vietbao

"Không thể né tránh vấn đề tranh chấp trên Biển Đông"

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ cho rằng, vấn đề tranh chấp Biển Đông là tồn tại lịch sử khách quan, Việt Nam không thể né tránh, mà phải đối diện và tìm phương cách để từng bước giải quyết vấn đề này.
> Trung Quốc bác bỏ nguy cơ chiến tranh Biển Đông / Cựu đại sứ Trung Quốc ở Việt Nam đề cao hòa bình

- Theo ông, công tác ngoại giao sẽ phải thực hiện như thế nào để thích ứng với những diễn biến theo chiều hướng đáng lo ngại hiện nay trên Biển Đông?

- Lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được những nhận thức chung quan trọng, trong đó có việc xây dựng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trên cơ sở phương châm “16 chữ” và tinh thần “4 tốt”. Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Trung Quốc là ưu tiên trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đây là chính sách nhất quán, lâu dài của Đảng và Nhà nước ta.

Quan hệ giữa Việt Nam - Trung Quốc trong những năm qua có những bước phát triển tích cực. Một số vấn đề tồn tại do lịch sử để lại đã được giải quyết, nhưng hiện còn một vấn đề Biển Đông rất phức tạp và nhạy cảm. Đây là một tồn tại lịch sử khách quan, chúng ta không thể né tránh, mà phải đối diện và tìm phương cách để từng bước giải quyết vấn đề này. Về việc này, lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được những nhận thức chung rất quan trọng, trong đó có Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản giải quyết vấn đề trên biển trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 10/2011.

Trên cơ sở đó, hai bên đã và sẽ tiếp tục tiến hành các vòng đàm phán về phân định ranh giới các khu vực thực sự tranh chấp liên quan đến hai bên và hợp tác cùng phát triển. Song, đây là một quá trình rất phức tạp và khó khăn.

Trách nhiệm của cơ quan ngoại giao nước ta tại Trung Quốc là làm sao góp phần duy trì và thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; góp phần thúc đẩy thực hiện nghiêm chỉnh các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; giải quyết các vấn đề do lịch sử để lại giữa hai nước, góp phần tạo dựng môi trường quốc tế xung quanh hòa bình, thuận lợi cho công cuộc xây dựng kinh tế và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nước ta.

"Khong the ne tranh van de tranh chap tren Bien Dong"
Đại sứ Nguyễn Văn Thơ.

- Tinh thần chung là như vậy nhưng gần đây phía Trung Quốc liên tục đưa ra các tuyên bố hay hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Giải pháp nào để chính người dân Trung Quốc và thế giới hiểu đúng về vấn đề này, rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam?

- Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và lịch sử để khẳng định hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Đồng thời, chúng ta cũng luôn nhất quán là các tranh chấp trên Biển Đông phải được giải quyết thông qua thương lượng hòa bình, trên cơ sở hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 và Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

Tôi hi vọng rằng, những tiếng nói tiêu cực, không có lợi cho quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, kích động hận thù dân tộc trên một số báo và trang mạng của Trung Quốc không phải là tiếng nói chính thống của Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc.

Đảng và Chính phủ hai nước đã có những thỏa thuận liên quan đến công tác tuyên truyền về quan hệ hai nước Việt- Trung. Việt Nam chúng ta luôn mong muốn hai bên có nhiều tiếng nói hữu nghị hơn, tích cực hơn, góp phần giải quyết những tranh chấp, bất đồng bằng thương lượng hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định và lành mạnh.

Tôi đã nói với phía Trung Quốc về điều đó và khẳng định thông tin không đúng sự thật hoặc kích động chỉ làm phức tạp thêm tình hình. Đương nhiên là trách nhiệm này không chỉ của những người làm công tác ngoại giao, mà mỗi người dân hãy góp phần vào đây. Báo chí của Việt Nam cũng cần góp sức tích cực hơn làm sao để nhân dân Trung Quốc hiểu khách quan hơn và thế giới ủng hộ lẽ phải của Việt Nam.

- Gần đây, Trung Quốc ngang nhiên mời thầu các lô dầu trên vùng biển Việt Nam, bắt giữ ngư dân Việt Nam đánh cá trên vùng biển Việt Nam… Theo đại sứ, chúng ta sẽ phải làm gì?

- Chúng ta đã bày tỏ lập trường rất rõ ràng về những hành động đơn phương vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam gần đây. Tôi muốn khẳng định rằng, đường lối đối ngoại của Việt Nam là nhất quán và kiên định trong việc giải quyết những vấn đề trên Biển Đông thông qua biện pháp hòa bình và trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Trong lúc này, chúng ta lại cần phải giương cao hơn nữa ngọn cờ chính nghĩa, hòa bình và hợp tác, vì đây là xu hướng lớn của khu vực và thế giới, mà không ai có thể đi ngược lại xu hướng đó. Việc này chúng ta phải kiên trì, cái gì đúng phải bảo vệ đến cùng. Bằng những bài viết khách quan, trung thực, có lý có tình, báo chí cũng là một kênh thông tin rất quan trọng để bảo vệ cái đúng, bảo vệ lẽ phải.

- Trong bối cảnh tình hình tại Biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp, dư luận trong nước đang hướng quan tâm tới cộng đồng người Việt ở Trung Quốc. Đại sứ chia sẻ gì về tâm tư, tình cảm của du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc đối với vấn đề này?

- Du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc hiện có trên 13.000 người. Đây là một lực lượng trẻ rất đông đảo và cũng có lòng yêu nước nồng nàn như các bạn trẻ trong nước. Đại sứ quán luôn giữ mối liên hệ thường xuyên với các bạn và trước hết là động viên các bạn chuyên tâm học hành thật tốt để sau này khi về nước góp phần xây dựng quê hương.

Thời gian gần đây, do tình hình căng thẳng trên Biển Đông và tác động của những thông tin không đúng sự thật, thiếu khách quan trên một số báo chí, blog… ở Trung Quốc đã khiến một bộ phận các bạn trẻ rất bức xúc. Các bạn trẻ Việt Nam tại Trung Quốc rất hiểu lẽ phải và không đồng tình với hành động sai trái, nói xấu Việt Nam hoặc làm ảnh hưởng đến quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam- Trung Quốc. Dù vậy, các bạn trẻ cố gắng giữ thái độ bình tĩnh và vẫn chuyên tâm tập trung học tập và nghiên cứu.

Tôi mong các bạn trẻ Việt Nam tại Trung Quốc kiên trì giải thích với phía bạn Trung Quốc về lẽ phải, đúng sai. Cần làm cho các bạn thấy dân tộc Việt Nam là dân tộc yêu chuộng hòa bình và hòa hiếu, luôn biết tôn trọng lẽ phải. Tôi tin tưởng rằng, mỗi bạn trẻ Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Trung Quốc đã, đang và sẽ tiếp tục là sứ giả của tình hữu nghị.

- Trong tình hình như hiện nay, bản thân đại sứ gặp phải áp lực gì?

- Tất nhiên là có nhiều áp lực. Yêu cầu đặt ra là làm sao thực hiện được đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta một cách linh hoạt, sáng tạo, làm sao duy trì được quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Trung Quốc; đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

Đúng là không đơn giản chút nào, song từ xưa ông cha ta có cách ứng xử với bạn láng giềng là phải biết “dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Trong khó khăn sẽ ló ra nhiều sáng kiến tốt. Và tôi xin nhắc lại, tôi vẫn rất kỳ vọng vào vai trò của giới trẻ trong việc góp phần tìm ra các biện pháp giải quyết các vấn đề do lịch sử để lại đối với Trung Quốc, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

“Một mặt chúng ta luôn chú trọng xây dựng phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với nước bạn Trung Quốc, song cũng kiên quyết bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đất nước. Đây là đường lối đối ngoại nhất quán, trước sau như một của Đảng và Nhà nước ta. Dân tộc Việt Nam luôn yêu chuộng hòa bình, khát khao độc lập, tự do. Điều này đã góp phần tạo nên sức mạnh Việt Nam trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai”- Đại sứ Nguyễn Văn Thơ nói.

Tiền phong

Ý kiến bạn đọc
Việt Báo
Hàng trăm người tranh nhau vơ đồ cúng trong chùa Quán Sứ
Comment :"Không thể né tránh vấn đề tranh chấp trên Biển Đông"
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết "Không thể né tránh vấn đề tranh chấp trên Biển Đông" bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Khong the ne tranh van de tranh chap tren Bien Dong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc "Không thể né tránh vấn đề tranh chấp trên Biển Đông" ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
"Unable to avoid disputes over the South China Sea"
Vietnam, China, South China Sea, China Nguyen Van Tho, problem solving, the Party and State, international law, is exist, ambassadors, disputes, contributing to peace, relationship, sea, two
Vietnam Embassy in China Nguyen Van Tho said that the South China Sea dispute exists historical objectivity, Vietnam can not avoid, but must face and find ways to gradually solve this problem. u003e China denies risk of war ...
Sự thật kinh hoàng về người phụ nữ thuê người chặt chân, tay lấy tiền bảo hiểm
Sự thật kinh hoàng về người phụ nữ thuê người chặt chân, tay lấy tiền bảo hiểm

Người thân, chính quyền địa phương cũng phải ngỡ ngàng trước việc làm của chị N. thuê người chặt chân, tay để lấy tiền bảo hiểm. Họ chỉ biết thông tin duy nhất về N. từng bị kết án về tội môi giới mại dâm.

 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • Thoi su 24h238 Gai tre thue chat chan tay truc loi
  Thời sự 24h(23/8): Gái trẻ thuê chặt chân tay trục lợi

  Xé áo, cắt tóc nhân tình ở phố: Nhân tình là "osin" của kẻ chủ mưu; Giám định ADN để nhận dạng 150 ngôi mộ bị xâm phạm; Vụ "tháp nghiêng" chờ sập: 3/4 hộ dân đã di dời; Dân không có quyền kiểm tra CSGT': Giám sát khác kiểm tra; Bạn gái trễ giờ lên máy bay, nam thanh niên xông vào đánh nhân viên hàng không

 • Thoi su 24h228 Nhung vu giet hai can bo tai tieng
  Thời sự 24h(22/8): Những vụ giết hại cán bộ tai tiếng

  TPHCM kiểm tra "lót tay" lấy sổ đỏ: Sẽ như Hà Nội?; Những vụ giết hại cán bộ bằng súng tai tiếng nhất từ trước tới nay; Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ nhóm côn đồ nổ súng truy sát 1 gia đình ở Thanh Hóa; Nước biển miền Trung 'đạt chuẩn' để tắm và nuôi thủy sản; Cán bộ điều tra đánh người nhưng vẫn có thư cảm ơn;... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 22/8/2016.

 • Thoi su 24h178 Me nhan tam giet 3 con ruot roi bo tron
  Thời sự 24h(17/8): Mẹ nhẫn tâm giết 3 con ruột rồi bỏ trốn

  Hà Nội chi 53 tỷ đồng/năm cắt cỏ: Dừng là đúng; Rúng động thảm án mẹ sát hại 3 con, đốt nhà rồi trốn vào rừng; Sự thật đằng sau bức ảnh tố nhân viên y tế chơi điện thoại; Vợ công an đánh ghen kinh hoàng: Trên tình bạn một tí; Sân bay tắc nghẽn sao còn cắt đất làm sân golf?

 • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142072016
  Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/7/2016)

  Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t

 • Toan canh kinh te tuan 1408 20082016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (14/08- 20/08/2016)

  Những dự án lọc dầu lớn phải bù lỗ tới hàng nghìn tỷ đồng, Bộ Công thương phản hồi về bộ nhiệm tại Sabeco, bảo mật tại các NH lớn, giá xăng tăng trở lại...Cùng với đó là những thông tin bất động sản, tài chính- ngân hàng, thị trường tiêu dùng... tiếp tục là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.

 • Tong hop tin Doi song tuan qua 15218
  Tổng hợp tin Đời sống tuần qua (15-21/8)

  Mới đây, lời cảnh báo được một vị phụ huynh đưa ra cùng với hình ảnh được cắt ra từ camera của lớp học mẫu giáo cho thấy một bé trai đang cố làm chuyện người lớn với bé gái trong giờ nghỉ trưa khiến nhiều bậc cha mẹ phải suy ngẫm.