vietbao

Hướng dẫn ôn thi bổ túc THPT năm 2007 môn Văn, Sử, Địa

>> Hướng dẫn môn Hóa học, Sinh học
>> Hướng dẫn môn Toán, Vật lý

Huong dan on thi bo tuc THPT nam 2007 mon Van Su Dia
Học sinh trao đổi bài trước khi vào phòng thi tốt nghiệp THPT chiều 31-5-2006 - Ảnh: TS
TS gửi đến các bạn học sinh hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp bổ túc THPT năm học 2006-2007 môn NGỮ VĂN, LỊCH SỬ và ĐỊA LÝ theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Trong kỳ thi tốt nghiệp bổ túc THPT năm học 2006-2007, học sinh sẽ thi tốt nghiệp với sáu môn gồm: Văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Địa lý, Lịch sử. Bộ GD-ĐT cho biết, bắt đầu kỳ thi này sẽ áp dụng hình thức thi trắc nghiệm đối với các môn học: Vật lý, Hóa học.

MÔN NGỮ VĂN

PHẦN VĂN HỌC VIỆT NAM

1- Phần kiến thức chung về giai đoạn văn học và tác gia văn học

- Khái quát về văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến 1975.

- Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.

- Tố Hữu.

Đối với bài khái quát giai đoạn văn học, học viên cần lưu ý những thành tựu văn học qua các thời kỳ phát triển và một vài đặc điểm chung. Đối với bài khái quát về tác gia, cần phải nắm chắc quá trình sáng tác và đôi nét về phong cách nghệ thuật của từng tác gia.

2- Phần tác phẩm

- Vi hành - Nguyễn Ái Quốc

- Nhật ký trong tù - Hồ Chí Minh

+ Chiều tối

+ Giải đi sớm

+ Mới ra tù, tập leo núi

- Tuyên ngôn độc lập - Hồ Chí Minh

- Đôi mắt - Nam Cao

- Tây Tiến - Quang Dũng

- Bên kia sông Đuống - Hoàng Cầm

- Đất nước - Nguyễn Đình Thi

- Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài

- Vợ nhặt - Kim Lân

- Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên

- Các vị La Hán chùa Tây Phương - Huy Cận

- Mùa lạc - Nguyễn Khải

- Việt Bắc (trích) - Tố Hữu

- Người lái đò sông Đà - Nguyễn Tuân

- Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành

- Mảnh trăng cuối rừng - Nguyễn Minh Châu

- Đất nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng) - Nguyễn Khoa Điềm

Lưu ý: Các bài sau đây chỉ học đoạn trích:

- Bên kia sông Đuống của Hoàng Cầm học từ câu thơ “Em ơi buồn làm chi” đến câu thơ “Những chuyện muôn đời không nói năng”;

- Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên học từ câu thơ "Con tàu này lên Tây Bắc anh đi chăng?” đến câu thơ “Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn!”;

- Các vị La Hán chùa Tây Phương của Huy Cận học từ câu thơ “Các vị La Hán chùa Tây Phương" đến câu thơ "Các vị đau theo lòng chúng nhân?".

Học viên phải nhớ chính xác tên tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh ra đời và thể loại của tác phẩm; phải tóm tắt chính xác, đầy đủ nội dung tác phẩm (nếu là truyện), học thuộc lòng những bài thơ ngắn, những đoạn thơ tiêu biểu của những bài thơ dài hoặc những đoạn trích dài; phải nắm chắc giá trị nội dung và nghệ thuật của từng tác phẩm.

Ngoài ra, học viên cần phải biết tập hợp các tác phẩm thành từng nhóm; từ đó rút ra những nét chung của chúng; đồng thời thấy được sự riêng biệt, độc đáo của từng tác phẩm trong nhóm tác phẩm.

PHẦN VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Nội dung ôn tập gồm 5 tác giả với 5 tác phẩm, trong đó có những tác phẩm chỉ học đoạn trích. Cụ thể:

- M.Gorki với tác phẩm Một con người ra đời.

- Lỗ Tấn với tác phẩm Thuốc.

- X.Êxênin với tác phẩm Thư gửi mẹ.

- E.Hêminguê với tác phẩm Ông già và biển cả (trích).

- M.Sôlôkhốp với tác phẩm Số phận con người (trích).

Học viên phải nắm được tiểu sử, sự nghiệp sáng tác của mỗi tác giả, giá trị bao trùm của tác phẩm hoặc đoạn trích đã học.

Chú ý: Đồng thời với việc ôn tập về kiến thức, học viên cần ôn luyện kỹ năng làm văn, từ kỹ năng dùng từ, đặt câu đến kỹ năng đưa dẫn chứng, phân tích dẫn chứng.

-----------------------

MÔN LỊCH SỬ

PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI

Chương I: Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai

- Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội từ 1945 - 1970, những thành tựu và ý nghĩa lịch sử.

- Tình hình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu (từ nửa sau những năm 70 đến 1991), nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu.

Chương II: Các nước Á, Phi, Mỹ La tinh sau chiến tranh thế giới thứ hai

- Trung Quốc: Cách mạng dân tộc dân chủ và phát triển kinh tế.

- Phong trào giải phóng dân tộc của các nước Đông Nam Á. Sự ra đời của khối quân sự SEATO và tổ chức ASEAN.

- Các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Mỹ Latinh từ năm 1945 đến nay.

Chương III: Mỹ, Nhật Bản, Tây Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai

- Tình hình nước Mỹ từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay.

- Các nước Tây Âu từ sau chiến tranh thế giới thứ hai cho đến nay. Khối thị trường chung châu Âu (EEC) và những nét chung về hệ thống tư bản chủ nghĩa sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Chương IV: Quan hệ Quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai

- Hội nghị Ianta và việc hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh.

- Mục đích, nguyên tắc hoạt động và tổ chức của Liên Hiệp Quốc.

Chương V: Sự phát triển của khoa học - kỹ thuật sau chiến tranh thế giới thứ hai

- Nguồn gốc, nội dung và những thành tựu chính của cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ hai.

PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM
TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ĐẾN NAY

Chương I: Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất

- Tình hình phân hóa xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất.

- Phong trào công nhân 1919-1925.

- Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho việc thành lập chính đảng của giai cấp vô sản ở Việt Nam.

- Những nét chính về quá trình hình thành ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam.

Chương II: Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam (1930 - 1945)

- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

- Phong trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh.

- Cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939.

- Cách mạng tháng 8 năm 1945: hoàn cảnh lịch sử, diễn biến, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm.

Chương III: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946).

- Nét chính về tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám 1945. Đảng và nhà nước ta đã giải quyết những khó khăn đó như thế nào để bảo vệ thành quả của cách mạng tháng Tám.

Chương IV: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ (1946 - 1954)

- Những năm đầu toàn quốc kháng chiến (1946 - 1950).

- Chiến dịch Đông xuân 1953 - 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ.

- Những nội dung cơ bản của Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về việc lập lại hoà bình ở Đông Dương.

- Nguyên nhân và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Chương V: Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam đấu tranh thống nhất đất nước (1954 - 1975)

- Việt Nam sau hiệp định Giơnevơ và nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới.

- Chiến tranh đặc biệt (1961 - 1965).

- Chiến tranh cục bộ (1965 - 1968).

- Việt Nam hóa chiến tranh (1969 - 1973).

- Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam.

- Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 ở miền Nam.

- Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

TRONG QUÁ TRÌNH ÔN TẬP CẦN CHÚ Ý

1. Nắm vững những nội dung cơ bản đã nêu ở mục I.

2. Chú ý rèn luyện kỹ năng mô tả, phân tích, so sánh, đánh giá để rút ra những nguyên nhân, ý nghĩa của các sự kiện lịch sử.

3. Tập trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa.

-----------------------

MÔN ĐỊA LÝ

I. NHỮNG NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG

Chương I. Các nguồn lực chính để phát triển kinh tế - xã hội

1. Vị trí, lãnh thổ Việt Nam và ý nghĩa của vị trí địa lý đối với việc phát triển kinh tế - xã hội. Đánh giá nguồn tài nguyên thiên nhiên của nước ta.

2. Tình hình dân cư, nguồn lao động và chiến lược phát triển dân số, sử dụng có hiệu quả nguồn lao động xã hội.

3. Đường lối phát triển kinh tế - xã hội và cơ sở vật chất kỹ thuật.

Chương II. Những vấn đề phát triển kinh tế - xã hội

1. Đặc điểm của nguồn lao động, tình hình sử dụng lao động và vấn đề việc làm.

2. Thực trạng nền kinh tế và nguyên nhân; sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và theo lãnh thổ.

3. Tình hình vốn đất đai, hiện trạng và các biện pháp sử dụng đất nông nghiệp ở các vùng khác nhau.

4. Tình hình sản xuất lương thực, thực phẩm; các vùng trọng điểm lương thực thực phẩm.

5. Hiện trạng phát triển và phân bố các cây công nghiệp, các vùng chuyên canh cây công nghiệp. Ý nghĩa của việc phát triển cây công nghiệp,

6. Cơ cấu ngành công nghiệp, sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp.

7. Tình hình phát triển của kinh tế đối ngoại, những hoạt động cơ bản của kinh tế đối ngoại.

Chương III. Những vấn đề phát triển kinh tế - xã hội trong các vùng

1. Đồng bằng sông Hồng: vấn đề dân số và biện pháp giải quyết.

2. Đồng bằng sông Cửu Long: vấn đề sử dụng và cải tạo tự nhiên.

3. Duyên hải miền Trung: những thuận lợi và khó khăn trong việc phát triển kinh tế; vấn đề hình thành cơ cấu nông - lâm - ngư nghiệp; vấn đề hình thành cơ cấu công nghiệp và xây dựng kết cấu hạ tầng.

4. Trung du và miền núi phía Bắc: vấn đề khai thác các thế mạnh: khai thác và chế biến khoáng sản, thuỷ điện, trồng cây công nghiệp; ý nghĩa của việc phát huy các thế mạnh của vùng.

5. Tây Nguyên: những thuận lợi và khó khăn trong việc phát triển kinh tế; vấn đề phát triển cây công nghiệp lâu năm, khai thác và chế biến lâm sản, khai thác thủy năng.

6. Đông Nam Bộ: những thuận lợi và khó khăn trong việc phát triển kinh tế, vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp, dịch vụ, phát triển tổng hợp kinh tế biển.

II. NHỮNG KỸ NĂNG CẦN PHẢI CÓ

1. Đọc và phân tích bản đồ, lược đồ, các loại biểu đồ, đồ thị, bảng số liệu.

2. Vẽ các loại biểu đồ, đồ thị. Biết chọn biểu đồ phù hợp với nội dung cần thể hiện.

3. So sánh, phân tích các mối quan hệ: giữa tự nhiên với tự nhiên, tự nhiên với kinh tế - xã hội, giữa các yếu tố kinh tế - xã hội với nhau.

III. MỘT SỐ ĐIỀU CẦN LƯU Ý

- Phải sử dụng sách giáo khoa Địa lý 12 (xuất bản từ năm 2003 trở lại đây) để ôn tập.

- Khi ôn tập cần chú trọng việc tăng cường rèn luyện các kĩ năng và tư duy địa lý, cách học, cách làm bài, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung, kỹ năng địa lý, hạn chế ghi nhớ máy móc.

- Cần nắm vững cách sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam (xuất bản từ năm 2003 trở lại đây) trong học tập và làm bài thi.

- Các số liệu là cần nhưng không yêu cầu người học phải nhớ nhiều số liệu. Vấn đề quan trọng là biết cách phân tích các số liệu để tìm ra kiến thức. Khi làm bài, học viên có thể sử dụng các số liệu không phải của sách giáo khoa Địa lý lớp 12 xuất bản từ năm 2003 trở lại đây, nhưng phải ghi rõ nguồn gốc số liệu.

T.HÀ tổng hợp

---------------

Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT

>> Hướng dẫn môn Sinh học
>> Hướng dẫn môn Tiếng Nga
>> Hướng dẫn môn Tiếng Pháp
>> Hướng dẫn môn Tiếng Anh
>> Hướng dẫn môn Địa lý
>> Hướng dẫn môn Lịch sử
>> Hướng dẫn môn Ngữ văn
>> Hướng dẫn môn Hóa học
>> Hướng dẫn môn Vật lý
>> Hướng dẫn môn Toán

Việt Báo
Comment :Hướng dẫn ôn thi bổ túc THPT năm 2007 môn Văn, Sử, Địa
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Hướng dẫn ôn thi bổ túc THPT năm 2007 môn Văn, Sử, Địa bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Huong dan on thi bo tuc THPT nam 2007 mon Van Su Dia ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Hướng dẫn ôn thi bổ túc THPT năm 2007 môn Văn, Sử, Địa ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
Directory of additional high school exam in 2007 subjects Literature, History, Geography
Vietnam, the Soviet Union, the Ministry of Education, Eastern Europe, Chapter I, Chapter III, World War Monday, advantages and disadvantages , economic development, after the war, graduation exams, Mon language arts, industrial plants, guide, files, to
TS students sent to the review guidelines complement high school graduation exam 2006 school year subject -2007 philology, History and Geography under the guidance of the Ministry of Education ..
Thí sinh nên chọn trường nào khi biết điểm THPT QG?

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia, thí sinh cần lưu ý việc xét tuyển vào các trường đại học.

Đề thi - Đáp án môn Địa lý kỳ thi Quốc gia

Sáng 3/7, các sĩ tử làm bài thi Địa lý, thời gian 180 phút - môn có số lượng thí sinh đứng thứ ba trong số năm môn tự chọn.

Bát nháo tư vấn du học
Bát nháo tư vấn du học

Tại TP Hồ Chí Minh, theo báo cáo của cơ quan chức năng, toàn thành phố hiện có khoảng 1.000 đơn vị tư vấn du học nhưng chỉ có 64 đơn vị được cấp phép.

 • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
  Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

  Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

 • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
  Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

  Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

 • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
  Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

  Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

 • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
  Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

  Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

 • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
  Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

  Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

 • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
  Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

  Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

 • Thoi su 24h127 Vo bop cua quy khien chong chet tuc tuoi
  Thời sự 24h(12/7): Vợ bóp của quý khiến chồng chết tức tưởi

  Phạt 100 triệu phòng khám "mạo danh" Sở Y tế HN "chặt chém" khách; Xe cứu thương ngoại tỉnh phải “mua” bệnh nhân ở Hà Nội?; Formosa lén lút chôn chất thải ở trang trại của Giám đốc Công ty Môi trường; Gây bức xúc lớn, các dự án giao thông BOT được Quốc hội đưa vào giám sát; Vụ gần 400 GV ở Thanh Hóa mất việc: 50-100 triệu đồng chạy làm GV hợp đồng?

 • Thoi su 24h117 Co gai tre xinh dep tu vong ben ve duong
  Thời sự 24h(11/7): Cô gái trẻ xinh đẹp tử vong bên vệ đường

  Sự cố môi trường Formosa: Xác định hàm lượng độc tố dưới đáy biển; Thuê giúp việc 6 triệu/tháng, chủ nhà phẫn nộ vì em bé bị véo tai, ăn tát; Nhà máy làm chết cá đầu nguồn sông Đà không có khu xử lý nước thải; Từ vụ chặn xe cấp cứu: Bảo vệ bệnh viện hay lực lượng..."bảo kê"?; Dọa đuổi ông lão xuống xe, nhân viên xe buýt bị đình chỉ việc

 • Thoi su 24h087 Chu ho chem 2 chau tu vong
  Thời sự 24h(08/7): Chú họ chém 2 cháu tử vong

  Khách sạn giam khách: Quan ứng tiền giữ thể diện Cửa Lò; Treo biển cam kết "không khiêu dâm, kích dục": Nỗi khổ kép; Ai đã “đầu độc” tôm cá ở thượng nguồn sông Đà?; Sau vụ bảo vệ bệnh viện Nhi: Bộ Y tế chấn chỉnh việc vận chuyển người bệnh; Tiêm thuốc khiến bệnh nhân tử vong, bác sỹ bị... khiển trách

 • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

  Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 177237
  Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

  Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

  Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

  Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

  'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

  Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 107167
  Sự kiện quốc tế nổi bật (10/7-16/7)

  Toà PCA ra phán quyết Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở Biển Đông; Tân Thủ tướng Anh Theresa May công bố danh sách nội các mới; Khủng bố đẫm máu đúng Quốc khánh Pháp; Đảo chính thất bại ở Thổ Nhĩ Kỳ... là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 107 167
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (10/7- 16/7)

  Ổ bệnh bạch hầu đang bùng phát mạnh tại Bình Phước; Bác sĩ ra chợ xin từ thiện cứu 2 bé song sinh dính liền; Cảm động câu chuyện về sản phụ ung thư phổi quyết giữ thai nhi; Mách bạn bài thuốc điều trị sẩy thai từ hàng trăm năm trước;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Toan canh kinh te tuan 1007 16072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (10/07- 16/07/2016)

  Lại nóng chuyện huy động 500 tấn vàng trong dâm, lãi suất tiêu dùng lên tới 70-80%/năm, EVN chiếm hơn 1/3 tổng số nợ mà Chính phủ phải bảo lãnh, nhiều ngân hàng báo lãi khủng trong quý II, kiểm tra xử phạt hàng loạt công ty đa cấp... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là nhữ