vietbao

Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ đào tạo nhân tài nước Việt

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Dieu le to chuc va hoat dong Quy dao tao nhan tai nuoc Viet
Đi bộ đồng hành gây Quỹ đào tạo nhân tài nước Việt

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG QUỸ ĐÀO TẠO NHÂN TÀI NƯỚC VIỆT

(Kèm theo Quyết định số 4662/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2006
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên - Tôn chỉ mục đích của Quỹ

1. Tên của Quỹ: Quỹ đào tạo nhân tài nước Việt.

Tên tiếng Anh: Vietnam Talent Fund, viết tắt là VTF.

2. Trụ sở đặt tại: 248 Cống Quỳnh, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Quỹ do Báo Thanh Niên khởi xướng và cùng các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có tâm huyết đối với đất nước sáng lập, được Ủy ban nhân dân thành phố cho phép thành lập nhằm mục đích tài trợ để đào tạo nhân tài trẻ, góp phần phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động

1. Quỹ là một tổ chức xã hội tự nguyện, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, tự tạo vốn trên cơ sở vận động tài trợ và đóng góp hoàn toàn tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và đóng góp của các sáng lập viên để hoạt động theo mục tiêu của quỹ.

2. Quỹ tự trang trải chi phí cho các hoạt động và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình, không có nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

3. Quỹ tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Ủy ban nhân dân thành phố về toàn bộ hoạt động của mình; Quỹ chịu sự quản lý Nhà nước về tài chính và chuyên môn, nghiệp vụ của các Sở - ngành chức năng có liên quan.

4. Quỹ công khai tình hình huy động, quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật.

5. Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của Nhà nước.

CHƯƠNG II
NHIỆM VỤ CỦA QUỸ

Điều 3. Quỹ có nhiệm vụ:

1. Tổ chức vận động và tiếp nhận các nguồn tài trợ hợp pháp về tài chính, vật chất của các cá nhân, tổ cúức trong và ngoài nước để tiến hành tài trợ cho các đối tượng nêu ở khoản 2 điều 3 Điều lệ này.

2. Thực hiện chương trình cấp học bổng du học nước ngoài toàn phần cho học sinh, sinh viên xuất sắc, có khát vọng xây dựng quê hương đất nước nhưng không có điều kiện du học; tài trợ toàn bộ tiền ăn học cho những học sinh có năng khiếu đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực nhưng mồ côi hoặc gia đình gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Hồ Chí minh và trong cả nước.

3. Tổ chức hoạt động gây quỹ theo đúng quy định Nhà nước.

4. Quản lý và sử dụng nguồn vốn của Quỹ đúng mục đích, đúng đối tượng và có hiệu quả.

5. Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của Quỹ cho Ủy ban nhân dân thành phố và cơ quan chức năng Nhà nước theo quy định.

Điều 4. Đối tượng được tuyển chọn du học phải có các điều kiện

1. Phải là công dân Việt Nam; không quá 35 tuổi, tính đến thời hạn duyệt xét; có đạo đức cá nhân và sức khỏe tốt.

2. Tại thời điểm xin xét tuyển học bổng, không nhận một hình thức tài trợ nào liên quan đến đào tạo ở nước ngoài và trong nước.

3. Tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tốt nghiệp đại học loại giỏi hoặc có năng khiếu xuất sắc về ít nhất 1 lĩnh vực.

4. Được sự đồng ý tiếp nhận của một hoặc nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo ở trong nước và nước ngoài cho phép vào học tập, nghiên cứu tại nơi đó.

5. Có khát vọng xây dựng một nước Việt hùng mạnh, thể hiện ở những ý tưởng, dự án về công việc tương lai của mình.

6. Có trách nhiệm với cộng đồng, thể hiện trong việc tích cực tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng và xã hội.

7. Hoàn cảnh kinh tế gia đình không đủ điều kiện đi du học.

8. Cam kết sau khi ra trường sẽ phục vụ tại Việt Nam. Khi đó, đối tượng có cơ hội được Quỹ giới thiệu làm việc tại các cơ quan, đơn vị phù hợp. Trong một số tr7ờng hợp đặc biệt, nếu đối tượng được vào làm việc ở các tổ chức quốc tế thì có nghĩa vụ đóng góp tài chính để phát triển Quỹ.

Điều 5. Đối tượng được tài trợ toàn bộ tiền ăn học phải có các điều kiện

1. Là học sinh phổ thông từ lớp 1 trở lên, có năng khiếu đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực khoa học tự nhiên hoặc nghệ thuật.

2. Mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Điều 6. Phương thức tuyển chọn

Các thành viên của Quỹ, bạn đọc Báo Thanh Niên, các tổ chức, cá nhân đều được đề cử các đối tượng nhận trợ cấp của Quỹ. Việc tuyển chọn sẽ được Hội đồng Qủn lý của Quỹ mời, gồm các nhà khoa học, nhà hoạt động xã hội, các chuyên gia có uy tín.

CHƯƠNG III
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ

Điều 7. Hội đồng quản lý Quỹ

1. Hội đồng quản lý Quỹ gồm Chủ tịch, các Phó chủ tịch và các Ủy viên do các sáng lập viên tham gia Quỹ cử ra theo nguyên tắc đồng thuận và được Ủy ban nhân dân thành phố quyết định công nhận. Việc thay đổi thành viên Hội đồng quản lý do Hội đồng quản lý Quỹ nhất trí thỏa thuận và đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố công nhận.

2. Hội đồng quản lý Quỹ có nhiệm vụ:

a/ Thông qua kế hoạch hoạt động hằng năm.

b/ Thông qua danh sách các đối tượng được tuyển chọn.

c/ Huy động các nguồn vốn hợp pháp cho Quỹ.

d/ Quyết định thành lập các Hội đồng chuyên môn, bổ nhiệm Giám đốc điều hành và bộ máy quản lý của Quỹ.

e/ Kiểm tra,giám sát việc thu chi tài chính và quyết toán của Quỹ.

3. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ:

a/ Hội đồng quản lý Quỹ là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Quỹ và sẽ quyết định tất cả vấn đề liên quan đến Quỹ.

b/ Hội đồng quản lý Quỹ họp định kỳ 6 tháng 1 lần.

c/ Nếu có vấn đề phát sinh, bất cứ thành viên nào trong Hội đồng quản lý Quỹ cũng có thể triệu tập họp Hội đồng bằng cách gửi thư thông báo trước ít nhất một tuần cho các thành viên còn lại.

d/ Các quyết định của Hội đồng quản lý có hiệu lực nếu ít nhất 2/3 thành viên tán thành. Trong trường hợp số thành viên có mặt tại cuộc họp không đầy đủ, người chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý sẽ xin ý kiến bằng văn bản, nếu thành viên Hội đồng vắng mặt đồng ý bằng văn bản về vấn đề được xin ý kiến thì ý kiến này cũng có giá trị như sự có mặt của thành viên đó tại cuộc họp.

4. Các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ hoạt động không hưởng lương và không được hưởng bất cứ các chi phí nào từ ngân sách của Quỹ, kể cả công tác phí.

5. Mỗi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ sẽ từ nhiệm hoặc bị bãi nhiệm nếu không có điều kiện tham gia, hoặc có hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng cho uy tín và hoạt động của Quỹ.

Điều 8. Giám đốc Quỹ

1. Giám đốc Quỹ được Hội đồng quản lý Quỹ bổ nhiệm, là đại diện pháp luật của Quỹ. Giám đốc phải là một chuyên gia tài chính giỏi và là người hoạt động xã hội có tâm huyết, tán thành mục tiêu và điều lệ của Quỹ. Giám đốc không nhất thiết là thành viên Hội đồng quản lý.

2. Giám đốc được trả lương theo thỏa thuận, được thanh toán các chi phí hợp lý cho công việc theo định mức mà Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt.

3. Giám đốc có nhiệm vụ:

a/ Điều hành công việc hằng ngày của Quỹ.

b/ Thực hiện công tác đối nội, đối ngoại và thu chi tài chính.

c/ Ký các văn bản giao dịch của Quỹ.

4. Giúp việc cho Giám đốc Quỹ có 1 hoặc 2 Phó giám đốc.

Điều 9. Kế toán trưởng

Kế toán trưởng được Hội đồng quản lý Quỹ bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Quỹ.

Kế toán trưởng thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Ban kiểm soát Quỹ

Ban Kiểm soát sẽ do các thành viên của Quỹ thống nhất bổ nhiệm theo đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ.

Ban Kiểm soát hoạt động độc lập và có trách nhiệm:

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ theo đúng điều lệ và luật pháp Nhà nước, theo sự phân công thường xuyên của Hội đồng quản lý Quỹ.

- Báo cáo, kiến nghị với Hội đồng quản lý Quỹ về kết quả kiểm soát các hoạt động và tình hình tài chính của Quỹ.

Điều 11. Nhân sự khác

1. Tùy theo quy mô phát triển của Quỹ, Giám đốc Quỹ sẽ đề nghị Hội đồng quản lý bổ nhiệm các nhân sự vào cơ quan điều hành Quỹ theo nguyên tắc gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả, tiết kiệm chi phí.

2. Tất cả nhân sự từ Giám đốc Quỹ đến các nhân viên hành chính đều thực hiện theo chế độ hợp đồng lao động. Chế độ tiền lương theo thỏa thuận và do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định.

CHƯƠNG IV
TÀI CHÍNH CỦA QUỸ

Điều 12. Nguồn vốn của Quỹ

Nguồn vốn của Quỹ được thu theo đúng pháp luật. Quỹ không nhận những khoản tiền không biết rõ nguồn gốc.

Nguồn thu của Qũy gồm có:

- Đóng góp ban àầu của các sáng lập viên.

- Đóng góp tự nguyện hoặc tài trợ hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

- Thu từ lãi suất tiền gửi ngân hàng hoặc lãi từ các hoạt động tài chính khác theo đúng quy định Nhà nước.

- Thu từ các khoản thu hợp pháp khác (nếu có).

Các khoản thu trên được quản lý theo Quy chế quản lý tài chính Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện do Bộ Tài chính ban hành theo Quyết định số 56/2000/QĐ-BTC ngày 19 tháng 4 năm 2000.

Điều 13. Các khoản chi của Quỹ

Quỹ chỉ được chi cho 2 khoản:

- Tài trợ cho các đối tượng được nêu ở khoản 2 điều 3 Điều lệ này.

- Chi cho hoạt động quản lý Quỹ, nhưng phần chi này không được vượt quá 5% tổng số thu của Quỹ.

Điều 14. Kế toán, tài chính, thống kê

1. Quỹ thực hiện công tác tài chính, kế toán và thống kê theo đúng quy định của Luật Kế toán và các văn bản hưởng dẫn luật hiện hành.

2. Mở sổ theo dõi và thống kê đầy đủ danh sách các tổ chức, cá nhân đóng góp, tài trợ và được tài trợ, phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh.

3. Ban kiểm soát Quỹ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ và báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ tình hình tài chính cua Quỹ.

4. Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm quản lý các hoạt động của Quỹ, chuẩn y các kế hoạch tài chính và thẩm tra, phê duyệt báo cáo quyết toán của Quỹ.

5. Thường trực Hội đồng quản lý Quỹ và Giám đốc Quỹ có trách nhiệm công bố công khai các nội dung:

- Danh sách và mức đóng góp, tài trợ của các tổ chức, cá nhân đã đóng góp, tài trợ cho Quỹ.

- Báo cáo tài chính hằng quý và quyết toán năm của Quỹ theo từng nội dung thu chi.

6. Hằng năm, Quỹ thuê kiểm toán đốc lập để kiểm toán tình hình thu chi tài chính của Quỹ (nếu thấy cần thiết).

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Bổ sung, sửa đổi Điều lệ

Trong quá trình thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ, Giám đốc Quỹ có trách nhiệm đề xuất Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ sửa đổi, bổ sung các điều khoản của Điều lệ Quỹ cho phù hợp nhưng phải được 2/3 thành viên Hội đồng quản lý Quỹ tán thành trước khi trình cấp có thẩm quyền cho phép thành lập Quỹ xem xét, quyết định.

Điều 16. Hiệu lực thi hành Điều lệ

Điều lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ký quyết định phê duyệt.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Danh sách Hội đồng Quản lý
Quỹ đào tạo nhân tài nước Việt

(theo Quyết định số 4663/QĐ-UBND
ngày 19/10/2006 của UBND TP.HCM)

1. Ông Nguyễn Công Khế, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Chủ tịch Hội đồng quản lý
2. Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Cty TNHH Ô tô Trường Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý
3. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty cổ phần Thương mại và Dịch vụ G7, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý
4. GS.TS Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng Trường ĐH An Giang, Ủy viên Hội đồng quản lý
5. Ông Nguyễn Ngọc Mỹ, Chủ nhiệm CLB Doanh nghiệp Việt kiều, Ủy viên Hội đồng quản lý
6. Bà Trương Thị Thanh Thanh, Phó Giám đốc Cty cổ phần Phát triển đầu tư công nghệ (FPT), Ủy viên Hội đồng quản lý

Danh sách các đơn vị, cá nhân đóng góp Quỹ "Đào tạo nhân tài nước Việt" do Báo Thanh Niên khởi xướng (tính đến hết ngày 7/11/2006)

1. Báo Thanh Niên: 500 triệu đồng
2. Cty TNHH Thương mại và dịch vụ G7: 500 triệu đồng
3. Cty Cổ phần VinaGame: 500 triệu đồng
4. Cty Ô tô Trường Hải: 500 triệu đồng
5. Ông Nguyễn Ngọc Mỹ - CN CLB DN Việt Kiều: 300 triệu đồng
6. Ngân hàng Phương Nam: 300 triệu đồng
7. Cty CP Sóng Thần (Khu DL VH-LS Đại Nam): 300 triệu đồng
8. Cty Kinh Đô: 150 triệu đồng
9. Cty Gạch Đồng Tâm: 100 triệu đồng
10. Trường Doanh nhân Pace: 30 triệu đồng
11. Cty Cổ phần Giấy Sài Gòn: 50 triệu đồng
12. Cty CP Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT: 300 triệu đồng
13. Cty Du học Á Âu và trường ngoại ngữ Á Âu: 5 triệu đồng
14. Cty AGIFISH An Giang: 50 triệu đồng
15. Cty TNHH Hàng gia dụng Quốc tế ICP: 50 triệu đồng
16. TS Thái Quang Trung (Việt kiều tại Singapore): 1.000 USD
17. Cty Cổ phần VINCOM: 2 tỷ đồng (trong 10 năm, mỗi năm 200 triệu đồng)
18. Cty Liên doanh Thép Việt Úc: 50 triệu đồng
19. Cty CP Pacific Airlines: 50 triệu đồng
20. Trung tâm đào tạo Hợp điểm: 10 triệu đồng
21. Cty Thiên Long: 20 triệu đồng
22. Cty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC: 50 triệu đồng
23. Ngân hàng Việt Á: 50 triệu đồng
24. Cty Đất Quảng: 50 triệu đồng
25. Cty Lạc Vũ: 5 triệu đồng
26. Tập đoàn C&T: 900 triệu đồng (trong 10 năm)
27. Tập đoàn xây dựng DYWIDAG INTERNATIONAL: 30.000 USD mỗi năm trong thời gian không giới hạn

Số tài khoản của Quỹ
* Tài khoản VNĐ: 100014851101294
* Tài khoản ngoại tệ: 100014851101307
Ngân hàng XNK Việt Nam (Việt Nam Eximbank), số 7 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, TP.HCM.

Việt Báo
Comment :Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ đào tạo nhân tài nước Việt
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ đào tạo nhân tài nước Việt bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Dieu le to chuc va hoat dong Quy dao tao nhan tai nuoc Viet ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ đào tạo nhân tài nước Việt ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Term Fund organization and operation of training talented Vietnamese
Thanh Nien, Joint, People's Committee, chairman of the board, commissioner, contract management, the city population, according decisions, activities, organizations, regulations, training, finance, director, finance, fund
CHARTER FUND ORGANIZATION AND OPERATION OF FINANCIAL TRAINING COUNTRY VIETNAM (Issued together with Decision No. 4662/QD -People October 19, 2006 Chairman of City People's Committee).
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • Thoi su 24h267 An mang dau long tu viec ly hon gia hoa that
  Thời sự 24h(26/7): Án mạng đau lòng từ việc ly hôn giả hóa thật

  Sự thật sốc về cô gái “hở bạo” tiếp thị Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam; Mẹ nạn nhân bị cưa chân phản bác kết luận của Sở Y tế; Vụ trao nhầm con: Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi!; Người đàn ông bỏ xe bánh mỳ, nhảy sông Đà vì bị truy sát?; Bệnh nhân phải đóng trước 220 nghìn mới được đi vệ sinh ở bệnh viện

 • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
  Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

  Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

 • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
  Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

  Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

 • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
  Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

  Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

 • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
  Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

  Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

 • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
  Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

  Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

 • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
  Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

  Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

 • Thoi su 24h127 Vo bop cua quy khien chong chet tuc tuoi
  Thời sự 24h(12/7): Vợ bóp của quý khiến chồng chết tức tưởi

  Phạt 100 triệu phòng khám "mạo danh" Sở Y tế HN "chặt chém" khách; Xe cứu thương ngoại tỉnh phải “mua” bệnh nhân ở Hà Nội?; Formosa lén lút chôn chất thải ở trang trại của Giám đốc Công ty Môi trường; Gây bức xúc lớn, các dự án giao thông BOT được Quốc hội đưa vào giám sát; Vụ gần 400 GV ở Thanh Hóa mất việc: 50-100 triệu đồng chạy làm GV hợp đồng?

 • Thoi su 24h117 Co gai tre xinh dep tu vong ben ve duong
  Thời sự 24h(11/7): Cô gái trẻ xinh đẹp tử vong bên vệ đường

  Sự cố môi trường Formosa: Xác định hàm lượng độc tố dưới đáy biển; Thuê giúp việc 6 triệu/tháng, chủ nhà phẫn nộ vì em bé bị véo tai, ăn tát; Nhà máy làm chết cá đầu nguồn sông Đà không có khu xử lý nước thải; Từ vụ chặn xe cấp cứu: Bảo vệ bệnh viện hay lực lượng..."bảo kê"?; Dọa đuổi ông lão xuống xe, nhân viên xe buýt bị đình chỉ việc

 • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

  Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 177237
  Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

  Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

  Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

  Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

  'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

  Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 107167
  Sự kiện quốc tế nổi bật (10/7-16/7)

  Toà PCA ra phán quyết Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở Biển Đông; Tân Thủ tướng Anh Theresa May công bố danh sách nội các mới; Khủng bố đẫm máu đúng Quốc khánh Pháp; Đảo chính thất bại ở Thổ Nhĩ Kỳ... là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 107 167
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (10/7- 16/7)

  Ổ bệnh bạch hầu đang bùng phát mạnh tại Bình Phước; Bác sĩ ra chợ xin từ thiện cứu 2 bé song sinh dính liền; Cảm động câu chuyện về sản phụ ung thư phổi quyết giữ thai nhi; Mách bạn bài thuốc điều trị sẩy thai từ hàng trăm năm trước;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Toan canh kinh te tuan 1007 16072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (10/07- 16/07/2016)

  Lại nóng chuyện huy động 500 tấn vàng trong dâm, lãi suất tiêu dùng lên tới 70-80%/năm, EVN chiếm hơn 1/3 tổng số nợ mà Chính phủ phải bảo lãnh, nhiều ngân hàng báo lãi khủng trong quý II, kiểm tra xử phạt hàng loạt công ty đa cấp... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là nhữ