vietbao

Tự hào với truyền thống vẻ vang của Công đoàn Bưu điện Việt Nam

- Theo Phó Chủ tịch Công đoàn Bưu điện Việt Nam, đồng chí Triệu Tiến Thắng, phong trào sáng kiến và lao động sáng tạo chính là động lực cho sự phát triển của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT.

Từ ngày thành lập đến nay, Công đoàn Bưu điện Việt Nam (CĐBĐVN) luôn thực hiện chức năng nhiệm vụ của công đoàn: Vận động cán bộ công nhân viên, đoàn viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tham gia quản lý nhà nước, quản lý sản xuất kinh doanh, tham gia đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ công nhân viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam . Chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ công chức, công nhân viên; Đổi mới nội dung phương thức hoạt động công đoàn, xây dựng công đoàn vững mạnh. Tổ chức công đoàn, cán bộ đoàn viên Công đoàn BĐVN đã có những đóng góp xứng đáng vào việc đưa Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phát triển vượt trội và bền vững.

Trong những năm vừa qua, dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và sự phối hợp có hiệu quả của lãnh đạo chuyên môn đồng cấp, các phong trào thi đua trong Tập đoàn đã được đông đảo CBCNVC, đoàn viên công đoàn tích cực hưởng ứng, đặc biệt phong trào “Sáng tạo VNPT” đã được các đơn vị tập trung triển khai, coi đây là một phong trào tạo động lực trong quản lý và sản xuất kinh doanh của các đơn vị, đã góp phần để Tập đoàn đạt mức tăng trưởng từ 25 - 30% năm, năng suất lao động tăng trên 10%, việc làm và thu nhập được ổn định và có cải thiện, người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp.

Trong những năm gần đây, phong trào thi đua lao động sáng tạo do Lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Công đoàn Bưu điện Việt Nam phát động đã thực sự có hiệu quả, góp phần hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Với mục tiêu sáng tạo đổi mới mạnh mẽ về tư duy trong sản xuất kinh doanh và công tác, bảo vệ và nâng cao uy tín của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, đơn vị Anh hùng Lao động.

Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã vận động CBCNVC đẩy mạnh phong trào: “Sáng tạo VNPT”; đưa ra chỉ tiêu có ít nhất 5 chỉ tiêu/100 CBCNVC-LĐ có sáng kiến; nhiều Công đoàn các đơn vị đã cụ thể hóa “Sáng tạo VNPT” thành phong trào “Đi tìm ngôi sao”, “người bán hàng tốt nhất”… tổ chức bình chọn, tôn vinh cán bộ công đoàn giỏi, có nhiều sáng kiến đóng góp cho đơn vị. Với các phong trào sáng tạo, đã tạo khí thế mới trong lao động, sản xuất, hiệu quả sản xuất kinh doanh được nâng cao.


Ảnh minh họa

Các phong trào sáng tạo, đã tạo khí thế mới trong lao động, sản xuất, hiệu quả sản xuất kinh doanh phục vụ khách hàng của VNPT được nâng cao.


Đặc biệt CĐBĐVN đã cùng với Tập đoàn VNPT phát động các phong trào thi đua như: phong trào Người VNPT sử dụng các sản phẩm dịch vụ VNPT, phong trào Nụ cười VNPT, phong trào Chất lượng VNPT….

Công đoàn - chuyên môn cùng phát huy hiệu quả

Thông qua các phong trào thi đua, Công đoàn các cấp đã góp phần để Tập đoàn hoàn thành nhiệm vụ chính trị và kế hoạch SXKD hàng năm với mức tăng trưởng từ 25% trở lên. Hoạt động công đoàn đã cùng với chuyên môn thực hiện thắng lợi toàn diện chương trình công tác và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD hàng năm. Thông qua phong trào sáng tạo đã góp phần tạo nên các dịch vụ mới, năng suất mới, chất lượng mới, hiệu quả mới trong SXKD.

Là một trong 20 công đoàn Ngành Trung ương, trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Bưu điện Việt Nam được thành lập từ ngày 30/8/1947, khi mới thành lập có 1.460 đoàn viên với 17 tổ chức công đoàn trực thuộc. Hiện nay có 88.566 đoàn viên với 113 công đoàn trực thuộc, trong đó có 11 công đoàn cấp trên cơ sở, đóng trên địa bàn của 63 tỉnh, thành phố.

Trong nhiều năm qua, Tập đoàn đã tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, đặc biệt được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Thành tích của Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã đựợc Đảng, Nhà nước và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý, tiêu biểu như Huân chương Hồ Chí Minh năm 2007, liên tục trong nhiều năm gần đây luôn được Chính phủ tặng Cờ thi đua.

Với phương châm “Chăm sóc cho đội ngũ hiện tại, chuẩn bị cho thế hệ tương lai, sống nghĩa tình với những người đi trước”, CNVC Tập đoàn đã thực hiện tốt truyền thống Nghĩa tình thông qua việc tự nguyện đóng góp từ thu nhập để tạo lập quỹ nhà ở, quỹ xã hội, quỹ tài năng để hỗ trợ cho các đối tượng chính sách của Ngành; tặng sổ tiết kiệm, xây tặng nhà tình nghĩa cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình liệt sỹ; Phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thăm hỏi tặng quà các gia đình liệt sỹ, các trung tâm điều dưỡng thương binh nặng, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, ủng hộ đồng bào vùng bị lũ lụt, thiên tai, hỗ trợ kinh phí nâng cao dân trí cho đồng bào và con em các dân tộc vùng cao - Tây nguyên; Thường xuyên vận động CNVC-LĐ tham gia các chương trình chính sách xã hội và thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Trong những năm vừa qua, mỗi năm Tập đoàn đã chi hàng trăm tỷ đồng cho các hoạt động vì người nghèo và các hoạt động an sinh xã hội, hoạt động nghĩa tình (nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, chắp cánh tài năng Việt, góp đá cho Trường Sa, tấm lưới nghĩa tình, thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp khó khăn cho CBCNV). Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 30a/NQ-CP của Chính phủ đối với hai huyện Sìn Hồ và Mường Tè thuộc tỉnh Lai Châu và thực hiện các chương trình đưa tin học về 60 huyện nghèo khác trong cả nước.


Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào lao động sáng tạo

Mục tiêu cơ bản của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 5 năm 2011 - 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu: Tổng doanh thu phát sinh: 1.000.690 tỷ đồng, tăng bình quân 22,22%/năm; Tổng lợi nhuận68.970 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 8,32%/năm; Tổng nộp ngân sách: 46.680 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 5%/năm; Phát triển 37,42 triệu thuê bao điện thoại; 3,9 triệu thuê bao Internet băng rộng.

Để góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của Tập đoàn, nhiệm vụ của Công đoàn Bưu điện Việt Nam trong thời gian tới sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, hoạt động công đoàn cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, nâng cao hơn nữa hiệu quả, phong trào CBCNV, động viên công đoàn các cấp phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD được giao nên hoạt động công đoàn phải thật sự đổi mới và phong trào công nhân viên chức phải có sự phấn đấu quyết liệt, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, cải thiện chất lượng cuộc sống của cán bộ công nhân viên.

Biến khó khăn thách thức thành động lực, chuyển cơ hội thành nguồn tăng trưởng, tạo bước đột phá chuyển biến về nhận thức và tư tưởng cũng như trong hành động của CBCNV-LĐ đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới của Tập đoàn. Để tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vượt lên phía trước và giành chiến thắng trong cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trên thị trường, phong trào lao động sáng tạo của VNPT cần phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, rộng khắp. Đưa nhận thức “Sáng tạo VNPT” như một phong trào hoạt động thường xuyên, động viên, khuyến khích đội ngũ CBCNV phát huy khả năng lao động sáng tạo.


Vận động CBCNVC tích cực tham gia các hoạt động khoa học công nghệ và phong trào sáng kiến, cải tiến, nghiên cứu khoa học. Tích cực đề xuất các ý tưởng, giải pháp, biên pháp hữu ích nâng cao hiệu quả SXKD, chất lượng mạng lưới, chất lượng phục vụ và kinh doanh có hiệu quả, làm cho các hoạt động đó trở thành một phong trào thi đua thiết thực trong các lĩnh vực quản lý và SXKD. Chỉ đạo công đoàn các đơn vị và các cụm công đoàn tổ chức hội thảo bàn những biện pháp, giải pháp phát triển SXKD, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, công tác bán hàng, quy chế phân phối thu nhập… Tổ chức có hiệu quả ngày “Sáng tạo VNPT” theo chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn và CĐBĐVN. Triển khai có hiệu quả “Tháng Công nhân” với phương trâm “Tháng hành động vì người lao động”.

Với các nội dung trên, nhiệm vụ được chú trọng nhất là đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sáng tạo; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; nâng cao đời sống vật chất tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt cho CNVCLĐ. Thường xuyên ghi nhận, tôn vinh, biểu dương các cá nhân có nhiều thành tích trong lĩnh vực nghiên cứu, áp dụng sáng kiến, giải pháp trong quản lý và SXKD đem lại hiệu quả cao cho Tập đoàn.

Tự hào với truyền thống vẻ vang, trong suốt quá trình 65 năm xây dựng và phát triển, Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã lấy đó là nguồn nội lực quan trọng để vận động cán bộ đoàn viên công đoàn thi đua lao động sáng tạo, lao động giỏi hoàn thành nhiệm vụ được giao. Để tiếp tục phấn đấu thi đua lao động sáng tạo, xứng đáng với mười chữ vàng truyền thống vẻ vang của ngành Bưu điện “Trung thành - Dũng cảm - Tận tụy - Sáng tạo - Nghĩa tình”, góp phần xây dựng Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, đơn vị Anh hùng phát triển vượt trội và bền vững, luôn giữ vững vị trị số một về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin nước nhà.


Báo điện tử VnMedia

Việt Báo
Comment :Tự hào với truyền thống vẻ vang của Công đoàn Bưu điện Việt Nam
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tự hào với truyền thống vẻ vang của Công đoàn Bưu điện Việt Nam bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Tu hao voi truyen thong ve vang cua Cong doan Buu dien Viet Nam ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tự hào với truyền thống vẻ vang của Công đoàn Bưu điện Việt Nam ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Boasting glorious tradition of the Vietnam Post and Telecommunications Group
Vietnam VNPT, Korea Wins, According to Vice, Vietnam Post and Telecommunications Group, Vietnam Post and Telecommunications, movement, union activities, union, effective, operations, employees, create, implement, improve, year
As Vice Chairman of the Vietnam Post and Telecommunications Group, Mr. Zhao Tien Thang, labor movement initiatives and innovation are the driving force for the development of the Vietnam Post and Telecommunication Group VNPT ..
Khoảng tối đằng sau những quán cafe có phục vụ là chân dài để khách… “rửa mắt”
Khoảng tối đằng sau những quán cafe có phục vụ là chân dài để khách… “rửa mắt”

Trong ánh sáng lờ mờ của những bóng đèn led, hàng loạt “chân dài” cười nói vui vẻ. Thỉnh thoảng, một vài cô còn đưa tay ra vẫy khách: “Vào cà rồi phê anh ơi…”.

 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • Thoi su 24h287 Bao quet o Ha Noi Cay do la liet
  Thời sự 24h(28/7): Bão quét ở Hà Nội: Cây đổ la liệt

  Thắt tim cảnh người cha kiệt sức gục chết giữa cánh đồng; Bão quét tới Hà Nội: Cây đè ô tô, xe máy đổ cả loạt; Góc khuất nghề đẻ thuê: Nỗi ân hận tột cùng của người đàn bà dẫn gái về cho chồng; Sập giàn giáo cao ốc Dream Home Luxury, 3 người thương vong; Vụ Formosa: 9 dòng kiểm điểm và quyết tâm của Chính phủ

 • Thoi su 24h277 co gai tre tu vong duoi song To Lich
  Thời sự 24h(27/7): cô gái trẻ tử vong dưới sông Tô Lịch

  Formosa chôn chất thải: Nghi vấn bao che sai phạm cho cán bộ các cấp; Thương bé tròn một tuổi mà phẫu thuật chân 12 lần chưa khỏi; “Người mẹ ma” ở TP HCM: 'Ước gì tôi biết vì sao mình bị tạt axit'; Nỗi đau khôn cùng của người cha chôn 12 con trong cát trắng; Vợ chết, chồng bị thương: Nạn nhân nhắn gì cho bố mẹ trước lúc mất?

 • Thoi su 24h267 An mang dau long tu viec ly hon gia hoa that
  Thời sự 24h(26/7): Án mạng đau lòng từ việc ly hôn giả hóa thật

  Sự thật sốc về cô gái “hở bạo” tiếp thị Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam; Mẹ nạn nhân bị cưa chân phản bác kết luận của Sở Y tế; Vụ trao nhầm con: Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi!; Người đàn ông bỏ xe bánh mỳ, nhảy sông Đà vì bị truy sát?; Bệnh nhân phải đóng trước 220 nghìn mới được đi vệ sinh ở bệnh viện

 • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
  Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

  Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

 • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
  Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

  Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

 • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
  Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

  Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

 • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
  Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

  Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

 • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
  Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

  Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

 • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
  Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

  Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 247307
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (24/7-30/7)

  Sản phụ từ chối điều trị ung thư để cứu con đã qua đời; Thực hư những cách chữa khỏi ung thư từ Đông y; 7 loại đồ ăn mà "chuyên gia ngộ độc" không bao giờ động đũa; 'Mẹ nhỏ, con to' nhờ ăn uống đúng cách khi mang bầu;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 240730072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (24/07-30/07/2016)

  Sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, câu chuyện tình mẫu tử thiêng liêng hay góc khuất gia đình làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 2407 30072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (24/07- 30/07/2016)

  Phi công, tiếp viên hàng không buôn lậu vàng, CPI tháng 7 tiếp tục tăng nhẹ, VASEP đề nghị đánh thuế thương lái TQ, tỷ giá tiếp tục tĩnh lặng đến bất ngờ, TP HCM công bố 77 dự án đang thế chấp ngân hàng, nông hải sản đứng đầu bảng về chứa chất cấm, kháng sinh... Cùng với đó là những thông tin bất động sản, tài chính- ngân hàng, thị trường tiêu d

 • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

  Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 177237
  Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

  Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

  Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

  Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

  'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

  Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.