vietbao
  • Không chỉ sinh viên Bách Khoa Hà Nội bị hành

    Xin cảm ơn TS đã có bài viết phản ánh về cung cách làm việc của cán bộ phòng đào tạo trong trường đại học Bách Khoa Hà Nội. Thực ra, phong cách làm việc như vậy không phải chỉ riêng ở ĐH Bách Khoa Hà Nội.

    16:21 14/11/2004

  • Nhân viên ĐH Bách Khoa làm việc không nghiêm túc

    Việc các phòng ban quản lý cũng như thày cô giáo làm việc sai giờ giấc, thiếu tác phong công nghiệp - tại một trường kỹ thuật như ĐHBK - ảnh hưởng rất lớn đến tác phong của sinh viên.

    17:16 11/11/2004

Taxi tông trực diện vào xe tải vỡ nát đầu: Nguyên nhân khiến tất cả bức xúc