vietbao

'Người làm công tác xây dựng Đảng phải có dũng khí'

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Chiều 25/1, Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng Đảng năm 2013 đã hoàn thành chương trình đề ra sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm.

» Chủ tịch nước: "Niềm tin với Đảng đang bị thách thức"
» Hà Nội: Lần đầu lấy phiếu tín nhiệm Bí thư thành ủy
» Hơn 800 đảng viên Hà Nội bị kỷ luật

Nguoi lam cong tac xay dung Dang phai co dung khi
Ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, đánh giá một cách khách quan những kết quả đã đạt được, những hạn chế yếu kém và nguyên nhân; đóng góp những ý kiến thiết thực vào phương hướng, nhiệm vụ công tác, nhất là những vấn đề trọng tâm cần quan tâm thực hiện trong năm 2013.

Các đại biểu đề xuất, kiến nghị nhiều vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn liên quan đến công tác tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ, phương thức lãnh đạo của Đảng, về xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ.


Kết luận hội nghị, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nêu rõ năm 2013 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, khối lượng và tính chất công việc năm 2013 của ngành đòi hỏi yêu cầu rất cao.

Theo Chương trình làm việc năm 2013 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sẽ có trên 30 đề án thuộc lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng, trong đó chưa bao gồm nhiệm vụ về xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; công tác luân chuyển đào tạo cán bộ và việc luân chuyển bố trí một số chức danh cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện không phải là người địa phương...

Đi đôi với khối lượng công việc lớn là mức độ hết sức khó và phức tạp của nhiều đề án, nhiều vấn đề đặt ra bởi ngành đang nghiên cứu, giải quyết những vấn đề mấu chốt nhất của công tác tổ chức xây dựng Đảng trong điều kiện một Đảng cầm quyền, lãnh đạo hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, dưới sự tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; với yêu cầu ngày càng cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân về phát huy dân chủ trong Đảng, trong xã hội.

Hầu hết những vấn đề này đều mới, chưa có tiền lệ, do vậy sẽ có rất nhiều khó khăn. Bối cảnh, tình hình và nhiệm vụ đó, đòi hỏi những người làm công tác tổ chức xây dựng Đảng phải có dũng khí, sự quyết tâm cao và tinh thần chủ động, sáng tạo, mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ, công tác đề ra, ông Tô Huy Rứa nhấn mạnh.

Về phương hướng công tác và nhiệm vụ cụ thể, ông Tô Huy Rứa đề nghị ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tập trung tham mưu cho các cấp ủy, tổ chức đảng đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, được chỉ ra hoặc tự phát hiện trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình vừa qua.

Những công việc, những nội dung có thể làm được, sửa được thì làm ngay, sửa ngay, không nhất thiết phải chờ vào quy định, hướng dẫn của Trung ương. Ví dụ như việc xây dựng tiêu chuẩn chức danh và tiêu chí đánh giá cán bộ; việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo quản lý; việc đổi mới quy trình tuyển dụng, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm và thực hiện chính sách cán bộ... theo hướng dân chủ cạnh tranh, khách quan, công bằng, minh bạch, công khai như một số tỉnh ủy, thành ủy vừa qua đã chủ động triển khai.

Trên cơ sở tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) và Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX), ngành đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về phương thức lãnh đạo của Đảng, để tham mưu đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Ngành nghiên cứu đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; xây dựng quy chế về quan hệ công tác giữa Ban Cán sự đảng Chính phủ với Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, với các ban Trung ương Đảng, tỉnh uỷ, thành ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Ngành nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Đảng đoàn Quốc hội; quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy cấp tỉnh; quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy cấp huyện, của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện; mô hình tổ chức của đảng bộ tập đoàn, tổng công ty nhà nước và các ngân hàng thương mại nhà nước.

Ngành tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ các đảng bộ, chi bộ ở xã, phường và các loại hình doanh nghiệp... tham mưu về tổ chức, bộ máy và nhân sự ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, Ban Nội chính và Ban Kinh tế ở Trung ương và các địa phương, sớm đưa các ban này vào hoạt động.

Ngoài ra, ngành tổ chức xây dựng Đảng phải chú trọng tham mưu thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý, bảo đảm chất lượng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; chú trọng bảo đảm cơ cấu ba độ tuổi trong quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Ngành nghiêm túc thực hiện việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ theo quy hoạch; đồng thời khi phê duyệt quy hoạch, cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung nhân sự từ nơi khác vào quy hoạch của cấp dưới, bảo đảm phương châm “mở,” “động”, liên thông giữa quy hoạch của cấp dưới với quy hoạch cấp trên, giữa Trung ương với địa phương, giữa các ngành, các cấp với nhau.

Ông Tô Huy Rứa yêu cầu toàn ngành thực hiện tốt công tác luân chuyển đào tạo cán bộ; đưa cán bộ trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt ở bộ, ngành Trung ương, giữ chức vụ bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố; Cán bộ cấp cục, vụ và tương đương giữ chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, trưởng ban, phó trưởng ban, giám đốc, phó giám đốc sở, ngành tỉnh, thành phố.

Ngành tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kế hoạch luân chuyển, đào tạo đối với cán bộ trong quy hoạch cấp chiến lược. Kết hợp luân chuyển để đào tạo cán bộ với chuẩn bị nhân sự cấp ủy tại Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và thực hiện chủ trương bố trí Bí thư cấp ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương (khoảng 20%-25% đối với cấp tỉnh và khoảng 50% đối với cấp huyện).

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, ngành khẩn trương nghiên cứu xây dựng mới và bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định về tổ chức, cán bộ, cơ sở đảng, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, đào tạo, bồi dưỡng, chính sách cán bộ, thực hiện các nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách, tổ chức, cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 trong đó, nhiều vấn đề quan trọng như quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ; quy định trách nhiệm, quyền hạn người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân;

quy định về phân cấp quản lý cán bộ, về bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, về luân chuyển, miễn nhiệm cán bộ; xây dựng chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, các nhà khoa học trẻ; chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn và chính sách đối với cán bộ về công tác ở các địa bàn khó khăn...

Ngành tiếp tục thí điểm và sơ kết, tổng kết các đề án thí điểm bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, cấp huyện; đề án thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân huyện, quận, phường; chủ trương về việc đại hội đảng bộ từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh trực tiếp bầu bí thư cấp ủy có số dư; nghiên cứu thí điểm giao quyền cho bí thư cấp ủy lựa chọn, giới thiệu để bầu cử bổ sung ủy viên ban thường vụ cấp ủy; cấp trưởng lựa chọn, giới thiệu để bầu cử, bổ nhiệm cấp phó; nghiên cứu thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị; chế độ tiến cử, tập sự lãnh đạo và định kỳ thi, sát hạch đối với cán bộ...

Qua thí điểm, sơ kết, tổng kết, những vấn đề đã rõ, đã chín muồi, ý kiến thống nhất cao thì chuyển thành Luật, Điều lệ, quy chế, quy định để thực hiện; những vấn đề chưa đủ chín muồi, ý kiến còn khác nhau sẽ tiếp tục thí điểm để đánh giá về tính khả thi.

Ngành tổ chức xây dựng Đảng tham mưu về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, bao gồm việc thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội; sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Ngành rà soát đội ngũ cán bộ, tham mưu việc sắp xếp, bố trí cán bộ và việc bổ sung, kiện toàn Bộ Chính trị, Ban Bí thư; bổ sung, kiện toàn ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ các cấp, chuẩn bị một bước về nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ tới.

Đồng thời với tham mưu xây dựng quy hoạch cấp ủy, quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý, ngành tổ chức xây dựng Đảng tiến hành tốt công tác tạo nguồn, quy hoạch đội ngũ làm công tác tổ chức các cấp, bảo đảm có kiến thức, có năng lực thực tiễn tốt, công tâm, trung thực, khách quan, đáp ứng kịp yêu cầu nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, xây dựng Đảng năm 2012.

Theo Vietnam+
Việt Báo
Comment :'Người làm công tác xây dựng Đảng phải có dũng khí'
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết 'Người làm công tác xây dựng Đảng phải có dũng khí' bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nguoi lam cong tac xay dung Dang phai co dung khi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc 'Người làm công tác xây dựng Đảng phải có dũng khí' ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
' Party - building work to courage '
Ministry of Government , Secretariat , Huy Rua
' The construction work is to have the right khi' - national conference of about Party building in 2013 completed the program out after 1 day work expeditiously , seriously , responsibility ..
Nghề shipper và những vụ bị khách quỵt tiền
Nghề shipper và những vụ bị khách quỵt tiền

Kinh doanh online phát triển cũng là lúc thời đại của các shipper lên ngôi. Do nhu cầu mua hàng online của người dân ngày càng cao nên các shipper không bao giờ lo thiếu việc, nếu khéo sắp xếp, vận chuyển nhiều đơn hàng có thể cho thu nhập vài trăm ngàn/ngày.

 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • Thoi su 24h267 An mang dau long tu viec ly hon gia hoa that
  Thời sự 24h(26/7): Án mạng đau lòng từ việc ly hôn giả hóa thật

  Sự thật sốc về cô gái “hở bạo” tiếp thị Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam; Mẹ nạn nhân bị cưa chân phản bác kết luận của Sở Y tế; Vụ trao nhầm con: Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi!; Người đàn ông bỏ xe bánh mỳ, nhảy sông Đà vì bị truy sát?; Bệnh nhân phải đóng trước 220 nghìn mới được đi vệ sinh ở bệnh viện

 • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
  Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

  Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

 • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
  Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

  Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

 • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
  Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

  Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

 • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
  Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

  Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

 • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
  Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

  Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

 • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
  Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

  Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

 • Thoi su 24h127 Vo bop cua quy khien chong chet tuc tuoi
  Thời sự 24h(12/7): Vợ bóp của quý khiến chồng chết tức tưởi

  Phạt 100 triệu phòng khám "mạo danh" Sở Y tế HN "chặt chém" khách; Xe cứu thương ngoại tỉnh phải “mua” bệnh nhân ở Hà Nội?; Formosa lén lút chôn chất thải ở trang trại của Giám đốc Công ty Môi trường; Gây bức xúc lớn, các dự án giao thông BOT được Quốc hội đưa vào giám sát; Vụ gần 400 GV ở Thanh Hóa mất việc: 50-100 triệu đồng chạy làm GV hợp đồng?

 • Thoi su 24h117 Co gai tre xinh dep tu vong ben ve duong
  Thời sự 24h(11/7): Cô gái trẻ xinh đẹp tử vong bên vệ đường

  Sự cố môi trường Formosa: Xác định hàm lượng độc tố dưới đáy biển; Thuê giúp việc 6 triệu/tháng, chủ nhà phẫn nộ vì em bé bị véo tai, ăn tát; Nhà máy làm chết cá đầu nguồn sông Đà không có khu xử lý nước thải; Từ vụ chặn xe cấp cứu: Bảo vệ bệnh viện hay lực lượng..."bảo kê"?; Dọa đuổi ông lão xuống xe, nhân viên xe buýt bị đình chỉ việc

 • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

  Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 177237
  Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

  Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

  Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

  Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

  'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

  Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 107167
  Sự kiện quốc tế nổi bật (10/7-16/7)

  Toà PCA ra phán quyết Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở Biển Đông; Tân Thủ tướng Anh Theresa May công bố danh sách nội các mới; Khủng bố đẫm máu đúng Quốc khánh Pháp; Đảo chính thất bại ở Thổ Nhĩ Kỳ... là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 107 167
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (10/7- 16/7)

  Ổ bệnh bạch hầu đang bùng phát mạnh tại Bình Phước; Bác sĩ ra chợ xin từ thiện cứu 2 bé song sinh dính liền; Cảm động câu chuyện về sản phụ ung thư phổi quyết giữ thai nhi; Mách bạn bài thuốc điều trị sẩy thai từ hàng trăm năm trước;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Toan canh kinh te tuan 1007 16072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (10/07- 16/07/2016)

  Lại nóng chuyện huy động 500 tấn vàng trong dâm, lãi suất tiêu dùng lên tới 70-80%/năm, EVN chiếm hơn 1/3 tổng số nợ mà Chính phủ phải bảo lãnh, nhiều ngân hàng báo lãi khủng trong quý II, kiểm tra xử phạt hàng loạt công ty đa cấp... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là nhữ