Thứ sáu, 24 Tháng mười 2003, 13:30 GMT+7
In

Hội đồng bảo an LHQ bầu 5 thành viên mới

Hôm qua, 5 nước Algeria, Benin, Brazil, Philippines và Rumani đã được bầu là các thành viên mới của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, thay thế 5 quốc gia là Bulgaria, Cameroon, Guinea, Mexico và Syria, sẽ hết nhiệm kỳ vào tháng 12 tới.

Năm ngoái, 5 nước Angola, Chile, Đức, Pakistan và Tây Ban Nha cũng được bầu với nhiệm kỳ kết thúc năm 2004. Tất cả 10 nước trên được hưởng mọi quyền lợi của thành viên, như đề xuất nghị quyết, làm chủ tịch các uỷ ban và đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên của HĐBA trong vòng 1 tháng.

Trong tổng số 15 ghế của HĐBA, ngoài 5 ghế thường trực, 10 ghế được thay đổi luân phiên 2 năm một lần dành cho 5 khu vực trên thế giới. Để tránh những cuộc cạnh tranh không cần thiết, các khu vực thường quyết định quốc gia nào sẽ được tham gia HĐBA trước khi các quốc gia này xuất hiện trước đại hội đồng cho lần bỏ phiếu cuối cùng.

Theo VDC-VOA