Thứ bảy, 20 Tháng chín 2003, 09:18 GMT+7
In

Chỉ định đầu mối nhập khẩu nhựa: tạo sự độc quyền mới?

Ngày 18-9-2003, Hiệp hội Nhựa VN đã có công văn kiến nghị Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp xem xét và có chỉ đạo kịp thời về việc “Hiệp hội Nhựa TP.HCM chỉ định năm đầu mối nhập khẩu nhựa”.

Theo Hiệp hội Nhựa VN, trong lúc các doanh nghiệp đang làm ăn suôn sẻ về nhập nguyên liệu nhựa thì việc “chỉ định năm đầu mối nhập khẩu” này chẳng khác nào tạo ra một sự độc quyền mới, trái với Luật doanh nghiệp và chủ trương của Nhà nước.

Việc làm này cũng sẽ tạo ra một “rào cản” giữa các hãng cung cấp nguyên liệu nhựa với các doanh nghiệp VN đang nhập khẩu nhựa, do các nhà cung cấp nghĩ rằng việc chỉ định đầu mối này là mong muốn của các doanh nghiệp VN và đã có sự bàn bạc cụ thể (bởi lẽ đã được tiến hành dưới danh nghĩa Hiệp hội Nhựa TP.HCM).

NG.T

Việt Báo