vietbao
 • Tỷ giá USD/VND ngày 20/04/2015

  Tỷ giá USD/VND ngày 20/04/2015

  Ngày 20/4, tỷ giá USD/VND tạicác NHTM đều điều chỉnh giảm nhẹ, biên độ giảm trong khoảng 10-20 đồng/USD.

  09:13 20/04/2015

 • Tỷ giá USD/VND ngày 17/04/2015

  Tỷ giá USD/VND ngày 17/04/2015

  Ngày 17/04, tỷ giá USD/VND tại các NHTM điều chỉnh giảm nhẹ sau một phiên tăng giá ngày hôm qua, biên độ giảm trong khoảng 5- 20 đồng/USD.

  09:16 17/04/2015

 • Tỷ giá USD/VNĐ ngày 16/4/2015

  Tỷ giá USD/VNĐ ngày 16/4/2015

  Sáng nay 16/4, tỷ giá USD/VND tại các NHTM được điều chỉnh tăng sau nhiều phiên đi ngang, biên độ tăng phổ biến trong khoảng 5- 20 đồng/USD.

  09:27 16/04/2015

 • Tỷ giá USD/VND ngày 15/04/2015

  Tỷ giá USD/VND ngày 15/04/2015

  Sáng 15/04, tỷ giá USD/VND tại các NHTM đều không có biến động so với ngày hôm qua .

  09:11 15/04/2015

 • Tỷ giá USD/VND ngày 14/04/2015

  Tỷ giá USD/VND ngày 14/04/2015

  Ngày 14/4, tỷ giá USD/VND tại các NHTM tiếp tục điều chỉnh đi ngang. Chiều mua vào phổ biến từ 21.550- 21.570 đồng/USD và bán ra từ 21.630- 21.650 đồng/USD.

  09:14 14/04/2015

 • Tỷ giá USD/VND ngày 13/04/2015

  Tỷ giá USD/VND ngày 13/04/2015

  Sáng nay (13/04), tỷ giá USD/VND tại các NHTM hầu như không biến động nhiều so với cuối tuần trước.

  09:17 13/04/2015

 • Tỷ giá USD/VND ngày 10/04/2015

  Tỷ giá USD/VND ngày 10/04/2015

  Ngày 10/4, tỷ giá USD/VND tại một số NHTM được điều chỉnh giảm nhẹ, biên độ giảm trong khoảng 5-10 đồng/USD.

  09:14 10/04/2015

 • Tỷ giá USD/VND ngày 09/04/2015

  Tỷ giá USD/VND ngày 09/04/2015

  Sáng 09/04, tỷ giá USD/VND tại một số NHTM điều chỉnh giảm mạnh, biện độ giảm trong khoảng từ 10- 30 đồng/USD.

  09:16 09/04/2015

 • Tỷ giá USD/VND ngày 08/04/2015

  Tỷ giá USD/VND ngày 08/04/2015

  Sáng nay (08/04), tỷ giá USD/VND tại các NHTM đã được điều chỉnh tăng mạnh trở lại, biên độ tăng trong khoảng 10-30 đồng/USD.

  09:26 08/04/2015

 • Tỷ giá USD/VNĐ ngày 07/4/2015

  Tỷ giá USD/VNĐ ngày 07/4/2015

  Sáng nay 07/4, tỷ giá USD/VND tại các NHTM tiếp tục đi ngang, chiều bán ra phổ biến ở mức 21.540- 21.560 đồng/USD và mua vào trong khoảng 21.610- 21.620 đồng/USD.

  09:10 07/04/2015

 • Tỷ giá USD/VND ngày 06/04/2015

  Tỷ giá USD/VND ngày 06/04/2015

  Sáng đầu tuần 06/4, tỷ giá USD/VND tại các NHTM hầu nhưu không biến động nhiều so với cuối tuần trước (03/4). Trên thị trường tự do, tỷ giá điều chỉnh giảm tới 20-30 đồng cả hai chiều mua và bán so với ngày 03/4.

  09:12 06/04/2015

 • Tỷ giá USD/VND ngày 03/04/2015

  Tỷ giá USD/VND ngày 03/04/2015

  Sáng nay (03/04), tỷ giá USD/VND tại các NHTM hầu như không biến động nhiều so với ngày hôm qua.

  09:23 03/04/2015

Clip: Nhìn lại những pha truy đuổi cướp gay cấn, đầy hiểm nguy của các "hiệp sĩ" đường phố
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao