vietbao
  • Năm nay, GDP của Việt Nam tăng 8%

    Hiện tại, tôi là một sinh viên nghiên cứu kinh tế tại Đại học The University of Auckland, New Zealand. Theo ý kiến và cách nhìn của riêng bản thân tôi, GDP Việt Nam năm nay sẽ tăng trưởng 8%.

    15:22 27/01/2004

  • GDP năm 2004 chỉ tăng khoảng 7%

    Theo tôi, khi tính tăng trưởng GDP, cần loại trừ các khoản, hạng mục lãng phí, chẳng hạn như vì một lý do nào đó, con đường đáng lý được sử dụng 15 hay 20 năm thì các công ty không xây đúng tiêu chuẩn, chất lượng giảm xuống còn 10-15 năm.

    16:32 12/01/2004

Cậy đông vỗ mông mỹ nữ, dân chơi bị giang hồ đánh hội đồng nhừ tử​