Chu toa phien toa Nam Cam Day la vu an hinh su mang tinh chat tri anChu toa phien toa Nam Cam Day la vu an hinh su mang tinh chat tri an
Chu toa phien toa Bui Hoang Danh tai cuoc hop bao.

Chieu qua, sau khi tuyen xong ban an so tham, chu toa Bui Hoang Danh da co buoi hop bao ngay tai phong xet xu TAND TP HCM. Tra loi cau hoi cua cac hang thong tan bao chi trong va ngoai nuoc, ong nhan manh, day hoan toan khong phai la vu an tham nhung.

- Ong co cho rang xu vu an nay se gui mot thong diep toi cac quan chuc tham nhung khac khong? Theo ong, phai chang se co vai quan chuc bi dua ra xet xu trong thoi gian toi? Neu co thi do la ai va khi nao?

- Chung ta phai xac dinh lai vu an nay la vu an hinh su mang tinh chat tri an, hoan toan khong phai la vu an tham nhung. Tuy nhien trong do co mot so bi cao pham toi nam trong nhom toi tham nhung da bi xet xu. Ve nguyen tac chung cua phap luat VN la giao duc, ran de, phong ngua va trung tri nguoi pham toi. Vu an nay hay bat ky vu hinh su nao khac deu phai tuan theo nguyen tac do. Neu co ai pham toi deu bi dua ra xet xu bat ke nguoi do o cuong vi nao. Thoi diem nao la khong xac dinh duoc, vi hien nay chung toi chua biet duoc ai la nguoi pham toi.

- Ong co cho rang tat ca cac bi cao ke ca Nam Cam deu da duoc xet xu cong bang khong? Mot so nguoi cho rang Nam Cam bi trung tri nang hon muc dang phai chiu vi ong ta duoc coi la tam guong de ran de nguoi khac, ong co binh luan gi?

- Ve chinh sach hinh su cua VN la xet xu dung nguoi, dung toi, dung phap luat. Hanh vi pham toi den dau thi chiu muc hinh phat den do. Cac bi cao ke ca Nam Cam da duoc nhan muc hinh phat cong bang theo dung phap luat.

- Toa an da nhan dinh cac quan chuc nha nuoc lam mat long tin cua nhan dan, lieu dan chung se nghi gi ve ban an cua ho khi so voi muc an tu hinh va muc an tu lau nam hon cua cac bi cao khac? Ong co cho rang vu an nay se gop phan vao qua trinh cai cach tu phap va chong tham nhung khong?

- Muc an cua cac bi cao nguyen la can bo nha nuoc khong the so sanh duoc voi cac pham nhan khac vi ho pham toi khac nhau, muc do nguy hiem cua hanh vi pham toi tung bi cao khac nhau, cung nhu khong the so sanh muc an giua nhung bi cao khac voi nhau duoc. HDXX quyet dinh muc an can cu vao muc do, hanh vi pham toi ke ca nhan than cua bi cao va danh gia tong hop. Toa an va cac co quan tu phap dang thuc hien chuong trinh cai cach tu phap, vu an nay duoc xet xu cung dang trong qua trinh cai cach do. Toi tin vu an nay co tac dung ran de phong chong toi pham tot hon.

- Tai sao nhung bi cao nhu Pham Si Chien, Bui Quoc Huy, Tran Mai Hanh khong bi bat giam trong qua trinh dieu tra va ke ca sau khi tuyen an?

- Voi cuong vi la chu toa phien toa, toi tra loi vi 3 bi cao do duoc tai ngoai trong giai doan dieu tra. Trong khi xet xu va sau khi tuyen an, chi bat bi cao dang tai ngoai khi hoi du hai dieu kien sau: nguoi do phai co hanh vi bo tron va co hanh vi pham toi moi. Cu the trong vu an nay da co bi cao Tran Thi Cam bi truy to ve toi danh bac, trong qua trinh xet hoi bi cao ve dia phuong tiep tuc danh bac, nhan danh chu toa toi da ra lenh bat giam ngay. Con nhung bi cao khac van de tiep tuc tai ngoai den khi ban an phuc tham co hieu luc vi cac bi cao co the khang an.

- Voi vai tro la chu toa, ong danh gia vai tro cua dai dien Vien kiem sat va luat su trong phien toa nay nhu the nao, vai tro do da the hien toi dau theo tinh than cai cach tu phap?

Chu toa phien toa Nam Cam Day la vu an hinh su mang tinh chat tri an
Nhieu phong vien nuoc ngoai dat cau hoi ve vu Nam Cam.

- Vai tro cua Vien kiem sat cung nhu vai tro cua luat su tai phien toa noi chung deu lam het trach nhiem cua minh. Tinh than trach nhiem the hien rat cao trong qua trinh nghien cuu ho so cung nhu xet hoi, tham gia tranh tung tai toa, khong phai tat ca moi loi luat su dat ra Vien kiem sat deu phai tra loi.

- Luat su co hanh vi vu khong thi co bi truy to khong?

- Theo phap luat VN, tat ca cong dan deu binh dang truoc phap luat. Neu luat su co hanh vi vi pham phap luat thi co quan chuc nang se thuc thi trach nhiem cua minh.

- Cac bi cao Tran Mai Hanh, Pham Si Chien khong co quyen luc de co the tha Nam Cam truoc thoi han, quyet dinh do la cua nhung nguoi co tham quyen cao hon, vay tai sao nhung nguoi do khong co mat tai toa?

- Trong qua trinh dieu tra, chung cu tai ho so thi bi cao Hanh va Chien la nguoi co hanh vi tac dong de Nam Cam duoc tha, ho so chua chung minh viec quyet dinh do co duoc thuc hien hay khong. Bi cao Chien va Hanh phai chiu trach nhiem ve hanh vi nhan hoi lo cua minh.

- Day la giai doan dau cua chuyen an Nam Cam, vay giai doan 2 bao gio tien hanh dieu tra? Co nhung ai lien quan?

- Toi la chu toa phien toa Nam Cam xet xu vu an khi Vien kiem sat truy to, con giai doan dieu tra, khoi to la giai doan truoc do, chung toi khong tra loi cau nay duoc.

- HDXX co thay kho khan khi nghi an khong trong khi tranh luan giua Vien kiem sat va luat su chua day du?

- Ve nguyen tac nghi an, HDXX deu xem xet toan bo chung cu co trong ho so va duoc tham tra tai toa, xem xet toan bo chu khong phai mot van de.

- Tai sao bi cao Tran Le Nguyen duoc huong an treo trong khi nhung bi cao khac cung pham toi danh bac voi so tien it hon thi co muc an tu giam?

- Khi quy dinh hinh phat, HDXX can cu vao hanh vi, tinh chat, muc do pham toi cung nhu xem xet den nhan than va nhung tinh tiet giam nhe khac. Bi cao Tran Le Nguyen la nguoi ra dau thu thu hai sau Luong Cam Huy, bi cao cong tac cung co quan dieu tra, giup co quan dieu tra dau tranh chong toi pham. Mot diem nua la ap dung Dieu 200 Bo luat Hinh su 1985 chu khong phai la Dieu 248 Bo luat Hinh su 1999 nen du dieu kien huong an treo.

- Nhung bi cao chiu an treo nhung da bi tam giam truoc thi xu ly nhu the nao?

- An treo la mot muc hinh phat chap hanh co dieu kien. Do do neu trong qua trinh thu thach ma bi cao pham toi moi co y bat ky se chuyen thanh an giam (duoc khau tru thoi gian tam giam truoc do). Hoac bi cao pham toi moi do loi vo y nhung ban an sau bi xu an giam thi an treo cung bi chuyen thanh an giam.

- Xin ong cho biet sau khi toa so tham, tuyen xet xu phuc tham se dien ra khi nao? Mot khi Nam Cam da bi ket an tu hinh thi bi cao co the xin Chu tich nuoc an xa khong? Bao gio muc an tu hinh se duoc thi hanh? Xin cho biet cac thu tuc, thoi gian dien ra viec khang cao doi voi bi cao Truong Van Cam nhu the nao?

- Dieu 215 Bo luat To tung hinh su quy dinh, thoi gian xet xu cap phuc tham cua TAND Toi cao la 90 ngay, ke tu ngay thu ly ho so. Khoan 1 dieu 208 Bo luat To tung hinh su quy dinh 7 ngay sau khi ban an so tham co hieu luc phap luat, bi cao bi ket an tu hinh duoc lam don gui Chu tich nuoc xin an giam. Theo khoan 2 dieu 228 Bo luat To tung hinh su, nguoi bi muc an tu hinh phai thi hanh an khi khong co khang nghi giam doc tham cua VKSND Toi cao, TAND Toi cao va bi cao khong co don xin an giam. Neu co don gui Chu tich nuoc xin an giam thi phai cho co quyet dinh cua Chu tich nuoc bac don moi dua ra thi hanh ban an. Khoan 1 dieu 208 Bo luat To tung hinh su quy dinh thoi han khang cao la 15 ngay doi voi nguoi co mat tai phien toa (ke tat ca bi cao) ke tu khi ban an duoc tuyen (nguoi vang mat ke tu ngay giao hoac niem yet ban an). Thoi han khang nghi la 15 ngay doi voi Vien kiem sat cung cap va 30 ngay voi cap tren truc tiep.

- Co mot bi cao duoc mien hinh phat do la ai? Co the tuyen bi cao nay vo toi khong?

- Bi cao duoc mien hinh phat la Dam Nguyet Huong (pham toi ga bac). Mien hinh phat la nguoi co toi chu khong phai la vo toi. Nhung xet vi dieu kien hoan canh va tinh chat cua vu an nen tuyen mien hinh phat (khac voi mien trach nhiem hinh su).

- Xin chu toa cho biet vai tro tham gia cua thu ky luat su trong phien toa vi Bo luat To tung hinh su khong quy dinh dieu nay? Con khi thu ky phat bieu y kien thi voi tu cach nao?

- Theo quy dinh thu ky tham gia to tung khong duoc co bat ky y kien gi. Chu toa cho phep thu ky luat su Dang Van Luan tham gia to tung vi xet ly do luat su Luan dang o phia Bac, khong co thoi gian theo doi suot dien bien phien toa cho nen cho phep mot thu ky theo doi ghi chep khi luat su vang mat. Tuy nhien khi thu ky dua but luc chi neu ngay thang nhung thu ky da phat bieu ngay sai, chu toa da chan chinh ngay tai phien toa de nghi luat su xem lai.

- Bien phap nao dam bao cac kien nghi cua toa duoc thuc hien?

- Theo quy dinh cua phap luat, ban an cua toa an phai duoc cac bi cao va cac co quan phap luat thuc hien. Con khi thuc hien ket qua ra sao la van de khac.

- La nguoi tuyen 6 an tu hinh, 5 an chung than trong mot vu an toan nhung nhan vat com can hoat dong theo kieu xa hoi den, ong co thay lo so va de nghi bien phap nao de bao ve cho minh?

- Noi chung trong qua trinh cong tac, chung toi da tham gia xet xu nhung vu mang tinh nghiem trong, muc hinh phat cao nhung chung toi luon tin tuong co nhan dan bao ve minh, khong co ai bao ve tot bang nhan dan. Ben canh do con co luat phap nua.

- Phien toa nay la phien toa lon dau tien dien ra theo tinh than cai cach tu phap. Vay nhung phien toa sau co tiep tuc duoc xu theo huong do nua khong? Qua vu an nay, rut ra bai hoc gi cho viec cai cach tu phap?

- Nhung phien toa sau deu duoc tien hanh theo dung tinh than do. Sau phien toa nay chung toi se hop lai va rut kinh nghiem chung.

Nhom phong vien

Viet Bao

Video nổi bật

Liệu Bạn Có Làm Được Như Anh Chàng Trong Clip?
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: Phiên tòa xét xử vụ án Trương Văn Cam và đồng bọn

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Bị bắt vì ‘khoe’ kế hoạch đi cướp lên Facebook

Theo tin tức mới nhất, Andrew Hennells ở Đường Riverview, Gaywood đăng kế hoạch cướp cửa hàng lên Facebook, sau đó hắn bị bắt với một con dao và £410 (hơn13 triệu đồng) số tiền cướp được.

Đầu năm, tổ công tác đặc biệt 141 hoạt động hết ‘công suất’

Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, trong những ngày đầu năm, lực lượng 141 đã phát hiện 70 vụ và 112 đối tượng có dấu hiệu phạm tội và bàn giao cho các đơn vị điều tra theo thẩm quyền.

Chuyện thật như đùa của những tên tội phạm 'ngốc' nhất trái đất

Khi vụ cướp đang diễn ra, tên tội phạm bất ngờ bị tụt quần. Qúa xấu hổ vì bị ‘lộ hàng’ tên cướp đã vứt cả tiền và dao để chạy ra ngoài nhưng sau đó lại bị bắt vì cố gắng quay lại lấy tiền sau sự cố đáng xấu hổ, theo tin tức mới nhất.

Lời hứa phục thiện của cặp vợ chồng “hoa khôi” trong trại giam

Xinh đẹp, khéo léo, Đinh Thị Như Trang, SN 1994, trú tại phường Ka Long, TP Móng Cái, Quảng Ninh đã nhanh chóng về làm dâu nhà có tiếng giàu có ở TP vùng biên. Cứ tưởng, tương lai sẽ mỉm cười với cô gái duyên dáng có chiếc răng khểnh. Nào ngờ, hạnh phúc chưa được bao lâu...

Tìm hiểu: Nam Cam, Bui Hoang Danh, TAND TP HCM, Bo Luat To Tung Hinh Su, Vu An Hinh Su, hanh vi pham toi, trong va ngoai nuoc, trong qua trinh, vien kiem sat, an tu hinh, khong phai la, bi cao, chu toa, phien toa, xet xu, tuyen

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Chủ tọa phiên toà Năm Cam: "Đây là vụ án hình sự mang tính chất trị an"

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Chủ tọa phiên toà Năm Cam: "Đây là vụ án hình sự mang tính chất trị an" bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Chu toa phien toa Nam Cam Day la vu an hinh su mang tinh chat tri an

Nhan xet, hay lien he ve tin Chu toa phien toa Nam Cam Day la vu an hinh su mang tinh chat tri an co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Chu toa phien toa Nam Cam Day la vu an hinh su mang tinh chat tri an de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin phap luat trong chuyen muc An ninh Phap luat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin phap luat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0