Thứ ba, 30 Tháng chín 2003, 09:14 GMT+7
In

Điện Biên Phủ lên thành phố

Dien Bien Phu len thanh pho
Điện Biên Phủ đang xóa dần dấu vết chiến tranh.
- Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải vừa ký một Nghị định về việc thành lập thành phố Điện Biên Phủ . Theo đó, thành phố này sẽ trực thuộc tỉnh Lai Châu trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Điện Biên Phủ hiện nay.

Thành phố Điện Biên Phủ sẽ có 6.009,05 ha diện tích tự nhiên và 70.639 nhân khẩu với 8 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các phường Mường Thanh, Tân Thanh, Him Lam, Thanh Bình, Nam Thanh, Thanh Trường, Noong Bua và xã Thanh Minh. Đông thành phố Điện Biên Phủ giáp huyện Điện Biên và huyện Điện Biên Đông; Tây, Nam và Bắc giáp huyện Điện Biên.
Dien Bien Phu len thanh pho

Thành phố sẽ bao gồm toàn bộ thị trấn Mường Thanh thuộc huyện Điện Biên (356.25ha diện tích tự nhiên và 8.520 nhân khẩu), xã Thanh Luông thuộc huyện Điện Biên (281ha diện tích tự nhiên và 3.147 nhân khẩu); xã Thanh Na thuộc huyện Điện Biên (251ha diện tích tự nhiên và 2.627 nhân khẩu).

Bộ nội vụ chiều qua (29/9) cũng đã trình lên UBTV Quốc hội một số điều chỉnh về địa giới các tỉnh hiện nay. Nhiều dự kiến ngoài Lai Châu, Chính phủ sẽ phân chia lại địa giới một số tỉnh thành khu vực Tây Nguyên.

Phường Nam Thanh sẽ hình thành trên cơ sở toàn bộ 356.25ha diện tích tự nhiên và 8.520 nhân khẩu của thị trấn Mường Thanh (huyện Điện Biên chuyển sang); phường Thanh Trường trên cơ sở 281ha diện tích tự nhiên và 3.147 nhân khẩu của xã Thanh Luông và 251ha diện tích tự nhiên và 2.627 nhân khẩu của xã Thanh Na. Phường Thanh Trường có 532ha diện tích tự nhiên và 5.774 nhân khẩu; phường Noong Bua trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Noong Bua (1.800ha và 5.200 nhân khẩu).

Như vậy, huyện Điện Biên sau đó chỉ còn lại 163.985.45ha diện tích tự nhiên và 100.755 nhân khẩu với 18 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã: Mường Pồn, Thanh Nưa, Thanh Luông, Thanh Hưng, Thanh Chăn, Thanh Xương, Thanh An, Thanh Yên, Nà Tấu, Mường Phăng, Noong Luống, Noong Hẹt, Pa Thơm, Núa Ngam, Sam Mứm, Na Ư, Mường Nhà, Mường Lói.

  • H.P.
Việt Báo