con dao gan khu vuc hien truong roi tron khoi noi cu tru. Den ngay 11/2/1988 thi bi bat. Con Dong Chi Nam duoc moi nguoi dua di cap cuu tai Benh vien Sai Gon, khoang 14h cung ngay thi chet.

Bien ban giai phau tu thi Dong Chi Nam:

- Vung ngang ron ben trai co 1 lo thung kich thuoc 3x1 cm vet thuong nay lam thung 1/3 phan duoi da day kich thuoc 1,5 x 1 cm.

- Vet thuong vung nach trai khoang lien suon so 6, 7 kich thuoc 3x1 cm, vet thuong nay lam thung thuy duoi phoi trai kich thuoc 2,5x1 cm.

- Vet thuong vung nach sau trai kich thuoc 3 x 1 cm; vet thuong nay lam thung mat duoi tim that phai kich thuoc 1x 0,5 cm.

Nguyen nhan chet: Do thung mat duoi tim that phai.

Nhan chung Nguyen Minh Chanh, la cong nhan boc xep chung kien truc tiep su viec tu dau den cuoi, co khai (luc 14h30" ngay 26/12/1987 ngay sau khi su viec xay ra) “... Sau do toi thay anh Nam di den dung truoc can nha 89X Ben Chuong Duong (canh hem 88X Ben Chuong Duong), tren tay anh Nam co cam 1 cay sat dac va 1 cay sat ong nuoc dai khoang 80-90 cm. Sau do toi thay anh Lai Em cung vua di den gap mat anh Nam, anh Nam co hoi: may muon choi tay khong hay co do?; lien sau do toi thay anh Nam bo 2 cay sat xuong dat thi anh Lai Em nhao vo danh dam anh Nam bi loi ruot, chay mau, te guc xuong duong ...” (BL so: V10.T1,T3 -15,16,185). Loi khai nay phu hop voi 3 vet tu thuong tren nguoi nan nhan theo bien ban giai phau tu thi (BL so: V10.T1-13); phu hop voi ket luan giam dinh so 2447/C21 (CIII) ngay 18/6/2002 ket luan: Muon dam vao vung nach trai, nach sau trai bi can phai cam dao tay phai (phan A muc A1, BL so: V10.T4-287); phu hop voi ket qua thuc nghiem dieu tra ngay 26/6/2002, qua trinh thuc nghiem co dieu tra vien, kiem sat vien, giam dinh vien: Cung tu the ma Lai Em khai la bi Nam de len nguoi. Lai Em cam dao tay trai de dam Nam, nhung khi yeu cau Chau Phat Lai Em dam sang suon trai thi bi can tra loi khong thuc hien duoc (BL so: V10.T3-295), phu hop voi loi khai cua nhan chung Le Thi Huong buon ban ca tai cho ca Cau Ong Lanh va co mat hom do, gian tiep nghe thay su viec: “...Lai Em mac ao so mi, trong tay ao co giau 1 con dao gam, khi gap Nam o hem 88X thi Lai Em co noi voi Nam la: Neu co ngon thi choi tay doi, sau do Nam vut moc sat xuong duong Lai Em xong vao dam Nam nhieu nhat bi loi ruot sau do Lai Em bo chay... toi nghe thay moi nguoi ke nhu vay...” (BL so: V10.T3-198,199).

Loi khai cua bi can Chau Phat Lai Em khong ghi ngay thang nam 1988 va ban ket luan dieu tra so: 196/PC16 - HS ngay 8/4/1988: “... Lai Em truot chan te tren le duong dong thoi cuop 1 con dao cua mot nguoi ban buon ngoi tai le duong de chong cu lai Nam, va bi Nam chay den om co, nen Lai Em dung dao dam 1 nhat vao bung Nam ... ” (BL so: V10.T1-27,28).

Bi can Chau Phat Lai Em con khai trong cac ban cung ngay 20/3; 12/4; 6/6 va ngay 26/6/2002: “... toi bo chay ... Nam phong con dao theo nhung khong trung... toi vap nga ngua, anh Nam lao den de len nguoi... tay trai toi quo duoc con dao cua Nam, toi (Lai Em) cam dao tay trai dam anh Nam nhieu nhat, sau do hat anh Nam xuong dat va bo chay... ” (BL so: V10.T3-101 den 110). Voi nhung tai lieu, ket qua dieu tra neu tren (loi khai nhan chung, bien ban giai phau tu thi, ket luan giam dinh, thuc nghiem dieu tra ...) da bac bo hoan toan loi khai choi toi cua bi can Chau Phat Lai Em.

Voi nhung tai lieu da thu thap duoc, co du co so xac dinh Lai Em da su dung dao mang theo de dam nhieu nhat rat quyet liet vao cho hiem cua Nam trong khi Nam da bo hung khi de dinh danh nhau tay khong voi ten Lai Em. Hanh dong giet nguoi cua Lai Em the hien rat ro tinh con do, hung han cua y. Hanh vi cua Chau Phat Lai Em da pham toi giet nguoi, toi danh duoc quy dinh tai diem g khoan 1 dieu 101 BLHS nam 1985 cua nuoc Cong hoa XHCN VN.

Tang vat cua vu an la con dao da bi mat nhung voi loi khai nhan chung, bi can, bien ban giai phau tu thi, so tay trang 401 cua bac si phap y Nguyen Thanh Tuyen, ket luan giam dinh phap y co the khang dinh: Hung khi ma bi can da su dung de gay an la con dao sac nhon co ban rong khoang 3 cm. Con dao thu tai hien truong (BL so: V10.T1-11) da duoc thay bang con dao khac tai bien ban ban giao ho so va tang vat vu an (BL so: V10.T1-12) va hai thanh sat theo phieu nhap, xuat va ban giao tang vat (BL so: V10.T4-278 den 280), nhung hien nay TAND TP HCM khong tim thay (BL so: V10.T4-282) khong xac dinh duoc 2 thanh sat nay co phai la tang vat cua vu an khong.

2. Hanh vi lam sai lech ho so vu an cua Nguyen Minh Tuan

Ngay 13/2/1988 Cong an quan 1, TP HCM co quyet dinh di ly vu an Chau Phat Lai Em pham toi “giet nguoi” den phong PC16- Cong an TP HCM de dieu tra theo tham quyen. Nguyen Minh Tuan la dieu tra vien da duoc phan cong thu ly dieu tra vu an nay. Ngay 22/2/1988 Nguyen Minh Tuan viet ban ke hoach dieu tra vu an da duoc lanh dao doi duyet, sau do tien hanh dieu tra. Ngay 8/4/1988 ket luan dieu tra vu an va chuyen ho so vu an den VKSND TP HCM de nghi truy to Chau Phat lai Em ve toi giet nguoi theo dieu 101 khoan 3 Bo luat hinh su nam 1985 la truong hop pham toi “trong tinh trang than kinh bi kich dong manh do hanh vi trai phap luat nghiem trong cua nan nhan”.

Qua trinh dieu tra vu an bi can Nguyen Minh Tuan da de ngoai ho so vu an loi khai cua nhan chung truc tiep rat quan trong la anh Nguyen Minh Chanh (BL so: V10.T1-15,16). Ket luan dieu tra vu an chi dua theo loi khai choi toi cua bi can Chau Phat Lai Em.

Bi can Nguyen Minh Tuan con biet ro con dao ma Cong an quan 1 chuyen khong phai la con dao ma bi can Chau Phat Lai Em da su dung de gay an nhung Nguyen Minh Tuan van chuyen cung ho so vu an de de nghi truy to. Mat khac theo phieu nhap, xuat va ban giao tang vat ma Nguyen Minh Tuan chuyen den TAND TP HCM gom: 1 con dao va 2 thanh sat nhung tren ket luan dieu tra vu an chi thay neu tang vat la 1 con dao (bien ban thu hoi tang vat tai hien truong ngay 26/12/1987 cung chi co 1 con dao).

Cac hanh vi tren day cua Nguyen Minh Tuan da dan den lam sai lech ban chat cua vu an. Mac du Tuan van thao ket luan dieu tra de nghi truy to Chau Phat Lai Em, nhung lai tren co so ho so da bi lam sai lech theo huong khong pham toi nhu da neu tren. Bi can Nguyen Minh Tuan da thua nhan viec lam sai pham cua minh (BL so: V10. T3-133). Mac du thua nhan sai pham cua minh nhung Nguyen Minh Tuan khong thua nhan co tieu cuc trong viec nay, chi thua nhan viec lam sai pham cua minh la do dieu tra khong than trong, cau tha, trinh do non kem.

Hanh vi tren cua Nguyen Minh Tuan da pham vao toi lam sai lech ho so vu an, toi danh duoc quy dinh tai khoan 2 dieu 236 BLHS 1985 cua nuoc CHXHCNVN.

3. Hanh vi thieu trach nhiem gay hau qua nghiem trong cua Lam Xuan Phat

Ngay 25/4/1988 Co quan Canh sat dieu tra Cong an TP HCM chuyen ket luan dieu tra cung toan bo ho so vu an den VKSND TP HCM de nghi truy to Chau Phat Lai Em ve toi giet nguoi. VKSND TP HCM da giao cho kiem sat vien Lam Xuan Phat kiem sat dieu tra vu an nay.

Ngay 08/10/1988 ong Nguyen Van Bong (Pho vien truong) ky lenh tam tha so 106/KSDT-TA doi voi bi can Chau Phat Lai Em ve toi giet nguoi do vuot qua gioi han phong ve chinh dang. Ngay 31/12/1988 cung chinh ong Bong ky quyet dinh dinh chi dieu tra vu an, bi can.

Sau khi vu an duoc dinh chi dieu tra, Lam Xuan Phat da khong chuyen giao ho so vu an cho bo phan tong hop de chuyen luu giu, dan toi mat toan bo ho so vu an (ho so chinh va ho so kiem sat dieu tra). Xac minh tai VKSND TP HCM thay so luu kho ho so tam dinh chi dieu tra, dinh chi dieu tra tu nam 1976 den 1994 khong thay the hien ho so vu an nay duoc dua vao luu kho (BL so: V10.T4-313 den 318). Xac minh tai VKSND TP HCM thi duoc biet toan bo ho so vu an da bi mat. Mac du bi can Lam Xuan Phat khai da giao lai ho so vu an nay cho van thu cua Phong kiem sat dieu tra an tri an la chi Hai (chi Hai hien nay dang dinh cu tai My), nhung Phat cung thua nhan la khong co co so nao xac dinh ho so Phat da giao lai cho van thu cua phong, toan bo ho so vu an bi mat trach nhiem thuoc ve Phat.

Bi can Lam Xuan Phat con khai: Khi duoc phan cong thu ly kiem sat dieu tra, sau khi nghien cuu ho so va ket luan dieu tra, Lam Xuan Phat da viet de xuat voi nhan thuc la Chau Phat Lai Em co dau hieu cua toi “vuot qua gioi han phong ve chinh dang”. Nay duoc dieu tra vien cho xem lai ban ket luan dieu tra vu an nay con luu lai thi thay nan nhan khong co hanh vi tan cong bi can, nhu vay da de lot toi giet nguoi doi voi bi can Chau Phat Lai Em. Mac du thoi gian da lau, nhung ro rang viec de mat ho so goc cua vu an va ca ho so kiem sat da dan den rat nhieu van de ton tai trong qua trinh giai quyet vu an nay, den nay khong the giai dap duoc.

Hanh vi tren cua Lam Xuan Phat da pham vao toi thieu trach nhiem gay hau qua nghiem trong, toi danh duoc quy dinh tai khoan 2 dieu 220 BLHS 1995 cua nuoc CHXHCNVN.

Doi voi ong Nguyen Van Bong (nguyen pho vien truong VKSND TP HCM) da ky lenh tam tha va quyet dinh tam dinh chi dieu tra vu an, bi can nhu neu o tren. Den nay mat ho so goc nen khong xac dinh duoc la dua vao co so nao ma ong Bong da thay doi toi danh tu toi “giet nguoi” (Dieu 101 BLHS nam 1985) sang toi “giet nguoi do vuot qua gioi han phong ve chinh dang (Dieu 102 BLHS nam 1985) roi sau do ky quyet dinh dinh chi dieu tra ve toi “giet nguoi” con toi “giet nguoi do vuot qua gioi han phong ve chinh dang” thi khong thay ket qua xu ly. Vi ho so goc da mat, do do khong co co so de xac dinh muc do sai pham cua ong Bong trong viec dinh chi doi voi bi can Chau Phat Lai Em.

Viec de lot toi giet nguoi cua Chau Phat Lai Em (mot doi tuong co nhieu tien an, tien su, tay chan than tin cua Truong Van Cam), han tiep tuc co dieu kien thuc hien cac viec pham toi khac trong thoi gian dai, lam mat on dinh trat tu xa hoi tren dia ban rong lon, anh huong long tin cua quan chung nhan dan doi voi Dang va Nha nuoc. Hau qua ma bon chung da gay ra la dac biet nghiem trong.

Phan truoc

Con nua

Viet Bao

Comment :Ket luan dieu tra chuyen an Nam Cam phan 16 Vu Chau Phat Lai Em giet Dong Chi Nam
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Ket luan dieu tra chuyen an Nam Cam phan 16 Vu Chau Phat Lai Em giet Dong Chi Nam bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Ket luan dieu tra chuyen an Nam Cam phan 16 Vu Chau Phat Lai Em giet Dong Chi Nam ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Ket luan dieu tra chuyen an Nam Cam phan 16 Vu Chau Phat Lai Em giet Dong Chi Nam ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục An Ninh - Pháp Luật
Conclusion In case investigation specialist Cam (part 16): The European Development kill Dong Lai Chi Nam I
I Lai, Lai Chau Phat Em, Nguyen Minh Tuan Lam Xuan Phat, Mr. Nam, Nam Cam, to stop the investigation, autopsy, legitimate defense, investigators, prosecutors, too limited, in accordance with, the accused, murder, to
When hearing the case of the disciples trusted Year This commit murder, investigators with Nguyen Minh Tuan Lam Xuan Phat prosecutors have so many records out important details, loss of originals ... Thus, Lai escape and I continue leisurely crime ....

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Kết luận điều tra chuyên án Năm Cam (phần 16): Vụ Châu Phát Lai Em giết Đổng Chí Nam

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Kết luận điều tra chuyên án Năm Cam (phần 16): Vụ Châu Phát Lai Em giết Đổng Chí Nam bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Ket luan dieu tra chuyen an Nam Cam phan 16 Vu Chau Phat Lai Em giet Dong Chi Nam

Nhan xet, hay lien he ve tin Ket luan dieu tra chuyen an Nam Cam phan 16 Vu Chau Phat Lai Em giet Dong Chi Nam co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Ket luan dieu tra chuyen an Nam Cam phan 16 Vu Chau Phat Lai Em giet Dong Chi Nam de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin phap luat trong chuyen muc An ninh Phap luat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin phap luat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0