vietbao
 • Tỷ giá USD/VND ngày 14/11

  Tỷ giá USD/VND ngày 14/11

  Ngày 14/11, Ngân hàng Nhà nước đã giữ nguyên tỷ giá liên ngân hàng ngày thứ 16 liên tiếp ở mức 20.803 đồng/USD.

  07:58 14/11/2011

 • Tỷ giá USD/VND ngày 12/11

  Tỷ giá USD/VND ngày 12/11

  Ngày 12/11, Ngân hàng Nhà nước đã giữ nguyên tỷ giá liên ngân hàng ngày thứ 15 liên tiếp ở mức 20.803 đồng/USD.

  08:40 12/11/2011

 • Tỷ giá USD/VND ngày 11/11

  Tỷ giá USD/VND ngày 11/11

  Ngày 11/11, Ngân hàng Nhà nước đã giữ nguyên tỷ giá liên ngân hàng ngày thứ 14 liên tiếp ở mức 20.803 đồng/USD.

  07:53 11/11/2011

 • Tỷ giá USD/VND ngày 10/11

  Tỷ giá USD/VND ngày 10/11

  Ngày 10/11, Ngân hàng Nhà nước đã giữ nguyên tỷ giá liên ngân hàng ngày thứ 13 liên tiếp ở mức 20.803 đồng/USD.

  07:56 10/11/2011

 • Tỷ giá USD/VND ngày 9/11

  Tỷ giá USD/VND ngày 9/11

  Ngày 9/11, Ngân hàng Nhà nước đã giữ nguyên tỷ giá liên ngân hàng ngày thứ 12 liên tiếp ở mức 20.803 đồng/USD.

  08:01 09/11/2011

 • Tỷ giá USD/VND ngày 4/11

  Tỷ giá USD/VND ngày 4/11

  Ngày 4/11, Ngân hàng Nhà nước đã giữ nguyên tỷ giá liên ngân hàng ngày thứ 7 liên tiếp ở mức 20.803 đồng/USD.

  08:09 04/11/2011

 • Tỷ giá USD/VND ngày 3/11

  Tỷ giá USD/VND ngày 3/11

  Ngày 3/11, Ngân hàng Nhà nước đã giữ nguyên tỷ giá liên ngân hàng ngày thứ 6 liên tiếp ở mức 20.803 đồng/USD.

  08:07 03/11/2011

 • Tỷ giá USD/VND ngày 2/11

  Tỷ giá USD/VND ngày 2/11

  Ngày 2/11, Ngân hàng Nhà nước đã giữ nguyên tỷ giá liên ngân hàng ngày thứ 5 liên tiếp ở mức 20.803 đồng/USD.

  08:02 02/11/2011

 • Tỷ giá USD/VND ngày 31/10

  Tỷ giá USD/VND ngày 31/10

  Ngày 31/10, Ngân hàng Nhà nước đã giữ nguyên tỷ giá liên ngân hàng ngày thứ 3 liên tiếp ở mức 20.803 đồng/USD.

  07:58 31/10/2011

 • Tỷ giá USD/VND ngày 29/10

  Tỷ giá USD/VND ngày 29/10

  Ngày 29/10, Ngân hàng Nhà nước đã giữ tỷ giá liên ngân hàng ở mức 20.803 đồng/USD.

  07:57 29/10/2011

 • Tỷ giá USD/VND tại ngân hàng chính thức vượt 21.000 đồng

  Tỷ giá USD/VND tại ngân hàng chính thức vượt 21.000 đồng

  Ngày 28/10, Ngân hàng Nhà nước đã tăng tỷ giá liên ngân hàng lên 20.803 đồng/USD từ mức 20.788 đồng/USD phiên trước đó.

  08:04 28/10/2011

 • Ngày 27/10, USD ngân hàng vọt lên gần 21.000 đồng

  Ngày 27/10, USD ngân hàng vọt lên gần 21.000 đồng

  Ngày 27/10, Ngân hàng Nhà nước đã tăng tỷ giá liên ngân hàng lên 20.788 đồng/USD từ mức 20.768 đồng/USD phiên trước đó.

  08:01 27/10/2011

Xem con trai Marcelo "đánh tennis" bằng đầu với dàn sao Real
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao