vietbao

Vận hội phát triển mới của đất nước

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Van hoi phat trien moi cua dat nuoc
Các nhà báo làm việc tại Trung tâm báo chí của Đại hội - (ảnh: Q.T)

Sáng nay 18/4, sau các nghi thức khai mạc và diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh sẽ đọc Báo cáo của Ban chấp hành T.Ư khóa IX về các nội dung chủ yếu trong các văn kiện trình Đại hội X, mang tiêu đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển”. Chúng tôi xin lược trích những nội dung quan trọng trong Báo cáo này (tựa và tiêu đề bài viết do Báo Thanh Niên đặt).

Những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử

Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội IX đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, nền kinh tế vượt qua thời kỳ suy giảm, đạt tốc độ tăng trưởng khá cao, năm sau cao hơn năm trước, bình quân trong 5 năm 2001-2005 là 7,5%; văn hóa xã hội có tiến bộ trên nhiều mặt; chính trị xã hội ổn định, quốc phòng và an ninh được tăng cường; quan hệ đối ngoại có bước phát triển mới. Việc xây dựng Nhà nước pháp quyền có tiến bộ trên cả ba lĩnh vực lập pháp, hành pháp và tư pháp. Sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc được phát huy; công tác xây dựng Đảng đạt một số kết quả tích cực. Nhiều khuyết điểm, yếu kém cũng đã được nêu ra gồm: Tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với khả năng, chất lượng, hiệu quả; sức cạnh tranh của nền kinh tế còn kém; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm. Cơ chế, chính sách về văn hóa-xã hội chậm đổi mới; nhiều vấn đề xã hội bức xúc chưa được giải quyết tốt. Các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại còn một số mặt hạn chế. Tổ chức và hoạt động của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể còn một số khâu chậm đổi mới. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưa đạt yêu cầu.

BCH T.Ư khóa IX đề nghị kiên định các nguyên tắc cơ bản về Đảng và xây dựng Đảng theo chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp thu kết quả tổng kết 20 năm đổi mới, các công trình nghiên cứu về lý luận và tổng kết thực tiễn xây dựng Đảng để xem xét bổ sung, sửa đổi một số điểm cần thiết, chín muồi trong Điều lệ Đảng. Trong các vấn đề đề nghị bổ sung, sửa đổi lần này có 3 vấn đề lớn: bổ sung cách diễn đạt về Đảng: "Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc"; bổ sung điều khoản "bầu ủy viên T.Ư dự khuyết" nhằm bồi dưỡng, đào tạo nguồn cán bộ cho T.Ư và thay thế ủy viên T.Ư chính thức khi khuyết; giao thêm chức năng giám sát cho cấp ủy Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp...

Nguyên nhân chủ quan của những khuyết điểm trên gồm có việc tư duy của Đảng trên một số lĩnh vực chậm đổi mới; sự chỉ đạo tổ chức chưa tốt, nhất là trong ba lĩnh vực: xây dựng đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; tạo bước chuyển mạnh về phát triển nguồn nhân lực; đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả một số cán bộ chủ chốt yếu kém về phẩm chất, năng lực và tinh thần trách nhiệm, vừa thiếu tính tiên phong, gương mẫu, vừa không đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Ban chấp hành (BCH) T.Ư Đảng khóa IX tự phê bình nghiêm túc về những khuyết điểm của mình trước Đại hội và trước nhân dân.

Trong quá trình thảo luận và đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội, trong Đảng và trong nhân dân đã có sự nhất trí cao với đánh giá tổng quát: Những thành tựu đạt được trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX là rất quan trọng; những thành tựu của 20 năm đổi mới là to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

5 năm tới: Tăng trưởng gắn với kinh tế tri thức

Trên cơ sở nhận định về bối cảnh trong nước và quốc tế, Đảng ta khẳng định, đất nước ta còn nhiều cơ hội để tiến lên. Đòi hỏi bức bách của toàn dân tộc là phải tranh thủ cơ hội, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ hơn, phát triển với tốc độ nhanh và bền vững hơn. BCH T.Ư Đảng khóa IX trình Đại hội X nội dung mục tiêu và phương hướng tổng quát của 5 năm 2006-2010 là: nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực cho công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước; phát triển văn hóa; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; sớm đưa Việt Nam ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Theo đó, đến năm 2010, tổng sản phẩm trong nước (GDP) gấp 2,1 lần so với năm 2000; mức tăng GDP bình quân 7,5% - 8% mỗi năm; tạo việc làm cho 8 triệu lao động; hạ tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị dưới 5%; giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) xuống còn 10-11%.

Trong 5 năm tới, Đảng ta chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức. Theo đó là việc nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý nhà nước; phát triển đồng bộ và mạnh mẽ các loại thị trường cơ bản theo cơ chế cạnh tranh lành mạnh: thị trường hàng hóa, dịch vụ, thị trường sức lao động; thị trường tài chính; phát triển thị trường bất động sản bao gồm thị trường quyền sử dụng đất và bất động sản gắn liền với đất; phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Sẽ phát triển mạnh các thành phần kinh tế (kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài) và các loại hình tổ chức sản xuất, kinh doanh; thảy đều bình đẳng trước pháp luật, cùng tồn tại và phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. Sẽ thực hiện chiến lược quốc gia về phát triển doanh nghiệp, một số tập đoàn kinh tế và công ty lớn dựa theo hình thức cổ phần.

540 cơ quan thông tấn báo chí trong nước và quốc tế đưa tin về Đại hội

Theo ông Nguyễn Thế Kỷ, Vụ trưởng vụ Báo chí Ban Tư tưởng - Văn hóa T.Ư, Phó trưởng ban Tuyên truyền của Đại hội, đến nay đã có hơn 500 cơ quan báo chí trong nước, và khoảng 40 cơ quan thông tấn báo chí quốc tế đã đăng ký đưa tin về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. Các hãng thông tấn, báo chí lớn của quốc tế đã có mặt đông đủ ngay từ hôm họp báo giới thiệu về Đại hội như BBC, AFP, AP, Reuters, Tân Hoa xã, DPA, Bloomberg News, Kyodo, NHK, Time Magazine... Đặc biệt nhật báo New York Times của Mỹ không có đại diện ở Việt Nam cũng đã quyết định cử phái viên đặc biệt để đưa tin về Đại hội.

Trung tâm báo chí của Đại hội được trang bị đầy đủ các thiết bị tối tân nhất, bao gồm các dàn máy tính màn hình phẳng nối mạng internet, máy in, điện thoại, fax, máy photocopy để phục vụ các phóng viên. Một nét mới là lần này các báo và đài truyền hình các địa phương đã làm một cuộc "đổ bộ" ra thủ đô để kịp thời đưa những tin mới nhất về diễn biến của Đại hội cho độc giả tỉnh nhà.

X.Danh

BCH T.Ư khóa IX đề ra chủ trương tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn; chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn theo hướng giảm nhanh tỷ trọng lao động làm nông nghiệp, tăng tỷ trọng lao động làm công nghiệp, dịch vụ. Các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phần mềm được khuyến khích phát triển; đẩy mạnh công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và xuất khẩu; phát triển một số khu kinh tế mở và đặc khu kinh tế; đẩy mạnh sự phát triển của các ngành dịch vụ sao cho tốc độ tăng trưởng của các ngành này cao hơn tốc độ tăng GDP.

Phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương xã hội và đạo lý dân tộc

Bên cạnh việc phát triển kinh tế, Đảng chủ trương giải quyết tốt các vấn đề về xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ. Theo đó là việc vừa khuyến khích người dân làm giàu theo pháp luật, vừa xây dựng hoàn chỉnh các hệ thống chính sách và hệ thống an sinh xã hội; đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, chấn hưng nền giáo dục Việt Nam theo hướng "chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa".

Đảng hết sức chú trọng đến việc tăng cường quốc phòng và an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; khai thác có hiệu quả các cơ hội và vượt qua những thách thức, rủi ro khi Việt Nam trở thành thành viên WTO. Đảng vẫn khẳng định đường lối chiến lược nhất quán về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Các chính sách và pháp luật của nhà nước phải nhằm phát huy mạnh mẽ hơn nữa dân chủ, giữ vững kỷ cương xã hội và đạo lý dân tộc; chú trọng chính sách đối với giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức, doanh nhân, thế hệ trẻ, phụ nữ, cựu chiến binh, người cao tuổi, đồng bào định cư ở nước ngoài; thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng...

Xử lý kiên quyết, công khai và kịp thời nạn tham nhũng và những người bao che tham nhũng

Với chủ trương xây dựng một xã hội dân chủ, một Nhà nước pháp quyền XHCN, sẽ tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, của Chính phủ, các cơ quan tư pháp; đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách tư pháp. Việc tăng cường phòng ngừa và chống tham nhũng, lãng phí là đòi hỏi bức xúc của xã hội, là quyết tâm chính trị của Đảng, nhằm khắc phục một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự sống còn của chế độ ta. Sắp tới, sẽ phải thi hành một cách kiên quyết và đồng bộ hệ thống các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý kiên quyết, kịp thời, công khai người tham nhũng bất kể ở chức vụ nào, đương chức hay đã nghỉ hưu; tịch thu, sung công tài sản có nguồn gốc từ tham nhũng; xử lý nghiêm những người bao che cho tham nhũng hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng để vu khống; có cơ chế khuyến khích và bảo vệ người tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục đổi mới chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức...

Về đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, BCH T.Ư khóa IX nhận định, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, giáo điều, bảo thủ, chủ nghĩa cá nhân và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức còn diễn ra nghiêm trọng. Nhiều tổ chức cơ sở Đảng bị tê liệt, thiếu sức chiến đấu và không đủ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo để giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh; công tác tổ chức và cán bộ còn bộc lộ nhiều mặt yếu kém. Trong những năm tới, Đảng phải dành nhiều công sức để xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh về cả chính trị, tư tưởng và tổ chức...

Quang Thông

Việt Báo
Comment :Vận hội phát triển mới của đất nước
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Vận hội phát triển mới của đất nước bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Van hoi phat trien moi cua dat nuoc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Vận hội phát triển mới của đất nước ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Olympics new development of the country
Vietnam, BCH T, Thanh Nien, Nong Duc Manh, general assembly delegates, principal, working class, fighting, the executive board, less developed, party-building, economic renewal, social, corruption, Central
morning 18/4, after the opening ceremony and inaugural address General National Assembly deputies to the Tenth, General Secretary Nong Duc Manh will read the report of the Central Executive Committee IX of the main contents in the documents submitted to the Congress X, titled ...
Khoảng tối đằng sau những quán cafe có phục vụ là chân dài để khách… “rửa mắt”
Khoảng tối đằng sau những quán cafe có phục vụ là chân dài để khách… “rửa mắt”

Trong ánh sáng lờ mờ của những bóng đèn led, hàng loạt “chân dài” cười nói vui vẻ. Thỉnh thoảng, một vài cô còn đưa tay ra vẫy khách: “Vào cà rồi phê anh ơi…”.

 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • Thoi su 24h287 Bao quet o Ha Noi Cay do la liet
  Thời sự 24h(28/7): Bão quét ở Hà Nội: Cây đổ la liệt

  Thắt tim cảnh người cha kiệt sức gục chết giữa cánh đồng; Bão quét tới Hà Nội: Cây đè ô tô, xe máy đổ cả loạt; Góc khuất nghề đẻ thuê: Nỗi ân hận tột cùng của người đàn bà dẫn gái về cho chồng; Sập giàn giáo cao ốc Dream Home Luxury, 3 người thương vong; Vụ Formosa: 9 dòng kiểm điểm và quyết tâm của Chính phủ

 • Thoi su 24h277 co gai tre tu vong duoi song To Lich
  Thời sự 24h(27/7): cô gái trẻ tử vong dưới sông Tô Lịch

  Formosa chôn chất thải: Nghi vấn bao che sai phạm cho cán bộ các cấp; Thương bé tròn một tuổi mà phẫu thuật chân 12 lần chưa khỏi; “Người mẹ ma” ở TP HCM: 'Ước gì tôi biết vì sao mình bị tạt axit'; Nỗi đau khôn cùng của người cha chôn 12 con trong cát trắng; Vợ chết, chồng bị thương: Nạn nhân nhắn gì cho bố mẹ trước lúc mất?

 • Thoi su 24h267 An mang dau long tu viec ly hon gia hoa that
  Thời sự 24h(26/7): Án mạng đau lòng từ việc ly hôn giả hóa thật

  Sự thật sốc về cô gái “hở bạo” tiếp thị Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam; Mẹ nạn nhân bị cưa chân phản bác kết luận của Sở Y tế; Vụ trao nhầm con: Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi!; Người đàn ông bỏ xe bánh mỳ, nhảy sông Đà vì bị truy sát?; Bệnh nhân phải đóng trước 220 nghìn mới được đi vệ sinh ở bệnh viện

 • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
  Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

  Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

 • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
  Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

  Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

 • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
  Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

  Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

 • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
  Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

  Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

 • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
  Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

  Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

 • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
  Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

  Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 247307
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (24/7-30/7)

  Sản phụ từ chối điều trị ung thư để cứu con đã qua đời; Thực hư những cách chữa khỏi ung thư từ Đông y; 7 loại đồ ăn mà "chuyên gia ngộ độc" không bao giờ động đũa; 'Mẹ nhỏ, con to' nhờ ăn uống đúng cách khi mang bầu;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 240730072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (24/07-30/07/2016)

  Sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, câu chuyện tình mẫu tử thiêng liêng hay góc khuất gia đình làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 2407 30072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (24/07- 30/07/2016)

  Phi công, tiếp viên hàng không buôn lậu vàng, CPI tháng 7 tiếp tục tăng nhẹ, VASEP đề nghị đánh thuế thương lái TQ, tỷ giá tiếp tục tĩnh lặng đến bất ngờ, TP HCM công bố 77 dự án đang thế chấp ngân hàng, nông hải sản đứng đầu bảng về chứa chất cấm, kháng sinh... Cùng với đó là những thông tin bất động sản, tài chính- ngân hàng, thị trường tiêu d

 • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

  Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 177237
  Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

  Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

  Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

  Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

  'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

  Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.