Thứ ba, 09 Tháng ba 2010, 14:41 GMT+7
In

Giấy chứng nhận QSDĐ được cấp đứng tên ai

Gia đình tôi đang làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cha tôi do lâm trọng bệnh đột ngột qua đời (Mẹ tôi cũng đã mất). Sau khi lo mai táng cho cha xong, tôi có liên lạc với Ủy ban nhân dân thì được trả lời là phải bổ sung hồ sơ do cha tôi mất nên không cấp cho cha tôi nữa. Vậy giấy này cấp cho ai, tôi phải làm gì để được cấp Giấy CNQSDĐ?(Thanh Thảo, Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Vấn đề của bạn xin trao đổi như sau:

Theo Điều 12 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai quy định: Trường hợp người đứng tên nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận chết trước khi trao Giấy chứng nhận thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện để hủy Giấy chứng nhận đã ký và thông báo cho người được thừa kế bổ sung hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 151 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP để được cấp Giấy chứng nhận.

Điểm a khoản 1 Điều 151 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai quy định: Người nhận thừa kế nộp một (01) bộ hồ sơ gồm có: Di chúc, biên bản phân chia thừa kế, bản án, quyết định giải quyết tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất của Toà án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật, đơn đề nghị của người nhận thừa kế đối với trường hợp người nhận thừa kế là người duy nhất.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trong trường hợp này cả bố và mẹ bạn đều đã mất, vì vậy bạn nên làm đầy đủ hồ sơ bổ sung cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ đứng tên của bạn.

  • Hà My thực hiện
Việt Báo