vietbao

Chống chồng chéo từ câu chuyện của các bộ

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Chong chong cheo tu cau chuyen cua cac bo

Nhu cầu từ thực tiễn, từ cải cách hành chính, rồi nhu cầu chống chồng chéo giữa các bộ với nhau, giữa các bộ với các ban của Đảng đặt ra bài toán phải tinh gọn bộ máy nhà nước.

Từ hiệu quả va chức năng của một số bộ hiện nay, TS Trần Xuân Giá (nguyên trưởng Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, nguyên bộ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư) nêu ý kiến:

- Hiện nay tôi chưa muốn nêu vấn đề bộ A, bộ B phải giải thể hay sáp nhập vào một bộ khác mà chỉ nêu lên những vấn đề thuộc nguyên tắc tổ chức đê tránh chồng chéo. Ngày xưa, Liên Xô chia bộ theo chuyên ngành hẹp, nên có đến hơn 104 bộ và cơ quan ngang bộ.

Đến nay, không còn nước nào tổ chức bộ máy nhà nước theo cách đó nữa. Nước CHND Trung Hoa rất to, nhưng địa phương của họ ít, số bộ cũng chỉ tương đương VN. Nền công nghiệp của họ phát triển mạnh mẽ đến như vậy nhưng họ không có bộ vông nghiệp. Hay như bộ kế hoạch - đầu tư một thời tôi làm bộ trưởng, nhiều nước cũng không có.

Mặc dù Trung Quốc đã phát triển theo kế hoạch nhưng họ cũng không có bô kế hoạch - đầu tư. Bài toán hiện nay của chúng ta là chống chồng chéo trong bộ máy nhà nước. Mà chống chồng chéo ở đây là có ca giữa bộ với bộ, giữa bộ với ban của Đảng, giữa các vụ của các bộ với nhau, rồi giữa các vụ trong một bộ... Đôi khi có vấn đề cần hỏi ý kiến của các vụ trong một bộ thôi đã nhiêu khê không kém gì sự nhiêu khê khi có một bộ hỏi ý kiến các bộ khác.

+ Về nguyên tắc, không phải cứ có một ngành nào đó là phải tạo một bộ để quản ly nó?

- Không cần như thế. Quản lý nhà nước nên quay về ba việc: thứ nhất là chuẩn bị cơ chế chính sách, bao gồm kế hoạch, qui hoạch phát triển. Thứ hai là tổ chức triển khai chính sách. Thứ ba là kiểm tra sự thực hiện. Trong việc hoạch định chính sách thì không chính sách phát triển nào lại be đến mức chỉ áp dụng cho một ngành, một lĩnh vực rất hẹp.

Cũng không cần thiết tạo ra rồi đổ tiền vào nuôi một bộ chỉ để làm chính sách, lập chiến lược cho một ngành hẹp. Qui chế thì có thể có, nhưng chính sách thì nên dựa vào chính sách chung. Nhất là trong thời buổi hiện nay, khi xu hướng tương tác ngày càng mạnh thì cần những chính sách dựa trên qui hoạch đa ngành rộng để không tạo điều kiện cho anh này nhưng vô tình lại làm tổn hại anh kia hoặc tổn hại môi trường.

+ Nhưng rõ ràng hiện nay, nhiều bộ của ta đang tồn tại để quản một lĩnh vực hẹp như xây dựng, giao thông vận tải, hay thủy sản?

- Nếu tách được quản lý nhà nước ra khỏi quản lý sản xuất kinh doanh như đã nêu trong nhiều văn kiện của Đảng và Nhà nước ta, thì có thể tinh giảm các bộ. Tôi lấy ví dụ như Bộ Xây dựng, nếu ta làm cái việc đã nói tư lâu là tách các tổng công ty xây dựng, các đơn vị kinh tế ra theo cơ chế không còn bộ ngành chủ quản, thì Bộ Xây dựng sẽ được bớt đi sô lượng ghê gớm công việc mà hiện nay đang làm.

Trong chừng mực đó có nên để tồn tại Bộ Xây dựng hay không rõ ràng là một vấn đề đặt ra. Hoặc như với Bộ Giao thông vận tải, sự chồng chéo, trùng lặp dễ thấy ở đây là có nhiều công ty xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, một số thuộc Bộ Giao thông vận tải, một số khác thì lại thuộc Bộ Công nghiệp... Nếu có qui định quản lý hoạt động xây dựng thôi, đáng ra chỉ một người làm, ở đây lại là ba người làm. Chỉ xét Bộ Giao thông vận tải, nếu tách các công ty trực thuộc ra, chỉ riêng việc làm chính sách xây dựng cầu đường thì có nên để riêng một bộ hay không hay nó thuộc lĩnh vực xây dựng.

Quản lý xây dựng nói chung thì nên để ở một cơ quan nào đó làm. Như vậy rất cần quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng nhưng không phải tạo một bộ máy để chỉ huy, can thiệp quá sâu vào công việc sản xuất kinh doanh liên quan đến xây dựng như hiện nay. Đặt ra vấn đề đó có thể chỉ cần một nơi ra các chính sách về xây dựng, và như vậy có thể sáp nhập một số bộ với nhau.

+ Nếu tính toán như vậy thì rất nhiều bộ có thể đã chồng chéo chức năng và có thể sáp nhập, như Bộ Xây dựng và Bộ giao thông Vận tải, Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp, cả Bộ Kế hoạch - đầu tư và Bộ Tài chính?

- Khi còn là bộ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư, có lúc tôi đã kiến nghị bộ của tôi có thể sáp nhập với bộ khác thành Bộ Kinh tế để chức năng của nó được mở ra. Tôi cũng đã được nghe nhiều ý kiến mà tôi thấy thích hợp như đưa toàn bộ phần chi ngân sách về Bộ Kinh tế; Bộ Tài chính không nên vừa thu, vừa chi, mà chỉ nên tập trung vào thu.

Hay có ý kiến cho rằng không nên tách thành hai bộ, một bộ công nghiệp chuyên quản lý nhà nước về sản xuất và một bộ như Bộ Thương mại chuyên quản lý về lưu thông. Về lưu thông, sản xuất quyết định tiêu dùng, nhưng đến lượt nó tiêu dùng có vai trò rất quyết định đối với sản xuất, đề ra yêu cầu về số lượng, chất lượng, cơ cấu cho sản xuất. Như vậy chức năng hai bộ vẫn còn nguyên nhưng tích hợp vào một rất hợp lý. Do đó, câu hỏi đặt ra hiện nay là co nhất thiết phải tồn tại một lúc hai bộ: Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại không?

+ Lịch sử để lại nhiều bộ ra đời trên cơ sở sáp nhập nhiều bộ từ thời bao cấp. Chúng ta đã từng sáp nhập mạnh, nhưng thời gian không đặt ra chuyện sáp nhập tiếp như thế tính ra đã là dài?

- Tôi nghĩ nên tư duy bắt đầu từ nhiệm vụ, chức năng quản lý của Nhà nước để đặt ra các cơ quan quản lý chứ không nên có cơ quan quản lý nhà nước rồi đặt ra chức năng cho nó. Và không nên nghĩ, dứt khoát phải có một bộ đê đưa ông A đầy năng lực nào vào đó. Nhiều bộ thành lập trên cơ sở sáp nhập các bộ từ thời bao cấp nên nó ngược với tư duy trên, vì thế chồng chéo là khó tránh. Nên bắt đầu từ khối lượng công việc cần làm. Một sô lĩnh vực nào đó vốn là một khối thống nhất mà ta chia nhỏ ra quản lý thì ngoài việc chồng chéo còn tạo ra sự cắt khúc, làm giảm hiệu lực quản lý vĩ mô của Nhà nước.

+ Sự chồng chéo của các bộ ít khi được thừa nhận trên tầm vĩ mô, vì mỗi bộ có một chức năng khác nhau; nhưng đi từ thực tế đời sống thì chồng chéo khá nhiều?

- Theo tôi, điều đó đúng. Sự chồng chéo vĩ mô lại dễ thấy ở những địa bàn hay địa điểm vi mô nào đó. Ví dụ với một tổng công ty công nghiệp lớn thì Bô Tài chính cũng có phần trách nhiệm, ngân hàng cũng có phần, Bộ Kế hoạch - đầu tư có phần, rồi tổng công ty đó còn trực thuộc một bộ, ngành cụ thể. Khi động đến việc gì, họ phải đi xin nhiều người, va chính cái sự “xin” này là do phân công các bộ không rõ ràng gây ra.

Khi phân công, cần thống nhất tổng số công việc của Chính phủ là cái có trước, trên cơ sở đó chia ra cho các bộ chứ không phải ngược lại. Nhưng khi làm nghị định về chức năng, nhiệm vụ của các bộ thì lại không phải lúc nào cũng tuân theo nguyên tắc đó. Trong hoạt động thực tiễn, đôi khi có những việc A mà bộ C nghĩ mình không thể không giải quyết vì nó có liên quan đến công việc của bộ mình, nên khi các bộ tự xây dựng chức năng nhiệm vụ để đem ra Chính phủ bàn thì nhiệm vụ, quyền hạn mở rộng hơi quá sang các lĩnh vực khác. Rồi họ mở thêm các vụ chuyên môn để quản, thế là chồng chéo với vụ của bộ khác.

+ Nếu tư duy từ khối lượng công việc mới tạo ra các bộ thì theo ông, khối lượng công việc của Chính phủ ta hiện nay có cần tới 26 bộ không? Nếu không thì bao nhiêu là đủ?

- Theo tôi là không cần nhiều thế. Khi chúng ta chuyển sang cơ chế thị trường, khối lượng công việc khác thời (bao cấp) phải cầm tay chỉ việc rất nhiều. Tuy theo yêu cầu mới có thể đòi hỏi phải lập một bộ mới để quản lý tốt hơn một lĩnh vực đang phát triển nào đó; nhưng hiện tại, căn cứ vào khối lượng công việc thì số lượng bộ, tên của bộ phải thay đổi. Nhiều nước trên thế giới đã thay đổi theo từng thời kỳ, căn cứ vào công việc của Chính phủ. VN hiện tại có thể có nhiều phương án khác nhau như giảm 4-6 bộ, hoặc chỉ nên giảm vài ba bộ. Tùy thuộc bước đi và tùy thuộc sự chuẩn bị về nhân sự (tức là tạo cho được một đội ngũ cán bộ hành chính thật sự chuyên nghiệp), tôi nghĩ trước mắt chỉ cần 22-23 bộ.

+ Chúng ta đã đề ra nhiều dự án để cải cách hành chính, nâng cao năng lực bộ máy. Theo ông, nếu giảm một số bộ không cần thiết thì cải cách hành chính sẽ có bước đột phá ngay không?

- Cái gốc nằm ở đó. Chúng ta đặt ra vấn đề cải cách hành chính đã được 14 năm rồi. Nội dung cải cách hành chính lúc bấy giờ là cải cách thể chế, cải cách bộ máy, cải cách cán bộ, và sau này đặt ra thêm cải cách hành chính công. Nhưng rồi thấy làm như vậy thì lớn quá, khó quá, toàn diện quá, nên chúng ta chọn khâu cải cách thủ tục làm khâu đột phá.

Nhưng đến giờ phút này, kết quả 14 năm thực hiện cho thấy cải cách hành chính chưa thành công. Trước đây có thời kỳ tôi rất cố gắng cùng tổ thi hành Luật doanh nghiệp năm 1999 bỏ giấy phép con. Bàn mãi và bỏ được hơn 200. Nhưng gần đây lại chui ra vô số giấy phép con nữa, còn tinh vi hơn. Như vậy không thể giảm thủ tục hành chính mà không bắt đầu từ cải cách thể chế. Bộ máy đặt ra vấn đề một cửa, nhưng nó có quá nhiều cửa con, quá chồng chéo, không giải quyết nổi vấn đề thủ tục hành chính. Tại sao cứ tạo ra nhiều cái cửa rồi yêu cầu nó phải một cửa liên thông? Thà không có nhiều cái cửa vẫn hơn!

+ Từ trước đến nay, khâu cải cách nào của ta cũng khó vì đau đầu nhất luôn là vấn đề: con người?

- Bất kể cải cách vĩ mô nào cũng đều đau. Nhưng các nhà lãnh đạo phải xác định nên chịu đau một lần hay chịu đau dai dẳng. Từ trước đến nay chúng ta có chính sách đãi ngộ khuyến khích người ta đi vào con đường quan chức. Đấy là cái sai. Nên tạo cho họ nhiều con đường, và con đường nào cũng có thể đạt được vinh quang cá nhân. Nhiều cán bộ bây giờ đa bắt đầu thấy trách nhiệm quá nặng nề, nên không còn thích con đường quan trường chật hẹp. Theo tôi, nếu theo hướng đó cải cách hành chính sẽ thành công.

Công việc cải cách bộ máy không phải một lúc là xong, nhưng không nên đê kéo dài năm này sang năm khác. Thời điểm hội nhập hiện nay la một cơ hội tốt: nó tạo áp lực nếu không cải cách sẽ khó vươn lên, sẽ thua ngay trên sân nhà, nhưng nó cũng tạo cơ hội nếu biết vươn lên đúng lúc. Không nên đặt ra lý do nên giữ lại Bộ Thuy sản vì bộ này xuất khẩu đến 3 tỉ USD. Việc xuất khẩu 3 tỉ USD là dân làm đấy chứ! Nếu đặt vấn đề như vậy thì ngành da giày, dầu khí xuất khẩu còn gấp mấy lần ngành thuy sản, chẳng lẽ lại tạo thêm một bộ da giày, một bộ dầu khí nữa...?

ĐÀM VĂN thực hiện

Việt Báo
Comment :Chống chồng chéo từ câu chuyện của các bộ
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chống chồng chéo từ câu chuyện của các bộ bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Chong chong cheo tu cau chuyen cua cac bo ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chống chồng chéo từ câu chuyện của các bộ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Anti-overlapping story of the the
Ministry of Commerce, Ministry of Planning - Investment, Ministry of Transport, administrative reform, state management, workload, Ministry of Construction, the industry, corporations, and the overlap and the Ministry, as
Demand from practice, from administrative reform, and against the needs of the overlap between each other, between the party with the problem set out to streamline the state apparatus ..
Khoảng tối đằng sau những quán cafe có phục vụ là chân dài để khách… “rửa mắt”
Khoảng tối đằng sau những quán cafe có phục vụ là chân dài để khách… “rửa mắt”

Trong ánh sáng lờ mờ của những bóng đèn led, hàng loạt “chân dài” cười nói vui vẻ. Thỉnh thoảng, một vài cô còn đưa tay ra vẫy khách: “Vào cà rồi phê anh ơi…”.

 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • Thoi su 24h287 Bao quet o Ha Noi Cay do la liet
  Thời sự 24h(28/7): Bão quét ở Hà Nội: Cây đổ la liệt

  Thắt tim cảnh người cha kiệt sức gục chết giữa cánh đồng; Bão quét tới Hà Nội: Cây đè ô tô, xe máy đổ cả loạt; Góc khuất nghề đẻ thuê: Nỗi ân hận tột cùng của người đàn bà dẫn gái về cho chồng; Sập giàn giáo cao ốc Dream Home Luxury, 3 người thương vong; Vụ Formosa: 9 dòng kiểm điểm và quyết tâm của Chính phủ

 • Thoi su 24h277 co gai tre tu vong duoi song To Lich
  Thời sự 24h(27/7): cô gái trẻ tử vong dưới sông Tô Lịch

  Formosa chôn chất thải: Nghi vấn bao che sai phạm cho cán bộ các cấp; Thương bé tròn một tuổi mà phẫu thuật chân 12 lần chưa khỏi; “Người mẹ ma” ở TP HCM: 'Ước gì tôi biết vì sao mình bị tạt axit'; Nỗi đau khôn cùng của người cha chôn 12 con trong cát trắng; Vợ chết, chồng bị thương: Nạn nhân nhắn gì cho bố mẹ trước lúc mất?

 • Thoi su 24h267 An mang dau long tu viec ly hon gia hoa that
  Thời sự 24h(26/7): Án mạng đau lòng từ việc ly hôn giả hóa thật

  Sự thật sốc về cô gái “hở bạo” tiếp thị Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam; Mẹ nạn nhân bị cưa chân phản bác kết luận của Sở Y tế; Vụ trao nhầm con: Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi!; Người đàn ông bỏ xe bánh mỳ, nhảy sông Đà vì bị truy sát?; Bệnh nhân phải đóng trước 220 nghìn mới được đi vệ sinh ở bệnh viện

 • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
  Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

  Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

 • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
  Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

  Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

 • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
  Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

  Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

 • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
  Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

  Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

 • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
  Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

  Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

 • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
  Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

  Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 247307
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (24/7-30/7)

  Sản phụ từ chối điều trị ung thư để cứu con đã qua đời; Thực hư những cách chữa khỏi ung thư từ Đông y; 7 loại đồ ăn mà "chuyên gia ngộ độc" không bao giờ động đũa; 'Mẹ nhỏ, con to' nhờ ăn uống đúng cách khi mang bầu;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 240730072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (24/07-30/07/2016)

  Sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, câu chuyện tình mẫu tử thiêng liêng hay góc khuất gia đình làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 2407 30072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (24/07- 30/07/2016)

  Phi công, tiếp viên hàng không buôn lậu vàng, CPI tháng 7 tiếp tục tăng nhẹ, VASEP đề nghị đánh thuế thương lái TQ, tỷ giá tiếp tục tĩnh lặng đến bất ngờ, TP HCM công bố 77 dự án đang thế chấp ngân hàng, nông hải sản đứng đầu bảng về chứa chất cấm, kháng sinh... Cùng với đó là những thông tin bất động sản, tài chính- ngân hàng, thị trường tiêu d

 • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

  Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 177237
  Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

  Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

  Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

  Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

  'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

  Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.