vietbao
 • Ôn thi Lý bài 5: Tính chất sóng của ánh sáng

  Ôn thi Lý bài 5: Tính chất sóng của ánh sáng

  Để hỗ trợ thí sinh ôn tập môn Vật Lý, TS tiếp tục gửi đến các bạn phần bài giảng tóm tắt, 82 câu hỏi trắc nghiệm, cùng phần hướng dẫn giải liên quan đến nội dung Tính chất sóng của ánh sáng.

  18:21 28/06/2007

 • Ôn thi Lý bài 4: Quang học

  Ôn thi Lý bài 4: Quang học

  Để hỗ trợ thí sinh ôn tập môn Vật Lý, TS tiếp tục gửi đến các bạn phần bài giảng tóm tắt, 200 câu hỏi trắc nghiệm, cùng phần hướng dẫn giải liên quan đến nội dung Dòng điện xoay chiều và dao động điện từ.

  15:00 23/06/2007

 • Ôn thi Lý phần 3: Dòng điện xoay chiều, dao động điện từ

  Ôn thi Lý phần 3: Dòng điện xoay chiều, dao động điện từ

  Để hỗ trợ thí sinh ôn tập môn Vật Lý, TS tiếp tục gửi đến các bạn phần bài giảng tóm tắt, 200 câu hỏi trắc nghiệm, cùng phần hướng dẫn giải liên quan đến nội dung Dòng điện xoay chiều và dao động điện từ.

  14:12 15/06/2007

 • Ôn thi môn Vật lý: Phần 2 - Vật lý hạt nhân

  Để hỗ trợ thí sinh ôn tập môn Vật Lý, tiếp sau phần 1 về dao động cơ học, TS tiếp tục gửi đến các bạn phần bài giảng tóm tắt, 72 câu hỏi trắc nghiệm, cùng phần hướng dẫn giải liên quan đến nội dung này.

  11:59 14/05/2007

 • Ôn thi môn Vật lý: Phần 1 - Dao động cơ học

  Để hỗ trợ thí sinh ôn tập môn Vật Lý, từ hôm nay, TS sẽ lần lượt gửi đến các bạn phần bài giảng tóm tắt, bộ câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung giảng này và các đáp án.

  14:17 16/04/2007

Thanh niên quỳ gối ôm hoa trước cổng học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam để tỏ tình bạn gái