vietbao
  • Trả lời phỏng vấn: cần kinh nghiệm hay sự tự tin?

    Trả lời phỏng vấn: cần kinh nghiệm hay sự tự tin?

    Tôi muốn biết nên trang bị những kỹ năng nào trước khi phỏng vấn? Giữa sự tự tin và kinh nghiệm, các công ty sẽ chọn ứng viên nào khi họ chỉ có một trong hai yếu tố? (Trần Thị Ngọc Quyên < sicola2508@)

    16:44 28/10/2005

Cách kéo dài tuổi thọ đơn giản nhờ ăn trứng