vietbao
  • Lập mạng lưới thông tin trên internet để thu hút kiều bào

    Thành lập một database (cơ sở dữ liệu) thông qua một website chẳng hạn về các vấn đề, tri thức mà VN cần. Điều này chỉ cần một cơ quan trong nước đứng ra làm đầu mối thu thập các thông tin từ các bộ sau đó đưa các nhu cầu công việc, đòi hỏi trình độ lên mạng.

    17:03 11/05/2004

  • Cần phải có một cơ chế rõ ràng với kiều bào

    Tôi đã rời xa quê hương đến sinh sống và làm ăn ở nước ngoài. Như nhiều anh chị em trí thức, tôi mong muốn kiến thức và kinh nghiệm của mình được đóng góp một cách hữu ích mà đặc biệt là góp phần làm giàu có phồn vinh cho chính quê hương của mình.

    13:33 10/05/2004

Xôn xao clip anh thợ điện cầm gáo dội nước vào hộp điện đang cháy để dập lửa