vietbao
  • Chuyện tu nghiệp sinh Việt Nam ở Nhật Bản

    Chuyện tu nghiệp sinh Việt Nam ở Nhật Bản

    Mới đi gần 1 năm nhưng Mai đã gửi về nhà được gần 20 “lá” (từ của các tu nghiệp sinh gọi 10.000 yên Nhật). Đó là chưa kể khoản tiền gửi tiết kiệm do nhà máy giữ mỗi tháng gần 2,5 “lá”.

    15:56 01/06/2005

Cách kéo dài tuổi thọ đơn giản nhờ ăn trứng