vietbao

Ngày 12-12, tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức Hội thảo khoa học "Thám hoa Vũ Thạnh - con người và sự nghiệp", đánh giá những đóng góp của ông với sự nghiệp văn hóa, giáo dục của đất nước.


 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao