vietbao
  • Nên chiếu hình ảnh tai nạn để tăng ý thức khi giao thông

    Theo tôi, nên cập nhật hằng ngày trên TV hay đặt màn hình rộng ở các nẻo đường có nhiều người qua lại nhất, chiếu lại hình ảnh các vụ tai nạn để mọi người thấm thía điều đó đáng sợ như thế nào. (Châu Văn Thành)

    11:32 21/01/2008

Lần đầu làm diễn viên đóng thế mà bị đập tơi tả