Chuyen ve mot cong an quan dac bietChuyen ve mot cong an quan dac biet
Canh sat khu vuc cua Cong an phuong Phuc Xa xuong dia ban.

Voi dien tich chua toi 10km2, nhung Ba Dinh la noi tap trung tat ca cac co quan dau nao cua Dang, Nha nuoc. Tren dia ban quan con co hang chuc Dai su quan, co quan ngoai giao nuoc ngoai.

Dac biet Lang Chu tich Ho Chi Minh cung nhieu di tich lich su van hoa thu hut mot luong lon khach tham quan. Du trong hoan canh nao, Cong an quan Ba Dinh luon bao ve an toan tuyet doi dia ban dac biet quan trong nay.

Voi thanh tich do, Cong an quan Ba Dinh vua duoc Nha nuoc phong tang danh hieu "Anh hung Luc luong vu trang nhan dan" thoi ky doi moi...

Cong an o mot dia ban dac biet nhu vay co gi khac? De tim cau tra loi, theo gioi thieu cua Chi huy Cong an quan, toi xuong Cong an phuong Dien Bien, mot trong 2 phuong co nhieu co quan trung uong. Da khong it lan xuong cac cong an phuong nen phan nao hinh dung duoc cong viec cua don vi co so voi tram thu viec co ten va khong ten, nhung toi van khong khoi bat ngo khi nghe Trung ta Le Trung Hung, Truong Cong an phuong, thong ke cong viec hang ngay cac anh phai lam. Voi dien tich ven ven 0,98km2, nhung phuong Dien Bien giap ranh voi 9 phuong va 2 quan. Ngoai tru so Bo Ngoai giao, Uy ban Dan so - Gia dinh - Tre em, con co nhieu dai su quan va van phong dai dien cac to chuc nuoc ngoai nam tren dia ban phuong. Phuong co toi 3.640 ho, 13.897 nhan khau, trong do co nha rieng cua mot so dong chi can bo cao cap...

Quan ly mot dia ban co tinh chat dac biet nhu vay, thuan loi nhat voi anh em cong an la nhan dan cua phuong deu la nhung nguoi co hoc thuc, phan dong la can bo, dang vien nen song rat co trach nhiem, luon ung ho chinh quyen va cong an trong moi hoat dong. Boi vay ma phuong la noi khong phuc tap ve hinh su. Nhung cong an phuong lai rat vat va trong cong tac bao ve boi tinh trang nguoi tu cac tinh khac keo ve cac co quan trung uong khieu kien. Dac biet, voi nhung noi thuong xuyen co nguoi khieu kien tu tap, ngay dong toi gan tram nguoi, ngay it cung... vai chuc, vi the cong an phuong phai lien tuc nam tinh hinh de co bien phap xu ly kip thoi.

Giong nhu Cong an phuong Dien Bien, Cong an phuong Quan Thanh cung nam trong rat it don vi cong an cap phuong ma hang ngay ngoai cong tac nghiep vu, con phai danh kha nhieu thoi gian va luc luong di bao ve muc tieu va giai quyet khieu kien. Phuong Quan Thanh la noi nguoi khieu kien tu tap truoc cong cac co quan va nha rieng cac dong chi lanh dao cung la chuyen hang ngay. Vi vay, 25 can bo chien si o day cung phai cang het suc ra moi dam bao duoc an ninh trat tu dia ban.

De giai quyet tinh trang nay qua khong don gian, nguyen nhan la do chinh quyen mot so dia phuong co nguoi di khieu kien da khong giai quyet thau dao nhung de nghi cua dan. Vi vay phan dong nhung nguoi di kien deu it nhieu co ly do chinh dang. Tam ly nhung nguoi di kien deu buc xuc, va khi hang chuc con nguoi cung mot tam trang gap nhau rat de bi kich dong. Co truc tiep chung kien cong an di giai quyet khieu kien moi thay cai kho khan, phuc tap cua cong viec nay. Khi buc xuc, nguoi ta san sang gay go voi ca cong an. Tham chi co khong it ke loi dung khieu kien de kich dong, gay roi, vi pham phap luat, chong lai nhung nguoi lam nhiem vu.

Nhung Dien Bien va Quan Thanh chi la 2 trong so 11/12 phuong cua Ba Dinh thuong co nguoi den khieu kien. Vi the, hang nam ngoai nhiem vu dam bao an ninh trat tu chung, Cong an quan con tap trung 40 - 45% luc luong vao cong tac bao ve va giai quyet khieu kien. De giai quyet tinh trang khieu kien dong nguoi, Cong an quan da chu dong lap ke hoach ket hop voi cac to chuc chinh tri xa hoi nhu Hoi Cuu chien binh, Hoi Phu nu, Mat tran To quoc tham gia vao cong tac tuyen truyen, van dong, giai thich phap luat cho nhung nguoi di khieu kien tuan thu dung phap luat.

Cung voi tuyen truyen, van dong, Cong an quan chi dao cac don vi nghiep vu nam bat tinh hinh, phan loai doi tuong voi nhung ke loi dung khieu kien, gay roi de dua ra xu ly truoc phap luat. Vi vay trong nhieu nam qua, voi hang chuc ngan luot nguoi den Ba Dinh tu tap khieu kien, nhung deu duoc cac luc luong lam nhiem vu giai quyet tot. Day la thanh tich xuat sac cua Cong an quan duoc cac cap chinh quyen ghi nhan.

Dat nuoc mo cua, hoi nhap thi cong tac giu gin an ninh chinh tri cang tro thanh nhiem vu dac biet quan trong va co nhieu kho khan, nhat la voi dia ban trong diem nhu Ba Dinh. La luc luong nong cot trong cong tac bao ve an ninh trat tu, Ban chi huy Cong an quan khong chi lam tot cong tac tham muu phuc vu su lanh dao cua cap uy va chinh quyen cac cap ma con chu dong trien khai chuong trinh chien luoc ve cong tac bao dam an ninh quoc gia trong tinh hinh moi cua Bo Chinh tri. Xay dung cac ke hoach chong gay roi, bao loan, khung bo; ke hoach bao dam an ninh khu Trung uong, doan ngoai giao va nha rieng cac dong chi lanh dao.

Cong an quan da chu dong trien khai nhieu bien phap nghiep vu, vi vay da giu vung an ninh chinh tri trong moi tinh huong, bao ve tuyet doi an toan cac muc tieu, dia ban trong diem, cac su kien chinh tri trong dai cua Nha nuoc dien ra tren dia ban. Bao ve tuyet doi an toan hoat dong cua cac dong chi lanh dao Dang, Nha nuoc, hoat dong cua cac co quan, nguoi nuoc ngoai va doan ngoai giao. Chu dong phat hien kip thoi, phoi hop luc luong dap tan moi am muu hoat dong chong pha cua cac the luc thu dich.

Cong an quan Ba Dinh da bao ve an toan tuyet doi rat nhieu hoi nghi, dai hoi quan trong khong chi cua quoc gia ma ca quoc te, do la: 7 ky Dai hoi dai bieu Dang toan quoc (tu lan thu 3 toi lan thu 9), Le ky niem 990 nam Thang Long, 50 nam Ngay Giai phong Thu do, Hoi nghi cap cao cac nuoc su dung tieng Phap, Hoi nghi cap cao ASEM 5 voi 39 nguyen thu quoc gia tham du, Dai hoi the thao Dong Nam A lan thu 22 (SEA Games 22)...

Bang viec thuong xuyen trien khai 21 chuyen de nghiep vu, Cong an quan da phat hien, dieu tra lam ro 59 vu lien quan toi an ninh chinh tri; trong do 8 vu viet khau hieu phan dong, 4 vu de doa vu luc, 4 vu pha hoai tu tuong trong hoc sinh, 19 vu truyen dao trai phep, 1 vu cam dau kich dong nhan dan khieu kien trong giai phong mat bang, thu 90 tai lieu voi hang ngan ban co noi dung xau. Trong so do co nhung vu noi bat nhu nam 2002 bat mot doi tuong viet khau hieu phan dong, tai dia ban, thang 2/2002 lam ro va bao cao Cong an thanh pho vu mot cong ty TNHH chuyen tin tuc, tai lieu ra nuoc ngoai.

Khong chi la dia ban trong diem ve chinh tri, Ba Dinh con la noi tap trung nhieu doanh nghiep va trung tam thuong mai va cung la noi toi pham hinh su tim den hoat dong. Vi vay cung voi lam tot nhiem vu bao ve an ninh chinh tri, Cong an quan cung luon chu dong trong cong tac bao ve an ninh kinh te va dau tranh phong chong toi pham hinh su va te nan xa hoi. Thong qua trien khai mot so chuyen de trong tam: chong buon lau, tham nhung; chong san xuat luu thong hang gia; chong buon lau va gian lan thuong mai; chong that thu va gian lan thue... Cong an quan da lap va kham pha 404 vu an kinh te, thu ve cho Nha nuoc hon 40 ti dong. Trong cong tac dau tranh phong chong toi pham hinh su va te nan xa hoi da phat hien hon 16.800 vu pham phap hinh su; thu 7,5 kg heroin, 51 kg thuoc phien, 4 sung AK, 28 sung ngan, 1.280 xe may cac loai, 12 oto, 205 trieu dong tien gia...

Kho co the ke het duoc thanh tich cua don vi nay. 50 nam chien dau, xay dung va truong thanh, gan bo cung su phat trien cua Thu do, luon bao dam an ninh chinh tri va trat tu an toan xa hoi cho dia ban dac biet quan trong nay, Cong an Ba Dinh xung dang la Don vi Anh hung cua mot Thu do Anh hung.

(Theo Cong an nhan dan)
Viet Bao

Video nổi bật

Để lại cho con sự mồ côi - Phía sau bản án (Phần 1)
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Đời chìm nổi của thiếu nữ bán dâm cho đại gia

Hai biến cố lớn xảy ra trong cuộc đời khiến thiếu nữ đang sống cho cả hai con người: Một đứa trẻ 15 tuổi ăn chưa no lo chưa tới và một người đàn bà dày dạn, tuyệt vọng.

Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (28/06 - 04/07)

Siêu trộm và những vụ án nổi tiếng; Những vụ hiếp dâm tập thể chấn động; Nhận diện những chiêu lừa bắt cóc trẻ em cha mẹ nên cảnh giác; Xuất hiện nhân chứng mới, ông Chấn chưa thể nhận 7,2 tỷ?; Vì sao ‘ông trùm’ Tàng Keangnam chưa thể ‘đền tội’ như dự kiến?; Đại gia khai bị 'bất lực' trong 2 lần mua dâm thiếu nữ;.....là những tin đáng chú ý trong tuần.

Bóc mẽ chiêu thức "săn mồi" của tội phạm cướp giật

Nếu như trên những cung đường vắng, tội phạm thực hiện các vụ cướp manh động, thì ngay tại các trục đường chính đông đúc, chúng sẵn sàng giật đồ một cách táo tợn.

Nhận diện những chiêu lừa bắt cóc trẻ em

Tội phạm bắt cóc trẻ em ngày càng manh động và có nhiều chiêu trò táo tợn. Điều này khiến cho các phụ huynh hết sức lo lắng, sợ hãi. Ngay chính các em nhỏ bị bắt cóc sẽ phải chịu những cú sốc tâm lý khó có thể xóa mờ sau những vụ bắt cóc này.

Tạt axit - Nỗi ám ảnh kinh hoàng sau gương mặt 'quỷ dữ'

Mất đi vẻ bề ngoài, cuộc sống của những người phụ nữ bị tạt axit dường như đi vào ngõ cụt, bi kịch và bế tắc. Những kẻ thủ ác có thể phải đền tội trong nhà tù nhưng rồi cũng được ra ngoài xã hội làm lại cuộc đời. Còn những người phụ nữ với vết sẹo dài chằng chịt ấy, bao giờ cuộc sống của họ mới lại bắt đầu như trước?

Tìm hiểu: Dien Bien, dia ban trong diem, toi pham hinh su, co quan dau nao, Cong An Phuong, dai su quan, Quan Ba Dinh, khieu kien, dac biet, an ninh, bao ve, cong tac, chinh tri, chong

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Chuyện về một công an quận đặc biệt

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Chuyện về một công an quận đặc biệt bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Chuyen ve mot cong an quan dac biet

Nhan xet, hay lien he ve tin Chuyen ve mot cong an quan dac biet co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Chuyen ve mot cong an quan dac biet de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin phap luat trong chuyen muc An ninh Phap luat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin phap luat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0