Duong day tham nhung lon o Petro Viet Nam Loi canh bao tu nhieu nam truocCong trinh duong ong, kho cang LPG Thi Vai thuoc du an “He thong thu gom va van chuyen khi tu mo Bach Ho den Thu Duc” cua Petro Viet Nam la du an nhom A do Thu tuong Chinh phu quyet dinh dau tu voi tong du toan tam tinh la 156 trieu USD. Trong qua trinh thuc hien du an, Petro Viet Nam da co nhieu sai pham ma co quan chuc nang de nghi phai xu ly thu ve cho ngan sach nha nuoc 134,371 ti dong. Nhung dieu quan trong la nhung canh bao ve that thoat o du an nay da gui toi cac co quan chuc nang cach day nhieu nam.

2 la don to giac

Ngay tu khi Cong ty thiet ke va xay dung dau khi (PVECC) thuoc Petro Viet Nam dang trien khai thuc hien du an tu thiet ke, xay dung lap dat tuyen duong ong, kho cang LPG Thi Vai, dau nam 1999 da co don cua mot dang vien cong tac trong nganh dau khi gui Tong giam doc Petro Viet Nam va mot so co quan chuc nang. Don to cao viet, quy III nam 1997, Petro Viet Nam da moi mot so cong ty nuoc ngoai chao gia du an nay, va mot cong ty co tinh kha thi cao nhat co gia chao tron goi la 50 trieu USD. Cung thoi diem nay, Ban lanh dao Cong ty PVECC da co thuyet trinh voi Petro Viet Nam va Chinh phu de xin tu thuc hien du an nay voi chi phi khong qua khac biet so voi gia chao cua cong ty nuoc ngoai noi tren. Sau khi duoc phep thuc hien du an, Cong ty PVECC da phoi hop voi Vien Kinh te xay dung (Bo Xay dung) lap du toan len den 57 trieu USD va trinh len Petro Viet Nam. Chua het, sau gan 1 nam lam cong tac san lap mat bang, thi cong tuyen ong thi theo du an tong the ma Cong ty PVECC trinh duyet sang Ban quan ly cong trinh da len toi 80 trieu USD. Truoc su phan ung gay gat cua du luan, Cong ty PVECC thanh minh rang du toan tren dua ra chi la de tham khao, va sau do dieu chinh xuong 71 trieu USD (tang 14 trieu USD so voi tong du toan Chinh phu phe duyet).

Don thu to cao noi tren nhan manh: "Ban lanh dao PVECC mot mat tim cach che giau, mot mat khan truong ky ket rat nhieu hop dong mua thiet bi ngoai nhap, trong do co rat nhieu thiet bi hien co mat tai thi truong trong nuoc nhung lai duoc ky voi cac nha cung cap thiet bi nuoc ngoai, nhung thuc chat la do mot so cong ty TNHH trong nuoc cung cap. Viec lam thu tuc ky ket long vong nay nham doi gia thiet bi len tu 1,5-2 lan gia thuc te, gay thiet hai rat lon. Hien nay gia tri cac thiet bi nay tang hon 8 trieu USD so voi du toan ban dau". Dang chu y, sau khi nhan duoc don thu to giac nay, lanh dao Petro Viet Nam luc do da but phe vao ben canh la don: "De nghi kiem tra va phan tich cac thong tin trong thu neu tren. Muc do chinh xac den dau? Neu la su that thi phai co bien phap chan chinh ngay va bao cao Chinh phu. Neu la co tinh xuyen tac, gay roi noi bo do khong hieu biet thi giai thich cho ho. Con neu la co tinh thi cung can dua ra phap luat".

Cung thoi diem tren, ngay 2/7/1999 Ban Noi chinh Tinh uy Ba Ria - Vung Tau co cong van so 38-PC/NC chuyen den co quan Cong an tinh mot don to giac "nhung hanh dong tieu cuc, tham nhung, hoi lo cua mot so can bo dang vien co chuc quyen dien ra tu nam 1995-1999 thuoc Cong ty Thiet ke va xay dung dau khi (PVECC)" de Cong an tinh xem xet cac dau hieu vi pham va giai quyet theo tham quyen.

Ket luan cua co quan chuc nang

Tu thuc te noi tren, mot cau hoi dat ra la tai sao nhung canh bao trong 2 don thu to giac ve nhung be boi khi trien khai cong trinh "Tuyen ong, kho, cang LPG Thi Vai" da duoc dat len ban Tong giam doc Petro Viet Nam va cac co quan chuc nang tu nam 1999 ma lai khong duoc cac gioi chuc nay xem xet, kiem tra, xu ly mot cach day du de ngan chan kip thoi nhung that thoat trong du an nay. Vu viec don thu to giac bi roi vao "quen lang" va chi den 4 nam sau, khi co quan Thanh tra Nha nuoc vao cuoc thi nhung sai pham lon o du an nay moi duoc phat hien voi so tien sai pham phai thu ve cho ngan sach nha nuoc len toi 134,37 ti dong. Trach nhiem nay thuoc ve ai, thiet nghi co quan chuc nang can phai lam ro de xu ly, quy trach nhiem dung nguoi, dung viec. 

Nhung sai pham noi tren duoc canh bao trong 2 la don to giac gui toi cac co quan chuc nang (trong do co Petro Viet Nam) ngay tu nam 1999. Nhung phai den 4 nam sau, vao thang 4/2003, cac co quan chuc nang cua Nha nuoc moi ket luan ve cac sai pham xay ra trong qua trinh thi cong "Cong trinh tuyen ong, kho, cang LPG Thi Vai". Theo ket luan nay, qua trinh thuc hien du an da co nhung sai pham khuyet diem sau: Petro Viet Nam to chuc thuc hien du an duong ong, kho, cang Thi Vai khong dung tinh than chi dao cua Thu tuong Chinh phu tai van ban so 3800/DK ngay 30/7/1997. Cong trinh thi cong vuot du kien 24 thang, chat luong cong trinh khong dam bao (thiet bi khong dong bo, nen cong trinh sut lun qua gioi han cho phep (mong nong), goi do duong ong cong nghe sut lun, chi phi dau tu so voi tong du toan (tam tinh duoc Chinh phu phe duyet) vuot 14 trieu USD. Petro Viet Nam khong lam tron chuc nang chu quan dau tu du an: Viec phe duyet thiet ke, tong du toan, du toan chi tiet cac hang muc duoc thuc hien sau khi cong trinh da, dang thi cong; viec thanh quyet toan du an qua cham, vi pham dieu le quan ly dau tu xay dung. Viec chon tu van giam sat thuc hien du an; tu van giam dinh - cap chung chi quoc te cho du an dau tu, voi hieu qua tu van khong cao, chat luong cong trinh khong dam bao. Chi phi tu van nuoc ngoai tang 3,8 trieu USD (bao gom ca cum du an) khong bao cao Thu tuong Chinh phu la sai pham nghiem trong.

Co quan chuc nang cung xac dinh: Lang phi do keo dai thoi gian thi cong vuot 24 thang so voi ke hoach la 4.240.000 USD va 50,272 ti VND. Sai pham ve tai chinh phai xu ly thu ve ngan sach nha nuoc 134,37 ti dong. Truy nop thue thu nhap doanh nghiep 129,407 ti dong. Hien nay cong trinh dang hoat dong trong tinh trang su co sut lun nen, goi do duong ong cong nghe moi duoc khac phuc; den thoi diem ket thuc thanh tra tai don vi con 29 ton dong ve thiet bi cong nghe chua duoc khac phuc, khong dam bao an toan trong qua trinh van hanh khai thac neu khong som duoc khac phuc.

Nhung sai pham noi tren, Co quan chuc nang quy trach nhiem truoc het thuoc ve Chu tich HDQT, cac ong nguyen Tong giam doc, Pho tong giam doc Petro Viet Nam (thoi diem do) va Tong giam doc, Pho tong giam doc cac tong cong ty co lien quan. Trach nhiem ve cac sai pham con thuoc ve dai dien chu dau tu, Giam doc Ban quan ly du an, Giam doc cong ty PVECC (tong thau), Giam doc mot so xi nghiep thanh vien cua tong thau va mot so thau phu cua thau phu khong lam tron cac phan viec da cam ket. Mot so viec co bieu hien co y lam sai nhu phe duyet thiet ke, vat lieu, thiet bi dua vao xay dung thi cong cong trinh de lai hau qua xau cho du an.

Nhom PV Kinh te - Xa hoi

Viet Bao

Video nổi bật

Thiếu nữ xinh đẹp hạ gục và kéo lê tên trộm trên sàn
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: Đường dây tham nhũng lớn trong ngành dầu khí

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Bóc mẽ chiêu thức "săn mồi" của tội phạm cướp giật

Nếu như trên những cung đường vắng, tội phạm thực hiện các vụ cướp manh động, thì ngay tại các trục đường chính đông đúc, chúng sẵn sàng giật đồ một cách táo tợn.

Nhận diện những chiêu lừa bắt cóc trẻ em

Tội phạm bắt cóc trẻ em ngày càng manh động và có nhiều chiêu trò táo tợn. Điều này khiến cho các phụ huynh hết sức lo lắng, sợ hãi. Ngay chính các em nhỏ bị bắt cóc sẽ phải chịu những cú sốc tâm lý khó có thể xóa mờ sau những vụ bắt cóc này.

Tạt axit - Nỗi ám ảnh kinh hoàng sau gương mặt 'quỷ dữ'

Mất đi vẻ bề ngoài, cuộc sống của những người phụ nữ bị tạt axit dường như đi vào ngõ cụt, bi kịch và bế tắc. Những kẻ thủ ác có thể phải đền tội trong nhà tù nhưng rồi cũng được ra ngoài xã hội làm lại cuộc đời. Còn những người phụ nữ với vết sẹo dài chằng chịt ấy, bao giờ cuộc sống của họ mới lại bắt đầu như trước?

Báo động nạn cướp giật lộng hành trên đường phố

Thời gian gần đây những vụ cướp giật trắng trợn xảy ra liên tục trên các địa bàn của cả nước, xông vào nhà cướp iphone - ipad, giật dây chuyền ngay trên đường…với những thủ đoạn vô cùng táo tợn khiến người dân hoang mang và lo sợ.

Mạng xã hội và những ẩn họa từ tin đồn

Với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, nhiều người đã lợi dụng để tung tin đồn thất thiệt. Những câu chuyện tưởng như đùa này sẽ có thể trở thành bản án tội phạm.

Tìm hiểu: Petro Viet Nam, LPG Thi Vai, Thu Duc, Bach Ho, thu tuong chinh phu, ngan sach nha nuoc, qua trinh thuc hien, tong giam doc, tong du toan, trong qua trinh, loi canh bao, du an, co quan, chuc nang, quan chuc, USD

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Đường dây tham nhũng lớn ở Petro Việt Nam: Lời cảnh báo từ nhiều năm trước

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Đường dây tham nhũng lớn ở Petro Việt Nam: Lời cảnh báo từ nhiều năm trước bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Duong day tham nhung lon o Petro Viet Nam Loi canh bao tu nhieu nam truoc

Nhan xet, hay lien he ve tin Duong day tham nhung lon o Petro Viet Nam Loi canh bao tu nhieu nam truoc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Duong day tham nhung lon o Petro Viet Nam Loi canh bao tu nhieu nam truoc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin phap luat trong chuyen muc An ninh Phap luat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin phap luat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0