vietbao

Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Phat huy suc manh toan dan toc day manh toan dien cong cuoc doi moi
Quang cảnh phiên khai mạc Đại hội

* Gương sáng đảng viên
* Báo chí quốc tế nói về Đại hội
* Sẽ lấy ý kiến thăm dò tất cả đại biểu về chức Tổng bí thư
* Đảng viên làm kinh tế tư nhân: Thông điệp là không đổi!

* Coi trọng và tập trung giải quyết tốt vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng

Sáng 18/4, đúng 8h30, tại Hội trường Ba Đình lịch sử đã chính thức khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. Đường phố thủ đô Hà Nội tràn ngập cờ hoa, khẩu hiệu, băng-rôn chào mừng Đại hội. Trước lễ khai mạc, từ sáng sớm, các đại biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các liệt sĩ. Sau lễ chào cờ, ông Phan Diễn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đọc đề dẫn khai mạc giới thiệu đại biểu và các khách mời của Đại hội.

Tham dự Đại hội ngoài 1.176 đại biểu đại diện cho trên 3,1 triệu đảng viên trên toàn quốc, có các vị khách mời nguyên là các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện các tầng lớp nhân dân trong xã hội. Trên hàng ghế đầu tiên là các bậc lão thành cách mạng, từng trải qua các cương vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, quân đội... như nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, Đại tướng Võ Nguyên Giáp...

Đoàn Chủ tịch của Đại hội gồm 24 vị: Nông Đức Mạnh, Trần Đức Lương, Phan Văn Khải, Nguyễn Văn An, Phan Diễn, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Lê Hồng Anh, Trương Tấn Sang, Phạm Văn Trà, Trương Quang Được, Trần Đình Hoan, Nguyễn Khoa Điềm, Nguyễn Văn Chi, Phạm Thế Duyệt, Hà Thị Khiết, Cù Thị Hậu, Đào Ngọc Dung, Nguyễn Hữu Mai, Trần Hanh, Ivêng, Đặng Vũ Minh, Đinh Huy.

Sau lời đề dẫn của ông Phan Diễn, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Bài diễn văn nêu bật: "Đại hội lần thứ X diễn ra trong thời điểm lịch sử, có ý nghĩa vô cùng quan trọng, sự nghiệp đổi mới trên đất nước ta đã trải qua 20 năm, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vừa kết thúc thực hiện 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội IX của Đảng và cũng là 5 năm đầu tiên của thế kỷ 21. Tuy nhiên, kinh tế, xã hội của đất nước đã gặp không ít khó khăn, thách thức do những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, những khó khăn vốn có của nền kinh tế đang ở trình độ kém phát triển, thiên tai, dịch bệnh và những yếu kém chủ quan trong công tác tổ chức quản lý. Nhưng với sự nỗ lực vượt bậc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, 5 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng lần thứ IX đã đạt được những thành tựu rất quan trọng. Nhìn khái quát 20 năm đổi mới, chúng ta thấy những thành tựu đã đạt được là to lớn và có ý nghĩa lịch sử, đưa lại cho đất nước ta một sự thay đổi cơ bản và toàn diện, làm cho thế và lực, vị trí quốc tế của ta tăng lên nhiều so với trước...

...Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng có nhiệm vụ nhìn thẳng vào sự thật để kiểm điểm và đánh giá khách quan, toàn diện thành tựu, những yếu khuyết điểm, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm về việc thực hiện NQ Đại hội lần thứ IX của Đảng, thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm 2001-2005, chiến lược kinh tế xã hội 10 năm 2001-2010 và nhìn lại 20 năm đổi mới, từ đó tiếp tục phát triển và hoàn thiện đường lối, quan điểm định ra phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm tới 2006-2010. Đề ra phương hướng nhiệm vụ xây dựng Đảng, bổ sung, sửa đổi một số điểm trong Điều lệ Đảng, bầu BCH T.Ư Đảng khóa X thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, về đạo đức cách mạng, có đủ năng lực lãnh đạo, thực hiện thắng lợi Đại hội X. Đặc biệt thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn bó mật thiết với nhân dân, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới...".

Sau lời chào mừng của đoàn đại biểu nhân dân thủ đô, Thủ tướng Phan Văn Khải thay mặt Đoàn Chủ tịch cám ơn những đóng góp quý báu của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước đã góp ý cho Báo cáo Chính trị và các văn kiện trình Đại hội X.

Tiếp sau đó, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã đọc Báo cáo quan trọng của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về các văn kiện trình Đại hội X của Đảng với tiêu đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển". Trong đó, có nội dung đánh giá 5 năm thực hiện NQ Đại hội IX và nhìn lại 20 năm đổi mới; Mục tiêu và phương hướng phát triển đất nước 5 năm 2006-2010; Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức; Giải quyết tốt các vấn đề về xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ; Tăng cường quốc phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế thế giới; Phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng...

Trong chương trình làm việc của Đại hội vào cuối buổi sáng, Đại hội đã nghe Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH. TƯ Đảng khóa IX do UV Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn trình bày. Nội dung chủ yếu của Báo cáo này là kiểm điểm nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của BCH TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong 5 năm qua với các ưu điểm và khuyết điểm được nêu một cách cụ thể và thẳng thắn; kiểm điểm về đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc của BCH.TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Báo cáo nhấn mạnh: "Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước diễn biến phức tạp, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới; sớm cụ thể hóa NQ Đại hội IX của Đảng; vừa bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, vừa tập trung hơn cho những ngành, lĩnh vực và địa bàn trọng tâm, trọng điểm; coi trọng hơn công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, chỉ đạo thực hiện NQ Đại hội IX và các nghị quyết của Trung ương; đã xử lý đúng đắn, kịp thời nhiều vấn đề nhạy cảm, phức tạp; đẩy mạnh được đà phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, củng cố được quốc phòng, an ninh, tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao được vị thế và uy tín quốc tế của đất nước; chăm lo công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, nhất là cơ sở; tiếp tục phát huy dân chủ trong Đảng và trong nhân dân, giữ gìn kỷ cương trong Đảng và trong xã hội. Nhìn chung, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa IX đã lãnh đạo hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ do NQ Đại hội IX đề ra.

Tuy nhiên, trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư còn một số khuyết điểm, hạn chế: việc quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng vẫn là khâu yếu; chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để khắc phục một số khuyết điểm, yếu kém kéo dài trong kinh tế - xã hội; lãnh đạo cải cách tổ chức và hoạt động của Nhà nước, cải cách hành chính còn chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra; lãnh đạo, chỉ đạo quốc phòng, an ninh, đối ngoại có lúc, có việc còn bị động, lúng túng; chưa tập trung đúng mức để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong xây dựng, đổi mới, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là trong đấu tranh phòng, chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; còn ít đổi mới, cải tiến phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc, v.v.. Những khuyết điểm, thiếu sót nói trên đã hạn chế hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo chung của Đảng, ảnh hưởng nhất định tới tình hình chung của đất nước.

Ban Chấp hành Trung ương, trước hết là Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin nghiêm túc tự phê bình trước toàn Đảng, toàn dân về những khuyết điểm, thiếu sót nói trên".

Để lãnh đạo thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, BCH TƯ khóa IX đề nghị trong thời gian tới cần phải coi trọng và tập trung giải quyết tốt những vấn đề hết sức quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng; nâng cao năng lực tổ chức, thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng...

Chiều ngày 18/4, các đoàn đại biểu thảo luận sôi nổi tại đoàn về các văn kiện Đại hội X. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại nhiều đoàn, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung: tăng tốc để phát triển và hội nhập; tăng trưởng kinh tế ổn định gắn liền với chính sách mới về an sinh xã hội; tăngcường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chấn hưng giáo dục; vấn đề phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân; vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân; vấn đề tập trung chống tham nhũng, quan liêu để củng cố niềm tin của nhân dân...

Chương trình làm việc dự kiến của Đại hội

Ngày 19/4: Thảo luận các văn kiện, Thảo luận Quy chế bầu BCH T.Ư khóa X.

Ngày 20/4: ĐH thảo luận các văn kiện, lấy ý kiến đại biểu về dự kiến những vấn đề cần biểu quyết trong các văn kiện ĐH X.

Ngày 21/4: Thảo luận và biểu quyết một số vấn đề liên quan đến việc bầu cử BCH T.Ư khóa X.

Ngày 22/4: ĐH tiếp tục làm việc tại đoàn.

Ngày 23/4: Biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử BCH T.Ư khóa X. Bỏ phiếu bầu cử BCH T.Ư khóa X tại Hội trường.

Ngày 24/4: Nghe Đoàn Chủ tịch giải trình tiếp thu ý kiến các đại biểu về các văn kiện ĐH. sau đó, đại biểu biểu quyết một số vấn đề thuộc nội dung các văn kiện ĐH. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử BCH T.Ư khóa X.

Ngày 25/2: ĐH họp phiên bế mạc.
Báo cáo kết quả một số vấn đề trong các văn kiện ĐH.
Báo cáo kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa X.
BCH T.Ư khóa X ra mắt.
Thông qua toàn văn Điều lệ ĐCSVN.
Thông qua Nghị quyết ĐH X.
Đồng chí Tổng bí thư BCH T.Ư khóa X đọc diễn văn bế mạc ĐH.

Quang Thông - Xuân Danh

Việt Báo
Comment :Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Phat huy suc manh toan dan toc day manh toan dien cong cuoc doi moi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Full promote national strength, comprehensively boosting the renewal
BCH T, NQ University, Phan Dien, the executive board of the central mode of leadership, economic development, reporting results , the secretary, the documents, the political, general secretary, Congress, Central
* Mirror light * Party members talk about the International Press Congress * will retrieve all poll participants on * General Secretary of the Party members to the private sector: The message is constant!.
Nghề shipper và những vụ bị khách quỵt tiền
Nghề shipper và những vụ bị khách quỵt tiền

Kinh doanh online phát triển cũng là lúc thời đại của các shipper lên ngôi. Do nhu cầu mua hàng online của người dân ngày càng cao nên các shipper không bao giờ lo thiếu việc, nếu khéo sắp xếp, vận chuyển nhiều đơn hàng có thể cho thu nhập vài trăm ngàn/ngày.

 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • Thoi su 24h267 An mang dau long tu viec ly hon gia hoa that
  Thời sự 24h(26/7): Án mạng đau lòng từ việc ly hôn giả hóa thật

  Sự thật sốc về cô gái “hở bạo” tiếp thị Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam; Mẹ nạn nhân bị cưa chân phản bác kết luận của Sở Y tế; Vụ trao nhầm con: Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi!; Người đàn ông bỏ xe bánh mỳ, nhảy sông Đà vì bị truy sát?; Bệnh nhân phải đóng trước 220 nghìn mới được đi vệ sinh ở bệnh viện

 • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
  Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

  Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

 • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
  Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

  Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

 • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
  Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

  Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

 • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
  Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

  Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

 • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
  Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

  Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

 • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
  Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

  Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

 • Thoi su 24h127 Vo bop cua quy khien chong chet tuc tuoi
  Thời sự 24h(12/7): Vợ bóp của quý khiến chồng chết tức tưởi

  Phạt 100 triệu phòng khám "mạo danh" Sở Y tế HN "chặt chém" khách; Xe cứu thương ngoại tỉnh phải “mua” bệnh nhân ở Hà Nội?; Formosa lén lút chôn chất thải ở trang trại của Giám đốc Công ty Môi trường; Gây bức xúc lớn, các dự án giao thông BOT được Quốc hội đưa vào giám sát; Vụ gần 400 GV ở Thanh Hóa mất việc: 50-100 triệu đồng chạy làm GV hợp đồng?

 • Thoi su 24h117 Co gai tre xinh dep tu vong ben ve duong
  Thời sự 24h(11/7): Cô gái trẻ xinh đẹp tử vong bên vệ đường

  Sự cố môi trường Formosa: Xác định hàm lượng độc tố dưới đáy biển; Thuê giúp việc 6 triệu/tháng, chủ nhà phẫn nộ vì em bé bị véo tai, ăn tát; Nhà máy làm chết cá đầu nguồn sông Đà không có khu xử lý nước thải; Từ vụ chặn xe cấp cứu: Bảo vệ bệnh viện hay lực lượng..."bảo kê"?; Dọa đuổi ông lão xuống xe, nhân viên xe buýt bị đình chỉ việc

 • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

  Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 177237
  Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

  Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

  Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

  Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

  'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

  Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 107167
  Sự kiện quốc tế nổi bật (10/7-16/7)

  Toà PCA ra phán quyết Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở Biển Đông; Tân Thủ tướng Anh Theresa May công bố danh sách nội các mới; Khủng bố đẫm máu đúng Quốc khánh Pháp; Đảo chính thất bại ở Thổ Nhĩ Kỳ... là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 107 167
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (10/7- 16/7)

  Ổ bệnh bạch hầu đang bùng phát mạnh tại Bình Phước; Bác sĩ ra chợ xin từ thiện cứu 2 bé song sinh dính liền; Cảm động câu chuyện về sản phụ ung thư phổi quyết giữ thai nhi; Mách bạn bài thuốc điều trị sẩy thai từ hàng trăm năm trước;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Toan canh kinh te tuan 1007 16072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (10/07- 16/07/2016)

  Lại nóng chuyện huy động 500 tấn vàng trong dâm, lãi suất tiêu dùng lên tới 70-80%/năm, EVN chiếm hơn 1/3 tổng số nợ mà Chính phủ phải bảo lãnh, nhiều ngân hàng báo lãi khủng trong quý II, kiểm tra xử phạt hàng loạt công ty đa cấp... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là nhữ