vietbao

GD&TĐ - Giáo viên hạnh phúc thì học sinh mới hạnh phúc - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ từng nhấn mạnh điều này trong nhiều diễn đàn về giáo dục. Hẳn mỗi giáo viên chúng ta khi quyết định chọn nghề giáo đều tự nói với mình: nhất định mình sẽ là một giáo viên hạnh phúc.