vietbao

Điểm chuẩn ĐH Ngân hàng, Nông Lâm TP HCM

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Chiều 9/8, hàng loạt trường đại học tại TP HCM công bố điểm chuẩn và dành hàng nghìn chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2.

Theo trưởng phòng đào tạo ĐH Ngân Hàng TP HCM Phan Ngọc Minh điểm chuẩn chính thức của trường giống như dự kiến công bố trước đó. Cụ thể cho từng ngành ở bảng dưới dây:

Ngành Khối Điểm chuẩn dự kiến 2011 Điểm chuẩn 2010
Hệ đại học
Tài chính ngân hàng A 18,5 20
Quản trị kinh doanh A 17 18
Kế toán A 18 18,5
Hệ thống thông tin kinh tế A 17 17
Ngôn ngữ Anh D1 19 18
Hệ cao đẳng
Tài chính ngân hàng A 13 13

Đại học Sư phạm kỹ thuật TP HCM

Điểm chuẩn NV1 chi tiết các ngành hệ đại học:

Ngành Thiết kế thời trang (303): điểm môn Vẽ trang trí mầu nước (môn 3) tính hệ số 2. Ngành Sư phạm tiếng Anh (701): TS có tổng điểm 3 môn lớn hơn hay bằng điểm sàn, điểm môn Anh văn (môn 3) tính hệ số 2.

TT Ngành đào tạo Mã ngành Điểm chuẩn
1. Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 101 14,00
2. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 102 15,00
3. Công nghệ chế tạo máy 103 14,50
4. Kỹ thuật công nghiệp 104 13,00
5. Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử 105 15,50
6. Công nghệ kỹ thuật cơ khí 106 13,00
7. Công nghệ kỹ thuật ôtô 109 15,50
8. Công nghệ Kỹ thuật nhiệt 110 13,00
9. Công nghệ In 111 13,00
10. Công nghệ thông tin 112 14,00
11. Công nghệ may 113 13,00
12. Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 114 17,00
13. Công nghệ kỹ thuật môi trường 115 13,00
14. Công nghệ kỹ thuật máy tính 117 13,00
15. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 118 13,00
16. Quản lý công nghiệp 119 15,00
17. Công nghệ thực phẩm 200 15,00
18. Kế toán 201 15,00
19. Kinh tế gia đình (khối A) 301 13,00
20. Kinh tế gia đình (khối B) 301 14,00
21. Thiết kế thời trang 303 19,50
22. Sư phạm tiếng Anh 701 20,00
23. Sư phạm kỹ thuật Điện tử, truyền thông 901 13,00
24. Sư phạm kỹ thuật Điện, điện tử 902 13,00
25. Sư phạm kỹ thuật Cơ khí 903 13,00
26. Sư phạm kỹ thuật công nghiệp 904 13,00
27. Sư phạm kỹ thuật Cơ điện tử 905 13,00
28. Sư phạm kỹ thuật Ôtô 909 13,00
29. Sư phạm kỹ thuật Nhiệt 910 13,00
30. Sư phạm kỹ thuật Công nghệ thông tin 912 13,00
31. Sư phạm kỹ thuật Xây dựng 914 14,00

Điểm xét NV2 hệ đại học.

TT Ngành đào tạo Mã ngành Điểm XT Chỉ tiêu
1. Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 101 14,00 67
2. Công nghệ chế tạo máy 103 14,50 40
3. Kỹ thuật công nghiệp 104 13,00 73
4. Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử 105 15,50 50
5. Công nghệ kỹ thuật ôtô 109 15,50 30
6. Công nghệ In 111 13,00 30
7. Công nghệ kỹ thuật máy tính 117 13,00 35
8. Quản lý công nghiệp 119 15,00 60
9. Sư phạm kỹ thuật Điện tử, truyền thông 901 14,00 13
10. Sư phạm kỹ thuật Cơ khí 903 14,00 19
11. Sư phạm kỹ thuật công nghiệp 904 13,00 37
12. Sư phạm kỹ thuật Cơ điện tử 905 14,00 12
13. Sư phạm kỹ thuật Nhiệt 910 13,00 33
14. Sư phạm kỹ thuật Công nghệ thông tin 912 14,00 23

Đào tạo hệ chất lượng cao

TT Ngành đào tạo Mã ngành Điểm XT Chỉ tiêu
1. Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 101 14,00 60
2. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 102 15,00 30
3. Công nghệ chế tạo máy 103 14,50 30
4. Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử 105 15,50 30
5. Công nghệ kỹ thuật cơ khí 106 13,00 30
6. Công nghệ kỹ thuật ôtô 109 15,50 30
7. Công nghệ kỹ thuật nhiệt 110 13,00 30
8. Công nghệ In 111 13,00 30
9. Công nghệ thông tin 112 14,00 30
10. Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 114 17,00 30
11. Công nghệ kỹ thuật máy tính 117 13,00 30
12. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 118 13,00 30
13. Quản lý công nghiệp 119 15,00 30
14. Công nghệ thực phẩm 200 15,00 30
15. Kế toán 201 15,00 30

Điểm chuẩn NV1, chỉ tiêu và điểm xét NV2 hệ cao đẳng:

TT Ngành đào tạo Mã ngành Điểm chuẩn NV1 Điểm xét NV2 Chỉ tiêu NV2
1. Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông C65 10,00 11,00 48
2. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử C66 10,00 11,00 53
3. Công nghệ chế tạo máy C67 10,00 11,00 46
4. Công nghệ kỹ thuật ôtô C68 10,00 11,00 40
5. Công nghệ may C69 10,00 11,00 56

Điểm chuẩn ĐH Nông Lâm TP HCM

Chiều nay, ĐH Nông Lâm TP HCM vừa công bố điểm chuẩn chính thức NV1 và xét tuyển NV2.

Điểm chuẩn NV1 tại các phân hiệu:

STT Ngành/chuyên ngành Mã ngành Điểm chuẩn trúng tuyển
ĐH Nông Lâm tại TP HCM: A B D1
* Các ngành đào tạo đại học:
- Công nghệ kĩ thuật cơ khí, gồm các chuyên ngành:
1 + Cơ khí chế biến bảo quản NSTP 100 13
2 + Cơ khí nông lâm 101 13
- Công nghệ chế biến lâm sản gồm 3 chuyên ngành:
3 + Chế biến lâm sản 102 13
4 + Công nghệ giấy và bột giấy 103 13
5 + Thiết kế đồ gỗ nội thất 112 13
6 - Công nghệ Thông tin 104 13
7 - Công nghệ kĩ thuật nhiệt 105 13
8 - Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa 106 13
9 - Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử 108 13
10 - Công nghệ kĩ thuật ôtô 109 13
11 - Công nghệ kĩ thuật Hóa học 107 14 15
- Chăn nuôi, gồm 2 chuyên ngành:
12 + Công nghệ sản xuất động vật (Chăn nuôi) 300 13 14
13 + Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi 321 13 14
- Thú y, gồm 2 chuyên ngành:
14 + Bác sĩ thú y 301 14 15
15 + Dư­ợc thú y 302 14 15
16 - Nông học (cây trồng và giống cây trồng) 303 13 14
17 - Bảo vệ thực vật 304 13 14
- Lâm nghiệp, gồm 3 chuyên ngành:
18 + Lâm nghiệp 305 13 14
19 + Nông lâm kết hợp 306 13 14
20 + Quản lí tài nguyên rừng 307 13 14
21 + Kỹ thuật thông tin lâm nghiệp 323 13 14
- Nuôi trồng thủy sản, có 3 chuyên ngành:
22 + Nuôi trồng thủy sản 308 13 14
23 + Ngư­ y (Bệnh học thủy sản) 309 13 14
24 + Kinh tế - quản lí nuôI trồng thủy sản 324 13 14
- Công nghệ thực phẩm, có 3 chuyên ngành:
25 + Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm 310 13,5 15,5
26 + Bảo quản chế biến NSTP và dinh du­ỡng nguời 311 13,5 15,5
27 + Bảo quản chế biến NS và vi sinh thực phẩm 318 13,5 15,5
- Công nghệ Sinh học, gồm 2 chuyên ngành:
28 + Công nghệ Sinh học 312 14,5 17,5
29 + Công nghệ Sinh học môi trường 325 13 14
30 - Kỹ thuật Môi tru­ờng 313 13 15
- Quản lí tài nguyên và môi tr­uờng gồm 2 chuyên ngành
31 + Quản lí Môi tru­ờng 314 13 15
32 + Quản lí Môi tr­uờng và du lịch sinh thái 319 13 15
33 - Công nghệ chế biến thủy sản 315 13 14,5
- Sư­ phạm Kỹ thuật nông nghiệp gồm 2 chuyên ngành
34 + Sư­ phạm Kỹ thuật nông nghiệp 316 13 14
35 + Sư­ phạm Kỹ thuật công nông nghiệp 320 13 14
- Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan gồm 2 chuyên ngành
36 + Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên 317 13 14
37 + Thiết kế cảnh quan 322 13 14
- Ngành Kinh tế, gồm 2 chuyên ngành:
38 + Kinh tế nông lâm 400 13 13
39 + Kinh tế tài nguyên Môi trư­ờng 401 13 13
40 - Phát triển nông thôn 402 13 13
- Quản trị kinh doanh, gồm 3 chuyên ngành:
41 + Quản trị Kinh doanh (tổng hợp) 403 14 14
42 + Quản trị Kinh doanh thư­ơng mại 404 14 14
43 + Quản trị Tài chính 410 14 14
44 - Kinh doanh nông nghiệp (Quản trị kinh doanh nông nghiệp) 409 13 13
45 - Kế toán 405 14 14
- Quản lí đất đai, gồm 3 chuyên ngành:
46 + Quản lí đất đai 406 14 14
47 + Quản lí thị tr­ường bất động sản 407 14 14
48 + Công nghệ địa chính 408 14 14
- Bản đồ học, gồm 2 chuyên ngành:
49 + Hệ thống thông tin địa lý 110 13 13
50 + Hệ thống thông tin môi trường 111 13 13
51 - Ngôn ngữ Anh (Đã nhân hệ số) 701 17,5
52 - Ngôn ngữ Pháp- D1 + D3 (đã nhân hệ số) 703 17,5
Phân Hiệu Gia Lai:
- Nông học 118 13 14
02 - Lâm nghiệp 120 13 14
03 - Kế toán 121 13 13
04 - Quản lí đất đai 122 13 13
05 - Quản lí tài nguyên và môi trư­ờng 123 13 14
06 - Công nghệ thực phẩm 124 13 14
07 - Thú y 125 13 14
Phân hiệu tại Ninh Thuận:
Đào tạo trình độ đại học
01 - Nông học 218 13 14
02 - Công nghệ thông tin 219 13
03 - Quản lí đất đai 222 13 13
04 - Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế tài nguyên môi trường) 221 13 13
05 - Quản lí môi trường (chuyên ngành Quản lí môi trường và du lịch sinh thái) 223 13 14
06 - Kinh tế Nông lâm 224 13 13

Chỉ tiêu, điểm xét NV2:

STT Ngành/chuyên ngành Mã ngành Chỉ tiêu Điểm xét NV2
* Đào tạo trình độ Đại học A B D1
Công nghệ kĩ thuật cơ khí, gồm các chuyên ngành:
1 + Cơ khí chế biến bảo quản NSTP 100 40 13
2 + Cơ khí nông lâm 101 40 13
Công nghệ chế biến lâm sản gồm 3 chuyên ngành:
3 + Chế biến lâm sản 102 40 13
4 + Công nghệ giấy và bột giấy 103 40 13
5 + Thiết kế đồ gỗ nội thất 112 40 13
6 - Công nghệ Thông tin 104 40 13
7 - Công nghệ kĩ thuật nhiệt 105 40 13
8 - Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa 106 40 13
9 - Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử 108 40 13
10 - Công nghệ kĩ thuật ôtô 109 40 13
- Chăn nuôi, gồm 2 chuyên ngành:
11 + Công nghệ sản xuất động vật (Chăn nuôi) 300 40 13
- Lâm nghiệp, gồm 3 chuyên ngành:
12 + Lâm nghiệp 305 40 13 14
13 + Nông lâm kết hợp 306 40 13 14
14 + Quản lí tài nguyên rừng 307 40 13 14
15 + Kỹ thuật thông tin lâm nghiệp 323 40 13 14
- Nuôi trồng thủy sản, có 1 chuyên ngành:
16 + Ngư­ y (Bệnh học thủy sản) 309 40 13 14
- Sư­ phạm Kỹ thuật nông nghiệp gồm 2 chuyên ngành
17 + Sư­ phạm Kỹ thuật nông nghiệp 316 40 13 14
18 + Sư­ phạm Kỹ thuật công nông nghiệp 320 40 13 14
- Ngành Kinh tế, gồm 2 chuyên ngành:
19 + Kinh tế nông lâm 400 40 13 14
20 + Kinh tế tài nguyên Môi trư­ờng 401 40 13 14
21 - Phát triển nông thôn 402 60 13 14
22 - Kinh doanh nông nghiệp (Quản trị kinh doanh nông nghiệp) 409 60 13 14
- Quản lí đất đai, gồm 1 chuyên ngành:
23 + Công nghệ địa chính 408 40 14 14
* Các ngành đào tạo cao đẳng: 400
1 - Công nghệ thông tin C65 80 10
2 - Quản lí đất đai C66 90 10 10
3 - Công nghệ kĩ thuật cơ khí C67 85 10
4 - Kế toán C68 85 10 10
5 - Nuôi trồng thủy sản C69 60 10 11
Phân hiệu Gia Lai
Nông học 118 30 13 14
02 Lâm nghiệp 120 30 13 14
03 Kế toán 121 30 13 13
04 Quản lý đất đai 122 30 13 13
05 Quản lý môi trường 123 30 13 14
06 Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm 124 30 13 14
07 Thú y 125 30 13 14
Phân hiệu Ninh Thuận
1 - Quản lí đất đai 222 100 13 13
2 - Quản lí môi trường (chuyên ngành Quản lí môi trường và du lịch sinh thái) 223 100 13 14

Tuyển NV2 theo chương trình tiên tiến:

STT Ngành/chuyên ngành Mã ngành Chỉ tiêu Điểm xét NV2
A B
Bác sĩ thú y(Chương trình tiên tiến ) 801 30 14 15
2 Khoa học và công nghệ thực phẩm. (Chương trình tiên tiến) 802 30 13,5 15,5

Hải Duyên

Việt Báo
Mưa lốc kinh hoàng cuốn phăng bàn ghế ở Hà Nội
Comment :Điểm chuẩn ĐH Ngân hàng, Nông Lâm TP HCM
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Điểm chuẩn ĐH Ngân hàng, Nông Lâm TP HCM bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Diem chuan DH Ngan hang Nong Lam TP HCM ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Điểm chuẩn ĐH Ngân hàng, Nông Lâm TP HCM ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Benchmark Bank University, HCM City Agriculture and Forestry
University Bank, Agriculture and Forestry Ho Chi Minh City, TT Line of Ho Chi Minh City, STT industry, electrical engineering technology, manufacturing technology, Technical Teachers, public information technology, business administration, thermal engineering, automation, economic sector, universities, benchmarking, 13
Length 9/8, a series of universities in HCM City announced benchmarking and spend Admission criteria thousand wishes 2 ..
Sự thật kinh hoàng về người phụ nữ thuê người chặt chân, tay lấy tiền bảo hiểm
Sự thật kinh hoàng về người phụ nữ thuê người chặt chân, tay lấy tiền bảo hiểm

Người thân, chính quyền địa phương cũng phải ngỡ ngàng trước việc làm của chị N. thuê người chặt chân, tay để lấy tiền bảo hiểm. Họ chỉ biết thông tin duy nhất về N. từng bị kết án về tội môi giới mại dâm.

 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • Thoi su 24h248 Chat xac nguoi tinh bo bao tai o Sai Gon
  Thời sự 24h(24/8): Chặt xác người tình bỏ bao tải ở Sài Gòn

  Cứu một cụ bà trong đám cháy, thiếu úy CSGT nhập viện cùng nạn nhân; Cắt điện, nước của quán cà phê Xin Chào là sai quy định; Nhiều phi công xác nhận bị chiếu đèn laser khi hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất; Sập hầm vàng ở Lào Cai: công bố danh tính 7 công nhân bị chết; Ẩn tình vụ vợ U60 thuê người đánh sảy thai cô giúp việc 19 tuổi

 • Thoi su 24h238 Gai tre thue chat chan tay truc loi
  Thời sự 24h(23/8): Gái trẻ thuê chặt chân tay trục lợi

  Xé áo, cắt tóc nhân tình ở phố: Nhân tình là "osin" của kẻ chủ mưu; Giám định ADN để nhận dạng 150 ngôi mộ bị xâm phạm; Vụ "tháp nghiêng" chờ sập: 3/4 hộ dân đã di dời; Dân không có quyền kiểm tra CSGT': Giám sát khác kiểm tra; Bạn gái trễ giờ lên máy bay, nam thanh niên xông vào đánh nhân viên hàng không

 • Thoi su 24h228 Nhung vu giet hai can bo tai tieng
  Thời sự 24h(22/8): Những vụ giết hại cán bộ tai tiếng

  TPHCM kiểm tra "lót tay" lấy sổ đỏ: Sẽ như Hà Nội?; Những vụ giết hại cán bộ bằng súng tai tiếng nhất từ trước tới nay; Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ nhóm côn đồ nổ súng truy sát 1 gia đình ở Thanh Hóa; Nước biển miền Trung 'đạt chuẩn' để tắm và nuôi thủy sản; Cán bộ điều tra đánh người nhưng vẫn có thư cảm ơn;... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 22/8/2016.

 • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142082016
  Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/8/2016)

  Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t

 • Toan canh kinh te tuan 1408 20082016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (14/08- 20/08/2016)

  Những dự án lọc dầu lớn phải bù lỗ tới hàng nghìn tỷ đồng, Bộ Công thương phản hồi về bộ nhiệm tại Sabeco, bảo mật tại các NH lớn, giá xăng tăng trở lại...Cùng với đó là những thông tin bất động sản, tài chính- ngân hàng, thị trường tiêu dùng... tiếp tục là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.

 • Tong hop tin Doi song tuan qua 15218
  Tổng hợp tin Đời sống tuần qua (15-21/8)

  Mới đây, lời cảnh báo được một vị phụ huynh đưa ra cùng với hình ảnh được cắt ra từ camera của lớp học mẫu giáo cho thấy một bé trai đang cố làm chuyện người lớn với bé gái trong giờ nghỉ trưa khiến nhiều bậc cha mẹ phải suy ngẫm.