vietbao

Thủ tướng phê chuẩn lãnh đạo UBND 10 tỉnh

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Thu tuong phe chuan lanh dao UBND 10 tinh

- Ngày 20/7, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phê chuẩn việc bầu thành viên UBND các tỉnh Tiền Giang, Thừa Thiên Huế, Cà Mau, Cao Bằng, Trà Vinh, Vĩnh Long, Tây Ninh, tỉnh Bến Tre, Hà Tĩnh, Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011-2016.

Tiền Giang: Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch UBND tỉnh là ông Nguyễn Văn Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2004-2011.

Các Phó Chủ tịch gồm: Ông Dương Minh Điều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2004-2011; bà Trần Kim Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang và ông Lê Văn Hưởng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Các Ủy viên UBND tỉnh Tiền Giang gồm: Ông Nguyễn Chí Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; ông Trần Văn Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; ông Hồ Kinh Kha, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; ông Đoàn Thanh Liêm, Giám đốc Sở Nội vụ và ông Nguyễn Văn Chiến, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang.

Thừa Thiên Huế,

Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2004-2011 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các Phó Chủ tịch gồm: Ông Ngô Hòa và ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2004-2011; ông Phan Ngọc Thọ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2004-2011.

Các Ủy viên UBND tỉnh Thừa Thiên Huế gồm: Ông Nguyễn Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; ông Đặng Ngọc Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; ông Cái Vĩnh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính và ông Hoàng Ngọc Khanh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cà Mau, Thủ tướng phê chuẩn ông Phạm Thành Tươi, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2004-2011 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Các Phó Chủ tịch gồm: Ông Dương Tiến Dũng và ông Nguyễn Tiến Hải đều là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2004-2011.

Các Ủy viên UBND tỉnh Cà Mau gồm: Ông Nguyễn Thanh Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; ông Phạm Hoàng Sâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; ông Lê Hoàng Bé, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Mai Hữu Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Nguyễn Thanh Luận, Quyền Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau.

Cao Bằng: Thủ tướng phê chuẩn việc bầu ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2004-2011 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ mới.

3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2011 - 2016 gồm: Ông Đàm Văn Eng, ông Lý Hải Hầu, đều là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2004-2011; ông Trần Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng.

Các Ủy viên UBND tỉnh Cao Bằng gồm: Ông Bế Ngọc Báu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng; ông Trần Hữu Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng; ông Bùi ĐìnhTriệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng; ông Thái Hồng Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng; ông Thang Trọng Dũng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng.

Đối với tỉnh Trà Vinh, Thủ tướngphê chuẩn việc bầu ông Trần Khiêu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2004-2011 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2011-2016.

3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh gồm: Ông Tống Minh Viễn, bà Sơn Thị Ánh Hồng, đều là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2004-2011; ông Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2004-2011.

Các Ủy viên UBND tỉnh Trà Vinh gồm: Ông Lê Thanh Đấu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh; ông Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh; ông Đồng Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh; ông Lê Văn Quang, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh; ông Phạm Quốc Thới, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh.

Đối với tỉnh Vĩnh Long, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu ông Nguyễn Văn Diệp, Phó Bí thư tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2004-1011 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2011-2016.

3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long gồm: Ông Trương Văn Sáu, ông Nguyễn Văn Thanh, đều là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2004-2011; ông Phan Anh Vũ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2004-2011.

Các Ủy viên UBND tỉnh Vĩnh Long gồm: Ông Lê Văn Út, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long; ông Nguyễn Quốc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long; ông Lê Phúc Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long; ông Trương Hải Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long; ông Nguyễn Hoàng Học, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long.

Tỉnh Tây Ninh, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2004-2011 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2011-2016.

4 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh gồm: Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng; ông Huỳnh Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh; ông Nguyễn Mạnh Tiến, ông Nguyễn Thảo, đều là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2004-2011.

Các Ủy viên UBND tỉnh Tây Ninh gồm: Ông Nguyễn Thiện Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh; ông Ngô Quang Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh; ông Phan Văn Sử, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh; ông Dương Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh.

Tại tỉnh Bến Tre, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2004-2011 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ mới.

3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre gồm: Ông Cao Văn Trọng, ông Trương Văn Nghĩa, đều là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2004-2011; ông Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2004-2011.

Các Ủy viên UBND tỉnh Bến Tre gồm: Ông Hồ Quốc Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre; ông Võ Hồng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre; ông Lê Phi Bằng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bến Tre; ông Lê Vĩnh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre; ông Huỳnh Thanh Hiếu, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre.

Đối với tỉnh Hà Tĩnh, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu ông Võ Kim Cự, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2004-2011 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011-2016.

4 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh gồm: Ông Trần Minh Kỳ, ông Nguyễn Thiện, ông Lê Đình Sơn, đều là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2004-2011; ông Nguyễn Nhật, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2004-2011.

Các Ủy viên UBND tỉnh Hà Tĩnh gồm: Ông Nguyễn Thanh Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh; ông Nguyễn Đức Tới, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh; ông Phan Cao Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh; ông Đặng Ngọc Sơn, Ủy viên Ban Chấp hànhĐảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh; ông Mai Tùng Lâm, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh; ông Nguyễn Đức Hảo, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh.

Đối với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu ông Trần Minh Sanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2004-2011 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011-2016.

3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu gồm: Ông Hồ Văn Niên, ông Trần Ngọc Thới, đều là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2004-2011; ông Lê Thanh Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Các Ủy viên UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu gồm: Ông Đỗ Minh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; ông Lê Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; ông Nguyễn Phước Lễ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; ông Võ Thành Kỳ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.


Trúc Dân

Việt Báo
Bản tin đặc biệt cơn bão số 3
Comment :Thủ tướng phê chuẩn lãnh đạo UBND 10 tỉnh
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thủ tướng phê chuẩn lãnh đạo UBND 10 tỉnh bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thu tuong phe chuan lanh dao UBND 10 tinh ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thủ tướng phê chuẩn lãnh đạo UBND 10 tỉnh ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Prime Minister of People's Committee approved 10 provincial leaders
Vice, Ha Tinh and Tra Vinh, Vinh Long, Cao Bang, West Ninh Provincial Military Command, Department of Planning and Investment, Ministry of the Party Executive Committee, member executive committee, the provincial Standing Committee, Ba Ria-Vung Tau Provincial Committee Secretary, Standing Committee, the Provincial Ben Tre, tenure, PPC
(VM) - 20/7, the Prime Minister decided to approve the election of members of the Tien Giang People's Committee of Thua Thien Hue province, Ca Mau, Cao Bang, Tra Vinh and Vinh Long, Tay Ninh, Ben Tre Province, Ha Tinh, Ba Ria-Vung Tau term .. 2011-2016
Sự thật kinh hoàng về người phụ nữ thuê người chặt chân, tay lấy tiền bảo hiểm
Sự thật kinh hoàng về người phụ nữ thuê người chặt chân, tay lấy tiền bảo hiểm

Người thân, chính quyền địa phương cũng phải ngỡ ngàng trước việc làm của chị N. thuê người chặt chân, tay để lấy tiền bảo hiểm. Họ chỉ biết thông tin duy nhất về N. từng bị kết án về tội môi giới mại dâm.

 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • Thoi su 24h258 Hanh ha con roi chup hinh gui cho vo
  Thời sự 24h(25/8): Hành hạ con rồi chụp hình gửi cho vợ

  Đi tìm lời giải cho cây chuối lạ cao 15 cm ra 6 bắp ở Huế; Những vụ tự sát thương mình và người thân để trục lợi bảo hiểm nổi tiếng; Quan Formosa xin rút kinh nghiệm, người Việt hào phóng bao dung; Hà Nội: Một tuần xử lý gần 200 ‘ma men’, người vi phạm bất ngờ; Xử phạt nồng độ cồn, nhân viên quán bia "mật báo" cho khách

 • Thoi su 24h248 Chat xac nguoi tinh bo bao tai o Sai Gon
  Thời sự 24h(24/8): Chặt xác người tình bỏ bao tải ở Sài Gòn

  Cứu một cụ bà trong đám cháy, thiếu úy CSGT nhập viện cùng nạn nhân; Cắt điện, nước của quán cà phê Xin Chào là sai quy định; Nhiều phi công xác nhận bị chiếu đèn laser khi hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất; Sập hầm vàng ở Lào Cai: công bố danh tính 7 công nhân bị chết; Ẩn tình vụ vợ U60 thuê người đánh sảy thai cô giúp việc 19 tuổi

 • Thoi su 24h238 Gai tre thue chat chan tay truc loi
  Thời sự 24h(23/8): Gái trẻ thuê chặt chân tay trục lợi

  Xé áo, cắt tóc nhân tình ở phố: Nhân tình là "osin" của kẻ chủ mưu; Giám định ADN để nhận dạng 150 ngôi mộ bị xâm phạm; Vụ "tháp nghiêng" chờ sập: 3/4 hộ dân đã di dời; Dân không có quyền kiểm tra CSGT': Giám sát khác kiểm tra; Bạn gái trễ giờ lên máy bay, nam thanh niên xông vào đánh nhân viên hàng không

 • Nhung thong tin dang doc nhat trong tuan tu 2182782016
  Những thông tin đáng đọc nhất trong tuần (từ 21/8-27/8/2016)

  Vụ rơi máy bay quân sự làm một học viên phi công tử vong, tự thuê người chặt chân, tay mình để trục lợi bảo hiểm, đau đáu lòng ngư dân miền Trung câu hỏi bao giờ cá biển ăn được, hay vụ sập mỏ vàng ở Lào Cai đoạt mạng 7 người,... là những tin nóng được quan tâm nhất tuần qua.

 • Toan canh kinh te tuan 2108 27082016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (21/08 - 27/08/2016)

  Tiền ở một loạt các ngân hàng lại "bốc hơi", vấn nạn thực phẩm bẩn bủa vây người Việt, áp lực thu ngân sách khiến giá xăng dầu tăng, những băn khoăn về việc mua điện từ Lào, CPI tháng 8 tăng 0,1% so tháng trướ ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142082016
  Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/8/2016)

  Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t