Giu nguyen mo hinh to chuc thi hanh anPhap lenh thi hanh an dan su vua duoc Van phong Chu tich nuoc cong bo sang 17/2 co 13 diem moi. Noi ve mot so diem chua duoc thong nhat trong qua trinh xay dung Phap lenh, Thu truong Tu phap, ba Le Thi Thu Ba thong bao: Voi van de lon nhu quan ly thi hanh an doi hoi phai co thoi gian nghien cuu va se duoc xu ly trong Bo Luat thi hanh an.

13 diem moi...

Giu nguyen mo hinh to chuc thi hanh an
Lenh cong bo Phap lenh cua Chu tich nuoc.

Theo Thu truong Thu Ba, so voi Phap lenh thi hanh an dan su 1993, Phap lenh lan nay da duoc sua doi, bo sung mot cach co ban ca ve noi dung va bo cuc. Phap lenh moi tang 20 dieu (thanh 70 dieu) va hau het cac quy dinh truoc day deu da duoc sua doi, bo sung.

Nhung diem moi duoc ba Thu Ba tom tat nhu sau:

1. Phap lenh moi quy dinh ro noi dung quan ly nha nuoc cua UBND cac cap doi voi cong tac thi hanh an dan su o dia phuong, dong thoi doi ten cac co quan thi hanh an dan su thanh co quan thi hanh an tinh, thi hanh an huyen.

2. Nham nang cao chat luong cua chap hanh vien, Phap lenh Thi hanh an dan su nam 2004 con quy dinh ca viec bo nhiem chap hanh vien theo nhiem ky 5 nam, quy dinh thu tuc bo nhiem chap hanh vien phai tren co so de nghi cua hoi dong tuyen chon chap hanh vien. Qua do quy dinh cu the hon ve quyen han cua thu truong co quan thi hanh an va chap hanh vien.

3. Mot thay doi rat lon cua Phap lenh lan nay la sua doi quyen yeu cau thi hanh an: nguoi phai thi hanh an cung co quyen lam don yeu cau thi hanh an. Quy dinh nay nham khuyen khich y thuc tu giac chap hanh phap luat cua nguoi phai thi hanh an.

4. Phi thi hanh an trong Phap lenh moi cung duoc bo sung de phu hop voi co che moi, va dong mot phan kinh phi cho ngan sach nha nuoc, dong thoi nang cao trach nhiem cua nguoi thi hanh an.

5. Thoi hien thi hanh an quy dinh tai Phap lenh moi cua ca nhan cung nhu voi co quan, to chuc deu thong nhat la ba nam.

6. Phap lenh moi da bo sung them cac can cu de hoan thi hanh an hoac dinh chi thi hanh an. Day la can cu phap ly quan trong de giai quyet tinh trang an ton dong hien nay.

7. Cac quy dinh ve giam, mien thi hanh an phi, tien phat duoc bo sung voi muc dich giai quyet mot phan so luong lon an ton dong do nguoi phai thi hanh an khong co dieu kien thi hanh. Cu the, tren co so ho so de nghi cua co quan thi hanh an, toa an cung cap co quyen xem xet, quyet dinh viec mien, giam thi hanh an doi voi cac khoan an phi, tien phat trong truong hop da qua 10 nam (hoac 5 nam doi voi an phi khong co gia ngach, tien phat trong mot so vu an hinh su) ke tu ngay ra quyet dinh thi hanh an ma nguoi thi hanh khong co tai san de thi hanh an.

8. Neu cac co quan, to chuc hoat dong hoan toan bang kinh phi tu ngan sach nha nuoc ma khong co kha nang thi hanh an thi theo Phap lenh moi, co the duoc ho tro ve tai chinh de thuc hien nghia vu tai san.

9. Phap lenh 2004 bo sung quy dinh ve thong bao thi hanh an.

10. Mot diem noi bat trong Phap lenh lan nay la viec bo sung cac quy dinh ve ke bien tai san, trong do co quyen su dung dat cua nguoi phai thi hanh an, quyen cua nguoi duoc thi hanh an va chap hanh vien yeu cau toa an xac dinh quyen so huu chung cua nguoi phai thi hanh an trong khoi tai san chung cua nguoi do. Tai san ban dau gia duoc quy dinh: bat dong san hoac dong san co gia tri lon duoc giao cho cac to chuc co tham quyen ban dau gia thuc hien; cac tai san co gia tri duoi 10 trieu dong do co quan thi hanh an to chuc ban dau gia theo thu tuc dau gia; cac tai san de hu hong, kho bao quan thi khong phai ban qua thu tuc dau gia.

11. De dam bao tinh nghiem minh trong cong tac thi hanh an, Phap lenh moi da bo sung quy dinh ve huong xu ly khi nguoi phai thi hanh an co tinh vang mat hoac khong tu nguyen giao tra tai san cho nguoi duoc thi hanh an...

12. Nham tranh viec lam dung quyen khieu nai, dam bao khac phuc kip thoi quyen loi chinh dang bi xam hai, Phap lenh moi con bo dung quy dinh ve thoi han khieu nai va giao cho nguoi co tham quyen giai quyet khieu nai quyen nang ra quyet dinh sua doi hoac huy bo quyet dinh, cham dut hanh vi trai phap luat cua chap hanh vien, thu truong co quan thi hanh an cap duoi.

13. Cac quy dinh ve thoi hieu khang nghi da duoc bo sung trong phap lenh.

Ngoai nhung thay doi tren, Thu truong Le Thi Thu Ba cho biet: "Cac quy dinh khac cung duoc sua doi theo huong chat che hon de han che viec chap hanh vien tuy tien...".

4 Nghi dinh de dua Phap lenh vao cuoc song

Phap lenh Thi hanh an dan su nam 1993 da the hien nhung diem vuong mac, ma thuc te trong thoi gian qua la mot trong nhung nguyen nhan chinh dan den tinh trang an ton dong nhuc nhoi. Yeu cau khac phuc, sua chua nhung diem khong con phu hop cua Phap lenh duoc dat ra kha buc xuc, va mac du con nhieu diem chua di den thong nhat hoac chua the giai quyet duoc trong qua trinh xay dung, Phap lenh Thi hanh an nam 2004 da duoc ra doi nhu mot giai phap tinh the o thoi diem nay.

Noi ve mot trong nhung van de con "ngon ngang" cua Phap lenh moi, Bo truong Tu phap Uong Chu Luu da tung phat bieu : "Chung toi biet mo hinh to chuc hien nay cua co quan thi hanh an dan su con nhieu bat cap, nhung de thay doi thi can phai nghien cuu thau dao hon nua. Phap lenh nay danh tam thoi giu nguyen mo hinh cu de cho vao nhung thay doi trong Bo luat thi hanh an - se duoc dua ra vao nam 2005".

Tuy nhien, de dua Phap lenh moi vao cuoc song tu khi co hieu luc thuc te: 1/7/2004, theo Thu truong Bo Tu phap Le Thi Thu Ba: Bo Tu phap da va dang giup Chinh phu ra soat va hoan thien cac du thao Nghi dinh ve ke bien va ban dau gia quyen su dung dat; Nghi dinh ve phi thi hanh an; Nghi dinh thay the Nghi dinh 69/CP cua Chinh phu; Nghi dinh so 30/CP cua Chinh phu ve to chuc, nhiem vu, quyen han cua co quan quan ly thi hanh an, co quan thi hanh an va chap hanh vien.

Thu truong cho biet them: "Ben canh do, cac Thong tu lien nganh, lien bo hoac cua Bo tu phap huong dan thi hanh cac Nghi dinh noi tren cung phai duoc kip thoi chuan bi truoc khi phap lenh moi co hieu luc thi hanh. Day khong chi la trach nhiem cua Bo Tu phap ma con cua cac Bo nganh lien quan khac".

  • L.Anh
Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Con đường tội lỗi dẫn đến trại giam của Hào Anh

Hình ảnh một cậu bé 14 tuổi bị hành hạ tra tấn ngày nào vẫn còn hiển hiện đâu đó và cái hình ảnh đó đã lấy đi không ít nước mắt của người đời. Không chỉ có nước mắt mà hàng trăm triệu đồng được gửi đến em với mong phần nào được bù đắp cho em nỗi đau thể xác nhưng khi thể xác em được lành lặn thì cũng là lúc em làm tổn thương trái tim của bao con người.

Liên tiếp những vụ cướp tiệm vàng trắng trợn

Thời gian gần đây, liên tục xảy ra các vụ trộm, cướp tiệm vàng táo tợn khiến người dân hoang mang lo sợ. Bọn tội phạm đem theo vũ khí, ra tay rất nhanh khiến nạn nhân không kịp đối phó

Đề nghị 12 năm tù đối với Lý Nguyễn Chung

Sáng 22/7, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Chung từ 11 đến 12 năm tù tội giết gười; 2 đến 3 năm tù về tội cướp tài sản. Hình phạt chung cho cả hai tội danh của bị cáo ở độ tuổi chưa thành niên là 12 năm tù giam.

Tìm hiểu: Le Thi Thu Ba, Bo Luat, Van Phong Chu Tich Nuoc, lenh thi hanh an, Ba Le Thi Thu, Chap Hanh Vien, ban dau gia, trong qua trinh, bo tu phap, quy dinh, co quan, to chuc, dan su, mo hinh, moi
Tin phap luat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0