vietbao

Vận hội phát triển mới của đất nước

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Van hoi phat trien moi cua dat nuoc
Các nhà báo làm việc tại Trung tâm báo chí của Đại hội - (ảnh: Q.T)

Sáng nay 18/4, sau các nghi thức khai mạc và diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh sẽ đọc Báo cáo của Ban chấp hành T.Ư khóa IX về các nội dung chủ yếu trong các văn kiện trình Đại hội X, mang tiêu đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển”. Chúng tôi xin lược trích những nội dung quan trọng trong Báo cáo này (tựa và tiêu đề bài viết do Báo Thanh Niên đặt).

Những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử

Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội IX đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, nền kinh tế vượt qua thời kỳ suy giảm, đạt tốc độ tăng trưởng khá cao, năm sau cao hơn năm trước, bình quân trong 5 năm 2001-2005 là 7,5%; văn hóa xã hội có tiến bộ trên nhiều mặt; chính trị xã hội ổn định, quốc phòng và an ninh được tăng cường; quan hệ đối ngoại có bước phát triển mới. Việc xây dựng Nhà nước pháp quyền có tiến bộ trên cả ba lĩnh vực lập pháp, hành pháp và tư pháp. Sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc được phát huy; công tác xây dựng Đảng đạt một số kết quả tích cực. Nhiều khuyết điểm, yếu kém cũng đã được nêu ra gồm: Tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với khả năng, chất lượng, hiệu quả; sức cạnh tranh của nền kinh tế còn kém; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm. Cơ chế, chính sách về văn hóa-xã hội chậm đổi mới; nhiều vấn đề xã hội bức xúc chưa được giải quyết tốt. Các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại còn một số mặt hạn chế. Tổ chức và hoạt động của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể còn một số khâu chậm đổi mới. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưa đạt yêu cầu.

BCH T.Ư khóa IX đề nghị kiên định các nguyên tắc cơ bản về Đảng và xây dựng Đảng theo chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp thu kết quả tổng kết 20 năm đổi mới, các công trình nghiên cứu về lý luận và tổng kết thực tiễn xây dựng Đảng để xem xét bổ sung, sửa đổi một số điểm cần thiết, chín muồi trong Điều lệ Đảng. Trong các vấn đề đề nghị bổ sung, sửa đổi lần này có 3 vấn đề lớn: bổ sung cách diễn đạt về Đảng: "Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc"; bổ sung điều khoản "bầu ủy viên T.Ư dự khuyết" nhằm bồi dưỡng, đào tạo nguồn cán bộ cho T.Ư và thay thế ủy viên T.Ư chính thức khi khuyết; giao thêm chức năng giám sát cho cấp ủy Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp...

Nguyên nhân chủ quan của những khuyết điểm trên gồm có việc tư duy của Đảng trên một số lĩnh vực chậm đổi mới; sự chỉ đạo tổ chức chưa tốt, nhất là trong ba lĩnh vực: xây dựng đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; tạo bước chuyển mạnh về phát triển nguồn nhân lực; đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả một số cán bộ chủ chốt yếu kém về phẩm chất, năng lực và tinh thần trách nhiệm, vừa thiếu tính tiên phong, gương mẫu, vừa không đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Ban chấp hành (BCH) T.Ư Đảng khóa IX tự phê bình nghiêm túc về những khuyết điểm của mình trước Đại hội và trước nhân dân.

Trong quá trình thảo luận và đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội, trong Đảng và trong nhân dân đã có sự nhất trí cao với đánh giá tổng quát: Những thành tựu đạt được trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX là rất quan trọng; những thành tựu của 20 năm đổi mới là to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

5 năm tới: Tăng trưởng gắn với kinh tế tri thức

Trên cơ sở nhận định về bối cảnh trong nước và quốc tế, Đảng ta khẳng định, đất nước ta còn nhiều cơ hội để tiến lên. Đòi hỏi bức bách của toàn dân tộc là phải tranh thủ cơ hội, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ hơn, phát triển với tốc độ nhanh và bền vững hơn. BCH T.Ư Đảng khóa IX trình Đại hội X nội dung mục tiêu và phương hướng tổng quát của 5 năm 2006-2010 là: nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực cho công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước; phát triển văn hóa; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; sớm đưa Việt Nam ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Theo đó, đến năm 2010, tổng sản phẩm trong nước (GDP) gấp 2,1 lần so với năm 2000; mức tăng GDP bình quân 7,5% - 8% mỗi năm; tạo việc làm cho 8 triệu lao động; hạ tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị dưới 5%; giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) xuống còn 10-11%.

Trong 5 năm tới, Đảng ta chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức. Theo đó là việc nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý nhà nước; phát triển đồng bộ và mạnh mẽ các loại thị trường cơ bản theo cơ chế cạnh tranh lành mạnh: thị trường hàng hóa, dịch vụ, thị trường sức lao động; thị trường tài chính; phát triển thị trường bất động sản bao gồm thị trường quyền sử dụng đất và bất động sản gắn liền với đất; phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Sẽ phát triển mạnh các thành phần kinh tế (kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài) và các loại hình tổ chức sản xuất, kinh doanh; thảy đều bình đẳng trước pháp luật, cùng tồn tại và phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. Sẽ thực hiện chiến lược quốc gia về phát triển doanh nghiệp, một số tập đoàn kinh tế và công ty lớn dựa theo hình thức cổ phần.

540 cơ quan thông tấn báo chí trong nước và quốc tế đưa tin về Đại hội

Theo ông Nguyễn Thế Kỷ, Vụ trưởng vụ Báo chí Ban Tư tưởng - Văn hóa T.Ư, Phó trưởng ban Tuyên truyền của Đại hội, đến nay đã có hơn 500 cơ quan báo chí trong nước, và khoảng 40 cơ quan thông tấn báo chí quốc tế đã đăng ký đưa tin về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. Các hãng thông tấn, báo chí lớn của quốc tế đã có mặt đông đủ ngay từ hôm họp báo giới thiệu về Đại hội như BBC, AFP, AP, Reuters, Tân Hoa xã, DPA, Bloomberg News, Kyodo, NHK, Time Magazine... Đặc biệt nhật báo New York Times của Mỹ không có đại diện ở Việt Nam cũng đã quyết định cử phái viên đặc biệt để đưa tin về Đại hội.

Trung tâm báo chí của Đại hội được trang bị đầy đủ các thiết bị tối tân nhất, bao gồm các dàn máy tính màn hình phẳng nối mạng internet, máy in, điện thoại, fax, máy photocopy để phục vụ các phóng viên. Một nét mới là lần này các báo và đài truyền hình các địa phương đã làm một cuộc "đổ bộ" ra thủ đô để kịp thời đưa những tin mới nhất về diễn biến của Đại hội cho độc giả tỉnh nhà.

X.Danh

BCH T.Ư khóa IX đề ra chủ trương tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn; chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn theo hướng giảm nhanh tỷ trọng lao động làm nông nghiệp, tăng tỷ trọng lao động làm công nghiệp, dịch vụ. Các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phần mềm được khuyến khích phát triển; đẩy mạnh công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và xuất khẩu; phát triển một số khu kinh tế mở và đặc khu kinh tế; đẩy mạnh sự phát triển của các ngành dịch vụ sao cho tốc độ tăng trưởng của các ngành này cao hơn tốc độ tăng GDP.

Phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương xã hội và đạo lý dân tộc

Bên cạnh việc phát triển kinh tế, Đảng chủ trương giải quyết tốt các vấn đề về xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ. Theo đó là việc vừa khuyến khích người dân làm giàu theo pháp luật, vừa xây dựng hoàn chỉnh các hệ thống chính sách và hệ thống an sinh xã hội; đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, chấn hưng nền giáo dục Việt Nam theo hướng "chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa".

Đảng hết sức chú trọng đến việc tăng cường quốc phòng và an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; khai thác có hiệu quả các cơ hội và vượt qua những thách thức, rủi ro khi Việt Nam trở thành thành viên WTO. Đảng vẫn khẳng định đường lối chiến lược nhất quán về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Các chính sách và pháp luật của nhà nước phải nhằm phát huy mạnh mẽ hơn nữa dân chủ, giữ vững kỷ cương xã hội và đạo lý dân tộc; chú trọng chính sách đối với giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức, doanh nhân, thế hệ trẻ, phụ nữ, cựu chiến binh, người cao tuổi, đồng bào định cư ở nước ngoài; thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng...

Xử lý kiên quyết, công khai và kịp thời nạn tham nhũng và những người bao che tham nhũng

Với chủ trương xây dựng một xã hội dân chủ, một Nhà nước pháp quyền XHCN, sẽ tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, của Chính phủ, các cơ quan tư pháp; đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách tư pháp. Việc tăng cường phòng ngừa và chống tham nhũng, lãng phí là đòi hỏi bức xúc của xã hội, là quyết tâm chính trị của Đảng, nhằm khắc phục một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự sống còn của chế độ ta. Sắp tới, sẽ phải thi hành một cách kiên quyết và đồng bộ hệ thống các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý kiên quyết, kịp thời, công khai người tham nhũng bất kể ở chức vụ nào, đương chức hay đã nghỉ hưu; tịch thu, sung công tài sản có nguồn gốc từ tham nhũng; xử lý nghiêm những người bao che cho tham nhũng hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng để vu khống; có cơ chế khuyến khích và bảo vệ người tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục đổi mới chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức...

Về đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, BCH T.Ư khóa IX nhận định, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, giáo điều, bảo thủ, chủ nghĩa cá nhân và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức còn diễn ra nghiêm trọng. Nhiều tổ chức cơ sở Đảng bị tê liệt, thiếu sức chiến đấu và không đủ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo để giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh; công tác tổ chức và cán bộ còn bộc lộ nhiều mặt yếu kém. Trong những năm tới, Đảng phải dành nhiều công sức để xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh về cả chính trị, tư tưởng và tổ chức...

Quang Thông

Việt Báo
Công nghệ pha chế nước dừa tắc siêu bẩn
Comment :Vận hội phát triển mới của đất nước
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Vận hội phát triển mới của đất nước bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Van hoi phat trien moi cua dat nuoc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Vận hội phát triển mới của đất nước ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Olympics new development of the country
Vietnam, BCH T, Thanh Nien, Nong Duc Manh, general assembly delegates, principal, working class, fighting, the executive board, less developed, party-building, economic renewal, social, corruption, Central
morning 18/4, after the opening ceremony and inaugural address General National Assembly deputies to the Tenth, General Secretary Nong Duc Manh will read the report of the Central Executive Committee IX of the main contents in the documents submitted to the Congress X, titled ...
Sự thật kinh hoàng về người phụ nữ thuê người chặt chân, tay lấy tiền bảo hiểm
Sự thật kinh hoàng về người phụ nữ thuê người chặt chân, tay lấy tiền bảo hiểm

Người thân, chính quyền địa phương cũng phải ngỡ ngàng trước việc làm của chị N. thuê người chặt chân, tay để lấy tiền bảo hiểm. Họ chỉ biết thông tin duy nhất về N. từng bị kết án về tội môi giới mại dâm.

 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • Thoi su 24h258 Hanh ha con roi chup hinh gui cho vo
  Thời sự 24h(25/8): Hành hạ con rồi chụp hình gửi cho vợ

  Đi tìm lời giải cho cây chuối lạ cao 15 cm ra 6 bắp ở Huế; Những vụ tự sát thương mình và người thân để trục lợi bảo hiểm nổi tiếng; Quan Formosa xin rút kinh nghiệm, người Việt hào phóng bao dung; Hà Nội: Một tuần xử lý gần 200 ‘ma men’, người vi phạm bất ngờ; Xử phạt nồng độ cồn, nhân viên quán bia "mật báo" cho khách

 • Thoi su 24h248 Chat xac nguoi tinh bo bao tai o Sai Gon
  Thời sự 24h(24/8): Chặt xác người tình bỏ bao tải ở Sài Gòn

  Cứu một cụ bà trong đám cháy, thiếu úy CSGT nhập viện cùng nạn nhân; Cắt điện, nước của quán cà phê Xin Chào là sai quy định; Nhiều phi công xác nhận bị chiếu đèn laser khi hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất; Sập hầm vàng ở Lào Cai: công bố danh tính 7 công nhân bị chết; Ẩn tình vụ vợ U60 thuê người đánh sảy thai cô giúp việc 19 tuổi

 • Thoi su 24h238 Gai tre thue chat chan tay truc loi
  Thời sự 24h(23/8): Gái trẻ thuê chặt chân tay trục lợi

  Xé áo, cắt tóc nhân tình ở phố: Nhân tình là "osin" của kẻ chủ mưu; Giám định ADN để nhận dạng 150 ngôi mộ bị xâm phạm; Vụ "tháp nghiêng" chờ sập: 3/4 hộ dân đã di dời; Dân không có quyền kiểm tra CSGT': Giám sát khác kiểm tra; Bạn gái trễ giờ lên máy bay, nam thanh niên xông vào đánh nhân viên hàng không

 • Nhung thong tin dang doc nhat trong tuan tu 2182782016
  Những thông tin đáng đọc nhất trong tuần (từ 21/8-27/8/2016)

  Vụ rơi máy bay quân sự làm một học viên phi công tử vong, tự thuê người chặt chân, tay mình để trục lợi bảo hiểm, đau đáu lòng ngư dân miền Trung câu hỏi bao giờ cá biển ăn được, hay vụ sập mỏ vàng ở Lào Cai đoạt mạng 7 người,... là những tin nóng được quan tâm nhất tuần qua.

 • Toan canh kinh te tuan 2108 27082016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (21/08 - 27/08/2016)

  Tiền ở một loạt các ngân hàng lại "bốc hơi", vấn nạn thực phẩm bẩn bủa vây người Việt, áp lực thu ngân sách khiến giá xăng dầu tăng, những băn khoăn về việc mua điện từ Lào, CPI tháng 8 tăng 0,1% so tháng trướ ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142082016
  Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/8/2016)

  Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t