Thứ năm, 23 Tháng mười một 2006, 07:27 GMT+7
In

Thành lập Viện Công nghệ vũ trụ

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định số 1549/QĐ-TTg về việc thành lập Viện Công nghệ vũ trụ thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

 

Theo đó, Viện Công nghệ vũ trụ là cơ quan khoa học có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ vũ trụ; có tư cách pháp nhân, con dấu và được mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước. Trụ sở chính đặt tại Hà Nội, tên giao dịch tiếng Anh là Space Technology Institute (STI). Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và Quy chế hoạt động của Viện Công nghệ vũ trụ.

VietBao.vn