vietbao

Hướng dẫn ôn thi bổ túc THPT năm 2007 môn Toán, Vật lý

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Huong dan on thi bo tuc THPT nam 2007 mon Toan Vat ly
Học sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2006 - Ảnh: TS
TS gửi đến các bạn học sinh hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp bổ túc THPT năm học 2006-2007 môn TOÁN và VẬT LÝ theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Trong kỳ thi tốt nghiệp bổ túc THPT năm học 2006-2007, học sinh sẽ thi tốt nghiệp với sáu môn gồm: Văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Địa lý, Lịch sử. Bộ GD-ĐT cho biết, bắt đầu kỳ thi này sẽ áp dụng hình thức thi trắc nghiệm đối với các môn học: Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học.

MÔN TOÁN

Về lý thuyết:

- Hiểu, nhớ, vận dụng được các khái niệm, định nghĩa, định lý và các công thức đã học. Cụ thể học viên cần nắm vững các kiến thức:

+ Phần Hình học: Các kiến thức cần nhớ của hai chương Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng và Phương pháp toạ độ trong không gian đã được tổng kết trong sách Bài tập hình học do Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành từ năm 2000 trở lại đây.

+ Phần Giải tích:

1. Đạo hàm và ứng dụng của đạo hàm:

1.1. Đạo hàm: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm; Bảng các đạo hàm; Đạo hàm cấp cao; Vi phân.

1.2. Ứng dụng của đạo hàm: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số; Cực đại và cực tiểu; Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số; Tính lồi, lõm và điểm uốn của đồ thị; Tiệm cận; Khảo sát bốn hàm số đã học.

2. Nguyên hàm và Tích phân:

2.1. Nguyên hàm: Định nghĩa và các tính chất của nguyên hàm; Bảng các nguyên hàm.

2.2. Tích phân: Định nghĩa và các tính chất của tích phân; Các phương pháp tính tích phân; ứng dụng hình học và vật lí của tích phân.

3. Đại số tổ hợp

3.1. Quy tắc cộng và Quy tắc nhân. Hoán vị. Chỉnh hợp. Tổ hợp.

3.2. Công thức nhị thức Niutơn.

Về bài tập

- Nắm vững cách giải các loại bài toán cơ bản của chương trình, cụ thể:

A. Giải tích

I- Chủ đề I: Đạo hàm và khảo sát hàm số

1. Vận dụng đạo hàm của các hàm số sơ cấp và đạo hàm của các hàm số hợp để tính đạo hàm của các hàm số.

2. Khảo sát bốn hàm số đã học trong mục Đ6 của chương II (ứng dụng của đạo hàm).

3. Xét tính liên tục của hàm số.

4. Một số bài toán liên quan đến khảo sát hàm số.

4.1. Tìm giao điểm của hai đường.

4.2. Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) của bốn hàm số đã học.

4.3. Giải bất phương trình f(x) > 0; f(x) < 0, biện luận số nghiệm của phương trình f(x) = m khi biết đồ thị của hàm số y = f(x).

4.4. Biết vẽ đồ thị của các hàm số y = f(x) ; y = f(x) khi biết đồ thị của hàm số y = f(x).

5. Tìm giới hạn của các hàm số có các dạng

sin x

;

0

;

¥

x

0

¥

và giới hạn có liên quan với số e.

6. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một khoảng, trên một đoạn.

II- Chủ đề 2: Nguyên hàm. Tích phân và ứng dụng

1. Vận dụng các tính chất của nguyên hàm để tính nguyên hàm của một số hàm số bằng cách đưa về những nguyên hàm cơ bản.

2. Tìm các tích phân theo phương pháp:

2.1. Sử dụng định nghĩa tích phân và bảng các nguyên hàm.

2.2. Đổi biến số.

2.3. Tích phân từng phần.

3. Sử dụng tích phân để tính diện tích của hình phẳng và thể tích của vật thể tròn xoay.

III- Chủ đề 3: Đại số tổ hợp

Vận dụng các khái niệm quy tắc cộng, quy tắc nhân, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp và công thức Nhị thức Niutơn để giải bài tập.

B. Hình học

I- Chủ đề 1: Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng

1. Viết phương trình tổng quát, tham số, chính tắc của một đường thẳng.

1.1. Đường thẳng đi qua hai điểm.

1.2. Đường thằng đi qua một điểm và biết vectơ chỉ phương hoặc vectơ pháp tuyến của đường thẳng.

1.3. Các đường thẳng chứa các đường trong tam giác (cạnh, đường trung trực, đường phân giác, đường trung tuyến, đường cao).

1.4. Các đường thẳng đặc biệt khác (tiếp tuyến của đường tròn, tiếp tuyến của các đường Conic, trục đẳng phương của hai đường tròn).

1.5. Xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng, khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng.

2. Viết phương trình đường tròn biết tâm và bán kính, biết hai điểm đầu của đường kính, đường tròn ngoại tiếp tam giác.

3. Viết các phương trình chính tắc của elíp, hypebol, parabol khi biết các điều kiện xác định chúng; tìm các yếu tố (tâm sai, tiêu điểm, đường tiệm cận, đường chuẩn...) của một đường Conic khi biết phương trình của nó.

II- Chủ đề II: Phương pháp toạ độ trong không gian

1. Các bài toán về đường thẳng.

Viết được phương trình tổng quát, tham số, chính tắc của một đường thẳng khi biết:

1.1. Đường thẳng đi qua hai điểm.

1.2. Đường thẳng đi qua một điểm và biết vectơ chỉ phương của nó.

1.3. Đường thẳng là giao tuyến của hai mặt phẳng.

1.4. Chúng là đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau.

2. Các bài toán về mặt phẳng.

Viết được phương trình mặt phẳng khi biết:

2.1. Một điểm và vectơ pháp tuyến.

2.2. Một điểm và cặp vectơ chỉ phương.

2.3. Ba điểm không thẳng hàng, cặp đường thẳng song song, một điểm và đường thẳng không chứa điểm ấy, hai đường thẳng cắt nhau.

2.4. Chúng đi qua một đường thẳng cho trước và một điều kiện đã cho.

3. Các bài toán về vị trí tương đối: giữa hai mặt phẳng, giữa đường thẳng và mặt phẳng, giữa hai đường thẳng.

4. Các bài toán về tính độ dài, góc, diện tích tam giác. Tính thể tích hình chóp, hình hộp.

5. Các bài toán về tính toán: khoảng cách (từ một điểm đến mặt phẳng, điểm đến đường thẳng, giữa hai đường thẳng chéo nhau, giữa hai mặt phẳng song song, giữa mặt phẳng và đường thẳng song song với nó); góc (giữa hai mặt phẳng, giữa đường thẳng và mặt phẳng, giữa hai đường thẳng, giữa hai vectơ).

6. Các bài toán:

6.1. Xác định giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng.

6.2. Tìm hình chiếu vuông góc của một điểm trên một đường thẳng, trên một mặt phẳng.

6.3. Tìm điểm đối xứng của một điểm qua một đường thẳng, qua một mặt phẳng.

6.4. Viết phương trình hình chiếu vuông góc của đường thẳng trên một mặt phẳng đã cho.

7. Các bài toán về mặt cầu: Viết phương trình mặt cầu biết tâm và bán kính, biết hai điểm đầu của đường kính, chúng đi qua bốn điểm không đồng phẳng, biết tâm và mặt phẳng tiếp diện.

Viết phương trình mặt phẳng tiếp diện, tìm tâm và bán kính mặt cầu khi biết phương trình mặt cầu. Xác định vị trí tương đối giữa mặt phẳng và mặt cầu (cắt nhau, tiếp xúc và không cắt nhau). Xác định tâm và bán kính của đường tròn là giao của mặt cầu và mặt phẳng.

------------------------

MÔN VẬT LÝ

A. LÝ THUYẾT

Nội dung ôn tập lý thuyết thuộc chương trình Vật lý lớp 12 Bổ túc THPT. Học viên phải hiểu, nhớ, biết vận dụng các kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi có liên quan đến các vấn đề sau:

Chương I. Dao động cơ học

1. Con lắc lò xo. Dao động điều hòa.

2. Khảo sát dao động điều hòa: pha, tần số, vận tốc, gia tốc, con lắc đơn.

3. Sự bảo toàn cơ năng trong dao động điều hoà.

4. Phương pháp véc tơ quay. Sự tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số.

5. Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp.

6. Dao động cưỡng bức. Sự cộng hưởng.

Chương II. Sóng cơ học - Âm học

7. Hiện tượng sóng trong cơ học. Sóng cơ học trong thiên nhiên. Chu kì, tần số và bước sóng. Vận tốc sóng. Biên độ và năng lượng của sóng.

8. Sóng âm và cảm giác âm. Sự truyền âm, vận tốc âm. Độ cao của âm. Nguồn âm. Hộp cộng hưởng.

9. Giao thoa sóng: Hiện tượng giao thoa; lý thuyết về giao thoa.

Chương III. Dao động điện. Dòng điện xoay chiều

10. Hiệu điện thế dao động điều hoà. Dòng điện xoay chiều.

11. Cường độ hiệu dụng và hiệu điện thế hiệu dụng.

12. Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có tụ điện.

13. Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có cuộn cảm.

14. Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch không phân nhánh (đoạn mạch RLC).

15. Định luật Ôm cho đoạn mạch RLC. Hiện tượng cộng hưởng trong mạch RLC.

16. Công suất của dòng điện xoay chiều.

17. Máy phát điện xoay chiều một pha.

18. Dòng điện xoay chiều ba pha. Nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều ba pha.

19. Động cơ không đồng bộ ba pha.

20. Máy biến thế. Sự truyền tải điện năng.

21. Cách tạo ra dòng điện một chiều bằng phương pháp chỉnh lưu nửa chu kì và hai nửa chu kì.

Chương IV. Dao động điện từ. Sóng điện từ

22. Mạch dao động – Dao động điện từ.

23. Điện từ trường.

24. Sóng điện từ.

Chương V. Sự phản xạ và khúc xạ ánh sáng

25. Sự truyền ánh sáng. Sự phản xạ ánh sáng.

26. Gương phẳng.

27. Gương cầu lõm. Gương cầu lồi.

28. Sự khúc xạ ánh sáng.

29. Hiện tượng phản xạ toàn phần. Các điều kiện để có hiện tượng phản xạ toàn phần.

30. Lăng kính.

31. Thấu kính mỏng. Cách vẽ ảnh của một vật qua thấu kính. Công thức thấu kính.

Chương VI. Mắt và các dụng cụ quang học

32. Máy ảnh và mắt. Sự điều tiết của mắt.

33. Các tật của mắt và cách sửa.

34. Kính lúp.

35. Kính hiển vi.

36. Kính thiên văn.

Chương VII. Tính chất sóng của ánh sáng

37. Hiện tượng tán sắc ánh sáng.

38. Hiện tượng giao thoa ánh sáng.

39. Công thức xác định vị trí vân sáng và khoảng vân- Bước sóng và màu sắc ánh sáng.

40. Quang phổ liên tục. Quang phổ vạch.

41. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại.

42. Tia Rơnghen: Bản chất, các tính chất và công dụng.

Chương VIII. Lượng tử ánh sáng

43. Hiện tượng quang điện: Thí nghiệm với tế bào quang điện.

44. Các định luật quang điện. Thuyết lượng tử. Giải thích các định luật quang điện bằng thuyết lượng tử.

Chương IX. Hạt nhân nguyên tử

45. Cấu tạo hạt nhân nguyên tử.

46. Sự phóng xạ. Định luật phóng xạ.

47. Phản ứng hạt nhân. Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân.

48. Hệ thức Anhxtanh giữa năng lượng và khối lượng.

B. BÀI TẬP

Nội dung ôn tập gồm các bài tập thuộc chương trình Vật lý lớp 12 bổ túc THPT. Học viên phải hiểu, nhớ và biết vận dụng các kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi và giải được các loại bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập Vật lý lớp 12.

Lưu ý: Đề thi tốt nghiệp bổ túc THPT năm học 2006-2007 theo hình thức thi trắc nghiệm hoàn toàn. Vì vậy, nội dung ôn tập phải bám sát, phủ kín toàn bộ theo chương trình bổ túc trung học và sách giáo khoa Vật lý lớp 12.

T.HÀ tổng hợp

---------------

+ Kỳ sau: Môn Hóa học, môn Sinh học

---------------

Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT

>> Hướng dẫn môn Sinh học
>> Hướng dẫn môn Tiếng Nga
>> Hướng dẫn môn Tiếng Pháp
>> Hướng dẫn môn Tiếng Anh
>> Hướng dẫn môn Địa lý
>> Hướng dẫn môn Lịch sử
>> Hướng dẫn môn Ngữ văn
>> Hướng dẫn môn Hóa học
>> Hướng dẫn môn Vật lý
>> Hướng dẫn môn Toán

Việt Báo
Comment :Hướng dẫn ôn thi bổ túc THPT năm 2007 môn Toán, Vật lý
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Hướng dẫn ôn thi bổ túc THPT năm 2007 môn Toán, Vật lý bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Huong dan on thi bo tuc THPT nam 2007 mon Toan Vat ly ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Hướng dẫn ôn thi bổ túc THPT năm 2007 môn Toán, Vật lý ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
Directory of additional high school exam in 2007 in Mathematics, Physics
Ministry of Education, Physics, AC, locate, graduation exams, the function, power fluctuations, line, guide plane, equations, complementary, derivative, subject, of
TS delivered to the students review guidelines complement high school graduation exam in the 2006-2007 academic subjects mathematics and physics under the guidance of Ministry of Education ..
Thí sinh nên chọn trường nào khi biết điểm THPT QG?

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia, thí sinh cần lưu ý việc xét tuyển vào các trường đại học.

Đề thi - Đáp án môn Địa lý kỳ thi Quốc gia

Sáng 3/7, các sĩ tử làm bài thi Địa lý, thời gian 180 phút - môn có số lượng thí sinh đứng thứ ba trong số năm môn tự chọn.

Bát nháo tư vấn du học
Bát nháo tư vấn du học

Tại TP Hồ Chí Minh, theo báo cáo của cơ quan chức năng, toàn thành phố hiện có khoảng 1.000 đơn vị tư vấn du học nhưng chỉ có 64 đơn vị được cấp phép.

 • Thoi su 24h287 Bao quet o Ha Noi Cay do la liet
  Thời sự 24h(28/7): Bão quét ở Hà Nội: Cây đổ la liệt

  Thắt tim cảnh người cha kiệt sức gục chết giữa cánh đồng; Bão quét tới Hà Nội: Cây đè ô tô, xe máy đổ cả loạt; Góc khuất nghề đẻ thuê: Nỗi ân hận tột cùng của người đàn bà dẫn gái về cho chồng; Sập giàn giáo cao ốc Dream Home Luxury, 3 người thương vong; Vụ Formosa: 9 dòng kiểm điểm và quyết tâm của Chính phủ

 • Thoi su 24h277 co gai tre tu vong duoi song To Lich
  Thời sự 24h(27/7): cô gái trẻ tử vong dưới sông Tô Lịch

  Formosa chôn chất thải: Nghi vấn bao che sai phạm cho cán bộ các cấp; Thương bé tròn một tuổi mà phẫu thuật chân 12 lần chưa khỏi; “Người mẹ ma” ở TP HCM: 'Ước gì tôi biết vì sao mình bị tạt axit'; Nỗi đau khôn cùng của người cha chôn 12 con trong cát trắng; Vợ chết, chồng bị thương: Nạn nhân nhắn gì cho bố mẹ trước lúc mất?

 • Thoi su 24h267 An mang dau long tu viec ly hon gia hoa that
  Thời sự 24h(26/7): Án mạng đau lòng từ việc ly hôn giả hóa thật

  Sự thật sốc về cô gái “hở bạo” tiếp thị Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam; Mẹ nạn nhân bị cưa chân phản bác kết luận của Sở Y tế; Vụ trao nhầm con: Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi!; Người đàn ông bỏ xe bánh mỳ, nhảy sông Đà vì bị truy sát?; Bệnh nhân phải đóng trước 220 nghìn mới được đi vệ sinh ở bệnh viện

 • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
  Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

  Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

 • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
  Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

  Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

 • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
  Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

  Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

 • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
  Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

  Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

 • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
  Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

  Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

 • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
  Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

  Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 247307
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (24/7-30/7)

  Sản phụ từ chối điều trị ung thư để cứu con đã qua đời; Thực hư những cách chữa khỏi ung thư từ Đông y; 7 loại đồ ăn mà "chuyên gia ngộ độc" không bao giờ động đũa; 'Mẹ nhỏ, con to' nhờ ăn uống đúng cách khi mang bầu;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 240730072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (24/07-30/07/2016)

  Sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, câu chuyện tình mẫu tử thiêng liêng hay góc khuất gia đình làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 2407 30072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (24/07- 30/07/2016)

  Phi công, tiếp viên hàng không buôn lậu vàng, CPI tháng 7 tiếp tục tăng nhẹ, VASEP đề nghị đánh thuế thương lái TQ, tỷ giá tiếp tục tĩnh lặng đến bất ngờ, TP HCM công bố 77 dự án đang thế chấp ngân hàng, nông hải sản đứng đầu bảng về chứa chất cấm, kháng sinh... Cùng với đó là những thông tin bất động sản, tài chính- ngân hàng, thị trường tiêu d

 • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

  Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 177237
  Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

  Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

  Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

  Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

  'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

  Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.