vietbao

Điểm chuẩn ĐH Ngân hàng, Nông Lâm TP HCM

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Chiều 9/8, hàng loạt trường đại học tại TP HCM công bố điểm chuẩn và dành hàng nghìn chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2.

Theo trưởng phòng đào tạo ĐH Ngân Hàng TP HCM Phan Ngọc Minh điểm chuẩn chính thức của trường giống như dự kiến công bố trước đó. Cụ thể cho từng ngành ở bảng dưới dây:

Ngành Khối Điểm chuẩn dự kiến 2011 Điểm chuẩn 2010
Hệ đại học
Tài chính ngân hàng A 18,5 20
Quản trị kinh doanh A 17 18
Kế toán A 18 18,5
Hệ thống thông tin kinh tế A 17 17
Ngôn ngữ Anh D1 19 18
Hệ cao đẳng
Tài chính ngân hàng A 13 13

Đại học Sư phạm kỹ thuật TP HCM

Điểm chuẩn NV1 chi tiết các ngành hệ đại học:

Ngành Thiết kế thời trang (303): điểm môn Vẽ trang trí mầu nước (môn 3) tính hệ số 2. Ngành Sư phạm tiếng Anh (701): TS có tổng điểm 3 môn lớn hơn hay bằng điểm sàn, điểm môn Anh văn (môn 3) tính hệ số 2.

TT Ngành đào tạo Mã ngành Điểm chuẩn
1. Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 101 14,00
2. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 102 15,00
3. Công nghệ chế tạo máy 103 14,50
4. Kỹ thuật công nghiệp 104 13,00
5. Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử 105 15,50
6. Công nghệ kỹ thuật cơ khí 106 13,00
7. Công nghệ kỹ thuật ôtô 109 15,50
8. Công nghệ Kỹ thuật nhiệt 110 13,00
9. Công nghệ In 111 13,00
10. Công nghệ thông tin 112 14,00
11. Công nghệ may 113 13,00
12. Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 114 17,00
13. Công nghệ kỹ thuật môi trường 115 13,00
14. Công nghệ kỹ thuật máy tính 117 13,00
15. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 118 13,00
16. Quản lý công nghiệp 119 15,00
17. Công nghệ thực phẩm 200 15,00
18. Kế toán 201 15,00
19. Kinh tế gia đình (khối A) 301 13,00
20. Kinh tế gia đình (khối B) 301 14,00
21. Thiết kế thời trang 303 19,50
22. Sư phạm tiếng Anh 701 20,00
23. Sư phạm kỹ thuật Điện tử, truyền thông 901 13,00
24. Sư phạm kỹ thuật Điện, điện tử 902 13,00
25. Sư phạm kỹ thuật Cơ khí 903 13,00
26. Sư phạm kỹ thuật công nghiệp 904 13,00
27. Sư phạm kỹ thuật Cơ điện tử 905 13,00
28. Sư phạm kỹ thuật Ôtô 909 13,00
29. Sư phạm kỹ thuật Nhiệt 910 13,00
30. Sư phạm kỹ thuật Công nghệ thông tin 912 13,00
31. Sư phạm kỹ thuật Xây dựng 914 14,00

Điểm xét NV2 hệ đại học.

TT Ngành đào tạo Mã ngành Điểm XT Chỉ tiêu
1. Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 101 14,00 67
2. Công nghệ chế tạo máy 103 14,50 40
3. Kỹ thuật công nghiệp 104 13,00 73
4. Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử 105 15,50 50
5. Công nghệ kỹ thuật ôtô 109 15,50 30
6. Công nghệ In 111 13,00 30
7. Công nghệ kỹ thuật máy tính 117 13,00 35
8. Quản lý công nghiệp 119 15,00 60
9. Sư phạm kỹ thuật Điện tử, truyền thông 901 14,00 13
10. Sư phạm kỹ thuật Cơ khí 903 14,00 19
11. Sư phạm kỹ thuật công nghiệp 904 13,00 37
12. Sư phạm kỹ thuật Cơ điện tử 905 14,00 12
13. Sư phạm kỹ thuật Nhiệt 910 13,00 33
14. Sư phạm kỹ thuật Công nghệ thông tin 912 14,00 23

Đào tạo hệ chất lượng cao

TT Ngành đào tạo Mã ngành Điểm XT Chỉ tiêu
1. Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 101 14,00 60
2. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 102 15,00 30
3. Công nghệ chế tạo máy 103 14,50 30
4. Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử 105 15,50 30
5. Công nghệ kỹ thuật cơ khí 106 13,00 30
6. Công nghệ kỹ thuật ôtô 109 15,50 30
7. Công nghệ kỹ thuật nhiệt 110 13,00 30
8. Công nghệ In 111 13,00 30
9. Công nghệ thông tin 112 14,00 30
10. Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 114 17,00 30
11. Công nghệ kỹ thuật máy tính 117 13,00 30
12. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 118 13,00 30
13. Quản lý công nghiệp 119 15,00 30
14. Công nghệ thực phẩm 200 15,00 30
15. Kế toán 201 15,00 30

Điểm chuẩn NV1, chỉ tiêu và điểm xét NV2 hệ cao đẳng:

TT Ngành đào tạo Mã ngành Điểm chuẩn NV1 Điểm xét NV2 Chỉ tiêu NV2
1. Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông C65 10,00 11,00 48
2. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử C66 10,00 11,00 53
3. Công nghệ chế tạo máy C67 10,00 11,00 46
4. Công nghệ kỹ thuật ôtô C68 10,00 11,00 40
5. Công nghệ may C69 10,00 11,00 56

Điểm chuẩn ĐH Nông Lâm TP HCM

Chiều nay, ĐH Nông Lâm TP HCM vừa công bố điểm chuẩn chính thức NV1 và xét tuyển NV2.

Điểm chuẩn NV1 tại các phân hiệu:

STT Ngành/chuyên ngành Mã ngành Điểm chuẩn trúng tuyển
ĐH Nông Lâm tại TP HCM: A B D1
* Các ngành đào tạo đại học:
- Công nghệ kĩ thuật cơ khí, gồm các chuyên ngành:
1 + Cơ khí chế biến bảo quản NSTP 100 13
2 + Cơ khí nông lâm 101 13
- Công nghệ chế biến lâm sản gồm 3 chuyên ngành:
3 + Chế biến lâm sản 102 13
4 + Công nghệ giấy và bột giấy 103 13
5 + Thiết kế đồ gỗ nội thất 112 13
6 - Công nghệ Thông tin 104 13
7 - Công nghệ kĩ thuật nhiệt 105 13
8 - Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa 106 13
9 - Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử 108 13
10 - Công nghệ kĩ thuật ôtô 109 13
11 - Công nghệ kĩ thuật Hóa học 107 14 15
- Chăn nuôi, gồm 2 chuyên ngành:
12 + Công nghệ sản xuất động vật (Chăn nuôi) 300 13 14
13 + Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi 321 13 14
- Thú y, gồm 2 chuyên ngành:
14 + Bác sĩ thú y 301 14 15
15 + Dư­ợc thú y 302 14 15
16 - Nông học (cây trồng và giống cây trồng) 303 13 14
17 - Bảo vệ thực vật 304 13 14
- Lâm nghiệp, gồm 3 chuyên ngành:
18 + Lâm nghiệp 305 13 14
19 + Nông lâm kết hợp 306 13 14
20 + Quản lí tài nguyên rừng 307 13 14
21 + Kỹ thuật thông tin lâm nghiệp 323 13 14
- Nuôi trồng thủy sản, có 3 chuyên ngành:
22 + Nuôi trồng thủy sản 308 13 14
23 + Ngư­ y (Bệnh học thủy sản) 309 13 14
24 + Kinh tế - quản lí nuôI trồng thủy sản 324 13 14
- Công nghệ thực phẩm, có 3 chuyên ngành:
25 + Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm 310 13,5 15,5
26 + Bảo quản chế biến NSTP và dinh du­ỡng nguời 311 13,5 15,5
27 + Bảo quản chế biến NS và vi sinh thực phẩm 318 13,5 15,5
- Công nghệ Sinh học, gồm 2 chuyên ngành:
28 + Công nghệ Sinh học 312 14,5 17,5
29 + Công nghệ Sinh học môi trường 325 13 14
30 - Kỹ thuật Môi tru­ờng 313 13 15
- Quản lí tài nguyên và môi tr­uờng gồm 2 chuyên ngành
31 + Quản lí Môi tru­ờng 314 13 15
32 + Quản lí Môi tr­uờng và du lịch sinh thái 319 13 15
33 - Công nghệ chế biến thủy sản 315 13 14,5
- Sư­ phạm Kỹ thuật nông nghiệp gồm 2 chuyên ngành
34 + Sư­ phạm Kỹ thuật nông nghiệp 316 13 14
35 + Sư­ phạm Kỹ thuật công nông nghiệp 320 13 14
- Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan gồm 2 chuyên ngành
36 + Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên 317 13 14
37 + Thiết kế cảnh quan 322 13 14
- Ngành Kinh tế, gồm 2 chuyên ngành:
38 + Kinh tế nông lâm 400 13 13
39 + Kinh tế tài nguyên Môi trư­ờng 401 13 13
40 - Phát triển nông thôn 402 13 13
- Quản trị kinh doanh, gồm 3 chuyên ngành:
41 + Quản trị Kinh doanh (tổng hợp) 403 14 14
42 + Quản trị Kinh doanh thư­ơng mại 404 14 14
43 + Quản trị Tài chính 410 14 14
44 - Kinh doanh nông nghiệp (Quản trị kinh doanh nông nghiệp) 409 13 13
45 - Kế toán 405 14 14
- Quản lí đất đai, gồm 3 chuyên ngành:
46 + Quản lí đất đai 406 14 14
47 + Quản lí thị tr­ường bất động sản 407 14 14
48 + Công nghệ địa chính 408 14 14
- Bản đồ học, gồm 2 chuyên ngành:
49 + Hệ thống thông tin địa lý 110 13 13
50 + Hệ thống thông tin môi trường 111 13 13
51 - Ngôn ngữ Anh (Đã nhân hệ số) 701 17,5
52 - Ngôn ngữ Pháp- D1 + D3 (đã nhân hệ số) 703 17,5
Phân Hiệu Gia Lai:
- Nông học 118 13 14
02 - Lâm nghiệp 120 13 14
03 - Kế toán 121 13 13
04 - Quản lí đất đai 122 13 13
05 - Quản lí tài nguyên và môi trư­ờng 123 13 14
06 - Công nghệ thực phẩm 124 13 14
07 - Thú y 125 13 14
Phân hiệu tại Ninh Thuận:
Đào tạo trình độ đại học
01 - Nông học 218 13 14
02 - Công nghệ thông tin 219 13
03 - Quản lí đất đai 222 13 13
04 - Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế tài nguyên môi trường) 221 13 13
05 - Quản lí môi trường (chuyên ngành Quản lí môi trường và du lịch sinh thái) 223 13 14
06 - Kinh tế Nông lâm 224 13 13

Chỉ tiêu, điểm xét NV2:

STT Ngành/chuyên ngành Mã ngành Chỉ tiêu Điểm xét NV2
* Đào tạo trình độ Đại học A B D1
Công nghệ kĩ thuật cơ khí, gồm các chuyên ngành:
1 + Cơ khí chế biến bảo quản NSTP 100 40 13
2 + Cơ khí nông lâm 101 40 13
Công nghệ chế biến lâm sản gồm 3 chuyên ngành:
3 + Chế biến lâm sản 102 40 13
4 + Công nghệ giấy và bột giấy 103 40 13
5 + Thiết kế đồ gỗ nội thất 112 40 13
6 - Công nghệ Thông tin 104 40 13
7 - Công nghệ kĩ thuật nhiệt 105 40 13
8 - Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa 106 40 13
9 - Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử 108 40 13
10 - Công nghệ kĩ thuật ôtô 109 40 13
- Chăn nuôi, gồm 2 chuyên ngành:
11 + Công nghệ sản xuất động vật (Chăn nuôi) 300 40 13
- Lâm nghiệp, gồm 3 chuyên ngành:
12 + Lâm nghiệp 305 40 13 14
13 + Nông lâm kết hợp 306 40 13 14
14 + Quản lí tài nguyên rừng 307 40 13 14
15 + Kỹ thuật thông tin lâm nghiệp 323 40 13 14
- Nuôi trồng thủy sản, có 1 chuyên ngành:
16 + Ngư­ y (Bệnh học thủy sản) 309 40 13 14
- Sư­ phạm Kỹ thuật nông nghiệp gồm 2 chuyên ngành
17 + Sư­ phạm Kỹ thuật nông nghiệp 316 40 13 14
18 + Sư­ phạm Kỹ thuật công nông nghiệp 320 40 13 14
- Ngành Kinh tế, gồm 2 chuyên ngành:
19 + Kinh tế nông lâm 400 40 13 14
20 + Kinh tế tài nguyên Môi trư­ờng 401 40 13 14
21 - Phát triển nông thôn 402 60 13 14
22 - Kinh doanh nông nghiệp (Quản trị kinh doanh nông nghiệp) 409 60 13 14
- Quản lí đất đai, gồm 1 chuyên ngành:
23 + Công nghệ địa chính 408 40 14 14
* Các ngành đào tạo cao đẳng: 400
1 - Công nghệ thông tin C65 80 10
2 - Quản lí đất đai C66 90 10 10
3 - Công nghệ kĩ thuật cơ khí C67 85 10
4 - Kế toán C68 85 10 10
5 - Nuôi trồng thủy sản C69 60 10 11
Phân hiệu Gia Lai
Nông học 118 30 13 14
02 Lâm nghiệp 120 30 13 14
03 Kế toán 121 30 13 13
04 Quản lý đất đai 122 30 13 13
05 Quản lý môi trường 123 30 13 14
06 Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm 124 30 13 14
07 Thú y 125 30 13 14
Phân hiệu Ninh Thuận
1 - Quản lí đất đai 222 100 13 13
2 - Quản lí môi trường (chuyên ngành Quản lí môi trường và du lịch sinh thái) 223 100 13 14

Tuyển NV2 theo chương trình tiên tiến:

STT Ngành/chuyên ngành Mã ngành Chỉ tiêu Điểm xét NV2
A B
Bác sĩ thú y(Chương trình tiên tiến ) 801 30 14 15
2 Khoa học và công nghệ thực phẩm. (Chương trình tiên tiến) 802 30 13,5 15,5

Hải Duyên

Việt Báo
Comment :Điểm chuẩn ĐH Ngân hàng, Nông Lâm TP HCM
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Điểm chuẩn ĐH Ngân hàng, Nông Lâm TP HCM bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Diem chuan DH Ngan hang Nong Lam TP HCM ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Điểm chuẩn ĐH Ngân hàng, Nông Lâm TP HCM ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Benchmark Bank University, HCM City Agriculture and Forestry
University Bank, Agriculture and Forestry Ho Chi Minh City, TT Line of Ho Chi Minh City, STT industry, electrical engineering technology, manufacturing technology, Technical Teachers, public information technology, business administration, thermal engineering, automation, economic sector, universities, benchmarking, 13
Length 9/8, a series of universities in HCM City announced benchmarking and spend Admission criteria thousand wishes 2 ..
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • Thoi su 24h267 An mang dau long tu viec ly hon gia hoa that
  Thời sự 24h(26/7): Án mạng đau lòng từ việc ly hôn giả hóa thật

  Sự thật sốc về cô gái “hở bạo” tiếp thị Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam; Mẹ nạn nhân bị cưa chân phản bác kết luận của Sở Y tế; Vụ trao nhầm con: Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi!; Người đàn ông bỏ xe bánh mỳ, nhảy sông Đà vì bị truy sát?; Bệnh nhân phải đóng trước 220 nghìn mới được đi vệ sinh ở bệnh viện

 • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
  Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

  Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

 • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
  Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

  Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

 • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
  Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

  Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

 • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
  Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

  Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

 • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
  Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

  Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

 • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
  Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

  Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

 • Thoi su 24h127 Vo bop cua quy khien chong chet tuc tuoi
  Thời sự 24h(12/7): Vợ bóp của quý khiến chồng chết tức tưởi

  Phạt 100 triệu phòng khám "mạo danh" Sở Y tế HN "chặt chém" khách; Xe cứu thương ngoại tỉnh phải “mua” bệnh nhân ở Hà Nội?; Formosa lén lút chôn chất thải ở trang trại của Giám đốc Công ty Môi trường; Gây bức xúc lớn, các dự án giao thông BOT được Quốc hội đưa vào giám sát; Vụ gần 400 GV ở Thanh Hóa mất việc: 50-100 triệu đồng chạy làm GV hợp đồng?

 • Thoi su 24h117 Co gai tre xinh dep tu vong ben ve duong
  Thời sự 24h(11/7): Cô gái trẻ xinh đẹp tử vong bên vệ đường

  Sự cố môi trường Formosa: Xác định hàm lượng độc tố dưới đáy biển; Thuê giúp việc 6 triệu/tháng, chủ nhà phẫn nộ vì em bé bị véo tai, ăn tát; Nhà máy làm chết cá đầu nguồn sông Đà không có khu xử lý nước thải; Từ vụ chặn xe cấp cứu: Bảo vệ bệnh viện hay lực lượng..."bảo kê"?; Dọa đuổi ông lão xuống xe, nhân viên xe buýt bị đình chỉ việc

 • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

  Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 177237
  Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

  Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

  Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

  Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

  'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

  Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 107167
  Sự kiện quốc tế nổi bật (10/7-16/7)

  Toà PCA ra phán quyết Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở Biển Đông; Tân Thủ tướng Anh Theresa May công bố danh sách nội các mới; Khủng bố đẫm máu đúng Quốc khánh Pháp; Đảo chính thất bại ở Thổ Nhĩ Kỳ... là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 107 167
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (10/7- 16/7)

  Ổ bệnh bạch hầu đang bùng phát mạnh tại Bình Phước; Bác sĩ ra chợ xin từ thiện cứu 2 bé song sinh dính liền; Cảm động câu chuyện về sản phụ ung thư phổi quyết giữ thai nhi; Mách bạn bài thuốc điều trị sẩy thai từ hàng trăm năm trước;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Toan canh kinh te tuan 1007 16072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (10/07- 16/07/2016)

  Lại nóng chuyện huy động 500 tấn vàng trong dâm, lãi suất tiêu dùng lên tới 70-80%/năm, EVN chiếm hơn 1/3 tổng số nợ mà Chính phủ phải bảo lãnh, nhiều ngân hàng báo lãi khủng trong quý II, kiểm tra xử phạt hàng loạt công ty đa cấp... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là nhữ